دکتر منصور رستگار فسائی

قدسی شیرازی و حافظ

 

     

قدسی شیرازی و حافظ

 «قدسی» تخلص شاعرانه مرحوم میزرا محمد، ابن مرحوم الحاج میزرا سلطان‎علی دارابی است که از سادات رفیع‎الدرجات و از خواص شاگردان شیخ مفید بود[1]، فرصت‎الدوله شیرازی که هم‎درس و هم‎سال قدسی بود و قدسی خواهر وی را به همسری خود، درآورده بود، درباره وی می‎نویسد:

 «اسم شریفش میرزا محمد ابن میرزا فتح‎علی، ابن میرزا سلطان علی از سادات رفیع‎الدرجات حسینی‎اند و ابا عن جد، فرمانروایی دارابجرد فارس را داشته‎اند وجناب «قدسی» اصلاً از بلده مذکوره است. ولی مولد و موطن او دارالعلم شیراز است. الحال (1311 ه.ق) که به تسوید این کلمات نگارش می‎رود، از عمرش بیست و پنج سال گذشته، از عهد صبا تا کنون، جاهد مناهج علم و صاعد معارج عمل است و از خواص شاگردان عالم عامل و نحریر فاضل، جناب شیخ مذکور است و در خدمت آن جناب از علوم ادبیه و کلام و حکمت و غیر ذلک، بهره‎‎ها برده و کتابی در کلمات و کرامات آن استاد جلیل و مولای نبیل (شیخ مفید) نوشته و آن را «حظائر القدس» نام نهاده، کتابی دیگر تصنیف نموده، مشتمل بر تفسیر بفصل آیات و شرح بعض احادیث و مطالب دیگر از حکم و غیرها، مسمی به «فردوس الکمال»، علاوه که چشم حق‎بین‎اش بر علوم روشنایی یافته، تأثیر دست سحر آفرینش به خامه آشنایی گرفته، در نوشتن نستعلیق، بر خطوط متقدمین، خط نسخ کشیده و از شیوه‎ها، سبک میرعماد حسنی علیه‎الرحمه را اختیار نموده و طرز پسندید‎‎‏ه‏‎ی او را  که به طول زمان از میان رفته بود، پدیدار ساخته و رواج داده است، بالجمله با این که سال‎ها ربقه مودتش با این فقیر، مبرم بود در این اوان به مصاهرت نیز خویشی افزود و اکثر اوقات، علومی را که با هم از یک، مد‏رّس استفاده می‎نماییم ، به مذاکره می‎پردازیم، در گفتن اشعار عربی و فارسی ، صاحب ذوق سلیم و طبع مستقیم است ، از لآ‎لی منظوم که گاه‎گاه ، از افکار ابکار خویش به سلک اشارت و عبارت، مرتب ساخته، دفتری پرداخته از قصیده و مسمط و مثنوی و غزل و رباعی … این غزل حکمت‎آمیز به زبان پارسی (سره) ابداع نموده است:

که بن بود یزدان به جز خویش داند          در آن جا که ره نی، که ره می‎رساند

خـرد آفرین را خـرد کـی بـرد پی          کـه دیـدن بـه مهـر فـروزان تـوانـد

به رخشنده خور، هر که بیننده تابد          همـانـا کــه بینــایی او را  نمــانـد

چو تابنده مهر است و خشنود یزدان        کـه بـر آفـرینـش فـروزش رسـانـد

بـود جایـگه بـر ســـپهر بلنــدش        هر آن کس که از بند تن، جان رهانـد

خرد جو، خرد جو که ز این خاکدانت        خـرد بـر بلنـد آســمان بـر نشــانـد

 همـانا که نیروی «قدسی» به دانش         بداند هر آن کس که این چامه خواند[2]

شعاع‎ا‎لملک در تذکره‎ی شعاعیه سخن تازه‎ای درباره‎ی زندگی قدسی ندارد و تنها بر خوش‎نویسی او تأکید گذارد:

«دعویش در خوش‎نویسی بی‎حد ، در نوشتن خط نستعلیق دعوی میری کند و از همگنان نکته‎گیری، شیوه‎ی خاص دارد که بر خودش اختصاص ]دارد[ و کتاب ـ آثار عجم را به مرکب چاپ ، او نوشته …»[3]

مرحوم شیخ مفید، داور نیز که قدسی شاگرد و مرید او بوده است ، کمال قدسی را در خط می‎ستاید و می‎نویسد:

 

«خط نستعلیق را خوب می‎نویسد ، بلکه سرآمد اهل آن خط است و به صاحب مرآت الفصاحه (شیخ مفید) انس زیاد دارد.»[4]

 

مرحوم دیوان بیگی، در تذکره حدیقه‎الشعرا، ضمن آن که به برخی از خصوصیات شخصی و دوران جوانی قدسی توجه می‎کند، می‎نویسد:

«قدسی جوان ظاهرالصلاح آرامی است ، و به تحصیل نزد جناب شیخ مفید اشتغال دارد از وضع بیاناتش می‎رسد که سوای مراتب تعلیم و تعلم، سمت اخلاص و مریدی هم دارد ، طبع هم دارد و اصرار در گفتن شعر و پیروی مضامین می‎نماید، بلکه گاهی هم عرفان‎بافی می‎کند، لیکن هم اول عمر است، هم در شیراز، انجمن شعرا منعقد نمی‎‎شود که تصحیح و تکمیل کنند ، همین قدر است که از روی طبع گفته می‎شود تا حظ و بخت و اشتهار و اقبال چه کند.»[5]

نکته مهمی که دیوان بیگی درباره‎ی قدسی بیان می‎کند آن است که «قدسی» در این اواخر با اعیان سادات دشتکی شیراز که حالا به فسایی مشهوراند هم مواصلت و مناسبتی به هم رسانیده‎اند» و این نکته نشان می‎دهد که قدسی بعداً با خواهر فرصت‎الدوله ازدواج کرده است که به قول فرصت «در این اوان به مصاهرت نیز خویشی افزوده است.»[6]

مرحوم رکن‎زاده آدمیت در کتاب ارزشمند دانشمندان و سخن‎سرایان فارس می‎نویسد:

«قدسی را در اواخر عمر در گردن مرضی و در دست رعشه‎ای پیدا شد و بسیار تنگ‎دست و درویش شد و با نهایت سختی و عسرت زندگی می‎کرده، ولی مناعت طبع را از دست نداده بود و با نوشتن و فروختن قطعات به خط خود اعاشه می‎کرده ، قدسی در سال 1321 شمسی در شیراز وفات یافت.»[7]

 استاد حسن امداد درباره‎ی سال تولد، قدسی سخن می‎گوید و می‎نویسد:

«به سال 1288 ه.ق در شیراز به دنیا آمد و در سال 1321 شمسی درگذشت و در غرب حافظیه رخ در نقاب خاک کشید.»[8]

ماحصل آن چه از زندگی و احوال و آثار قدسی خوانده‎ایم، آن است که:

 «قدسی»، تخلص شاعر است و او شاعری را از جوانی آغاز کرده است واز هنگامی که 25 سال داشته است به شاعری نامور بوده است، فرصت، داور، دیوان‏بیگی، شعاع و آدمیت و دیگران به این صفت ویژه او اشاره کرده و وی را در شعر فارسی و عربی استاد دانسته‎اند: «کتبه العبد المذنب المحتاج، ابن الحاج میرزا سلطان علی، محمد الحسینی، متخلص بالقدسی»

فرصت‎الدوله، ضمن شرح احوال او در «آثار عجم» و «دریای‎کبیر»، بسیاری از اشعار او را ذکر کرده و نوشته است که در «گفتن اشعار عربی وفارسی، صاحب ذوق سلیم وطبع مستقیم است، لآلی منظومی که گاه‎گاهی از افکار ابکار خویش به سلک اشارت و عبارت ساخته، دفتری پرداخته از قصیده و مثنوی و غزل و رباعی»[9] اما شعاع، ضمن ضبط چند بیت شعر از وی در باره‎ی شاعری قدسی می‎نویسد که: «این اشعار برگزیده‎ی گفتار اوست که در نظر خودش بسیار نیکوست.»[10] و دیوان‎بیگی هم تقریبأ همچون شعاع می‎اندیشد و می‎نویسد: « طبع هم دارد و اصرار در گفتن شعر وپیروی مضامین می‎نماید بل که گاهی هم عرفان‎بافی می‎کند لیکن هم اول عمر است وهم در شیراز انجمن شعرا منعقد نمی‎شود که تصحیح و تکمیل کند.»[11]

شادروان علی‎اصغر حکمت شیرازی در یادداشت‎های روز دوشنبه دهم جمادی‎الاول سال 1332 هجری قمری برابر با 6 آوریل1914، از ملاقات خود با قدسی و دیدن مجموعه اشعار او یاد می‎کند و می‎نویسد:

« به مسجد نو آمدیم و در سایه‎‎ی درخت‎‍‎ها نشستیم، میرزای‎قدسی آمد، کتاب خطی داشت و می‎گفت دیوان اشعار من است، قصیده‎ای در عرفان و حقایق و معرفت نفس خواند که مطلعش این است که:

آدمی را ز ازل تابه ابد مرحله‎ها است

در فنـا ثابت و سـایر سـوی اقلیم بقاسـت

بسیار معانی متینه را انشاء نموده بود، از مشارالیه آن کتاب را خواستم که ببینم ، وی ابا کرد و نداد»[12

 قدسی، خطاط است و به ویژه در خط نستعلیق استاد و « بر خطوط متقدمین، خط نسخ کشیده و از شیوه‎ها، سبک میرعماد حسنی را اختیار نموده و طرز پسندیده‎ی او را که به طول زمان از میان رفته بود، پدیدار ساخته و رواج داده است و به قول داور (:شیخ مفید) خط نستعلیق را خوب می‎نویسد، بل که سرآمد اهل آن خط است اگر چه برخی از هم‎زمانانش چون شعاع‎الملک‎شیرازی به این مهارت وی به گونه‎ای دیگر نگریسته‎اند که: «دعویش در خوشنویسی بی‎حد است و در نوشتن خط نستعلیق، دعوی میری می‎کند و از همگان نکته‎گیری.»

 

قدسی، آثارالعجم فرصت‎الدوله را به مرکب چاپ می‎نویسد و دیوان حافظ مشهور به قدسی، به خط اوست «بسا که فقیر جزوی را به مرکب چاپ می‎نوشتم و پس از نوشتن بر غلط آن ،آگاه می‎شدم یا آن که نسخه‎ تازه‎ای به دست می‎آمد و کلمه یا بیتی مغایر با آن چه موجود بود، آشکار می‎شد بر حاشیه، می‎نگاشتم زیرا که این همه تغییر و تبدیل و حک و اصلاح، کمال عسرت داشت.»[13]

قدسی، در این چاپ از دیوان حافظ، همه جا، خود را محرر وکاتب دیوان می‎خواند که متن و حواشی دیوان حافظ را در سال 1322 ه.ق تحریر کرده است.

به قول مرحوم رکن‎زاده آدمیت، در اواخر عمر با وجود رعشه‎ی دست و ناراحتی گردن، با نوشتن و فروختن به خط خود، اعاشه می‎کرد و مناعت را از دست نمی‎داد.

 قدسی تصحیح و تنمیق‎ کننده‎ی دیوان حافظ است و به قول خودش، آن را از سال 1314 ه.ق آغاز و به سال 1322 به پایان می‎رساند:

«خدای متعال می‎داند که در این سنوات چه شب‎ها را به روز آوردم که در فکر تدقیق و توفیق این دیوان خجسته بنیان بودم و چه روزها را شام کردم، راه انجمن‎ها پیمودم و به مشورت ادبا و شعرا، گرهی از این کارگشودم و هشت سال است که در این کارم، گاه تصحیح نموده و گاه، می‎نگارم»[14]

 

وی تصحیح دیوان حافظ را در روز جمعه سوم ربیع‎الثانی سال 1322 به پایان می‎رساند، اما در هشت سالی که صرف تصحیح این دیوان می‎کند می‎کوشد تا با امانت و حوصله و دقت محققانه در حد فهم خود و دانش‎های زمان وی این کار را انجام دهد و برای این کار: 

اولاً: کاملا با همان مشکلات و مسائلی روبه‎روست که امروزه نیز هر مصحح دیوان حافظ در روزگار ما با آن مواجه شده است و دچار حیرت و سرگردانی و حتی یأس شده است! 

«یاللعجب! چون شروع به نوشتن کردم از نسخه‎ای که در او گمان صحت بود، در صفحه اول چند غلط بود، پنج شش ورق را نگاه کردم، آه از دل بر آوردم که اگر تا آخر چنین باشد، کارزار است ودرست نمودن به را‎ستی دشوار، افسوس که تمام کتاب چنین بود بلکه تمام کتاب‎ها چنین»[15]

ثانیاً: در آن روزگار نسخه‎های خطی فراوانی در شیراز است که قدسی آن‎ها را گرد می‎آورد و به مقایسه آن‎ها می‎پردازد اما می‎بیند که کفاف نمی‎دهد و گرهی از کار نمی‎گشاید، زیرا بسیار مغشوش است:

 

« دامن همت بر میان زدم و از پی جمع دواوین (حافظ) قدیمه بر آمدم، زیاده از پنجاه مجلد که به عاریه و ابتیاع فراهم آمد، باز ـ اگر حمل بر مبالغه ننمایند ـ کفاف نمی‎داد، نه چنان این کتاب نفیس (دیوان‎های حافظ) مغشوش گشته بود که بدین اسباب، خالص آید.»[16]

ثالثاً: قدسی بر آن می‎شود تا نسخه‎ای را به عنوان، نسخه اصلی برای مقایسه با نسخ دیگر انتخاب کند:

«کتابی که قطع آن بزرگ است و خطش دو دانگ و به امر سلطان عادل باذل، کریم خان زند نوشته شده و رقم نگارنده‎اش «محمد علی‎الحسینی» است و بر بقعه‎ی خواجه علیه‎الرحمه موقوف است، اگر چه از نسخه‎های دیگر بسیار ممتاز است و در این روزگار متطاول، غالباً بدان مکان می‎رفتم و از آن درتصحیح بهره‎ی می‎گرفتم و لیکن، آن هم اغلاط بسیار دارد، تاریخ تحریرش 1191است.»[17]

اما اندکی بعد نسخه‎ای قدیمی‎تر به خط خوش پیدا می‎کند که به سال 970 هجری تحریر شده است ولی بعضی از اوراق آن از بین رفته و جزیی از اواخر آن نابود شده است و چندان باری از دوش مصحح برنمی‎دارد و در چند ورق اول « تفضیلی شکایت‎آمیز از کتاب بی‎تمیز و ویران گشتن اساسی این دیوان ذکر نموده و می‎نگارد که سلطان فریدون‎حسین بهادرخان فرمود که دواوین متعدده و مجلدات کثیره از دیوان لطایف بیان (حافظ) جمع آورند وخود به نفس نفیس با جمعی کثیر از فضلای انیس و     ندمای جلیس به جمع و تصحیح این کتاب مستطاب مبادرت فرمودند، چنان چه بسیاری از غزل‎های دل‎فریب جان‎بخش که به واسطه‎ی کاهلی و تصرف کُتّاب از صفحه‎ی روزگار مهجور و نامشهور مانده بود، سلک ربط و تنقیح آن بر وجهی دست داد که فی‎الحقیقه اکنون رشک نگار‎خانه‎ی چین و غیرت فردوس برین است.»[18]

قدسی این نسخه را هم با نسخه‎های قبلی می‎سنجد و می‎نویسد که:

«از غرایب این که آن چه را فقیر در سال‎های قبلی تصحیح نموده بود، اکثر با این کتاب (نسخه) موافق افتاد، اما دریغ که این کتاب نیز بعضی از اوراقش به جهت اندراس از میان رفته و به ویژه جزوی چند از اواخر آن به کلی نابود است، چندان باری از دوشم بر نداشت »[19]

رابعاً: قدسی می‎کوشد تا در تصحیح و تنسیق دیوان حافظ، نهایت امانت را به کار برد و در این راه با مشکلات عظیمی روبه‎روست که خود به یکایک آنها اشارت دارد:

«مخفی نیست که در غزلیات خواجه علیه‎الرحمه، بسا که قوافی مکرر است و این می‎تواند بود که یک قافیه را در دو(بیت) شعر یا بیشتر آورده که یکی را ( بعداً) انتخاب و اختیار فرماید ( اما) همین طور که در مسوده بوده، جامع نیز جمع و استکتاب نموده، این وجهی است و وجوه دیگر نیز دارد.»[20]

خامساً: قدسی ناگزیر بوده است که گاهی صورت‎های بهتر و برتری را که در نسخه‎های مختلف می‎دیده است، جایگزین دست‎نوشته‎های قبلی خود سازد و به همین دلیل در ترجیح نسخه‎ای بر نسخه‎ای دیگر، بر اساس ذوق یا استدلال و منطق ادیبانه‎ی خود، صورتی را برمی‎گزیند و در متن یا حاشیه ضبط می‎کرده است:

 

«بسا که فقیر، جزوی را به مرکب چاپ می‎نوشتم و پس از نوشتن، بر غلط آن آگاه می‎شدم یا آن که نسخه‎ی تازه‎ای به دست می‎آمد و کلمه یا بیتی، مغایر با آن چه موجود بود آشکارمی‎شد، بر حاشیه می‎نگاشتم زیرا که این همه تغییر و تبدیل و حک و اصلاح، کمال عسرت داشت و بعضی اوقات مغایر را به عمد، بر حاشیه نوشته‎ام تا بدانندکه اصل آن چه بوده یا آن که آن چه در متن است بهتر بوده و حاشیه را محض آگاهی بر مغایرت نسخه‎ها، ثبت نموده‎ام. به هر صورت بیتی و مصرعی و کلمه‎یی، بلکه نقطه‎یی، زیاد و کم نکرده‎ام مگر آن چه در نسخه دیده‎ام.»[21]

 قدسی علاوه بر تحریر و تصحیح و تنسیق دیوان حافظ، کوشیده‎ است تا با افزودن توضیحات و حواشی مفید، این چاپ دیوان حافظ را برای خوانندگان، پر فایده‎تر سازد و برای این کار دو نوع توضیح را در حاشیه‎ی و هامش کتاب درج کرده است:

الف. توضیحات متن شناسنامه مثلاً: «باده‎‎پیما»: در بعضی از نسخ «باد پیما» بدون «ها» نوشته شده (ص46) یا «این بیت در چند نسخه که بعد ملاحظه شد نبود و به جای آن در بعضی از نسخه‎های این شعر است:

بس که در خاک درش ناله‎کنان دید مرا        گفت بـردار سـر عجز ز خـاک درهـا

و این بهتر است از جهت عدم تکرار قافیه» (ص 48) 

ب. توضیحاتی مبنی بر معنی لغات، توضیح اسامی یا شرح یک بیت مانند:

«بربط»: به فتح دو باء، سازی است شبیه طنبور و بعضی نوشته‎اندکه آن معرب «بربت» است یعنی سینه‎ی بط که مرغابی است …( غزل 167)

«جام جهان نما»: در اصل عبارت است از جام کیخسرو که احوال خیر و شر عالم از آن معلوم می‎شده …( غزل168)

ناگفته نماند که توضیحات ارایه شده در حواشی جز معدودی که فاقد نام نویسنده است، به وسیله داور، قدسی و فرصت‎الدوله نگاشته شده است که بیشترین این توضیحات را مرحوم شیخ مفید، داور، نگاشته است و به نظر می‎رسد که قدسی،آن‎ها را از تألیفی که شیخ در شرح دیوان حافظ داشته و متأسفانه امروزه از آن اطلاعی در دست نیست، برداشته است؛ آن چنان که قدسی در ذیل خود بر دیوان حافظ می‎نگارد:

«که بسیاری از حواشی، مختصری است از کتابی که علامه زمان و نحریر دوران، مولانا‎ الرشید‎الشیخ مفید المتخلص به داور در شرح دیوان خواجه علیه‎الرحمه نگاشته‎اند …»[22] 

 به عنوان نمونه در صد غزل نخست دیوان حافظ،190 توضیح مربوط به داور و 22  توضیح مربوط به خود قدسی است و از فرصت‎الدوله نیز در کل دیوان بیش از 20 توضیح آمده است.

5- چاپ قدسی از دیوان حافظ:

اولین بار دیوان حافظ به سال 1169ش برابر 1206 ق و 1791ه.قمری در کلکته به دستور مستر جانس انگلیسی با تصحیح ابوطالب تبریزی به چاپ رسید و پس از آن چاپ‎های معروف حکیم پسر وصال، اولیاء سمیع به زیور طبع آراسته شد و تا آن جا که می‎دانیم پیش از چاپ قدسی 48 چاپ مختلف تاریخ‎دار از دیوان حافظ به انجام رسیده بود.[23]

 خستین چاپ دیوان حافظ قدسی در سال 1276 ش برابر با  1314 ق، یعنی 107 سال پس از چاپ جانس به قطع رقعی و در 496 صفحه در بمبئی و به چاپ قدسی معروف شد و به شهرت و احترام و اعتبار خاصی در جامعه ادبی، دست یافت آن چنان که تا قبل از چاپ قزوینی ـ غنی یکی از متداول‎ترین و مشهورترین چاپ‎های دیوان حافظ به شمار می‎آمد و بارها در هند و ایران به چاپ رسید مهم‎ترین چاپ‎های تاریخ‎دار بعدی دیوان حافظ قدسی در سال 1322 (: 1283 شمسی) در 499 ص در مطبع ناصری بمبئی، در سال1323 در قطع خشتی در هند و در سال 1353 به وسیله‎ی انتشارات ابن‎سینا در تهران با مقدمه شادروان علی‎اصغر حکمت‎شیرازی و یک بار در شیراز به وسیله اتحادیه مطبوعاتی فارس در 496 به طبع رسید که عنوان روی جلد کتاب چنین بود: «کلیات دیوان حافظ شیرازی به تصحیح و تحشیه دوازده نفر از دانشمندان و شعرای مشهور با ترجمه لغات مشکله، کامل‎ترین و صحیح‎ترین نسخه معروف به حافظ قدسی.» ( که معلوم نیست مستند تصحیح و تحشیه دوازده نفر از دانشمندان و شعرای مشهور چیست).

در سال 1364 انتشارات اسکندری تهران این نسخه را در 512 صفحه به قطع وزیری انتشار داد و در همان سال این نسخه از دیوان حافظ «با شرح ابیات و توضیح لغات، بر اساس نسخه قدسی» با مقدمه و تحقیق عزیز‎الله کاسب در تهران به وسیله انتشارات رشیدی در 716 صفحه به زیور طبع آراسته گشت.

آخرین چاپ دیوان حافظ قدسی به تصحیح آقایان دکتر حسن‎ذوالفقاری و ابوالفضل علی‎محمدی در تابستان 1381در 828 صفحه به وسیله نشر چشمه در تهران به انجام رسیده است که در این نسخه، حافظ چاپ قدسی با چهار نسخه چاپی معتبر یعنی چاپ‎های قزوینی ـ غنی ـ خانلری، سایه و سلیم نیساری مقابله شده است و کشف‎الابیات و فرهنگ لغات به آن افزوده گردیده است، متن قدسی حروف‎چینی شده و دیگر به خط قدسی نیست و متأسفاته ذیل قدسی که در صفحات 483 تا487 چاپ اتحادیه مطبوعاتی فارس آمده است و قدسی در آن داستان نگارش و تصحیح این چاپ را در آن جا آورده است، ندارد و در برابر بعضی از رباعیاتی که در چاپ قدسی نیامده و در سه نسخه دیگر ضبط شده به متن اضافه شده است بدین ترتیب این چاپ که از جامعیت و تازگی‎های چندی برخوردار است، دیوان چاپ قدسی را امروزی کرده است و برای خوانندگان روزگار ما خواندنی‎تر ساخته است و دارای فواید علمی و ادبی و متن‎شناسانه فراوان است.

اما این چاپ دیوان حافظ قدسی، علی‎رغم زحمات طاقت‎فرسا و تلاش‎هایی که کوشندگان ارجمند آن نشان داده‎اند، دارای این مشکل است که در اساس دارای اعتبار علمی و تحقیقی نیست و مقایسه چاپ قدسی با چاپ‎های قزوینی ـ غنی، خانلری، سایه و سلیم نیساری، تنها می‎تواند نقایص و ضعف‎های چاپ دیوان حافظ قدسی را بر ملا سازد زیرا:

1ـ چاپ قدسی هم چنان که می‎دانیم و قبلاً اشاره کرده‎ایم مبتنی بر نسخ خطی اقدم و اصح شناخته شده نیست و قدیم‎ترین نسخه مورد استناد و تاریخ‎دار آن مربوط به قرن دهم یعنی سال 970 هجری است، حال آن که در چاپ قزوینی، نسخی که به عصرحافظ بسیار نزدیک هستند و در قرن نهم کتابت شده‎اند، مورد استفاده قرار گرفته است و فی‎المثل نسخه‎ی خطی مرحوم سید عبد‎الرحیم خلخالی در سنه‎ی 827 نگاشته شده است که فقط سی و پنج سال بعد از وفات حافظ کتابت شده است و علی‎رغم این که قدسی به 50 نسخه خطی مختلف مورد مقایسه اشاره می‎کند، کیفیت هیچ‎یک از نسخه‎ها و مبانی گزینش خود را روشن نمی‎سازد و طبعاً به این نتیجه می‎رسیم که گزینش‎های قدسی ذوقی، اجتهادی و شخصی است و در هیچ جا موارد جزیی و کلی اختلافات نسخ دقیقاً نشان داده نمی‎شود.

2ـ تعداد غزل‎های چاپ قدسی 600 غزل است که در مقایسه با معتبر‎ترین چاپ‎های دیوان حافظ، حدود 105 غزل اضافه دارد. بدین معنی که در چاپ قروینی 495 غزل، چاپ خانلری با 486 غزل چاپ سایه با 484 غزل و چاپ نیساری 476 غزل دارد و این 105 غزل اضافی، نشان می‎دهد که قدسی یا نویسندگان نسخه‎های مورد مراجعه او، با گشاده‎دستی بسیاری از غزل‎های یازده شاعر معروف و بسیاری از غزلیات شاعران دیگر را بر متن اصلی افزوده‎اند و غزل‎هایی از نزاری قهستانی (غزل14 و 8)، حافظ شانه‎تراش (غزل 16)، سلمان ساوجی ( غزل 22)، ملک جهان خاتون (غزل 75 )، عبد‎المجید (غزل 130)،  سلمان (غزل239)، جلال‎عضد (غزل252)، بهاء‎الدین زنگانی( غزل 298)، اوحدی مراغه‎ای (غزل300)، ابن‎حسام خوسفی(غزل 365)، امیرخسرو دهلوی (545)

3- در بخش‎های غیرغزل ترکیب‎بندها، ترجیع‎بند‎ها، قصیده‎ها، مخمس، مثنوی‎ها، ساقی‎نامه‎ها، قطعه‎هایی که آمده است که در نسخ معتبر یکسان نیست.


[1] فرصت‎الدوله شیرازی، تذکره‎ی دارالعلم، به تصحیح دکتر منصور رستگار فسایی، انتشارات دانشگاه شیراز، 1375، ص 270.

[2]  همان جا، ص 271. 

[3] تذکره شعاعیه، به تصحیح دکتر محمود طاووسی، بنیاد فارس‎شناسی، 1380، ص 422.

[4] تذکره مرآة الفصاحه، شیخ مفید، «داور»، تصحیح دکتر محمود طاووسی، انتشارات نوید، 1371، ص 500.

[5] سید احمد دیوان بیگ شیرازی، حدیقه‎الشعرا، به تصحیح شادوران دکتر عبدالحسین نوایی، جلد دوم، 1365، صص 1424 و 1425.

[6] همان جا، 1424.

[7] آثار عجم، جلد اول، انتشارات امیرکبیر، ص 122،

[8] دانشمندان و سخن‎سرایان فارس، ص 

 9] آثار عجم، جلد اول، ص 122.

[10] تذکره شعاعیه، ص 422.

[11] حدیقه الشعرا، ص 1425.

[12] علی‎اصغر حکمت شیرازی، ره‎آموز حکمت، به تصحیح دکتر دبیر سیاقی، حدیث امروز، قزوین، 1383، ص146.

[13] دیوان حافظ به خط قدسی، از انتشارات اتحادیه مطبوعاتی فارس، شیراز، ص 486.

[14] دیوان حافظ به خط قدسی، ص 483.

[15] همان جا.

[16] همان جا.

17] همان جا، ص 483.

[18] همان جا، ص 484.

[19] همان جا، 485.

[20] همان جا، ص 485.

[21] همان جا، ص 486.

[22] همان جا، ص 486.

[3] مهرداد نیکنام ، کتاب‎شناسی حافظ، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران، 1367، صص 1 تا 7

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۳:۳٩ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٩ آبان ،۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

نازمان‌ اندیشی و شاهنامه فردوسی

 

نازمان‌ اندیشی و شاهنامه فردوسی

 
 
 

 تاریخ‌نگاری پس‌پسکی یا با دید امروز به داوری دیروز نشستن یا به قول غربی‌ها آناکرونیسم چیست؟ پادزهر تاریخ‌نگاری ناهمزمان کدام است؟ با چه روشی می‌توان شاعران قدیمی یا متون ادبی تاریخی را به گونه‌ای متوازن و منصفانه فهمید و نقد کرد؟

این پرسش‌ها را با میهمانان این برنامه و برنامه آینده دیدگاه‌ها در میان می‌گذاریم. جلال خالقی مطلق، استاد ارشد زبان و ادبیات فارسی در بخش مطالعات ایرانی دانشگاه هامبورگ، مصحح شاهنامه و گرد‌آورنده آنچه اهل فن نسخه برتر و منزه شاهنامه نامیده‌اند، احمد صدری،‌ مترجم شاهنامه مصور اخیر به زبان انگلیسی و جامعه‌شناس در شیکاگو و خداداد رضاخانی، مورخ دوران باستان با تمرکز روی ساسانیان در برلین:

آقای خالقی مطلق، شما بیش از ۵۰ سال است که روی شاهنامه تحقیق کردید. حاصل این تحقیق نسخه‌‌ای از شاهنامه است که ایران‌شناسان آن را منزه‌ترین نسخه شاهنامه می‌دانند. هرچند یکبار در ایران و در میان ایرانیان بحثی درمی‌گیرد. در یک سو عده‌ای با دست گذاشتن روی ابیاتی از شاهنامه فردوسی را در مقام یک میهن‌پرست ضد اجنبی و حتی برتری‌طلب ستایش می‌کنند و جمعی دیگر به همین دلایل شاهنامه و فردوسی را نکوهش می‌کنند. بسیاری هم فردوسی را نه میهن‌پرست که میهن‌دوستی توصیف می‌کنند که در شاهنامه به همه اقوام ایرانی به طور یکسان علاقه نشان داده. نظر شما در این باره و دلایل‌تان؟

جلال خالقی مطلق: ما برای اینکه بتوانیم به این جور بحث‌ها یک سروصورتی بدهیم باید برخی فرضیات را رعایت کنیم. بعضی محفوظات را رعایت کنیم. اول اینکه ما هنگام بررسی تاریخ گذشته و متون کهن باید دچار نازمانی یعنی آن چیزی که غربی‌ها به آن اناکرونیسم می‌‌گویند نشویم. این آناکرونیسم باعث می‌شود که ما مسایلی را که امروزی است ببریم به اعصار گذشته.

البته مواردی از تاریخ گذشته هست که می‌شود با معیارهای امروزی بررسی کرد. ولی برخی اندیشه‌ها هست که باید در چارچوب زمان بررسی شوند. از این رو درست نیست که ما همیشه گذشتگان،‌ فردوسی یا هر کس دیگر، را بیاوریم امروز در پشت میز محاکمه. به‌خصوص، این موضوع را تاکید می‌کنم که ما در جهانی به سر می‌بریم که مجهز به سلاح‌های قوی‌تر از هر زمانی است برای اشاعه نژادپرستی، تعصب بسیار وحشیانه‌تر، خونریز‌تر و ویرانگرایانه‌تر عمل می‌کند تا زمان‌های قدیم.

مسئله دیگر این است که ما دولت ساسانی را که بخش بزرگی از شاهنامه انعکاس تاریخ و فرهنگ ساسانی است، باید اول خوب بشناسیم و وضعیت همسایگان آن را بشناسیم. دولت ساسانی در کنار دولت بیزانس، دو قدرت بزرگ جهان آن روز بوده. همچنانکه پیش از آن هم دولت اشکانی و دولت رم دو قدرت بزرگ جهان آن روز بودند. و پیش از آنها هخامنشیان تنها قدرت جهانی آن روز بودند. و پیش از هخامنشی‌ها باز مادها وارد شده بودند و داشتند به قدرت جهانی آن روز تبدیل می‌شدند. این ساسانیان به چنین گذشته‌ای تکیه دارند. با چنین فرهنگ و تاریخ و قدرتی برپا هستند.

از طرف دیگر همسایه‌های دولت ساسانی، یعنی اعراب و ترک‌ها از سطح قبیله‌ای و فرهنگ قبیله‌ای بیرون نیامده بودند و آنها قاعدتا‌ً‌ دست‌ نشانده دولت ساسانی بودند و از این رو دولت ساسانی آنها را «بندگان» خطاب می‌کرد. یعنی دست‌نشاندگان خودش. در حالی‌که یک چنین اصطلاحی را درباره بیزانس به کار نمی‌برد. بلکه دولت بیزانس را هم‌شأن خودش می‌دانست.

بخش بزرگی از شاهنامه این دولت و قدرت ساسانی را منعکس می‌کند مضافا‌ً بر اینکه در آن زمان دولت‌های کوچک قبیله‌ای که دست‌‌نشانده ساسانیان بودند در زمان فردوسی بر کشور چیره شدند. بنابراین در واقع تجاوز کردند به کشور ایران. کشور ایران را به چنگ آوردند.

وظیفه شاعر ملی در برابر آنها اعتراض است، تکیه بر گذشته است. اگر غیر از این بود که ما فردوسی را شاعر ملی دیگر نمی‌گفتیم. در هیچ جای جهان به شاعری که این صفات را نداشته باشد شاعر ملی نمی‌گویند. بحث‌هایی درباره نژادپرستی فردوسی، عرب‌ستیزی، ترک‌ستیزی، بحث‌های امروزی است. اینها برخاسته از عقاید امروز مردم ما است. به‌خصوص نه مردم ما بلکه گروهی که اینها خودشان بیشتر نژادپرست‌اند از آن چیزی که گذشتگان بودند. دوست ندارند کشوری به نام ایران با مرزهایی که دارد متحد باقی بماند. از این رو به نمادهای ملی، به سمبل‌های ملی این کشور حمله می‌کنند و مهمترین سمبل‌های ملی این کشور فردوسی و شاهنامه و زبان‌ فارسی است.

بسیارخب. به باقی سئوال‌ها می‌پردازیم. متمرکز بمانیم روی شاهنامه و فردوسی. من از آقای صدری بپرسم که آقای صدری واژه نژاد در شاهنامه به چه معنا به کار رفته و درک فارسی‌زبانان دوران میانه و کهن از این واژه و واژه‌های مشابه چه بوده؟ آیا معادل واژه race بوده که به زبان انگلیسی به کار برده می‌شود یا متمایز کردن مردمان گوناگون بر اساس ویژگی‌هایی مثل رنگ پوست، سیاه، سفید، زرد، گندمگون، جنس و شکل مو، صاف، مجعد، حالت و رنگ چشم،‌ بادامی، آبی، قهوه‌ای و کلا‌ً ویژگی‌های تنانه و فیزیکی است یا نه؟

احمد صدری: به هیچ وجه اینگونه نیست که فرمودید. نژاد به آن صورتی که در شاهنامه به کار می‌رود، به همراه گهر، فره و خرد، چهار مختصه یک شاه خوب است و در واقع به مفهوم وسیع‌تر یک انسان خوب است. اینجا نژاد به مفهوم آن چیزی است که در انگلیسی pedigree می‌گویند. یعنی پدران شما چه کسی بودند، از کجا آمدید، بیشتر خصوصیات فردی است.

آن چیزی که ما به عنوان نژاد در تئوری‌های قرن نوزدهم و بیستم اروپایی سراغ داریم از ساخته‌های جدید است و البته متاسفانه...اینکه می‌گویم «متاسفانه» ارزش‌گذاری است که من با دقت کامل انجام می‌دهم، برای اینکه اثر خوب در فهم ما از فرهنگ خودمان نداشته... متاسفانه این قرائت و خوانش ما از فردوسی را هم تحت تاثیر قرار داده و آن مفهوم نژادی که ما می‌فهمیم به هیچ وجه مراد فردوسی نبوده و فردوسی یک ناسیونالیست به مفهوم کنونی که ما سراغ داریم نبوده، شاهنامه کتابی نیست که در آن مدح شاهان و پهلوانان ایران و قدح و بدگویی از دیگران باشد. اگر اینگونه بود شاهنامه اصلا‌ً‌ این عظمت را پیدا نمی‌کرد.

ما در شاهنامه شاهان بسیار خوب ایرانی، پهلوانان ستوده ایرانی داریم ولی پهلوانان و شاهانی هم داریم که صفات نکوهیده‌ای دارند. جمشید و کیکاوس و نوذر شاهان ایران هستند ولی دچار غرور و آز و خودکامگی می‌شوند و فره خودشان را از دست می‌دهند یا فره‌ شان اینقدر کم می‌شود که مقام خودشان را درعمل از دست می‌دهند.

ما پهلوانی داریم به نام توس که در شاهنامه هم فردوسی و هم سایر پهلوانان و هم حتی شاه ایران از اینها بدگویی می‌کنند. و در آن سو یک شخصیت بسیار برجسته مانند پیران ویسه را داریم که وقتی در جنگ کشته می‌شود آن پهلوان ایرانی که او را از میان می‌برد بر او گریه می‌کند و شاه ایران که در صحنه است بر او مرثیه می‌خواند. یک شخصیت برجسته است که حتی در شاهنامه در جایی فردوسی مناجات او را با خدا نقل می‌کند. یعنی قطعا‌ً‌ نیات واقعی این فرد در اینجا دارد بیان می‌شود. نیات او صلح و دوستی است. منتهی در شرایط بدی قرار گرفته و باید شاه خودش افراسیاب را حمایت کند. نمی‌خواهد بیاید به طرف ایران که این کار را خیانت می‌داند و کار درستی نمی‌داند. یک شخصیت تراژیک و در عین حال قابل احترام است.

این است که این تصوراتی که از شاهنامه در اذهان ما وجود دارد تصوراتی است تحت تاثیر آن تئوری غربی است. چه له و چه علیه. یک عده به این عنوان فردوسی را به اشتباه و دروغ مدح می‌کنند و یک عده دیگر هم افتادند به تقبیح او. در واقع اگر شاهنامه را بخوانیم و الان شاهنامه‌ای که جناب خالقی مطلق تصحیح کردند و ما آن را مدیون ایشان هستیم می‌بینیم که بسیاری از این ابیات که نقل می‌شود یا اصلا‌ً‌ در شاهنامه نیست یا ابیاتی است که الحاقی است. اینها را که در افواه هست ما باید کم کم تصحیح کنیم. خوشبختانه با این شاهنامه جدیدی که در دست داریم ابزار تصحیح این تصورات غلط در دسترس ما هست.

آقای جلال خالقی مطلق خواهش می‌کنم در نوبت بعدی چندتا از این ابیات را به ما نشان بدهند. یک سئوال هم دارم در این مورد از ایشان. ولی الان از آقای رضاخانی می‌خواهم سئوالی بکنم. آقای رضاخانی،‌ آقای خالقی مطلق گفتند که ما نباید دچار نازمانی شویم. نوع درست خوانش متون ادبی تاریخی و خود متون تاریخی نیست از نظر ایشان و بسیاری از پژوهشگران تاریخ و علوم اجتماعی و انسانی. به نظر شما پیش‌زمینه و زمینه تاریخی سرودن شاهنامه چیست که گاهی به برداشت‌های گوناگون ازش منجر می‌شود؟

خداداد رضاخانی: البته صد در صد... و خیلی هم متشکر از پیش‌آوردن این مطلب آناکرونیسم یا نازمانی که دقیقا‌ً‌ همانطور که می‌فرمودند صد در صد بنده هم موافق هستم. ولی فکر می‌کنم یک مقدار می‌شود قضایای سرودن شاهنامه و نقش شاهنامه به عنوان متن ملی یا متنی که دارد سعی می‌کند یک جورهایی از یک ملیت دفاع کند را در زمینه زمان سنجید. به نظر من بد نیست که شاهنامه را در بستر زمانی خودش نگاه کنیم. اینکه در واقع یک متنی است که یک شاعر آنطور که امروزه می‌گویند «کامیشن» می‌شود که متنی را به شعر دربیاورد...

یعنی مقصودتان این است که سفارش گرفته...

خداداد رضاخانی: سفارش... دقیقا‌ً‌. و دقیقا‌ً اینکه این متن یک جورهایی دارد آماده بهش تحویل می‌شود، همانطور که در مقدمه شاهنامه ابومنصوری و حتی ابیات خود فردوسی هست که این متن را کس دیگری، پهلوان عبدالرزاق جمع کرده و تحویل داده. حالا هرچند که خود متن ابومنصور را در دست نداریم، ولی این متن قبل از فردوسی وجود دارد. آن چیزی که همیشه برایم جالب بوده نگاه کردن به اینکه پهلوان عبدالرزاق کیست،‌ بستر زمانی سیاسی اجتماعی کسانی که دارند جمع می‌کنند چیست؟

چیزی که باید بهش توجه کنیم اینست که اواخر دوره طلایی پادشاهی سامانیان است در آسیای مرکزی، ماوراءالنهر وخراسان، در دوره‌ای است که به دلایل سیاسی زبان فارسی تبدیل شده... موقعیت خودش را به عنوان زبان دوم اسلام به دست آورده. زبانی که در منطقه خراسان و آسیای میانه زبان محلی نبوده. طی ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال گذشته زبانی بوده که از طریق مسلمان‌ها به آسیای میانه رفته و در آنجا جای زبان‌های محلی مثل بخاری و مثل سغدی و بلخی را گرفته و حالا زبانی شده که نشان‌دهنده یک طبقه خاص است. طبقه‌ای که مسلمان‌اند، از جنس اشراف و بزرگان و قدرتمندان منطقه محسوب می‌شوند و جدیدا‌ً‌ از طرف پادشاهی سامانی به عنوان زبان درباری آنها در نظر گرفته شده.

به نظر من شاهنامه را باید در این بستر ببینیم و در اینکه در واقع نشان‌دهنده ملیت یا ملی به مفهوم مدرن نیست. همانطور که دکترخالقی فرمودند این نشان‌دهنده چیزی است که سامانی‌ها می‌خواهند از خودشان به عنوان وام‌داران یا جایگزینان سلسله ساسانی نشان دهند. سامانیان خیلی جالب است که خودشان را به بهرام چوبینه می‌چسبانند. از نظر شجره خانوادگی‌شان. این یک چیزی است که سعی می‌کند این زبانی که در این دربار در دوران طلایی‌اش به سر می‌برد. شاعران بزرگ دیگری قبل از آن آمده‌اند و این زبان اصلا‌ً‌ در حال از بین رفتن نیست.

برعکس آن چیزی که اکثرا‌ً‌ گفته می‌شود که فردوسی با سرودن شاهنامه زبان فارسی را حفظ کرده اتفاقا‌ً‌ نشان‌دهنده مرحله بلوغ زبان فارسی، قدرت زبان فارسی به عنوان زبان سیاسی دربار سامانی و یک مقداری نشان‌دهنده دید تاریخی و عمق تاریخی است که سامانی‌ها دارند. فردوسی به عنوان شاعر، حالا کار شعرش که من صلاحیتش را ندارم که در مورد جنبه شعری قضیه نظر دهم، ولی در مورد محتویات شاهنامه و زبانی که دارد استفاده می‌کند بیشتر نشان‌دهنده دوره قدرت است. بیشتر دارد چیزی را نشان می‌دهد که این پادشاهی سامانی الان پایه‌گذاری شده. الان خودش هویت مستقلی دارد و این هویت از طریق این زبان و این کتاب به خصوص که نشان می‌دهد ارتباط سامانی‌ها یا هر کس دیگر را که دارد این را جمع‌آوری می‌کند به آن سلسله. در نتیجه یک مقداری من تنها حرفی که دارم شاید این است که یک مقدار در استفاده از کلمه ملی یا حماسه ملی باید دقیق‌تر و با توجه به فرقش با مفهوم ملی مدرن استفاده کنیم.

آقای خالقی مطلق، اول نظرتان را بپرسم درباره آنچه آقای رضاخانی گفتند که شاهنامه لزوما‌ً حماسه ملی نیست و اینکه هدف فردوسی هم شاید از سرودن شاهنامه این نبوده که کار ملی انجام دهد، یک مقدار فرق دارد با آن صحبتی که خودش می‌کند که عجم زنده کردم بدین پارسی، به این معنی که آن زمان عجم‌های فارسی‌زبان، کسانی که در سراسر آن منطقه بودند و با این زبان گویش می‌کردند تضعیف شده بودند و حالا از این طریق از نظر خودش احیا می‌شوند. نظرتان درباره این گفته‌های آقای رضاخانی چیست؟

جلال خالقی مطلق: اجازه بدهید من یک نکته‌ای را درباره نژاد که آقای صدری گفتند اینجا اضافه کنم. ما اینجا وقتی صحبت از این می‌کنیم که فردوسی ایران‌دوست بوده و کشورش را دوست داشته و تاریخ و فرهنگش را دوست داشته به ما ایراد می‌گیرند که این افکار افکار غربی است که وارد ایران شده و نمی‌شود به دوران گذشته انتقالش داد. یعنی در واقع همان ایرادی را می‌گیرند که من خودم آناکرونیسم گفتم. آقای رضاخانی هم همین عقیده را دارند و اشاره کردند. منتها من در اینجا با ایشان هم‌عقیده نیستم. بعدا‌ً‌ عرض خواهم کرد.

در هر حال به ما ایراد می‌گیرند که ما از میهن‌دوستی فردوسی صحبت می‌کنیم. در حالی که وقتی ما این صحبت را می‌کنیم از شاهنامه ده‌ها مثال می‌آوریم. بعضی‌ها حتی از خود فرنگی‌ها معتقدند که شاهنامه از اول تا آخر میهن‌دوستی ایرانی است و غیر از این چیزی نیست. ولی مثال‌های کاملا‌ً‌ واضح است ایران‌دوستی شاهنامه. ایران، نه سامانیان. ایران، نه ساسانیان. ایران،‌ فقط ایران. در شاهنامه ده‌ها مورد است که می‌شود به صورت مستند نشان داد.

به ما ایراد می‌گیرند که این عقیده امروزی است که از غرب به ما آمده. ولی خود اینها در مورد نژاد، فردوسی را نژادپرست به معنی امروزی نژادپرستی درغرب قلمداد می‌کنند. یعنی همیشه می‌خواهند یک جوری از فردوسی... البته نظرم جناب آقای رضاخانی نیست یک وقت سوءتفاهم نشود... کسانی که بیرون از بحث ما در روزنامه‌ها و مجلات بحث می‌کنند از یک بینش سیاسی امروز خارج می‌شوند برای سرکوب کردن ملیت ایرانی، تاریخ ایرانی، سمبل‌های آن مثل فردوسی و زبان فردوسی. این را می‌خواستم دومرتبه اینجا تاکید کرده باشم.

از این جهت از نظر من اینگونه بحث‌ها را نباید جدی گرفت. چون با بینش سیاسی امروزین ارتباط دارد. اما راجع به مطلبی که آقای رضاخانی فرمودند، اولا‌ً‌ فردوسی شاهنامه را سفارش نگرفت. به هیچ وجه. بلکه انتخاب کرد. خودش متنی را به نام شاهنامه ابومنصوری و ابومنصور عبدالرزاق سفارش آن را داده بود خودش این متن را انتخاب کرده برای سرودن. و ما در شاهنامه هیچ جایی نداریم که فردوسی گفته باشد این متن را به او تکلیف کرده‌اند.

منتها در آن زمان شاعران، هر شاعری، اثری را به نام یک پادشاه می‌کرد. نیاز به کمک مالی داشت و این است که فردوسی هم از کسی به نام منصور که پسر ابومنصور عبدالرزاق باشد و کشته شده بوده مدح می‌کند که او پشتیبان او بود. نه اینکه او شاهنامه را به او سفارش داده بود. کسی شاهنامه را به فردوسی سفارش نداده بود.

منتها حماسه‌های ملی اصیل بر اساس متون‌اند و نه بر اساس گفتارهای شفاهی. گفتارهای شفاهی که آنها هم اصلی نداشته باشند. این یک تعریفی است که ما از حماسه ملی داریم و همه غربی‌ها کردند که شاهنامه حماسه ملی است. غیر از این هم نیست. این عنوان را نمی‌شود از شاهنامه گرفت. با هیچ تعریفی نمی‌شود از شاهنامه گرفت.

شاهنامه حماسه ملی است و در آن از یک ایران که دیگر در آن زمان فردوسی وجود نداشته یعنی ایران پیش از اسلام با حسرت یاد می‌شود. به یاد ملیتی که دیگر در آن زمان در دست نبوده و از همدیگر پاشیده شده بوده و این ملیت را فردوسی ازش یاد می‌کند. البته زبان پارسی را فردوسی زنده به این معنی نکرده. بلکه پیش از او کسان دیگری درباره زبان پارسی کوشش‌هایی کرده‌اند، از یعقوب لیث شروع می‌شود تا به زمان فردوسی می‌رسد. ولی فردوسی در پابرجا ساختن زبان فارسی نقش مهمی دارد. این را می‌خواستم عرض کرده باشم.

اجازه بدهید واکنش آقای رضاخانی و آقای صدری را بعد از ایشان بگیرم که این را بگذاریم یک قسمت اول بحث. آقای رضاخانی، واکنش شما به ایرادی که آقای خالقی مطلق گرفتند؟

خداداد رضاخانی: عرض کردم بنده خودم را کسی نمی‌دانم که صلاحیت داشته باشم راجع به متن فعلی شاهنامه به اندازه‌ای که دکتر خالقی می‌توانند نظر بدهند نظر بدهم. بالنتیجه در مورد ارتباطی که ایشان در متن در مدح ملی‌گرایی می‌دانند بنده صحبتی ندارم. 

منظورم از سفارش گرفتن این نبود که هیچ علاقه شخصی وجود ندارد. ولی نمی‌شود در نظر نگرفت که این متن را یک نفر به نام پهلوان ابومنصور عبدالرزاق قبل از اینکه شاهنامه را فردوسی بنویسد به قول خودش بزرگان و موبدان و دستوران را جمع کرده و این متن را که به صورت‌های مختلف نوشتاری و شفاهی وجود داشته را تهیه کرده و این متن در اختیار فردوسی قرار گرفته.

این چیزی است که ما باید در نظر داشته باشیم. این یک دلیلی دارد. عبدالرزاق ادیب نیست. یک آدمی است که حاکم محل و منطقه است. یکی از حاکمان سامانیان است. یک دلیلی دارد این کار را می‌کند. غیر از فقط علاقه‌اش به ادب. وقتی این متن تهیه می‌شود این متن یک بستر زمانی سیاسی و اجتماعی و من حتی بحث می‌کنم اقتصادی دارد. یک ربطی هم دارد به اوضاع اقتصادی منطقه آسیای میانه. در آن زمان. من این را بی‌ارتباط به این نمی‌دانم که مثلا‌ً کسانی مثل سامانی‌ها، چندین دهه قبل از این موضوع به طور کاملا‌ً اتفاقی برداشتند زبان دربارشان را فارسی کردند و خودشان را به این دلیل جدا می‌دانند یا می‌خواهند که جدا باشند. از قدرت بزرگتری که در بغداد قرار دارد.

می‌توانیم بحث کنیم و خیلی بحث گسترده‌ای باید باشد که چقدر مفهوم ملیت و کشوردوستی در آن موقع دقیقا‌ً آناکرونیسمی است که دکتر خالقی ازش انتقاد کردند. آیا ما مفهوم ملیت داریم و چقدر از این مفهوم ملیت از اواخر دوره ساسانی به دوره فردوسی اینجور که ایشان گفتند از هم پاشیده می‌شود. راستش قبول ندارم این ازهم پاشیدگی را و این چیزی هم که جدیدا‌ً‌ نوشته‌ام که نمی‌دانم شاید شما دیده باشید یا نه، بحث همین است که این روایط فروپاشی ایران ساسانی به آن مفهوم را من راستش مخالفم ولی فکر می‌کنم این بحث به برنامه‌های دیگری احتیاج دارد.

آقای صدری، شما نظری درباره این بحث که آقای رضاخانی و آقای خالقی مطلق دارند و نکته‌ای که در مورد صحبت‌های خودتان گفتند ایشان،‌ دارید؟

احمد صدری: حرفی که آقای رضاخانی گفتند تا یک حدی درست است. در این شکی نیست که ابومنصور عبدالرزاق فردی بود که می‌خواسته با جمع‌آوری خداینامگ‌ها هم یک کار ماندنی از خودش به جا بگذارد و البته به عنوان فردی که در سیاست آن روز بود و فردی که فرمانروای منطقه بوده، قطعا‌ً‌ می‌خواسته از آن یک برداشت شخصی هم بکند و استفاده شخصی کند. برای خودش نژاد ایجاد کرد. خیلی‌ از اینها نژادسازی می‌کردند و شجره‌نامه درست کرده بودند و خودشان را به ایرانیان باستان ره می‌بردند از طریق این شجره‌نامه‌ها که درست کرده بودند.

مشخص هم هست یک جایی در اواخر شاهنامه از زبان رستم فرخزاد می‌گوید ۴۰۰ سال از این زمان خواهد گذشت و همه چیز عوض خواهد شد. ترک و تازی به هم خواهد پیوست و این ایران از بین خواهد رفت و سخن‌ها به کردار بازی بود و از این حرف‌ها. که خب مشخص است که این نفوذی است که خود ابومنصور روی این قضیه داشته و خودش را می‌گوید نه اینکه رستم فرخزاد پیش‌بینی می‌کند که چهار صد سال بعد در زمان ابومنصور این اتفاق خواهد افتاد. به نظر من معقول است که بگوییم این حرفی است که او زده. ولی در نهایت من موافقم با فرمایش آقای خالقی مطلق که این حماسه ایران است هرچند استفاده سیاسی از زمان سامانی تا زمان کنونی هر سلسله که آمده هر کس که آمده به قول آقای رضاخانی کامیشن کرده و شاهنامه‌ای را پولش را داده اند نوشته‌اند و نقاشی کرده‌اند. قطعا‌ً‌ یک نیت سیاسی هم در پشت این بوده.

ولی در اینکه شاهنامه در ورای آن استفاده و سوء استفاده‌ها یک واقعیت حماسی برای مردم ایران دارد همانطور که ایلیاد و اودیسه حماسه مردم یونان است این هم جنبه حماسی این کتاب برای ما محفوظ است و این استفاده‌ها و سوء استفاده‌های سیاسی نباید این جنبه حماسی را برای ما بپوشاند.

جلال خالقی مطلق: اجازه بدهید یک اشاره کوتاه به موضوع عبدالرزاق بکنم. بی‌ربط نیست. درست است ابومنصور عبدالرزاق برای تهیه شاهنامه ابومنصوری به نثر یک برنامه و یک هدف سیاسی دارد. البته ما در اینجا به طور حتم نمی‌توانیم بگوییم که او هدف ملی نداشته. ولی این را نمی‌توانیم ثابت کنیم. آنچه که می‌توانیم ثابت کنیم و به یقین بیشتر نزدیک است این است که او یک برنامه سیاسی داشته. ولی فردوسی برنامه سیاسی نداشته به هیچ وجه و شاهنامه را هم به او سفارش نداده بودند. بلکه او برنامه (خیلی محتاطانه عرض می‌کنم) ادبی -ملی داشته. ادبی. ملی. هم می‌خواسته یک اثر ادبی از خودش به یادگار بگذارد و هم می‌خواسته به نظر خودش افتخارات تاریخ و فرهنگ گذشته کشورش را در زمانی که کشورش بعد از تسلط اعراب به تسلط ترکان افتاده به نظم بکشد و این را به نظم کشیده. این می‌شود هدف ملی فردوسی.

این را به هیچ وجه نمی‌شود انکار کرد. به ویژه از این جهت که در شاهنامه افکار ایران‌دوستی شاهنامه فراوان آمده. در آن زمانی که فردوسی زندگی می‌کرد، ایران به معنی ساسانیان وجود نداشت. فقط فردوسی سامانیان را می‌شناخت، حکومت خراسان را می‌شناخت. ولی در شاهنامه بیش از هزار بار از ایران صحبت می‌شود. درست است که این منابع منابع عهد ساسانی است ولی فردوسی آنها را اگر قبول نداشت و اگر اعتقاد نداشت نمی‌توانست بسراید. آن را با تمام احساسات ملی سرود.

وقتی که می‌گوید دریغ است ایران که ویران شود/ کنام پلنگان و شیران شود، شما به زبان فارسی و هر زبان دنیا که این را ترجمه کنید اثر ملی خودش را می‌دهد و سخن شاعر و احساسات شاعر را نشان می‌دهد. آنجا که بهرام چوبین در ترکستان در دم مرگ به خواهرش سفارش می‌کند که وقتی من مردم «مرا دخمه درخاک ایران کنید». شما نمی‌توانید این احساسات را از این ابیات بگیرید. اگر بگیرید اگر منکر شوید یا نخوانده‌اید یا تحت تاثیر افکار امروزی واقع شدید. بنابراین شاهنامه یک اثر ملی است و این موضوع ملی دوستی و ایران‌دوستی فردوسی را نمی‌شود به هیچ وجه از شاهنامه گرفت. هرچه در این زمینه گفته شود یا از سوء‌نیت است یا از عدم مطالعه دقیق در شاهنامه است.

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ آبان ،۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

اندیشه های حافظ درباره ی شعر و شاعری و زندگی شاعرانه:

 

اندیشه های حافظ درباره ی شعر و شاعری و زندگی شاعرانه:

از

دکتر منصوررستگار فسایی

استاد باز نشسته ی دانشگاه شیراز و استاد  مدعو دانشگاه اریزونا- امریکا

این مقاله  بر اساس چاپ شادروان خا نلری از دیوان حافظ و فرهنگ واژگان دیوان حافظ:" کلمات آتش انگیز"* از نویسنده ی این مقاله ، تنظیم شده است و از آنچه حافظ در باره ی شعر و شاعری و مفاهیم ومقاصد آن،به صراحت یا ایما سخن گفته است ،گفگو می کند و اساس بحث براین است که شاعری چون حافظ که به  راستی شاعرانه زیسته و شعر را زندگی کرده  است  در سخن خویش چه اندیشه هایی در باره ی شعر وشاعری  دارد،وجریان ذهن خلاق وذوق وطبع خیال پرور خود را چه گونه   نشان می دهد  وشعر و سخن شاعرانه را به چه نحو،به نقد می کشد و شعر خود راچه گونه درمحیط اجتماعی و سیاسی روزگار خود اثر گذار می بیند وتفسیر می کند و دربرابرمنتقدان ورقیبان خود ،چه عکس العملهایی از خود نشان می دهد...

برای بررسی روند اندیشه ها وواکنشهای شاعرانه حافظ، باید دید که وی  در حوزه ی روابط شخصی خود شعررا چه سان می بیند و برای چه مقاصدی به کار می گیرد وچه گونه در موارد مختلف از کارآن کار می کشد و به چه ترتیب، لحظه های

 آغازتا انجام  آفرینش شعر خود را به تصویر می کشد وچه گونه در عمل ، با شعر خود یگانه می شود وشعر به هستی حافظ

و حافظ به نماد شعر زندگی شده ی خود ،بدل می شود .بدین ترتیب است که حافظ،شاعری خود رامیراث ازلی می شناسد:

            شعر حافظ،از زمان آدم ،اندر باغ خُلد          دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود 10/202

وآنچه را می بیند وبدان می اندیشد، در کارگاه "خیال"خود به شعر در می آورد:

  بیا که پرده ی گلریز هفت خانه ی چشم          کشیده ایم،به تحریر ِکارگاه خیال  5/297                   

او در خیال خویش،  لعبت بازیهای عجیبی دارد به دنبال جلب دل صاحب نظران است و به همین جهت کوششی شگرف در خلاقیت دارد   :

  در خیال‌ این‌ همه‌ لعبت‌ به‌ هوس‌ می‌بازم‌     بو که‌ صاحب ‌نظری‌ نام‌ تماشا ببرد    5/124                 

 حافظ خیال خود را به گلستانی پر نقش و نگار همانند می داند که سرشار از عشق  است:

هم گلستان ِخیالم ،زتو ،پُرنقش ونگار          هم مشام ِدلم ، از زلف سمن سای تو،خوش     4/282

طبع شاعرانه ی حافظ در این کار گاه، به خلق "شعر هایی " می پردازد که خود شاعر رانیز متحیر می سازد که نتیجه الهام الهی است یا زاده ی فکر خود وی،"سحر حلال" است یا "معجزه" که سروش ، یا جبرییل، روح القدس و... آن را برایش  هدیه آورده است:

  معجز است   این نظم، یا ِسحر  ِ َحلا ل؟    هاتف آورد این سخن ، یا  جبرئیل ؟       4/1077

حافظ درونی پر غوغا دارد که شعر خویش را پژواک وصدا و بازتاب آن نداها می شمارد:

در اندرون من خسته دلندانم کیست   که من خموشم و او در فغان و در غوغاست  3/26

ندای عشق تو دوشم در اندرون دادند  فضای سینه ی حافظ هنوز پر ز صداست  10/26

و به همین جهت است که در شعر حافظ، "هاتف " و "سروش" یا نظایرآسمانی  آنها ، نداگران و الهام بخشندگان مبهم غیبی و مبشران خلاقیت هنری همیشگی شاعر به شمار می آیند که منشاءغوغای درونی وی رابازگو می کنند و "همزاد" و "تابعه" ی شاعرانه ی وی را معرفی می کنندو ذکر نام آنها در شعرحافظ همیشه ،نشان دهنده ی ظهور اندیشه ای تازه وفکری بدیع و نو ومغایر با باورهای رایج ،درذهن و کلام حافظ  است که شاعرعالما عامدا،آنها را برای قدسی کردن شعر خویش به کار می گیرد وآنان را الهام  بخش ورساننده ی پیام شعر خود از جهان افلاکی به شاعری خاکی می نمایاند  ومعمولا زمان این الهامات غیبی فرخ و مبارک  را "سحر" ،"دوش " "آن روز"و مکان آن را " میخانه وگوشه ی آن" که جای بی خبری و بی خویشتنی است،ذکر می کند که در تعبیری نمادین از لحاظ زمانی می تواندهنگام  ظهور روشنی سحر وبامداد و روزیعنی شعر، واز لحاظ مکانی،   جایگاه بیخودی و رهید گی از خویش در هنگام ساخت سخن باشد که :

در اندرون من خسته دلندانم کیست   که من خموشم و او در فغان و در غوغاست  3/26

به همین جهت است که گاهی حافظ درانعکاس نداهای درون پر غوغای خویش ،طبع خود را "طوطیی"می شمارد:

واله وشیداست دایم همچو بلبل در قفس      طوطی طبعم زعشق شکّر و بادام دوست 2/63

همان کاری که خا قانی در بیتی بدان اشاره دارد:

هرچه عقلم در پس آیینه تلقین می کند   من همان معنی به صورت بر زبان می آورم (خاقانی) 

که طبعا طبع شاعرانه ی حافظ، آنچه را که استاد ازل  گفت بگو، می گوید ، حافظ ،صدای قلم را سماع روحانی

 خلوتیان ملکوت می خواند:

 درون    ِ خلوت  ِ  کروبیان  ِ  عاَلم   ِ ُقدس       صریر  ِ  ِکلک   ِ تو،باشد َسماع  ِ  رو حا نی         18/1032

درپس  ِآینه طوطی صفتم داشته  اند          آنچه استاد ازل گفت بگو ،می گویم                2/273

و طبیعی است که حافظ، در سخن خویش، خود را " طوطی شکر خای"و شاعران دیگر را" طوطیان" و هندیان شاعر چون "امیر خسرو دهلوی و امثال وی  را" طوطیان هند" بخواند:

شکرفروش‌ - که‌ عمرش‌ دراز باد – چرا          تفقّدی‌ نکند طوطی‌ شکر خا را؟!   2/4

کنون که چشمه ی قند است،لعل نوشینت          سخن بگوی و،زطوطی شکردریغ مدار 4/242

    شکّر شکن شوند ،همه طوطیان هند         زاین قند پارسی ، که به بنگاله می رود  3/218

 و قلم را "طوطی خوش لهجه ی شکر خای " می خواند:

آب حیوانش زمنقاربلاغت، می چکد         طوطی خوش لهجه، یعنی ِکلک ِ َشکّر خای ِ تو    6/402

بدین ترتیب "هاتف ،سروش "وظیفه ی بیان الهام بخشی های نا خود آگاه پر غوغای حافط را به

" طوطی طبع"و "طوطی کلک" حافظ واگذار می کنند و در نمونه های زیر می بینیم که حافظ این سه واژه را با چه مقاصد متنوع ومتفاوتی به کار می برد:

1-هاتف : [ ت ِ ] (ع ص ) آوازدهنده . خواننده . آوازکننده  .آوازدهنده ای که خود او را نبینی . بانگ دهنده:

       یکی هاتف انداخت در گوش پیر       که بی حاصلی رو سر خویش گیر سعدی              

  هاتف در شعر حافظ ، گاهی همان سروش است  ،یعنی هر فرشته ای که پیغام آور باشد عموماً و فرشته ای که پیغام و مژده آرد خصوصاً که هاتف غیب نیز گویند. فرشته که پیغام خیر آرد.فرشته ٔ پیغام آور و ملک وحی که به تازی جبرئیل گویند و فرزانگان یعنی حکمای تازی عقل فعال و دانایان فارسی خرد کارگر خوانند . همان که در فرهنگ اسلامی جبرئیل خوانند:

هاتف ،آن روز ،به من مژده ی ِ این دولت داد         که برآن جوروجفا صبر و ثباتم دادند                 6/178

 سحر زهاتف غیبم رسید مژده به گوش         که دور شاه شجاع است ،می ،دلیر بنوش          1/278

هاتف غیب :سروش ،فرشته یی که حافظ اورا سروش ِعالم  ِغیب  هم می خواند وازسوی خداوند ،به بندگان نیک، پیام می آورد.

بیار  باده ، که دوشم ، سروش ِ عالَم   ِ غیب          نوید داد  که:   "عام است  فیض رحمت ِ   او"      4/397

ساقی بیا که هاتف غیبم به مژده گفت         با درد صبر کن ! که دوا می فرستمت                 9/91   

ورک موارد دیگر: 3/184  ،1/278 

هاتف میخانه : نداگری  که در میخانه  و به هنگام مستی حافظ  پیام اورا می شنود :

بیا که هاتف میخانه ،دوش با من گفت         که در مقام رضا باش و از قضا مگریز              7/260

سحرم، هاتف  ِ میخانه ، به دولت خواهی         گفت: باز آی ! که   دیرینه ی ِ این درگاهی         1/479

هاتف آن روز به من مژده ی این دولت داد    که بر آن جور و جفا ، صبر و ثباتم دادند  6/178 

سحرزهاتف غیبم رسید مژده به گوش      که دور شاه شجاع است ، می دلیر بنوش1/278

هاتفی از گوشه ی میخانه دوش        گفت :  ببخشند گنه ، می  بنوش 1/279

( ب):سروش:

چه گویمت که به میخانه دوش مست وخراب   سروش عالم غیبم چه مژده ها داده است3/37  

عفو الهی بکند کار خویش        مژده ی رحمت برساند سروش 2/279

بیار باده که دوشم سروش عالم غیب        نوید داد که عام است فیض رحمت او  4/397                       

 (ج)-   روح القدس: دکتر پور جوادی آن را "همان نور آسمانی یا عقل فعّال یا جبرئیل و روح القدس  و عقل وفلک قمر می دانند. (نشر دانش 43)    :         

روح القدس آن سروش فرّخ       برقبّه ی طارم زبرجد

می گفت سحرگهان که یا ربّ!    در دولت و حشمت مخلّد

بر  مسند  خسروی بماناد،        منصورِ   مظفّرِ     محمّد   1-11/1066

رک موارد دیگر: 6/171،  8/278،2/279 ،6/281 ،6/390

(د)- طوطی:

2-سروش:

عفو   الهی   بکند   کار   خویش       مژده ی رحمت برساند سروش (2/279)

سروش  خجسته:فرشته ی فرخنده و مبارک خبر:

الا ای همای همایون نظر     خجسته سروش ُمبا رک خبر   5/1056

سروش عالم غیب: فرشته‌ پیام‌آور از جهان‌ غیب‌ :

چه گویمت که به میخانه دوش مست وخراب   سروش عالم غیبم ، چه مژده ها داده است                    3/37

ورک موارددیگر: 4/397 ، 21/1035

سروش عالم غیب:

بیار باده که دوشم سروش عالم غیب       نوید داد که عام است فیض  رحمت او(3/397

سروش فرّخ: طایرقدسی :پرنده ی بهشتی،فرشته ی پیام آورغیب:

روح القدس آن سروش فرّخ        برقبّه  ی  طارم  زبرجد

می گفت سحرگهان که : یا ربّ      در دولت و حشمت مخلّد

                                      بر  مسند  خسروی       بماناد        منصورِمظفّرِمحمّد   1-11/1066

 

 

سروش مبارک خبر:فرشته یی که خبرهای شادکننده می آورد.

  الا    ای   همای    ِ   همایون   نظر        خجسته   سروش  ِ   ُمبا ر ک  خبر                    5-5/1056

اما گاهی نیز حافظ  ذهن وخیال خودرا در صید مضامین و مفاهیم شاعرانهی تازه، به شاهینی چالاک شبیه می داند

  که به دنبال شکارهای طرفه  و بزرگ است:

نه هرکو،نقش ِ نظمی زدکلامش دلپذیر ُافتَد     َتذرو ُطرفه،من گیرم ،که چلاک است شاهینم      7/348

و  فکر بکر حافظ  به عروسی همانند ا ست که مهریه ای گران دارد:

دخترفکر بکر من ،َمحرَم مدحَت ِ تو شد ،  مَهر ِچنان عروس را،هم به کفت حواله باد   7-8/1064

و همان عروس بکری است  که با حسنی جمیل خود نمایی می کند:

آفرین برکلک نقّاشی ، که   داد،     بکر ِ معنی را،  چنین ُحسنی  ،جمیل     2/1077 

بکر ِ اندیشه  جمیل است  کنون می باید           گوشوارش  ز ُدر و  دانه ی  توران شاهی                

گاهی " خیال " در ذهن حافظ   هما ن " وهم"  است که راهروان آن کسانی چون حافظ هستند:

دروَهم، می نگنجد،کاندر تصوّر ِعقل        آید به هیچ  معنی،زاین خوبتر،مثالی 2/455

  ذروه ی کاخ ِرتبتت راست  ز  فرط  ِ ارتفاع    راه روا ن وهم را راه ِ هزارساله  باد 3-8/1064

حافظ   کمال شاعرانه ی خود را حاصل خون جگر خوردنها ی خویش در تر بیت طبع وذوق خویش می شناسد:

هاتف ،آن روز ،به من مژده ی ِ این دولت داد         که برآن جوروجفا صبر و ثباتم دادند                 6/178

گویند  :سنگ لعل شود در مقام صبر         آری شود ولیک به خون جگر شود                  2//221 

اما حافظ،صبر و پایداری  شگرف خود برای به خاطر به دست آوردن" شاخ نباتی" می داند که در واقع عامل کمال

 شعراوست که  نام ، محبوب شاعر را تداعی می کند:

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد   اجر صبری است کزآن شاخ نباتم  دادند8/312

وعشق به اوست که کلمات شعرش را اثر گذار و آتش انگیز می سازد:

   غلام‌ آن‌ کلماتم‌ ،که‌ آتش‌  انگیزد   نه‌ ، آب‌ ِ سرد ، زند درسخن ،‌برآتش‌  تیز4/260

و هر بیتش را را به بیت الغزل معرفت تبدیل می کند:

شعر حافظ ،همه بیت الغزل معرفت است       آفرین برنفس دلکش و لطف سخنش    (9/275)

و بدان جاودانگی می بخشد:  

حافظ ! سخن بگوی که که بر صفحه ی جهان          این نقش ماند از قلمت یادگار عمر 9/248

طبع شاعری حافظ: ( طبع عبارت از قریحه ی شاعرانه ، ذوق شاعری، ذات و سرشت ، خوی،طینت،

 نهاد وگوهر ی است که منشآءخلاقیت شاعرانه است وحافظ ، طبعی لطیف وروان وسلیم دارد که  آن را به عروسی  پر زیور وآراسته و طوطیی شکر خای و... شبیه می داند که هر صاحب ذوقی ازخلال شعر حافظ،از آن باخبر می شود و درسخن حافظ ، تصویرها و توصیفات مختلف ولی آشنایی داردو خواخه ی شیراز ،ای طبع جون آب  را قسمت ازلی خود می داند:

 

حافظ  از مشربِ قسمت‌، گله‌ بی‌انصافی‌ است‌    طبع‌ چون‌ آب‌ و غزل‌های‌ روان‌ ما را بس   ‌8/262

طبع سلیم حافظ:  

حافظ ارسیم وزرت نیست چه شد شاکر باش   چه به ازدولت لطف سخن و،طبع سلیم؟   11/360

چو عندلیب، فصاحت فروشد  ، ای حافظ !      تو ، قدر  ِ او،  به سخن گفتن ِ دری  بشکن         7 /391

  آب‌ حیوانش‌ ز  ِمنقاربلاغت‌ ، می‌ چکد         زاغ‌ کلک  ِ من ،‌ بنامیزد !! چه‌ عالی‌مشرب‌ است‌!!   8/30

طبع شکّرخای حافظ:

آب حیوانش ز  منقار بلاغت می چکد          طوطی  خوش لهجه ،یعنی طبع ِ شکّر خای تو  (  6/402)

مشاطه ی طبع:

ازخیا ل‌ لطف‌ مِی‌ مشّاطة  ی چالا ک ِ ‌طبع‌    درضمیربرگ ِ‌گل‌ خوش‌می‌کند پنهان‌ گلاب  4/14

طبع خوش باش:

برفت و طبع  ِ خوش باشَم، حزین کرد       برادر با برادر ، کی  چنین کرد؟!  12/1046

طبع سخن گزارحافظ:

حافظ اگرچه در سخن خازن ِ گنج حکمت است   از غم ِ روزگاردون طبع سخن  گزارکو  7/406

طبع شعرحافظ:

کنار آب و پای بید وطبع ِشعرویاری خوش   مُعاشِر،دلبری شیرین و،ساقی ، گلعذاری خوش    1/283

تفریح طبع:               

از پی‌  ِ تفریح‌ ِ  طبع‌ و، زیور ِ  ُحسن‌ و طرب‌         خوش‌   بود   ترکیب‌   ِ زرّین‌جام ،‌ با لعل‌ ِ مذاب           3/14‌

طوطی طبع حافظ:

واله و شیداست  دایم ،همچو طوطی ،در قفس        طوطی طبعم ،  زعشق شکّر و بادام دوست      ( 2/63)

غلام طبع:

 به خنده گفت که حافظ غلام طبع توام      ببین که تا به چه حدّ م همی کند تحمیق .             9/292

لطف طبع:

زشعر دلکش حافظ  کسی بود  آ گاه           که لطف طبع و سخن گفتن دری داند.                1/174

3- طوطی: مرغ زیبای  سخنگویی است   که در این جا می  تواند تصویری  استعاری برا ی خود حافظ باشد و در مقابل "زغن "قرار گیرد که  تصویر  رقیبان شاعر است. در آن دیار که طوطی  کم از زغن باشد:در سرزمینی که  طوطی

 بی ارزش تر از گوشت ربا ست و مرغ سعادت هرگز بر سر کسی سایه نیندازد.  

همای گو مفکن سایه ی شرف هرگز      برآن دیار که طوطی کم از زغن باشد   4/156

کنون که چشمه ی نوش  است لعل شیرینت    سخن بگوی و زطوطی شکر ،دریغ مدار 4/242

طوطی خوش لهجه: طوطی خوش کلام:تصویری برای قلم سخنور حافظ:

آب حیوانش ، زمنقار ِ بلاغت می چکد   طوطی خوش لهجه،یعنی ِکلک ِ َشکّر خای ِ تو 6/402

طوطی شکرخا: اصافه ی وصفی، تصویری استعاری  برای  ناطقه ی انسانی.حکیمی که  طوطی ِ شَکر خای ِ ناطقه  ی انسانی را ، در مُحاذات   آیینه ی تأمُّل ِ عرایس   ِ معانی  ، به أدای ِ د لگشای ِ" إنّ َ مِن ألبیان ِ لَسِحرا "، گویا کرد ،( مقدمه ی محمد گلندام بر دیوان حافظ)

شکر فروش چنین نیست ، هیچکس دیده است    سخن شناس کند طوطی  شکرخارا ( مولوی)

طوطی‌ ِ شکرخا:  طوطی‌ که‌ شکر می‌جود، تصویر استعاری عاشق‌ (: حافظ‌ ) شیرین‌گفتارو شیرین‌سخن است‌.تفقّدی‌ نکند طوطی‌ ِ  َشکر خا را؟! :  معشوق‌، شکرفروشی‌ است‌ که‌ به‌ طوطی‌ شیرین‌سخن‌ خویش‌ (: حافظ‌ )لطف‌ نمی‌کند (از سر مهر با او سخن‌ نمی‌گوید و تلخ‌گفتار است‌)

شکر فروش‌ - که‌   عمرش‌ دراز باد – چرا          تفقّدی‌ نکند طوطی‌َشکر خا را؟! 2/4

طوطی صفت: صفت مطلق  مرکب . طوطی وار،همانند طوطی کسی.با خصوصیتهای طوطی.کسی که مانند طوطی است و اوصاف اورا دارد:

آقای دکتر مجتبایی این بیت را ناظر بر آیه 50 سوره ی انعام می دانند که:" إ ن اتّبع الّا  ما یوحی الیّ " (مجتبایی 191تا 196)و نتیجه می گیرندکه :" حافظ نیز تمثیل طوطی و آینه را به کار برده ،و با القاء رابطه یی پنهان میان این تمثیل و آیه یی از کلام الهی ،مسأله ی استهلاک اراده ی سالک را در اراده ی حق به روشنی باز نموده است و تنها در یک بیت ،بدون این که چیزی برکلام وی بتوان افزود ، هرچه گفتنی بوده ،گفته است در حالی که بحث درمورد تسلیم و رضا و اراده و اختیار ،دامنه یی بس دراز وگسترده دارد، کلام حافظ ،در بلاغت و ایجاز ،در حد

اعجاز است ." (مجتبایی ،همانجا ).

شادروان هروی  در توضیح این بیت حافظ نوشته اند:" در بادی امر تصور می رود مراد شاعر این است که من مثل طوطی برابر آئینه ،آنچه را استاد سخن آموز می گوید ، تکرار می کنم اما شاعر به عنوان "طوطی پس آینه " برای خود دونقش در نظر گرفته : دریافت کننده و القا کننده:

1- در نقش  دریافت کننده ،شاعر طوطی مقلّدی است که آنچه استاد ازل یعنی خالق او به وی تلقین می کند ،باز گومی کند.

2-همین طوطی مقلّد ،در نقش استاد سخن آموز،درپس آینه ایستاده و به طوطی مقابل آینه ،سخن گفتن می آموزد

3-،بنابراین می خواهد بگوید استادی که هم به انسان تعلیم می دهد ،خود از مبداء و منشاء دیگری  الهام می پذیرد.حاصل معنی این که گرچه من خود به مثابه استاد سخن آموز، در پس آینه ایستاده ام –یبا اشعار خود سخن آموزی می کنم- امّا من هم آنچه را که استاد ازل می گوید طوطی وار بر زبان می آورم تا طوطیانی که در برابر آئینه نشسته اند،این سخنان را تکرار کنند." (هروی 1569)

در پس آینه ،طوطی صفتم داشته اند: درحالی که آموزگار من  خود در پشت آدینه ایستاده است و کسی او را نمی بیند،من مثل طوطئی هستم که اورا در برابر  آیینه نگهداشته اندومرا مانند طوطی در مقابل آئینه قرار داده اند."...اشاره دارد به روش سخن آموختن به طوطی و آن روشی مشهور و نماد مقلّدانه سخن گفتن است ،استاد سخن آموز ،پشت آیینه پنهان می شود و الفاظی به رابه زبان می آورد و طوطی ،در مقابل آینه ،به تصوّر راین که با طوطی درون آینه سخن می گوید ،از جنس خود سخن گفتن می آموزد.(دهخدا) .

شهمردان بن ابوالخیر نیز در نزهت نامه ی علایی به این روش اشاره کرده و گفته است :" آموزش طوطی چنان است که آیینه یی برابرش بدارند  ،تا او صورت خویش در او می بیند ،ویکی در پس آئینه ،آنچه خواهد که اورا در آموزد ،می گوید ،او چنان داند که طوطی دیگر است،درآن می نگردو آوازش می شنود ،پس حکایت باز کند.." (مجتبایی 124)

در لباس بشرٌ مثلکم ارشاد رسول          فضل من بهرتو طوطی ّ پس آینه است .      (آنندراج)

من چو طوطی و جهان در پیش من چون آینه است    لاجرم معذورم  ار جز خویشتن می ننگرم

عطار در اسرارنامه آورد:       

     شنودم من که طوطی رادر اوایل            نهند  آئینه یی  اند ر   مقابل

    چو طوطی روی درآئینه   ببیند           چو خویشی را به هر آئینه ببیند

یکی گوینده ،خوش الحان و دمساز            برآرد از پس       آئینه ،آواز

     چنان پندارد آن طوطی    ِ دلبر            که هست آواز ِآن طوطی ِ دیگر

   چو حرفی بشنود،گردد دلش شاد            به لطفی گیرد او حرفی چنان یاد

وجود آیینه است ، امّا ، نهان است            عدم ، آئینه را ،آئینه دان است

هرآن صورت که در نقص وکمالی است        دراین آئینه ، عکسی و خیالی است

چوتو جز عکس یک صورت نبینی            همه، با عکس خیزی و ، نشینی

توپنداری  که هر آواز و هر کار          ازآن عکس است، کز عکسی خبردار

ومولوی از این داستان برای بیان معنا و داستان دیگری استفاده می کند  ودر کار تعلیم و تلقین ،تجانس و الفت میان مرید و مراد و معلّم و متعلّم را شرط ضروری می داند و،چنان که طوطی باید از صوورت و عکس طوطی سخن بیاموزد.(مجتبایی 195)  . مولوی در دفتر پنجم مثنوی چنین می سراید:

آه از آن روزی که صدق صادقان            باز خواهد از تو،سنگ امتحان

صوتکی بشنیده ،گشتی ترجمان             بی خبر از گفت خود چون طوطیان

طوطئی  در آینه می بیند او             جنس خود را پیش اوآورده  رو

در پس آیینه آن أُستا  نهان            حرف می گوید ادیب خوش زبان

طوطیک ،پنداشته کاین گفت پست             گفتن طوطی است  کاند آینه است

 پس زجنس خویش آموزد  سخن              بی خبر از مکر آن گرگ کهن

گفت را آموخت زان مرد   هنر              لیک از معنیّ و سرّش بی خبر

عقل کلّ را از پس آئینه ،او              کی تواند دید؟ وقت گفت و گو

 ناگفته نماند که آموزگار طوطی ، چون طوطی سخن وی را درست تکرار می کرد به وی شکر(قند،نقل،شیرینی )می داد و همین کار طوطی را شرطی می کردوبه درست تکرار کردن سخن آموزگار وا می داشت :

بلی نعامه و طوطی دو طایرند ولیک             غذای آن شکر آمد غذای این اخگر.      ازرقی

واله و شیداست دایم همچو طوطی در قفس    طوطی طبعم زعشق شکّروبادام دوست ( 2/63)

   الا ای طوطی گویای اسرار              مبادا خالیت شکّر زمنقار                      (1/240)

کنون که چشمه ی قند است لعل نوشینت     سخن بگوی و ز طوطی شکردریغ مدار( 4/242)

طوطئی را ، به خیال شکری دل، خوش بود            ناگهش سیل فنا ،نقش امل ،باطل کرد        (2/130) به همین دلیل طوطی را شکر خای خوانده اند و عذای او را شکر دانسته اند وگرنه طوطی در جنگل ها چگونه شکر می یابد تا غذای خود سازد:

آب حیوانش ز  منقار بلاغت می چکد     طوطی خوش لهجه یعنی طبع ِشکّر خای تو(  6/402)                 

طوطی طبع:اضافه ی تشبیهی: حافظ ، طبع و  ذوق شاعرانه و خوش سخن خود را به طوطی سخن گویی  تشبیه کرده

 است که شکر و بادام را بسیار دوست دارد

   کنون که چشمه ی قند است  لعل نوشینت          سخن بگوی و ز طوطی شکر دریغ مدار      ( 4 /242 )

آب حیوانش ز منقار بلاغت می چکد          طوطی خوش لهجه یعنی کلک شکر خای تو( 6/ 402)

 واله و شیداست  دایم ،همچو طوطی ،در قفس          طوطی طبعم ،  زعشق شکّر و بادام دوست       2/63

  طوطی گویای اسرار: به قول شادروان زریاب خویی : " دراین غزل ،از قلم ،به "طوطی گویای اسرار" تعبیر کرده است که راز درون انسان را و صاحب قلم را بیرون می دهد و همچون طوطی ،گویاست ،زیرا همچنان که نطق ،خاصیت و صفت طوطی نیست ،بلکه دراثر تلقین ،به سخن در می آید ،قلم هم آنچه را به او تلقین و تعلیم می کنند ،می نویسد ،درشعر دیگری،حافظ ، باز از قلم ،به"طوطی خوش لهجه " ،تعبیر می کند:

آب حیوانش ز منقار بلاغت ،می چکد       طوطی خوش لهجه یعنی کلک شکّرخای تو    (6/402)

( آئینه ی جام 268) قلمی که شاعر در این غزل به توصیف آن می پردازد ،صرف نظر از طوطی و گوینده ی اسرار بودن ،نقّاشی زبر دست هم هست که می تواند تصویری نیکو ،از خط وخال معشوق ارایه دهد  ، او در عین حال ، سربسته سخن می گوید وراز اصلی عشق را فاش نمی کندو امیدوار است تا روزی بخت یار او گردد و شعرو هنرهای قلم جادوگرِوی ،

موجب  بیداری بخت خفته ی او گردد وبتواند پرده از روی معشوق – ممدوح ،بر داردوخود را در بزم وی بیابد و آوای مطربان را بشنود وبا مستان و هشیاران برقصد و از باده ی مست و افیونی ساقی ،بی سر و دستار شود و در آنجا ، با لفظ  اندک و معنای بسیار، راز دل خویش را با محبوب در میان نهد ،گرچه با چنین مستوران وبتان چینی که عدوی دین و دل وی هستند ،نمی توان همه ی اسرار مستی را باز گفت .

ألا ای طوطی گویایِ ِ اسرار    مبادا خالیت شکّر  زمنقار 1/240

طوطیان:جمع طوطی: طوطی ها : پرندگان سخنگو ،که شکّر و شیرینی را بسیار دوست دارند.استعاره از طوطیان شیرین سخنی چون حافظ.در مقابل مگسان که مزاحمان و مدعیانند:

طوطیان در شکرستان ، کامرانی می کنند   وز تحسّر دست بر سرمی زند مسکین مگس 8/261

طوطیان هند: همه ی طوطیان و شاعرانی که در هند هستند . از آنجا که امیر خسرو دهلوی،به طوطی هند معروف است ،برخی این بیت را اشاره ی حافظ به وی دانسته اند زیرا " در میان سخنوران پارسی گوی کمتر کسی به اندازه ی حافظ به اشعار شاعران دیگر توجه داشته و در دواوین آنان تفحص کرده است  ...یکی از کسانی که حافظ بدو تعلّق خاطر داشته ،امیر خسرو دهلوی است که بزرگترین شاعر پارسی گوی هند است که خود را "طوطی " و "طوطی هند " می خواند:

* خسروم و چو طوطیان درهوس شکر لبان

تا شکری به من دهد ،خنده ی یارمن ،چه شد ...

** خوش طوطئی است خسرومسکین به دام هجر

کز بخت خویش ،غصه ، به جای شکرخورد...

*** چو من طوطیّ ِ هندم ،  ارراست        پرسی

زمن هندوی پرس    ،تا راست        گویم  ...

****  خدایا    !   چو خسرو ،  در  این     بوستان

کهن   طوطئی    شد      ز         هندوستان...

و بعید نیست که سه منظومه ی امیر خسرو که در نسخه ی نفیسی ازخمسه ی او که در کتابخانه ی دولتی تاشکند محفوظ است به خطّ خواجه حافظ باشد ،تاریخ این سه منظومه 756 است و کاتب ،شهرت خود را الفقیرمحمدبن محمد(بن محمد)الملقّب به شمس الحافظ الشیرازی قید کرده است .(مجتبایی 25)

شکّر شکن شوند ،همه طوطیان هند          زاین قند پارسی  ،  که به بنگاله می رود     3/218

اما حافظ علی رغم  شنیدن نواهای  غیبی ، همیشه با چشم و گوشی باز ،جهان واقعی خود را می بیند،و ازاشیاء و گیاهان و گلها و مردم و... الهام می گیرد ویافته های خویش را در سخن خود منعکس می سازد:

حافظ ! جناب   ِ پیر ُمغان  ،مأمَن ِ  وفا   ست          درس ِ  حدیث  ِعشق بر او خوان و ،زاو ، شنو    7/398

خواهم‌شدن به بستان، چون غنچه با دلِ تنگ              وآنجا، به نیکنامی، پیراهنی دریدن

گه چون نسیم با گل راز نهفته  گفتن ،           گه سرّ عشقبازی از  بلبلان  شنیدن        4/384

از زبان سوسن آزادهام  آمد بهگوش،          کا ند ر این دیر  ُکهَن ،کار  سبکباران،خوشاست     6/44

 زبان و قلم شاعرانه ی حافظ:

زبا ن و قلم، در سخن حافظ با تعبیرات و اوصاف وتشبیهات و استعارات گوناگونی به تصویر کشیده می شود و حافظ ، اغلب زبان و قلم خود را به جای خود می نشاند وابداعات و آفرینش های شاعرا نه ی خویش را کار آنها می داند،اما در

بیان شاعرانه ی حافظ ،" زبان" و "کلک" و "قلم" ترکیبی استعاری و بسیار معنی دار خلق می کند که با همنشین سازی زبان و قلم ، هم نقش زبان وهم وظیفه قلم را در شعر حافظ مشخص می سازد:

زبان کلک تو حافظ ،چه شکرِآن گوید         که گفته ی سخنت می برند دست به دست           9/20

نام حافظ گر بر آید بر  زبان کلک دوست     از جناب حضرت شاهم ،بس است این ملتمس   9/261

قلم را آن زبان نبود که سرّعشق گوید باز        ورای حدّ تقریر است ،شرح آرزومندی 3 /431

زبان خامه ندارد سر ِ بیان فراق          وگرنه شرح اهم با تو داستان فراق                (1/291 )

  زبان حافظ:

شعر َم،به ُیمن  ِمد ح  تو،صد ُملک ِد ل،گشا د      گویی که تیغ تست ،زبان ِ ُسخنورَم  15/1040         

میان گریه می خندم که چون شمع اندرین مجلس           زبان آتشینم هست لیکن در نمی گیرد                  7 /145 

مدعی   گو   لغز  و نکته  ، به   حافظ    مفروش        ِ کلک  ما نیز ، بیانی و زبانی  دارد 10/121                   

اگر چه  َعرض  ِ هنر،پیش  ِ  یار، بی ادبی است        زبان ،خموش، ولیکن ، دهان ، ُپر از عربی است  1/65

                 زبانت  در  کش  ای حافظ  زمانی        حدیث ِ بی  زبانان ، بشنو   از نی  6/423 

      گفتا : " نگفتنی است سخن ،گرچه محرمی         درکش زبان و پرده نگه دار و، می بنوش "   4/280

زبان ناطقه در وصف شوق  ما ،لال است          چه جای  کلک بریده زبان بیهده گوست    9/57

ارباب  ِ حا جتیم  و،  زبان سؤال  نیست،          در حضرت ِ کریم  تمنّا  چه حاجت  است                4/34

به‌سان‌ سوسن‌  ده‌ زبان‌ شود حافظ‌          چو غنچه‌ پیش‌ توأش‌ مُهر بر زبان‌ باشد                   (7/156)

قلم و کلک حافظ:

هر کونکند  فهمی‌ ،زین‌ کلک‌  ِ خیال‌انگیز          نقشش‌به‌حرام‌،ارخود،صورتگر ِچین‌ باشد  4/157

قلم وکلک ونای ونی، در دست حافظ، ابزارآفرینش شعرهستند که ترک سر گفته اند و زبان بریدگی را بر نتافته اند:

کِلک ِ  زبان  بریده ی ِ  حا  فظ ،   در انجمن ،            با  کس   نگفت راز ِ  تو ،تا  ترک ِ  سر نکرد    

زبان ناطقه در وصف شوق  ما ،لال است          چه جای  کلک بریده زبان بیهده گوست  9/57

ولی گاهی نیزحافظ اعتراف می کند که قلمش با همه توانایی هایی که دارد،نمی تواند سرّ عشق را چنان که باید ،بیان دارد:

قلم را آن زبان نبود که سرّعشق گوید باز        ورای حدّ تقریر است ،شرح آرزومندی 3 /431

و از زبان بی زبانان ،یعنی "نی" استمداد می کند وکا ر موسیقی دانان را برتر از توان شاعری خود می داند:

زبا نت    در  کش ،   ای   حافظ  زمانی         حدیث   ِ  بی  زبانان ،   بشنو   از   نی                       6/323

حافظ ،صدای قلم را سماع روحانی خلوتیان ملکوت می خواند:

 درون    ِ خلوت  ِ  کروبیان  ِ  عاَلم   ِ ُقدس       صریر  ِ  ِکلک   ِ تو،باشد َسماع  ِ  رو حا نی         18/1032

وآنچه را که بر زبان کلک وی جاری شده است ،تعویذ جان دوستان و افسون جان کاهی برای دشمنان می شمارد:

کلک تو خوش نویسددر شأن یار و اغیار      تعویذ   ِجان فزایی ،افسون   ِعمر  کاهی   (2و7/480)

همان که در شطحیه ی معروف وی به صورتی دیگر مطرح می شود:

                   دشمنان را ز خون کفن سازیم    دوستان را کلاه فتح دهیم 

                         رنگ تزویر پیش ما نبود    شیر سرخیم و افعی سیهیم 9و8 /374

قلم،کلک خیال انگیزاست که باید مقصد و مقصود آن را دریافت.حافظ پیوسته باقلم و مترادفات آن یعنی کلک، خامه و نی و... سرو کار دارد و از آنها با تصاویر و اوصاف متنوع ومتعددی یاد می کند خود را شاعر ساحری معرفی میکند که چون قلم به دست می گیرد از نی قلمش قندو شکر، آب حیات و... می بارد و به هر پرسشی پاسخ می دهدو شاخ نبات قلمش ،میوه هایی شیرین تر از شهد وشکر دارد که حوزه ی تصاویر قلم در شعریراتی است که حافظ در حد تعبیراتی است که شاعر برای بسیاری از افراد یا اشیاء مورد علاقه اش می سازد:

کلک: چشمه ی آب حیوان:

کلک ِتو - بارک الله – بر مُللک ودین،گشاده، صد چشمه، آب ِ حیوان ،  از قطره یی سیاهی2/480

کلک: زاغ:

زاغ کلک: اضافه‌ی‌ تشبیهی‌. نوک‌ قلم‌ که‌ در سیاهی‌ و مرکّب‌آلود بودن‌ به‌ مانند زاغ‌ است‌. زاغ کلک من ،

بنامیزد !!چه عالی مشرب است آفرین‌ بر این‌ قلم‌ من‌ که‌ چه‌ روشی‌ نیک‌ و عالی‌ در سخن‌وری‌ دارد!!

آب  ِ حیوانش ز  منقار ِ بلاغت  ، می چکد          زاغ کلک من ،بنامیزد !!چه عالی مشرب است       8/30

کلک: شاخ نبات طرفه:

حافظ‌  !  چه‌  ُطرفه‌ شاخ‌ ِ نباتی ا‌ست‌ ، ِکلک  ِ‌ تو  !!       ِکش ‌ میوه‌  ، دل پذیر تر،ازشهد  و  شکّر است  11/40

کلک: نی شکربار:

منم ، آن شاعر ِساحر، که به افسون سخن         از نی  ِ ِکلک ،همه ، قند و شکر ،می   بارم 4/319

کلک:ماهی:

چو من ماهی کلک آرم به تحریر      تو از تون والقلم ،می پرس تفسیر 24/1047         

قلم   3 /431

زبان ناطقه در وصف شوق  ما ،لال است          چه جای  کلک بریده زبان بیهده گوست                9/57

کلک کوته نظرم بین  که بر طغرل ِ شاه    سخن طعنه ی ِ هدهد   ، به زبان  می آرد     1-44/1088

مجد ِ دین ، سرور و سلطان ِ ُقضا ة ، اسماعیل،          که زدی  ِکلک زبان آ و رَ ش ،از شرع نطق       1-23/1075

کلک تو خوش نویسددر شأن یار و اغیار      تعویذ   ِجان فزایی ،افسون   ِعمر  کاهی   (2و7/480)

کِلک ِزبان بریده: قلم ،قلم نی خاموش وساکت:زبان بریده  :کسی که زبان او را بریده اند و نمی تواند سخن بگوید ،

خاموش ،ساکت ،صفت مرکّب مفعولی است  که گاهی هم به معنای دعایی به کار می رود :"قلمی که زبانش بریده باد "

،"زبانش، خاموش باد ".سعدی گفته است :

زبان بریده ،به کنجی نشسته صم ٌ بکم   به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم   (مقدمه ی گلستان )

زبان ناطقه در وصف شوق  ما ،لال است          چه جای  کلک بریده زبان بیهده گوست  9/57

کلک خیال انگیز:

هر کونکند  فهمی‌ ،زین‌ کلک‌  ِ خیال‌انگیز          نقشش‌به‌حرام‌،ارخود،صورتگر ِچین‌ باشد  4/157

کلک زبان بریده :

کلک زبان بریده :برای این که بتوان ازنی ،برای نوشتن ،استفاده کرد ،باید سر نی را برداشت و تراشید و زبانه ،نوک قلم یا رشته یی که در داخل نی قرار دارد،تراشید وبرید و  به دور انداخت ،حافظ از این حالت به عنوان زبان بریدن وترک سر کردن و سر بریدن قلم ،یاد می کند .در بعضی نسخه ها ،به جای "زبان بریده " ،"زبان کشیده " آمده است که در آن حالت ،به معنی زبان دراز و گستاخ  است . کلک زبان بریده ی حافظ : قلم حافظ که ساکت و خاموش بود و نمی نوشت ،

کِلک ِ  زبان  بریده ی ِ  حا  فظ ،   در انجمن ،            با  کس   نگفت راز ِ  تو ،تا  ترک ِ  سر نکرد    

زاغ کلک:

آب  ِ حیوانش ز  منقار ِ بلاغت  ، می چکد          زاغ کلک من ،بنامیزد !!چه عالی مشرب است       8/30

زبان خامه:شاعر به قلم شخصیت داده وآن را دارای زبان دانسته و همانند انسان ،که با زبانش سخن می  گوید ،

تصور کرده است ،با توجه به این که نک قلم به شکل زبان تراشیده می شود و  بدون آن ، قلم ، قادر به بیان و نوشتن

نیست. به همین جهت ،حافظ در جاهای دیگر  زبان خامه و زبان کلک را هم به همین معنی به کار می برد:

ز بان کلک تو حافظ ،چه شکر آن گوید          که گفته ی سخنت ،می برند دست به دست             (9/20)

نام حافظ گر بر آید بر  زبان کلک دوست          از جناب حضرت شاهم ،بس است این ملتمس       ( 9/261)

زبان خامه ندارد سر ِ بیان فراق           وگرنه شرح اهم با تو داستان فراق                    (1/291 )

همین مضمون را مولوی در مثنوی آورده است:

هرچه گویم عشق را شرح و بیان            چون به عشق آیم ،خجل گردم از آن

چون قلم اندر نوشتن می شتافت           چون به عشق آمد،قلم بر خود شکافت         مولوی – مثنوی

زبان خامه   ندارد   سر    بیان فراق            وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق    1/291

کِلک ِزبان بریده: قلم ،قلم نی خاموش وساکت:زبان بریده  :کسی که زبان او را بریده اند و نمی تواند سخن بگوید ،

خاموش ،ساکت ،صفت مرکّب مفعولی است  که گاهی هم به معنای دعایی به کار می رود :"قلمی که زبانش بریده باد "

،"زبانش، خاموش باد ".سعدی گفته است :

  زبان بریده ،به کنجی نشسته صم ٌ بکم          به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم   (مقدمه ی گلستان )

کلک زبان بریده :برای این که بتوان ازنی ،برای نوشتن ،استفاده کرد ،باید سر نی را برداشت و تراشید و زبانه ،نوک قلم یا رشته یی که در داخل نی قرار دارد،تراشید وبرید و  به دور انداخت ،حافظ از این حالت به عنوان زبان بریدن وترک سر کردن و سر بریدن قلم ،یاد می کند .در بعضی نسخه ها ،به جای "زبان بریده " ،"زبان کشیده " آمده است که در آن حالت ،به معنی زبان دراز و گستاخ  است . کلک زبان بریده ی حافظ : قلم حافظ که ساکت و خاموش بود و نمی نوشت ،

کِلک ِ  زبان  بریده ی ِ  حا  فظ ،   در انجمن ،            با  کس   نگفت راز ِ  تو ،تا  ترک ِ  سر نکرد     4/107  

زبان بودن: همه ی وجودش زبان بودن و فقط حرف زدن و عمل نکردن:جمله زبان بودن: بسیار حرّاف بود ن

و فقط حرف زدن و عمل نکردن.چون سوسن آزاده ، چرا جمله زبانی: چرا تو مثل  گل سوسن که ده زبان دارد

و گویی همه ی وجودش زبان است ، فقط حرف می زنی وبه وعده هایت عمل نمی کنی؟

در سند باد نامه ی ظهیری سمرقندی آمده است : " هرکه چون سوسن ،ده زبان و چون لاله ،دو روی گشت ،

روزگارش به خنجر تیز ،چون بنفشه ،زبان از قفا بیرون کشیده است و چون لاله قباش از خون حنجر،رنگین

    کرده است ." (جاوید 469)

نیکو نبود که باشی ای سلسله موی          چون سوسن ده زبان و چون لاله دو روی .عبدالواسع جبلی .

صد بار بگفتی که: دهم زان  دهنت ، کام          چون سوسن ِ آزاده ،چراجمله،زبانی ؟!               3/431

زبان خامه: شاعر به قلم شخصیت داده وآن را دارای زبان دانسته و همانند انسان ،که با زبانش سخن می  گوید ،

تصور کرده است ،با توجه به این که نک قلم به شکل زبان تراشیده می شود و  بدون آن ، قلم ، قادر به بیان و نوشتن

نیست. به همین جهت ،حافظ در جاهای دیگر  زبان خامه و زبان کلک را هم به همین معنی به کار می برد:

ز بان کلک تو حافظ ،چه شکر آن گوید          که گفته ی سخنت ،می برند دست به دست             (9/20)

نام حافظ گر بر آید بر  زبان کلک دوست          از جناب حضرت شاهم ،بس است این ملتمس       ( 9/261)

زبان خامه ندارد سر ِ بیان فراق           وگرنه شرح اهم با تو داستان فراق                    (1/291 )

همین مضمون را مولوی در مثنوی آورده است:

هرچه گویم عشق را شرح و بیان            چون به عشق آیم ،خجل گردم از آن

چون قلم اندر نوشتن می شتافت           چون به عشق آمد،قلم بر خود شکافت         مولوی – مثنوی

زبان خامه   ندارد   سر    بیان فراق            وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق                    1/291                

زبان، خموش:زبانی که از عربی گویی ساکت است و ( به عربی ) حرف نمی زند: زبان خموش

و لیکن ... :  اگرچه داعیه عربی سرایی ندارم و زبانم از عربی گویی  خاموش است و معمولا هم  شعر عربی

نمی سرایم ، اما به خوبی قادر به بیان و اداء شعر عربی  هستم ودهانم پر از عربی است ومی توانم به  این زبان

  با فصاحت و بلاغت  ، سخن بگویم .

اگر چه  َعرض  ِ هنر،پیش  ِ  یار، بی ادبی است            زبان ،خموش، ولیکن ، دهان ، ُپر از عربی است     1/65

زبان دراز شدن:  حافظ،مدعیان زبان دراز  را که چون شمع صبگاهی - که در حال فرو مردن

 است وبه غلط از زیبایی و حسن خود دم می زند- ملامت وآرزو می  کند که ای کاش یار، که تنها سخن شناسی

  است که   قدر سخنان شاعررا می داند و اورا خازن گنج حکمت می شمارد ، در بزم با او بود و به همه ی خود

نمایی  های نابجای  مدعیان، پایان می داد: دراینجا شاعر،به خاطر زبانه و شعله ی شمع ،صفت زبان درازی را

 به آن نسیت داده است.در اینجا ،اشاره به اشعه ی خورشید است که شاعران آن را به "خنجر خورشید" تعبیر

کرده اند و حافظ به همین دلیل ،خنجر آبدار را را برای بریدن زبان شمع ،به کار می برد :

                         برکشد تیغ آفتاب آنکه گه صبح         خنجر صبح از میان خواهد گشاد.                         خاقانی .

                      سپهر برنکشد بامداد خنجر صبح          بشب بزند همت تو بر فسنش .                      ظهیرفاریابی

                آسمان گو بدهد خنجر خورشید که چاک        دل این تیره شب پنتی پتیاره کنم                           شهریار

خیز که شمع  ِ صبحدم ، لاف  زعارض ِ  تو  زد        خصم ،زبان دراز شد،  خنجرِ آبدار کو                   5/406

زبان درکشیدن: سکوت کردن، خاموش شدن:                            

                          زبان درکش ای  مرد بسیار دان       که فردا قلم نیستبر بی زبان                         ( سعدی 284)

                             به خوابش مگر دیده یی سعدیا        زبان درکش امروز ،کان، دوش بود              ( سعدی 454)

  گفتا : " نگفتنی است سخن ،گرچه محرمی         درکش زبان و پرده نگه دار و، می بنوش "            4/280

زبان درکش تو ای  حافظ ،زمانی: ای حافظ ! لحظه یی سکوت کن.

زبانت  در  کش  ای حافظ  زمانی        حدیث ِ بی  زبانان ، بشنو   از نی  6/423 

زبان سخنور:زبان گشاده و فصیح و بلیغ: گویی که تیغ تست ، زبان ِ سخنورم:این که شعر من  که با زبانی سخن آفرین ساخته شده است، توانست دلهای بسیاری  از مردم را تسخیر کند، نشان دهنده ی آن است که شعر من و شمشیر تو در تسخیر جهان و نفوذ در  دلها شبیه هم هستند.

شعر َم،به ُیمن  ِمد ح  تو،صد ُملک ِد ل،گشا د      گویی که تیغ تست ،زبان ِ ُسخنورَم  15/1040         

زبان  ِ سؤال: اضافه ی اقترانی: قوت  وتوان بیان کردن نیاز و احتیاج. زبان سؤال نبودن:: دارای زبان 

تقاضا نبودن ،زبان بستگی از درخواست و تقاضازبان ِ سؤال ،نیست: اما قدرت بیان احتیاج و نیازمندی

 خود را ندارم.

ارباب  ِ حا جتیم  و،  زبان سؤال  نیست،          در حضرت ِ کریم  تمنّا  چه حاجت  است                4/34

زبان سوسن: برگ‌های‌ ده‌گانه‌ی‌  گل سوسن ،همانند 10 زبان‌ است‌ و به‌ همین‌ دلیل‌، حافظ‌ آن‌ را  «ده‌ زبان‌»، ولی‌«خاموش‌» می‌خواند.

به‌سان‌ سوسن‌  ده‌ زبان‌ شود حافظ‌          چو غنچه‌ پیش‌ توأش‌ مُهر بر زبان‌ باشد                   (7/156)

به‌ بندگی‌ قدش‌ سرو معترف‌ گشتی‌          گرش‌ چو سوسن‌ آزاده‌، ده‌ زبان‌ بودی‌                    (6/433)

از زبان  ِ سوسن‌ ِآزاده‌ام آمد به‌ گوش‌           کا ند راین ‌ دیر ِ ُکهَن‌ ،کار ِسبک‌باران‌ ،خوش‌ است        6/44

عارفی کو که کند فهم زبان سوسن :هیچ اهل معرفتی نیست که معنی کلام و پبام گل سوسن را بفهمد.

عارفی  کو  

که  کند  فهم  ، زبان  ِ   سوسن            تا بپرسد   که  چرا رفت و ، چرا   باز آمد                4/170

زبان کشیده: در بعضی نسخه ها ،به جای "زبان بریده " ،"زبان کشیده " آمده است که در آن حالت ،به معنی زبان  دراز و گستاخ  است

کِلک ِ  زبان  بریده ی ِ  حا  فظ ،   در انجمن ،            با  کس   نگفت راز ِ  تو ،تا  ترک ِ  سر نکرد     4/107  

زبان کِلک : اضافه ی استعاری : بر زبان قلم: نوشته.

زبان‌  ِ  ِکلک‌ ِتو،حافظ‌ چه‌ ُشکر  ِ آن‌  ،گوید        که  گفتة‌ ی ِ   سخنت  می‌برند دست  به‌ دست‌        9/20

زبان کِلک ِ دوست: نام حافظ گر بر آید بر زبان کلک دوست : دوست نام مرا  بنویسد ، یار نام مرا در نامه ی یاد

 کند ،با نامه یی از من یاد کند .صورت بسیار متواضعانه واحترام آمیزو رسمی ، برای بیان این خواهش که

:" به من نامه یی بنویس ".

نام حافظ گر بر آید بر زبان کِلک ِ دوست          از جناب حضرت شاهم ،بس است این ملتمس       9/261

زبان مور:اضافه ی اختصاصی: مجاز اطلاق جزء به کل:  مور زبان درازی کردو مدعی آصف شد :

زبان مور بر آصف دراز گشت و رواست          که خواجه خاتم جم یاوه کرد و باز نجست              5/24 

زبان ناطقه: :  اضافه‌ی‌ استعاری‌ست‌ که‌ قوه‌ی‌ گویایی‌ دارنده‌ی‌ زبان‌ تصور شده‌ است‌ چه‌ همگان‌ به‌ مدد این‌ قوه‌ توانایی‌ تکلم‌ کردن‌ و سخن‌ گفتن‌ را پیدا می‌کنند، امّا خود این‌ قوه‌ از بیان‌ حال‌ فراق‌ و اشتیاق‌ عاشقان‌ چون‌ افراد لال‌ درمی‌ماند، دیگر من‌ که‌ جای‌ خود دارم‌ که‌ با این‌ قلم‌ زبان‌ بریده‌، که‌ توانایی‌ سخن‌ گفتن‌ معمولی‌ را هم‌ ندارد، چگونه‌ می‌توانم‌ غم‌ فراق‌ و دوری‌ از تو را بازگو کنم‌ و شرح‌ دهم‌؟ زبان‌ ناطقه‌ بسیار گویا و سخن‌ور است‌ در مقابل‌ آن‌ زبان‌ بریده‌، لال‌ است‌ و از گفتن‌ ناتوان‌، به‌ قول‌ سعدی‌:

زبان‌ بریده‌ به‌ کنجی‌ نشسته‌، صُمٌّ بُکم‌   به‌ از کسی‌ که‌ نباشد زبانش‌ اندرحکم‌ (مقدمه‌ی‌ گلستان‌)                      

زبان ناطقه در وصف شوق  ما ،لال است          چه جای  کلک بریده زبان بیهده گوست                9/57

زبانی و بیانی:سخنوری و و قدرت گویایی: کلک ما نیز بیانی و زبانی دارد : من حافظ هم برای  خود قلمی

دارم که زبان و بیانی (خیلی بهتر از زبان و بیان مورد ادّعای تو) دارد ،(تواناییهای خود را به رخ من مکش ).

مدعی   گو   لغز  و نکته  ، به   حافظ    مفروش        ِ کلک  ما   نیز ، بیانی    و زبانی      دارد           10/121                   

سُخَن  ِ عشق نه آن است ، که آید  به   زبان    ساقیا ! می  ده و، کوتتاه  کن ! این  گفت و  شنفت         7/81            

کلک کوته نظرم بین  که بر طغرل ِ شاه    سخن طعنه ی ِ هدهد   ، به زبان  می آرد                    1-44/1088

  اگرچه َعرض  ِهنر،پیش  ِ  یار، بی ادبی است ،    زبان ،خموش، ولیکن ، دهان ، ُپر از عربی است         1/65

یکی است ترکی و تازی در این معامله،حافظ !     حدیث  ِ عشق ، بیان کن ،بدان زبان ، که تو  دانی           7/467

سرّ  ِ این نکته ، مگر شمع ،برآرد به زبان           ورنه ، پروانه  ، ندارد  به   سخن ،پروایی                6 /481

زبان آتشین: زبانی چون شمع ،آتشین و زوزنده و مؤثر .

میان گریه می خندم که چون شمع اندرین مجلس           زبان آتشینم هست لیکن در نمی گیرد                  7 /145 

زبان آوری: ( با یاء مصدری):فصاحت و گشاده زبانی:" زبان آوری که ندای ِ جانفَزای ِ " أنا أفصح العرب ِ و العجم "،

به مسامع ِ سَکنه ی ِ  مَضلّه  ی ِ غَبرا و سَفَره ی مظلّه  ی  خضرا رسانید."(مقدمه ی محمد گندام)

تا چند  همچو شمع ، زبان آوری کنی ؟!           پروانه ی مُراد رسید ، ای مُحب ، خموش          7/280

زبان بریده:

زبان ناطقه در وصف شوق  ما ،لال است           چه جای  کلک بریده زبان بیهده گوست                      9/57

زبان در کشیدن:

گفتا : نگفتنی است سخن ،گرچه محرمی         درکش زبان و پرده نگه دار و می بنوش                    4/280   

زبان دراز:

خیز که شمع  ِ صبحدم ، لاف  زعارض ِتوزد          خصم ،زبان دراز شد،خنجرِ آبدارکو                   5/406   

زبان سخنور:

شعر َم،به ُیمن ِمدح تو،صد ُملک ِد ل،گشا د          گویی  که    تیغ  ِ   تست ،  زبان  ِ ُسخنورَم                   

زبان کلک تو حافظ ،چه شکرِآن گوید         که گفته ی سخنت می برند دست به دست           9/20

راست ،چوم سوسن و گل ، از اثر صحبت پاک           بر زبان بود مرا ،آنچه ترا در دل ،بود                        2/203

زبان سوسن:

از زبان سوسن آزادهام  آمد بهگوش،          کا ند ر این دیر  ُکهَنکار  سبکباران،خوشاست     6/44

زبان کلک:

زبان کلک تو حافظ ،چه شکرِآن گوید         که گفته ی سخنت می برند دست به دست           9/20

زبان ناطقه:

 زبان ناطقه در وصف شوق  ما ،لال است           چه جای  کلک بریده زبان بیهده گوست   9/57               

بی زبانان:

زبا نت    در  کش ،   ای   حافظ  زمانی         حدیث   ِ  بی  زبانان ،   بشنو   از   نی                       6/323

 

 قلم حافظ:

منم ، آن شاعر ِساحر، که به افسون سخن         از نی  ِ ِکلک ،همه ، قند و شکر ،می   بارم 4/319

قلم را آن زبان نبود که سرّعشق گوید باز        ورای حدّ تقریر است ،شرح آرزومندی 3 /431

چو من ماهی کلک آرم به تحریر            تو از تون والقلم ،می پرس تفسیر 24/1047         

حافظ‌  !  چه‌  ُطرفه‌ شاخ‌ ِ نباتی ا‌ست‌ ، ِکلک  ِ‌ تو  !!       ِکش ‌ میوه‌  ، دل پذیر تر،ازشهد  و  شکّر است  11/40

زاغ کلک: اضافه‌ی‌ تشبیهی‌. نوک‌ قلم‌ که‌ در سیاهی‌ و مرکّب‌آلود بودن‌ به‌ مانند زاغ‌ است‌. زاغ کلک من ،

بنامیزد !!چه عالی مشرب است آفرین‌ بر این‌ قلم‌ من‌ که‌ چه‌ روشی‌ نیک‌ و عالی‌ در سخن‌وری‌ دارد!!

آب  ِ حیوانش ز  منقار ِ بلاغت  ، می چکد          زاغ کلک من ،بنامیزد !!چه عالی مشرب است       8/30

زبان ناطقه در وصف شوق  ما ،لال است          چه جای  کلک بریده زبان بیهده گوست                9/57

 کلک ِتو - بارک الله – بر مُللک ودین،گشاده، صد چشمه، آب ِ حیوان ،  از قطره یی سیاهی2/480

کلک کوته نظرم بین  که بر طغرل ِ شاه    سخن طعنه ی ِ هدهد   ، به زبان  می آرد     1-44/1088

مجد ِ دین ، سرور و سلطان ِ ُقضا ة ، اسماعیل،          که زدی  ِکلک زبان آ و رَ ش ،از شرع نطق       1-23/1075

کلک تو خوش نویسددر شأن یار و اغیار      تعویذ   ِجان فزایی ،افسون   ِعمر  کاهی   (2و7/480)

کِلک ِزبان بریده: قلم ،قلم نی خاموش وساکت:زبان بریده  :کسی که زبان او را بریده اند و نمی تواند سخن بگوید ،

خاموش ،ساکت ،صفت مرکّب مفعولی است  که گاهی هم به معنای دعایی به کار می رود :"قلمی که زبانش بریده باد "

،"زبانش، خاموش باد ".سعدی گفته است :

زبان بریده ،به کنجی نشسته صم ٌ بکم   به از کسی که نباشد زبانش اندر حکم   (مقدمه ی گلستان )

زبان ناطقه در وصف شوق  ما ،لال است          چه جای  کلک بریده زبان بیهده گوست  9/57

کلک خیال انگیز:

هر کونکند  فهمی‌ ،زین‌ کلک‌  ِ خیال‌انگیز          نقشش‌به‌حرام‌،ارخود،صورتگر ِچین‌ باشد  4/157

کلک زبان بریده :

کلک زبان بریده :برای این که بتوان ازنی ،برای نوشتن ،استفاده کرد ،باید سر نی را برداشت و تراشید و زبانه ،نوک قلم یا رشته یی که در داخل نی قرار دارد،تراشید وبرید و  به دور انداخت ،حافظ از این حالت به عنوان زبان بریدن وترک سر کردن و سر بریدن قلم ،یاد می کند .در بعضی نسخه ها ،به جای "زبان بریده " ،"زبان کشیده " آمده است که در آن حالت ،به معنی زبان دراز و گستاخ  است . کلک زبان بریده ی حافظ : قلم حافظ که ساکت و خاموش بود و نمی نوشت ،

کِلک ِ  زبان  بریده ی ِ  حا  فظ ،   در انجمن ،            با  کس   نگفت راز ِ  تو ،تا  ترک ِ  سر نکرد    

زاغ کلک:

آب  ِ حیوانش ز  منقار ِ بلاغت  ، می چکد          زاغ کلک من ،بنامیزد !!چه عالی مشرب است       8/30

 

زبان خامه:

زبان خامه: شاعر به قلم شخصیت داده وآن را دارای زبان دانسته و همانند انسان ،که با زبانش سخن می  گوید ،

تصور کرده است ،با توجه به این که نک قلم به شکل زبان تراشیده می شود و  بدون آن ، قلم ، قادر به بیان و نوشتن

نیست. به همین جهت ،حافظ در جاهای دیگر  زبان خامه و زبان کلک را هم به همین معنی به کار می برد:

ز بان کلک تو حافظ ،چه شکر آن گوید          که گفته ی سخنت ،می برند دست به دست             (9/20)

نام حافظ گر بر آید بر  زبان کلک دوست          از جناب حضرت شاهم ،بس است این ملتمس       ( 9/261)

زبان خامه ندارد سر ِ بیان فراق           وگرنه شرح اهم با تو داستان فراق                    (1/291 )

همین مضمون را مولوی در مثنوی آورده است:

هرچه گویم عشق را شرح و بیان            چون به عشق آیم ،خجل گردم از آن

چون قلم اندر نوشتن می شتافت           چون به عشق آمد،قلم بر خود شکافت         مولوی – مثنوی

زبان خامه   ندارد   سر    بیان فراق            وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق                   

طرز حافظ

طرز:[طَ ] معرب از فارسی ترز. سبک،شیوه، روش ،اسلوب .هیئت و شکل چیزی . شیوه . طریقه ای در عمل . طراز. نمط. اسلوب .طریق . سان . گونه . گون . لون . ترتیب : البته هیچ سوی من [ احمدبن ابی دواد ] ننگریست [ افشین ]، فراایستادم ، و از طرزی دیگر سخن پیوستم . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 171). سلوک کن بر طبق ستوده تر اطوار خود، و راه نماینده تر اخلاق خود...، و کریمتر طرزهای خود، در رعایت آنچه ما آن را در نظر تو زینت داده ایم . (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 313)

         چشمت به فسون بسته غزالان ختن را         آموخته نطق نگهت طرز سخن را.    کلیم              

حافظ به "طرز" یا سبک شعری خود و دیگران اشاراتی کوتاه ولی دقیق داردو خواهان "طرزی " است که مقبول همگان باشد و "شهره" گردد:

تو گوهر بین و ، از خر ُمهره  بگذر         ز طرزی ، کان نگردد  شُهره ، بگذر            23/1047

ولی در جایی دیگر، " طرز" را به "نوعی قالب شعر"اطلاق می کند:

آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت     یار شیرین سخن نادره گفتار من است .   8/52          

واین همان کاربردی است که کمال خجند نیزدر ارزیابی شعر حافظ ،" آن را به معنی  "نوع شعر" به کار می برد:

نشد به‌ "طرز غزل‌"  هم‌عنان‌ ما  حافظ‌           اگر چه‌ در صف‌ رندان‌ ابوالفوارس‌ شد

در سخن حافظ از همه ی اجزاء شعرچون قافیه،مصرع، بیت ،بیت الغزل،

اجزاء شعر در سخن حافظ:

مصرع و دو مصرع:

 ز من به حضرت آصف که می برد پیغام           که یادگیر دو مصرع زمن به نظم دری

 بیت :

دیدیم شعردلکش حافظ، به مدح  شاه          یک بیت از آن ،سفینه به از صد رساله بود             8/209

چو می رفت از جهان،این بیت می خواند    براهل  ِ فضل و ، ارباب براعَتِ:2-51062          

 بیتی دو، وصف الحال  ما، از گفته ی سعدی بخوان: 43/1087

بیت الغزل:

شعر حافظ ، همه ، بیت الغزل ِ معرفت است  آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش 0/

انواع معانی در سخن حافظ:

مدح:

دیدیم شعردلکش حافظ، به مدح  شاه          یک بیت از آن ،سفینه به از صد رساله بود             8/209

شاه هرموزم ندید و بی سخن،صد لطف کرد         شاه یزد م دید و مدحش کردم وهیچم نداد    3-10/1066             

مدحت:

دختر  ِ فکر  ِ بکر  ِ من ،َمحرَم  ِ  ِمدحَت ِ تو شد ،       مهر ِچنان عروس را ،هم ، به  َکفت  ، حواله باد   7-8/1064

دعا ی دولت: مدح :

    گفتم دعای دولت او ورد حافظ است          گفت این دعا ملایک هفت آسمان کنند              9 /193

 

 

 کلماتی که  شعرو مفاهیم واجزاء و انواع آن را در کلام حافظ به ذهن متبادر می کنند .

 شعر و مترادفات آن دردیوان حافظ با اشارات و تعابیر صریح یا توصیفی و استعاری همراه است و می توان آن

 رابه 3 بخش جداگانه تقسیم کرد:

1-    شعربه معنی رایج و مطلق آن یعنی کلام موزون فمقفی ومخّیل .

2-کلماتی که به صورت تصویری یا تشبیهی و استعاری برای بیان معنی شعر به کار می روند.

3- کلماتی که در ارتباط شعربا موسیقی مطرح می شوند و پایی در شعر و پایی در موسیقی دارندوبدین ترتیب گاهی

مثلا :غزل"  معنای نوعی شعر را ایفا می کنند مانند غزل حافظ و سعدی و زمانی تصنیف  یا آواز یا  " قول " که شعر

 عربی است که مطربان  خوانندکه در زیر به ذکر نمونه هایی از هرکدام در سخن حاغظ می پردازیم:

 

1-شعر وکلمات مترادف  صریح آن

شعر:

شعر َم،به ُیمن ِمدح تو،صد ُملک ِد ل،گشا د          گویی  که    تیغ  ِ   تست ،  زبان  ِ ُسخنورَم                   

حافظ از فقر مکن  ناله که گرشعراین است،     هیچ   خوشدل ، نپسند د  ، که   تو  محزون  باشی              8/449

 به شعر حافظ شیراز می خوانند  ومی رقصند           سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی            9/431

می خور به شعر بنده که زیبی دگر دهد        جام مرصّع تو ،بدین دُرّ ِشاهوار   6/241

اما "شعر "در دیولن حافظ باتر کیبات اضافی و وصفی خاصی همراه است:

شعر تر:

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد          یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.                1/157

شعر تر شیرین:

بدین   شعر تر شیرین ،ز شاهنشه    ،عجب دارم          که  سر  تا پای حافظ را ، چرا در زر نمی گیرد !!

شعر حافظ:

حجاب‌ ظلمت‌ از آن‌ بست‌ آب‌  خضر که‌ گشت‌   ز شعر  حافظ‌ و آن‌ طبع‌ همچو آب‌، خجل‌     8/299

شعر خواندن:

راهی‌ بزن‌ که‌ آهی‌ بر ساز آن‌ توان‌ ز   شعری‌ بخوان‌ که‌ با آن‌ رطل‌ گران‌ توان‌ زد1/150

شعر خوش:

  رقص،بر شعر ِخوش و ناله ی نی،خوش باشد            خاصه ، وقتی  که ، در آن ،دست ِ نگاری گیرند    6/180

عراق وپارس‌ گرفتی‌  به‌ شعر ِ خوش‌  حافظ‌           بیا که نوبت‌ بغداد و وقت‌  ِ تبریز است‌                           7/42

شعرخونبار:

شعر  ِ خونبار ِمن ای باد ،بدان یار رسان          که زمژگان ِ سیه ،بر رگ ِ جان زد ، نیشم     6/333

شعر دلکش حافظ:

ز شعر دلکش حافظ  کسی بود  آ گاه           که لطف طبع و سخن گفتن دری داند.                1/174

شعررندانه:

همچو حافظ ،به رغم ِ مدّعیان         شعر رندانه گفتنم هوس است                              7/43

شعر نغز:

چو سلک در ّ خوشاب است  شعر نغز تو حافظ          که گاه لطف ، سبق می برد ز نظم نظامی           1/460

 

شعری بهتر از صد رساله:  

دیدیم شعردلکش حافظ، به مدح  شاه          یک بیت از آن ،سفینه به از صد رساله بود             8/209

راهی بزن که آهی برساز آن توان زد       شعری بخوان که باآن رطل گران توان زد               1/150 

شعر حافظ:

شعر حافظ ، همه ، بیت الغزل ِ معرفت است  آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش 0/275

گرازاین دست زند مطرب مجلس ره عشق      شعر حافظ ببرد وقت سماع ،از هوشم  ل  9/332

پس از ملا زمت   عیش و، عشق ِ مهرویان  ز  کارها   که  کنی، شعر  ِ حافظ، از  بر کن9/389

شعر حافظ،از زمان آدم ،اندر باغ خُلد          دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود 10/202

شعر بنده:

می خور به شعر بنده ،  که زیبی دگر دهد ،          جام مرصّع تو ،      بدین دُرّ ِ  شاهوار                       6/241 

زبان سخنور:زبان گشاده و فصیح و بلیغ: گویی که تیغ تست ، زبان ِ سخنورم:این که شعر من  که با زبانی سخن آفرین ساخته شده است، توانست دلهای بسیاری  از مردم را تسخیر کند، نشان دهنده ی آن است که شعر من و شمشیر تو در تسخیر جهان و نفوذ در  دلها شبیه هم هستند.

 حافظ شیراز :

به شعرحافظ ِشیراز،می خوانند ومی رقصند ،   سیه چشمان کشمیری و،ترکان سمرقندی9/431

 شعر َم،به ُیمن  ِمد ح  تو،صد ُملک ِد ل،گشا د     گویی که تیغ تست ،زبان  ُسخنورَم  1/1040         

گرازاین دست زند مطرب مجلس ره عشق         شعر حافظ ببرد وقت سماع ،از هوشم  9/332

صبحدم ،از عرش می آمد   خروشی ،عقل گفت :  ُ قد سیان گویی که  شعرحافظ ازبرمی کنند10/194

شعر فارسی: دربرابر شعر عربی: قول:

بساز ای مطرب خوش خوان خوشگوی          به شعر فارسی،صوت عراقی  ح/451

سلوک شعر:

طیّ ِ مکان ببین وزمان، درسلوک شعر   کاین طفل،یکشبه،ره صدساله،می رود!!  4/218 

                       

2-سخن

منم ، آن شاعر ِساحر، که به افسون سخن ،  از نی  ِ ِکلک ،همه ، قند و شکر ،می   بارم 4/319

این همه شهد و شکر کز سخنم می ریزد   اجر   ِ صبری است کزآن شاخ   ِ  نباتم  دادند8/312

غلام‌   ِ آن‌ کلماتم‌ ،که‌ آتش‌  انگیزد   نه‌ ، آب‌ ِ سرد ، زند درسخن ،‌برآتش‌  تیز4/260

حافظ ! سخن بگوی که که بر صفحه ی جهان          این نقش ماند از قلمت یادگار عمر 9/248

شعر حافظ ،همه بیت الغزل معرفت است       آفرین برنفس دلکش و لطف سخنش    (9/275)

سخن سربسته گفتی با حریفان          خدا را زین معما پرده بردار. 3/240

طرف کرم ز کس نبست این دل پرامید من          گر چه سخن همی برد قصه ٔ من به  هر طرف 2/290

"سخن" به معنی شعر نیزدر دیوان حافظ ، همچون خود  شعر، در حالات اضافی ووصفی وتصویری گوناگونی قرار می گیرد:

سخن خوش:

گفتم اکنون سخن خوش، که بگوید با من    کان شکر لهجه ی خوشگوی ِسخندان،می رفت  5/1063

سخن دراز کشیدن:

سخن دراز کشیدم ولی امیدم هست          که ذیل عفو ،براین ماجرا بپوشانی 38/1034

سخن دلنشان:

دل نشان شد سخنم ،تا تو قبولش کردی          آری آری ، سخن عشق نشانی دارد                 6/121

سخن عشق:

دل نشان شد سخنم ،تا تو قبولش کردی          آری آری ، سخن عشق نشانی دارد                 6/121

از  َصدای سخن ِعشق ندیدم خوشتر     یادگاری که در این گنبد د وّاربماند 8/175

سخن گفتن:

  حافظ سخن بگوی که که بر صفحه ی جهان   این نقش ماند از قلمت یادگار عمر 9/248

سخن گفتن دری

 ز شعر دلکش حافظکسی بود    آ گاه           که لطف طبع و سخن گفتن دری داند. 1/174

چو عندلیب، فصاحت فروشد  ، ای حافظ !           تو ، قدر  ِ او،  به سخن گفتن ِ دری  بشکن  7 /39

سخن عشق:

از  َصدای ِسخن ِعشق، ندیدم خوشتر          یادگاری که ، دراین گنبد  ِد وّار بماند         8/175

تا مرا عشق تو تعلیم ِ  سخن‌ گفتن‌  دا د        َخلق را ، وِرد ِ زبان‌، مِدحَت‌ و تحسین ِ‌ من‌ است          4/53‌

بیان ِ  شوق ، چه حاجت که حال ِ  آتش دل ،  توان شناخت ،زسوزی،که در  سخن باشد5/156  

 از  َصدای ِسخن ِعشق ، ندیدم خوشتر          یادگاری که ، در این گنبد  ِد وّار بماند         8/175

دل نشان شد سخنم ،تا تو قبولش کردی          آری آری ، سخن عشق نشانی دارد                 6/121

حافظ ار سیم و زرت  نیست چه شد،   شاکر باش        چه  به از   دولت  ِ  لطف  ِ سخن و،  طبع ِ سلیم؟  11/360

زلف سخن: اضافه ی استعاری است که سخن را به عروس تشبیه کرده و برای آن گیسو ،تصوّر کرده است :

عروسان سخن : اضافه ی تشبیهی ،سخنان و اشعاری که در زیبایی همچون عروسانند .تا سر زلف عروسان سخن شانه زدند : از وقتی که (شاعران ) گیسوان عروس شعر را آرایش داده و زیبایی آن را به مردم نشان داده اند. صائب گفته است :

کار ما نیست سر زلف سخن شانه زدن          این قدر هست که یک پرده ، به از بیکاری است(دیوان 496)

 کس چو حافظ ،نگشود از رخ اندیشه ،نقاب   تا سر زلف سخن را، به قلم شانه زدند             7/179 

طلب‌ نمی‌کنی‌ از من‌ سخن‌، جفا این‌ است‌   وگر نه‌ با تو چه‌ بحث‌ است‌ در سخندانی‌     35/1033

  زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست        کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت .               7/76

زبوز نوازی:

  زبور عشق‌نوازی‌ نه‌ کار هر مرغی‌ است‌          بیا و نوگل‌ این‌ بلبل‌ غزلخوان‌ باش‌                    4/268

سخن گفتن دری:

       ز شعر دلکش حافظکسی بود آ گاه      که لطف طبع و سخن گفتن دری داند.                1/174

زبان سخنور:

شعر َم،به ُیمن ِمدح تو،صد ُملک ِد ل،گشا د          گویی  که    تیغ  ِ   تست ،  زبان  ِ ُسخنورَم                   

شرح حسن یار:

این   شرح   ِ بی  نهایت ،کز حُسن  ِ یار گفتند     حرفی است  ازهزاران ، کاندرعبارت آمد4/167

کلام:شعر:

نه هرکو،نقش ِ نظمی زدکلامش دلپذیر ُافتَد     َتذرو ُطرفه،من گیرم ،که چلاک است شاهینم      7/348

خوش کلام:خوش سخن:گوینده ی شعر خوب:

خوش چمنی است عارضت ،خاصه؛که دربهارعمر   حافظ خوش کلام،شد مرغ سخنسرای تو ( 8/403)

کلمات آتش آنگیز:اشعار اثر گذار و سوزنده:

غلام‌   ِ آن‌ کلماتم‌ ،که‌ آتش‌  انگیزد   نه‌ ، آب‌ ِ سرد ، زند درسخن ،‌برآتش‌  تیز4/260

آتش:

تو آتش گشتی ای حافظ ولی با یار در نگرفت         زبد عهدی گل گویی حکایت با صبا گفتم                      7/363 

نطق زدن:سخن گفتن:شاعری کردن:

ز وصف ِ ُحسن ِ  تو، حافظ ، چگونه  نطق زند،  که   چون  صفات   ِ الهی  َورای ِإدراکی9/452

3- نظم: حافظ گاهی نظم را به سخنی که ظاهری شاعرانه یعنی وزن و قافیه و ردیف دارد ،ولی از معنی تهی

 است به کار می بردمانند:سست نظم،گوهر ناسفته ونظم مشوشدر ابیات زیر:

حَسدچه‌ می‌بری‌ ای‌ سست‌ نظم‌ ،بر  حافظ‌       قبول‌ خاطر و لطف  ِسخن‌، خدادادست‌ 11/3

نظم گوهر ناسفته:

   یا د با د آن که ،به اصلاح ِ  شما  ،می شد راست         نظم   ِ  هر  گوهر  ِ نا سفته  ، که حافظ  را بود     9/200

    حافظ ،آن ساعت که این نظم مشوّش می نوشت ،        طایر فکرش ،به دام اشتیاق افتاده بود   

اما در موارد بسیار دیگر آن را در معنی شعر مطلوب خود استعمال می کند:

غزل‌ گفتی‌ و،دُرسُفتی،بیا و،خوش‌،بخوان‌ حافظ‌     که‌ برنظم‌ تو  افشاند فلک‌  عِقدِ  ِ  ُثرِّیا  را9/3

حافظ   چو آب  لطف ، ز نظم تو می چکد   حاسد ، چگونه خرده تواند بر آن  گرفت  (11/87)

چو زر عزیز وجود است نظم من ،آری          قبول دولتیان ، کیمیای این مس شد   10/163

معجز است   این نظم، یا ِسحر  ِ َحلا ل؟         هاتف آورد این سخن ، یا  جبرئیل ؟   4/1077

حسن  ِ این  نظم، از بیان مستغنی است    بر  فروغ خور، کسی  گوید دلیل؟!      1/1077

نظم اشعار:

به یمن دولت منصور شاهی          علم شد حافظ اندر نظم اشعار 

خداوندی به جای بندگان کرد     خداوندا ز آفاتش ،نگهدار  11 و12 /240

نظم حافظ:

کسی‌   گیرد   خطا  ،بر نظم‌  ِ حافظ‌ ،    که‌   هیچش  ُ‌ لطف ،‌ در گوهر نباشد  9/15

نظم خوش:

ازآن نهفت  رخ  ِخویش ، در نقاب ِ صدف           که شد زنظم  ِ خوشش ، لؤلؤ ِ خوشاب ،خجل     8/299

  نظم دری:

ز من به حضرت آصف که می برد پیغام           که یادگیر دو مصرع زمن به نظم دری .  

نظم حافظ:

زان دانه که حسن کرد در گوش وصال   آویزه ی  در نظم حافظ بادش 20/1102

نظم کردن:

گردون، چو کرد  نظم ِ ُثریّا ، به نام ِ شا ه،     من نظم  ِ ُدر، چرا نکنم از که کمترم ؟!10/4قصیده

نظم عزیز وجود:

چو زر عزیز وجود است نظم من ،آری          قبول دولتیان ، کیمیای این مس شد                            10/163

نظم مشوّش:

حافظ ،آن ساعت که این نظم مشوّش می نوشت ،        طایر فکرش ،به دام اشتیاق افتاده بود    7/206

نظم نظامی:

چو سلک درخوشاب است شعر نغز تو حافظ       که گاه لطف ،سبق می برد ز نظم نظامی           1/460

 

پایه ی بلند نظم حافظ:

   پایه ی نظم بلند است و جهنگیر ،بگو          تا کند پادشه بحر،دهان پر گهرم    8/316

 

گوهر منظوم حافظ:

حافظ‌  ،این‌ گوهر منظوم‌ که‌ از طبع‌ انگیخت   اثر  ِ تربیت  ِ  آصف  ِ   ثانی‌    ،  دانست9/49‌

سست نظم:

حسد چه می بری ای سُست نظم برحافظ         قبول ِخاطر و لطف ِسخن، خدا داد است 11/37

نقش نظم:

نه هرکو،نقش ِ نظمی زدکلامش دلپذیر ُافتَد     َتذرو ُطرفه،من گیرم ،که چلاک است شاهینم      7/348

گفته ی سخن:شعر

  زبان کلک تو حافظ ،چه شکرِآن گوید         که گفته ی سخنت می برند دست به دست           9/20

گویای اسرار:نظم کننده و سراینده ی آنچه راز آمیز است:

  الا ای طوطی گویای اسرار        مبادا خالیت شکّر زمنقار  (1/240)

گفته ی حافظ:شعر حافظ:

مطرب ! از گفته ی ِ حافظ ،غزلی نغز بخوان   تا بگویم که  زعهد طربم، یاد آمد 8/169

ور  باورت  نمی شود از بنده  این حدیث،         از   گفته ی  ِ   کمال ،    دلیلی     بیاورم:

چه جای گفته ی خواجو و شعر سلمان است   که شعر حافظ   ِما،به زشعر خوب ظهیر 13/251                   

 

  یک حرف /دو حرف:

  یک    حرف ِ صوفیانه ، بگویم ،اجازَت است؟          ای   نور ِ دیده !   ُصلح ،به از جنگ و داوری     7/442

من‌ این‌ دو حرف‌ نوشتم‌ چنان‌ که‌ غیر ندانست‌        تو هم‌ ز روی‌ کرامت‌ چنان‌ بخوان‌ که‌ تو دانی‌        4/467

نکته:

  مدعی   گو   لغز  و نکته  ، به   حافظ    مفروش        ِ کلک  ما   نیز ، بیانی    و زبانی      دارد           10/121                   

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد  یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.                1/157

مرا تا عشق تعلیم سخن کرد        حد یثم نکته ی هر محفلی بود                            7/211

بشنو این نکته  ،که خود را زغم ، آزاده کنی          خون  خوری ، گر طلب  ِ ُروزی  ِ ننهاده، ُکنی     1/472                
هر نکته ای که گفتم در وصف آن شمایل         هر کس شنید گفت اﷲ در قائل .                     1/303

نکته آموز:

آن که در طرز غزل نکته به حافظ آموخت           یار شیرین سخن نادره گفتار من است . 8/52

نکته دان:

مگو  دیگر که حافظ نکته دان است          که ما دیدیم و ،محکم غافلی بود     8/211

نکته دانی بذله گو ،چون حافظ  ِشیرین سخن    بخشِش آموزی جهان افروز ،چون حاجی قوام 8/303          

نکته ها:

آنکساستاهلبشارت،کهاشارتداند         نکتهها هستبسی،محرمِاسرار کجاست؟!  4/27

نکته ی دلکش:

نکته ی دلکش بگویم ،خال آن نیکو ببین    عقل و جان را بسته ی زنجیر آن گیسو ببین (1/394)

نکته ی شیرین:

نکته ی دلکش بگویم،خال آن نیکو ببین    عقل وجان را بسته ی زنجیر آن گیسوببین(1/394

-عربی :شعر عربی:دربرابر پارسی و قند پارسی:

اگر چه  َعرض  ِ هنر،پیش  ِ  یار، بی ادبی است            زبان ،خموش، ولیکن ، دهان ، ُپر از عربی است     1/65

15- پارسی: شعرفارسی :دربرابر قول: شعر عربی:

گرمطرب حریفان ،این پارسی بخواند،    در رقص و حالت آرد، پیران پارسا را   (نیساری 97)               (نیساری 97)

قند پارسی:

 شکّر شکن شوند ،همه طوطیان هند         زاین قند پارسی ، که به بنگاله می رود                3/218

شربت آب حیات:

حافظ از آب  ِ زندگی ،شعر  ِ  تو  ، داد شربتم          ترک  ِ طبیب کن ،بیا  ،  نسخه ی  شربتم، بخوان         8/375

حدیث:حکایت :داستان :قصه:

گر   سنگ ،‌ازین‌ حدیث‌  بنالد، عجب‌ مدار    صا حبدلا ن‌  ،حکایت‌  ِ دل‌، خوش‌ ادا کنند9/191

 تا مرا عشق تو تعلیم ِ  سخن‌ گفتن‌  دا د        َخلق را ، وِرد ِ زبان‌، مِدحَت‌ و تحسین ِ‌ من‌ است          4/53‌

 حدیث آرزومندی:

حدیث آرزومندی - که دراین نامه درج افتاد، - همانا،بی غلط باشد،که حافظ ،داد تلقینم   9/346 

حدیث بی زبانان:

زبانت درکش  ای حافظ زمانی        حدیث بی زبانان بشنو از نی  6/423

حدیث خوش سحر فریب:

حافظ ! حدیث ِ سحر فریب ِ خوشت ، رسید،     تا حد ّمصروچین و،به أطراف ِ روم و، ری 12/421                     

حدیث عشق:

یکی است ترکی و تازی در این معامله  ،حافظ !        حدیث  ِ عشق ، بیان کن ،بدان زبان ، که تو  دانی           7/467

حدیث ِعهد مَحبّت:

حدیث ِعهد مَحبّت زدیگران  نمی شنوند       وفای صحبت ِیاران وهمنشینان بین!! 5/395   

حدیث مدعیان:شعر وسخن شاعرنمایان:

حدیث مُدّعیان: سخن کسانی که مدعی سخنوری  هستند: حدیث‌:  سخن‌، حکایت‌، خبر، داستان‌ها و قصه‌ها و آن‌چه‌ افراد مدعی‌ به‌غرض‌، درباره‌ی‌ من‌ می‌گویند. مدعیان‌:  افرادو حریفان‌، رقیبان‌ مدعی‌ که‌ ادعاهای‌ آن‌ها با واقعیت‌ و درستی‌ و راستی‌ همراه‌ نیست‌.در این‌جا طنزی‌ دارد به‌ شاعرانی‌ که‌ کلام‌ خود را با کلام‌ حافظ‌ مقایسه‌ و ادعا می‌کردند و می‌پنداشتند که‌ هم‌سنگ‌ و هم‌طراز حافظ‌ هستند. همانند بوریابافان‌ که‌ خود را حریرباف‌ می‌پنداشتند، حافظ‌ در این‌ بیت‌ به‌ حکایتی‌ از گلستان‌ اشاره‌ دارد که‌ امیری‌ که‌ می‌خواست زری‌بافان‌ برایش‌ پارچه‌های‌ حریر زربفت‌ بسازند، زری‌دوزان‌ را احضار کرد امّا بوریابافان‌ هم‌ که‌ خود را بافنده‌ و هم‌طراز زری‌بافان‌ می‌پنداشتند در آن‌جا حاضر شدند و سعدی‌ به‌ دلیل‌ این‌ ادعای‌ بیهوده‌ آنان‌ را ملامت‌ کرده‌ و گفته‌ است‌:

بوریاباف‌ چه‌ بافنده‌ست‌          ن  برندش‌ به‌ کارگاه‌ حریر  (گلستان‌، ص‌ 168)

نظامی هم سروده است :

به قدر شغل خود باید زدن لاف         که زر دوزی  نداند ، بوریا با ف

همانند این‌ داستان‌ در قصه‌های‌ عوامانه‌ و طنزآمیز هم‌ هست‌ که‌ «خیاط‌ها را جمع‌ کردند تا برای‌ امیر لباس‌ بدوزند، پالان‌دوزها هم‌ حاضر شدند».

حدیث مدعیان و خیال همکاران        همان حکایت زر دوز و بوریاباف است   6/45

قصه:داستان:افسانه:فسانه:حکایت شاعرانه:

زین قصه هفت گنبد افلاک پر صداست        کوته نظر ببین که سخن مختصر گرفت .               7/76

حافظا باز نما قصّه ی خونابه ی چشم         که در این چشمه همان آب روان است که بود 8/207        

قصه ی خونابه ی چشم:

حافظا باز نما قصّه ی خونابه ی چشم     که در این چشمه همان آب روان است که بود 8/207       

قصه ی شوق:

کَتَبتُ     قصّةَ   شوقی     ، و    ِمدمَعی  باکی ،          بیا   ! که    بی   تو ، به جان آمدم، ز غمناکی             1/452

گلبانگ عشق:

تا بو که یابم آگهی از سایه ی سرو سهی       گلبانگ عشق ،ازهرطرف،برخوشخرامی می زنم5/336  

خرد در زنده رود  انداز و می نوش        به گلبانگ جوانان عراقی                                  3/451              

زبوز عشق نوازی:

  زبور عشق‌نوازی‌ نه‌ کار هر مرغی‌ است‌          بیا و نوگل‌ این‌ بلبل‌ غزلخوان‌ باش‌                   

حکایت:

تو آتش گشتی ای حافظ ولی با یار در نگرفت         زبد عهدی گل گویی حکایت با صبا گفتم                      7/363 

حکایت دل:

بَسَم حکایت دل هست ،با نسیم صبا  ولی به بخت من امشب، سحر نمی آید   4/234

گرسنگ ،‌ازین‌ حدیث‌  بنالد،عجب‌ مدار      صا حبدلا ن‌،حکایت‌ دل‌، خوش‌ ادا کنند9/191 

فریاد حافظ:

  فریاد  ِ حافظ ، این همه،آخر،به هرزه نیست            هم ، قصّه یی غریب و حدیثی  عجیب ،هست        7/64

  ناله ی شعر عرافظ:

    زپرده،ناله ی حافظ برون کی افتادی         اگرنه همدم، مرغان صبح خوان بودی                7/433

ناله ی عشّاق:

عالم از ناله ٔ عشاق مبادا خالی         که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد.            2/119

دُرسفتن:

   غزل گفتی و  دُر سفتی بیا و خوش بخوان حافظ          که بر نظم توافشاند ،فلک ،عقد ثرِّیا را 

عالم از ناله ٔ عشاق مبادا خالی         که خوش آهنگ و فرح بخش هوایی دارد.            2/119

نقش:

حافظ ! سخن بگوی که که بر صفحه ی جهان    این نقش ماند از قلمت یادگار عمر                     9/248

نسخه ی شربت آب حیات:

حافظ از آب زندگی ،شعرتو،داد شربتم     ترک  ِ طبیب کن ،بیا  ،  نسخه ی  شربتم، بخوان  8/375        

تعویذ ،تعویذ جان فزای:

حافظ  !  تو این دعا، زکه آموختی ،که بخت ،     تعو یذ کردشعر ِتراو، به  زر گرفت8/86

کلک  ِ تو ، خوش   نویسد، درشأن ِ  یارو اغیار           تعویذ ِجان فزایی،افسون  ِعمر کاهی               7/480

افسون عمر کاه :

کلک  ِ تو ، خوش   نویسد، درشأن ِ  یارو اغیار           تعویذ ِجان فزایی،افسون  ِعمر کاهی               7/480

 

2-    کلماتی که برای شعر در ارتباط با موسیقی مطرح می شوند و پایی در شعر و پایی در موسیقی دارندوبدین ترتیب گاهی

مثلا :غزل"  معنای نوعی شعر را ایفا می کنند مثل غزل حافظ و سعدی و زمانی تصنیف  یا آواز یا  " قول " که شعر

 عربی است که مطربان  خوانند.

 

 دستان:        [  دَ ](اِ) سرود و نغمه . آواز. لذا بلبل راهزاردستان گفته اند. سرود و نغمه و نوا و لحن و ترانه و آهنگ  :

داستان ،در پرده می گویم    ولی  گفته   خواهد شد به دستان نیز هم3/335

   این نواها به گل از بلبل پردستان چیست         در سروستان باز است به سروستان چیست .     منوچهری
        نه بلبل ز بلبل به دستان فزون         نه طوطی ز طوطی سخن گوی تر.                لوکری .
    هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد          بلبل به نواسازی حافظ به غزل گوئی .               

گفته خواهد شد به دستان نیزهم: مطربان، این قصه را تصنیف و ترانه خواهند کرد و برای همگان بر سربازارها ،با دف و چنگ خواهند خواندواین  رازرا فاش خواهند کرد ،حافظ درجای دیگر این نوع پنهانکاری هارا را چنین به مسخره می گیرد:

راز سربستة‌ ما بین‌!! که‌ به‌ دستان‌ گفتند           هر زمان‌ با دف‌ و نی‌ بر سر بازار دگر             6/247

که از شعر سعدی الهام گرفته است که گفت:

  عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند            داستانی است که بر هر سربازاری هست   (سعدی 61)

  داستان   ،  در پرده می گویم       ولی            گفته   خواهد شد     به دستان نیز هم

دستان سرا: صفت فاعلی مرکّب مرخّم : دستان سراینده: دستان سراینده . سرودگوی ،مغنی، آوازه خوان، سرودخوان       

همه زیبارخ و موزون و دمساز            همه دستان سرا و نکته پرداز.                       نظامی .

به بلبل ِ دستان سرا : به من که چون بلبل  هستم و برای  تو نغمه سرایی می  کنم.

ای   پیک ِ راستا ن ! خبرسروِمابگو      ا حوال   ِ ُگل   ،  به   بلبل ِ  دستان  سرا بگو      1/407

 

سرود:

ساقی‌،به‌ صوت‌  ِاین‌ غزلم‌ ،کاسه‌ می‌گرفت‌   می‌گفتم‌  این‌ سرود و می‌ ناب ،‌ می ‌زدم7/313‌

   به مستان نوید سرودی فرست          به یاران رفته ،درودی   

  به مستی  توان  ُدرّ  ِ اسرار  ُسفت،          که  در بیخودی  ، راز  نتوان  نهفت

که حافظ ،چو مستانه ،سازد  سرود،   زچرخش دهد رود ِ زهره،  درود  30/1054

گفتن: سرود خواندن،سرودن:

غزل‌ گفتی‌ و،دُرسُفتی،بیا و،خوش‌،بخوان‌ حافظ‌     که‌ برنظم‌ تو  افشاند فلک‌  عِقدِ  ِ  ُثرِّیا  را9/3                                

معاشری خوش و رودی بساز می خواهم       که درد خویش بگویم به ناله ی بم و زیر             3/251

ساقی‌ ،  به‌ صوت‌  ِاین‌ غزلم‌ ، کاسه‌ می‌گرفت‌   می‌گفتم‌  این‌ سرود  و می‌  ِ ناب ،‌ می ‌زدم7/313‌

درآسمان نه عجب گر به گفته ی حافظ     سرود زهره به رقص آورد مسیحا را 8/4               

خوبا ن‌ ِ   پارسی  ‌گوی‌  ، بخشندگان‌ ِ  ُعمرند    ساقی‌  !   بده‌  بشار ت ! ‌ پیران‌ ِ  پارسا   را     5/11

ترانه:

ترانه : دوبیتی . رباعی . دوبیتی که نام دیگرش رباعی است و از اقسام شعر است که دارای چهار مصرع است . در مصرع اول و دوم و چهارم قافیه است و در سوم لازم نیست ، بعضی گویند در مصرع سوم هم باید قافیه باشد و الا همان دوبیتی ورباعی است : "   اهل دانش ملحونات این وزن [ رباعی ] را ترانه نام کردند. " (از المعجم فی معاییراشعار العجم ) :  

از دلارامی و نغزی چون غزلهای شهید    وزدلاویزی و خوبی چون ترانه ٔ بوطلب .            فرخی .

"...ویکی بود از ندیمان این پادشاه [ امیر محمد ] شعر و ترانه خوش گفتی . " (تاریخ بیهقی ).
 حکمت نتوانی شنود از ایرا          فتنه ٔ غزل نغزی و ترانه .                            ناصرخسرو.
چون آتش خاطر مرا شاه بدید         از خاک مرا بر زبر ماه کشید

چون آب یکی ترانه از من بشنید         چون باد یکی مرکب خاصم بخشید.                    امیرمعزی .

ترانه‌:  تصنیف‌. ترانه‌ی‌  تست‌:  شعر و تصنیفی‌ که‌ درباره‌ی‌ معشوق‌ سروده‌ و خوانده‌ می‌شود. در این‌جا به‌ نظر می‌رسد غزلی‌ باشد که‌ با آهنگ‌ و نغمه‌ی‌ موسیقی‌ خوانده‌ می‌شود. شعر حافظ‌ است‌ که‌ با آواز خود حافظ‌، دمجلس‌ دوست‌ یا در مجلس‌ بزمی‌ که‌ به‌ یاد دوست‌ برگزار می‌گردد خوانده‌ می‌شود.

  سرود مجلست اکنون فلک به رقص آرد          که شعر حافظ شیرین سخن ،ترانه ی تست                   9/35

مطرب !بساز عود ! که کس بی اجل، نمرد         وان کو ،نه این ترانه،سراید ،خطا  کند                   7/181

مطربا !مجلس  ِ ‌ُ أنس‌ است‌،غزل‌ خوان‌ و سرود  چند گوئی‌که‌ چنین‌ رفت‌ و،چنا ن‌ خواهد شد؟!8/160 غزل :شعر برای حافظ اغلب با مفهوم غزل توأم است و از انواع شعر جز "مصرع" و"بیت" یاد نمی کند.

غزل: غزلیات :  غزل در دیوان حافظ به دو معنی به کار می رود : 

 1- نوعی قالب شعری است  که غزل حافظ از آن نوع است وهمچون  مثنوی و دوبیتی و قصیده و...از انواع شعر فارسی است .  

2- نوعی آواز و نغمه و تصنیف است ،مثل اینکه می گوییم : "زد زیر غزل " ،"غزل کوچه باغی "...

عراقی : دراینجا حافظ 3 مطلب موازی را مطرح می کند

1- اشاره به غزلهایی که برای محبوبی که به سفر عراق رفته است ،ساخته است و از آن مسافر عراق ،یاد کرده   

2- تصنیف هایی که در مایه و گوشه  ی عراق ، به این مناسبت که یارش به عراق سفر کرده است ،می خواند .

3-  بیان می کند که غزلهای فخر الدّن عراقی همدانی ( متوفّی ،به سال 688 ه.ق ) راکه از غزل سرایان عارف و  نامورقرن هشتم است ،          مرتب می خواند و زمزمه می کند  :

 غزلیات عراقی است :سرود حافظ : ( به مناسبت رفتن  معشوق به عراق ،حافظ ، فقط به عراق

می اندیشد و طبعا ،) اشعار و ترانه  ها و نغمه هایش ، همه  ،نغمه های غم انگیز فراقی است که در گوشه و راه عراق ،اجرا می شود:

 غزلیّات عراقی است ،سرود  ِحافظ     که شنید این ره ِ دل سوز ،که فریاد نکرد9/138

بردم از ره دل حافظ: از راه به در بردم ،اورا فریفتم ،" ره"ایهامی هم با نغمه و ترانه و مقام موسیقی دارد که در آن صورت چنین معنی می دهد که با ترانه . دف وچنگ . غرلخوانی و اواز خویش او را فریفته و بیقرار کردم.

بردم از ره دل ِ حافظ، به دف وچنگ وغزل

بساز ای مطرب خوش خوان خوشگوی          به شعر فارسی،صوت عراقی                              ح/451                       

چه راه می زند ،این مطرب ِ َمقام شناس،   که در میان غزل ، قول ِ  آشنا  ،آورد 2/141 

غزل گفتن:

به بستان شو که ازبلبل رموز عشق،گیری یاد   به مجلس آی کز حافظ غزل گفتن بیاموزی 8/445

غزلهای پهلوی:

مرغان   ِ با غ ، قافیه سنجند و ، بذله گوی          تا خواجه می خورَد ، به غزلهای  ِ  پهلوی                 3/377

غزلهای حافظ:

فکند زمزمه ی عشق ،در حجاز و عراق              نوا و ،بانگ غزلهای حافظ ،     از شیراز7/253

غزلهای فراقی:

مضَت فرص الوصال و ما شَعَرنا    بگو  حافظ! غزلهای فراقی  10/451

بیت الغزل:

شعر حافظ ، همه ، بیت الغزل ِ معرفت است  آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش 0/275

  چه راه می زند ،این مطرب ِ َمقام شناس       که در میان غزل ، قول ِ  آشنا  ،آورد   2/141

غزلخوانی :

چودردست است رودی خوش،بزن مطرب سرودی خوش   که دست افشان غزل خوانیم وپا کوبان،سراندازیم   4/367 

مطربا !مجلس  ِ ‌ُ أنس‌ است‌،غزل‌ خوان‌ و سرود  چند گوئی‌که‌ چنین‌ رفت‌ و،چنا ن‌ خواهد شد؟!8/16

غزلسرایی:

غزل سرایی  حافظ، بدان رسید  که چرخ،      نوای ِزهره،به رامشگری بِهِشت از یاد(مقدمه ی گلندام)

غزل گفتن:    

غزل‌ گفتی‌ و،دُرسُفتی،بیا و،خوش‌،بخوان‌ حافظ‌     که‌ برنظم‌ تو  افشاند فلک‌  عِقدِ  ِ  ُثرِّیا  را9/3                                              

به بستان شوکه ازبلبل ،رموزعشق ،گیری یاد    به مجلس آی،کزحافظ ،غزل گفتن بیاموزی     8/44  

غزل گویی:

هرمرغ به دستانی درگلشن  ِشاه آید:         بلبل ،به نوا سازی،حافظ ، به غزل  گویی 8/486

غزل نغز:

مطرب ! از گفته ی ِ حافظ ،غزلی نغز بخوان   تا بگویم که  زعهد طربم، یاد آمد 8/169

غزلهای حافظ:

فکند زمزمه ی عشق ،در حجاز و عراق    سماع و ،بانگ غزلهای حافظ ، از شیراز7/253

بیت الغزل:

شعر حافظ ، همه ، بیت الغزل ِ معرفت است  آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش 0/275

سفینه ی غزل:

در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است     صراحی می ناب و سفینه ی غزل است   1/46                      

10- گوهر ناسفته:

   یا د با د آن که ،به اصلاح ِ  شما  ،می شد راست         نظم   ِ  هر  گوهر  ِ نا سفته  ، که حافظ  را بود     9/200قول:

  چه راه می زند،این مطرب ِ َمقام شناس،      که درمیان غزل،قول ِآشنا  ،آورد 2/141 

به قول مطرب و ساقی،برون رفتم ، گه و بیگه          کزآن راه ِ گران  قاصد ،خبر ،دشوار می آورد 

قول و غزل:                  

  دلم از پرده بشد ،حافظ خوش لهجه کجاست          تا به قول و غزلش ،ساز و نوایی بکنیم              8/370

قول و غزل: : سرود ،ترانه و تصنیف و آواز وبه همین جهت مطرب را قوّال می گویند ،مجازا سخن ،شعر ،نظم . دراصطلاح ادبی  ،"قول" نوعی سرود است که درآن جملات و عبارات عربی  باشد یا همه ی ترانه به عربی باشد. به قول المعجم ،"هرچه از آن درجنس بر ابیات تازی سازند،آن را قول خوانند و هرچه بر مقطعات پارسی باشد آن را غزل خوانند." (المعجم 15-114) "...قول به معنی رباعی یا ترانه یی که به زبان عربی وروی آن آهنگ ساخته اند،استعمال شده است و غزل تیزبه معنی رایج (فرم خاص شعر فارسی )نیست ،بلکه رباعی یا ترانه یی است که روی آن آهنگ ساخته اند و به زبان پارسی است ." (ملاح172)

غزل:تصنیف ،آواز، نوعی شعر که بر یک وزن و قافیه و با مطلع مصرّع باشد  که البته آنچه باعث اطلاق نام غزل بر قالبی معین شده است، موضوع شعراست نه قالب ظاهری آن که شرح احساسات و عواطف انسانی است.(رستگار فسایی 564 )  اینهمه قول و غزل: اینهمه چهچهه و نغمه و سرودبلبل و شعر و غزل فارسی و عربی حافظ.

بلبل‌،از فیض‌ِگل‌ آموخت‌ سخن ،‌ ورنه‌ نبود     این‌ همه‌ قول‌ وغزل ،‌ تعبیه‌،در منقارش4/272‌

 (امّا باید دانست  که) اگر از برکت فیض بخشی عشق نبود ،هرگز بلبلی عاشق چون من اینهمه نغمه ونوا نداشت و اینهمه شعرو ترانه های زیبای را نمی سرود.

تا مطربان ز شوق منت آگهی دهند        قول و غزل بساز و نوا میفرستمت . 9/91    

بنده ،  که زیبی دگر دهد ،          جام مرصّع تو ،      بدین دُرّ ِ  شاهوار   6/241 

 

خرده گیری از شعر حافظ:

حافظ   چو آب  لطف ، ز نظم تو می چکد   حاسد ، چگونه خرده تواند بر آن  گرفت  (11/87)

 در سفتن:

غزل گفتی و دُر  سُفتی بیا و خوش بخوان حافظ          که بر نظم تو افشاند ،فلک ،عقدِ ثریّا را   ( 9/3)

 حدیث مدعیان:شعر وسخن شاعرنمایان:

حدیث مُدّعیان: سخن کسانی که مدعی سخنوری  هستند: حدیث‌:  سخن‌، حکایت‌، خبر، داستان‌ها و قصه‌ها و آن‌چه‌ افراد مدعی‌ به‌غرض‌، درباره‌ی‌ من‌ می‌گویند. مدعیان‌:  افرادو حریفان‌، رقیبان‌ مدعی‌ که‌ ادعاهای‌ آن‌ها با واقعیت‌ و درستی‌ و راستی‌ همراه‌ نیست‌.در این‌جا طنزی‌ دارد به‌ شاعرانی‌ که‌ کلام‌ خود را با کلام‌ حافظ‌ مقایسه‌ و ادعا می‌کردند و می‌پنداشتند که‌ هم‌سنگ‌ و هم‌طراز حافظ‌ هستند. همانند بوریابافان‌ که‌ خود را حریرباف‌ می‌پنداشتند، حافظ‌ در این‌ بیت‌ به‌ حکایتی‌ از گلستان‌ اشاره‌ دارد که‌ امیری‌ که‌ می‌خواست زری‌بافان‌ برایش‌ پارچه‌های‌ حریر زربفت‌ بسازند، زری‌دوزان‌ را احضار کرد امّا بوریابافان‌ هم‌ که‌ خود را بافنده‌ و هم‌طراز زری‌بافان‌ می‌پنداشتند در آن‌جا حاضر شدند و سعدی‌ به‌ دلیل‌ این‌ ادعای‌ بیهوده‌ آنان‌ را ملامت‌ کرده‌ و گفته‌ است‌:

بوریاباف‌ چه‌ بافنده‌ست‌          ن  برندش‌ به‌ کارگاه‌ حریر  (گلستان‌، ص‌ 168)

نظامی هم سروده است :

به قدر شغل خود باید زدن لاف         که زر دوزی  نداند ، بوریا با ف

همانند این‌ داستان‌ در قصه‌های‌ عوامانه‌ و طنزآمیز هم‌ هست‌ که‌ «خیاط‌ها را جمع‌ کردند تا برای‌ امیر لباس‌ بدوزند، پالان‌دوزها هم‌ حاضر شدند».

حدیث مدعیان و خیال همکاران        همان حکایت زر دوز و بوریاباف است   6/45

                   

دیوان حافظ:

دفتر:

  سالها ،  دفتر  ، ما ، درگرو ِ  صهبا   بود         رونق  ِ میکده ،از درس و دعای ِ ما ،بود          1/199                   

صراحی می کشم پنهان و مردم ،دفتر انگارند          عجب گر آتش این زرق، در دفتر نمی گیرد  3/145  

     کی‌ شعر ِتر انگیزد ،خاطر که‌ حزین‌ باشد       یک‌ نکته‌  ،ازین‌ دفتر ،گفتیم‌ و همین‌ باشد1  /157

                   

دفتر اشعار:دیوان اشعار:

کنون که بر کف گل جام باده ی صاف است           به  صد هزار زبان ، بلبلش در اوصاف است

بخواه   دفتر    اشعار و  راه   صحرا  گیر           چه وقت مدرسه و بحث کشف کشّاف است       2/45

کتاب:

دو یار زیرک و از باده ی کهن دو منی          فراغتی  و کتابی  و    گوشه ی  چمنی      1/468

دیوان غزل:

  گر به دیوان غزل ،صدر نشینم ،چه عجب           سالها   ، بندگی   ِ صاحب ِ   دیوان     کردم      10/312

سفینه:

دیدیم شعر دلکش حافظ ،به مدح شاه          یک بیت از آن سفینه ،به ازصد رساله بود                 8/209

 

سفینه ی حافظ:

من و سفینه ی حافظ ،که جز دراین دریا          بضاعت ی سخن ِ    دل ستان ، نمی بینم                      9/350

دُرر  زشوق  برارند  ماهیان  به       نثار            اگر  سفینه ی   حافظ  بری   به   دریایی                10/482              

 

سفینه ی غزل:

در این زمانه ،رفیقی که خالی از خلل است         صراحی می ناب و سفینه ی غزل است             1/46 

 

 

 

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۸:٠٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٠ مهر ،۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

یادروز حافظ بر همه ی دوستداران این شاعر بزرگ ،خجسته باد

 

 

یادروز حافظ بر همه ی دوستداران این شاعر بزرگ   خجسته باد

 

 

 

 

 

سرودِ مجلست،‌ اکنون،‌ فلک‌، به رقص آرد

که‌ شعرِ حافظ‌ِ شیرین‌سخن،‌ ترانه‌ی تست

روز بیستم مهرماه ،یادروز حافظ بر همه ی دوستداران زبان وادب پربار فارسی بویژه دانشمندان شرکت کننده در نوزدهمین نشست علمی یاد روز حافظ، خجسته باد،

هرسال،یادروزحافظ،فرصتی بسیارمغتنم است که یک بار دیگر    به حافظ، زندگی و شعر و هنر وی بیندیشیم ودریابیم که چگونه وی به عنوان شاعری خلاق و متعهد ،در دورانی دشوار از تاریخ اجتماعی  وادبی ایران ،ظهور می کندو در اوج وارستگی وآزادگی ، باسخنی در کمال فصاحت وبلاغت ،به نماد وجدان بیدار وزبان راستین ورسای آرزو وآرمانهای انسانی و ماندگار مردم عصر خویش و قرون پس از آن ،تبدیل می شودودرنتیجه در فرهنگ قوم ما جایگاهی قدسی و ملکوتی می یابد که باعث می شود مدفنش زیارتگاه عاشقان معرفت   گرددو سخن ودیوانش به جایگاه لسان الغیبی  ومقام شامخ ابدی مشاورت معنوی پارسی زبانان اوج گیرد.و به اوجی دست یابد که هیچ شاعری در ایران و جهان بدان پایه  از محبوبیت ومنزلت و نفوذمعنوی و هنری ،برخوردار نشده است.

حافظ درهمان حال که روی دیگر سکه  ی فردوسی است واندیشه های وی را در کمال ایجاز وزیبایی باز گو می کند،از جهتی دیگر نماینده ی ذوق سلیم و طبع لطیف و کمال معنویت ایرانی است ،آن چنان که درادب ما می توان شعروی را پدیده ای بی همانند و جامع از معانی فاخر توأم با زیباییهای لفظی و ذوقی استثنایی دانست که قرنهاست چراغدار حقیقت بینی ومعرفت شناسی و یگانگی رفتار انسان هنرمند با آرزوها و هدفهای بزرگ اودر ادب فارسی بوده است و با سخن معجزت بار و رفتار و عملکرد هنری خویش، مصداق سخن دلپذیر نظامی شمرده می شده است که:

پرده ی رازی که سخن پروری است  سایه ای از پرده ی پیغمبری است

و برای ادب معاصر ایران مایه ی بسی مباهات است که هرساله در نشستهایی این چنین،به پژوهندگان دانا دل  فرصت می بخشد که   تحقیقات والا ویافته های تازه وارزشمند ادبی خویش را، درباره ی این شاعر بی نظیر به نسل جوانی که  شیفته ی ادب و هنر و فرهنگ و بازگشت به خویشتن خویش است عرضه دارند و این حقیر نیز سر فراز است  که در سال جاری، با بضاعت مزجاة خویش ، ران ملخی را به ساحت سلیمانان ادب تقدیم داشته و "شرح تحقیقی دیوان حافظ "  را در6 جلد ،در سلسله انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی منتشر ساخته است   و کتاب واژه نامه ی کامل دیوان حافظ را با عنوان"کلمات آتش انگیز"در مرکز نشر دانشگاهی در دست انتشار دارد.

توفیق روز افزون برگزارکنندگان وشرکت کنندگان و دوستداران حافظ را، در نوزدهمین یاد روز وی  ،از خداوند بزرگ آرزو می کنم و امیدوارم که هرسال شکوه یاد روز حافظ،افزون تر ازسالهای پیش باد:

اگر به‌ زلفِ ‌ درازِ تو، دست‌ِ ما، نرسد       گناهِ‌  بختِ  پریشان‌ و، دست‌ِ کوتهِ ماست‌
  به‌  حاجبِ ‌درِ خلوت‌سرایِ خاص‌، بگو:      فلان‌، ز گوشه‌نشینانِ خاکِ درگهِ ماست
اگر،به‌ سالی‌، حافظ‌، دری‌ زند، بگشای    ‌   که‌ سال‌هاست‌، که‌ مشتاقِ ‌روی‌ِ چون مَهِ ‌ماست
به‌صورت‌، از نظرِ ما، اگرچه‌ محجوب‌ است‌،     همیشه‌،  در  نظرِ خاطرِ  مُرفّه‌ِ ماست
نویسنده : منصور رستگار فسایی : ٧:٥٠ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٠ مهر ،۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

«در جستجوی صبح»تألیف عبد الرحیم جعفری (1)

 

درگذشت شادروان عبدالرحیم جعفری مؤسس انتشارات امیر کبیر را به بازماندگان آن مرد بزرگ و کتابخوانان فارسی زبان ،تسلیت می گویم

*

بررسی و نقد کتاب‌ درباره کتاب:

«در جستجوی صبح»تألیف عبد الرحیم جعفری (1)


از

احمد مهدوی دامغانی

       

 

      


همت بلند دار که مردان روزگار        از همت بلند به جایی رسیده‌اند

بیش از دو سال پیش به دریافت دو مجلّد کتاب نفیس شریفی نائل شدم که در آن زمان‌ فقط توانستم ساعتی صرف ورق زددن و مطالعه اجمالی آن و رؤیت تصاویر سروران و عزیزان چاپ شده در صفحات آن کنم و سپس آنرا بر روی انبوه کتابهایم گذاشتم و بی‌جهت‌ خواندن آن کتاب را به«وقت دیگر»و«سر فرصت»موکول کردم.داستان«وقت»برای من‌ بدبخت در این آخر عمری همان داستان مطایبه‌آمیزی است که:بدهکاری که در پرداخت‌ بدهی‌اش، هی امروز و فردا می‌کرد،ادّعایش بر طلبکار و علت مماطله خود را به طلبکار چنین‌ می‌گفت،که ای بی‌انصاف من دو سال است که از تو فقط شش ماه مهلت می‌خواهم و تو این‌ مهلت را بر من مضایقه می‌کنی!!!من بیچاره نمی‌دانم که چگونه بیشتر وقتم به تفاریق صرف‌ اموری می‌شود که نه خیر دنیا دارد و نه اجر آخرت،باری نقل قسمتی از مندرجات همان‌ کتاب نفیس را که اختصاص به روابط مؤلف عزیز و محترم کتاب با مرحوم همایون صنعتی‌ -رحمه اللّه علیه - و شرح مختصری از احوال آن مرد شریف دارد و در گرامی مجله«بخارا»چاپ‌ شده بود، خواندم.به محض اینکه مطالعه آن مطالب را در بخارا تمام کردم برخاستم و کتاب‌ "در جستجوی صبح" را که دوست محترم عزیز نازنین باوفا و صفای نجیب ایران و شریفم‌ :عبد الرحیم جعفری- که خدای سلامتش بدارد و عمرش را دراز فرماید-  دو سه سال پیش برایم‌ فرستاده بود، برداشتم و تا هردو مجلد را در طی پنج روز مطالعه نکردم ،آنرا از روی میز کار یا کنار بسترم، به کنار ی نگذاشتم و خدا را شکر که چشم ضعیفم یاری کرد که آن کتاب‌ را مرتبا بخوانم.به راستی چقدر این بیت حکیم نظامی که صورت کامل‌تر و آراسته‌تری از مصراع حضرت‌ فردوسی است،شیوا و پرمعنی و منطبق با حقیقت است که:

هرکه در او جوهر دانائی است‌        بر همه کاریش توانائی است

 

      

 و البته که تقدیر و عنایت الهی باید یار و مددکار این جوهر دانائی شود تا آن فعلیّت بالقوه‌ و مطلوب برای دارنده آن جوهر حاصل شود و چه خوب گفته آن شاعر عرب که به نظرم‌ بحتری است که:

                           و الفضل لیس بنافع اربابه‌          الاّ بمسعدهء من الاقدار

که تا«تقدیر»موافق«تدبیر»نگردد هیچ نیّت و کاری به درستی از پیش نمی‌رود،شاهدی‌ صادق بر صحت معنای این بیت همین سرگذشت تلخ و شیرین آقای جعفری است و خواننده‌ این کتاب پس از پایان مطالعه‌اش بالمعاینه می‌بیند که پس از آنکه قلم تقدیر سنین کودکی‌ و خردسالی او را آن‌چنانکه نوشته است، رقم می‌زند،و او را و مادر شریف نظر بلندش را بی‌هیچ یار و مددکاری به تلاش وا می‌دارد و آن بانوی دین‌باور با شرف و باتقوی را بر پشت چرخه نخ‌ریسی و این کودک خردسال را بر پای ماشین قراضه چاپ می‌نشاند تا«نان از عمل خویش خورند»و منّت از کس و کار خود که هیچ بلکه از حاتم طائی هم نبرند و همان‌ تقدیر با چشاندن مرارت فقر و لوازم آن ،او را می‌آزماید،و مقاومت و شکیبایی و همت آن‌ کودک تنهایی که دلسوزی و سرپرستی بجز مادر مهربان و زحمت‌کش خود ندارد و می‌بیند و مشاهده می‌کند که چگونه این کودک رنج‌دیده‌ای که بدون‌آنکه تصدیق ششم ابتدائی‌اش‌ را گرفته باشد، برای آنکه به زندگی ساده و مختصر خود و مادرش اندکی بهبود بخشد،چه‌ زحمات و مشقاتی را تحمل می‌کند تا در کار چاپ ورزیده شود،کودکی که از هیچ‌کس(جز دو سه سالی که در تحت سرپرستی آن زن و شوهر شریف-منتخب الملک و همسرش- بوده)تفقّد و توجهی به او معطوف نگشته است،و امیدی و استظهاری جز به خدا ندارد.از صبح روشن تا شام تاریک، به ورق‌گیری و حروف‌چینی می‌پردازد و آنگاه در زمانی که همه‌ مردم، جوانان خود را از گرفتاری نظام وظیفه که به آن اصطلاح درستی که«اجباری»بود ،اطلاق‌ می‌کردند به وسائل مختلف می‌رهاندند ،این نوجوان با کمال شهامت و به تعبیر خودش که‌ "جان کندنی را باید کند" خود را به نظام وظیفه معرفی می‌کند و آن دو ساله را که اواخر آن‌ به واقعه شهریور بیست منتهی می‌شود، به پایان می‌رساند و دوباره برای کار و کسب معاش‌ به چاپخانه برمی‌گردد و صاحبان چاپخانه که زحمت و دقت و امانت و صحت عمل او را مدتها آزموده‌اند، دختر دردانه خود را به همسری به او می‌دهند و آن نوجوان که اینک مردی‌ "کامل" و شوهری مطلوب و عفیف شده است، در محافل اجتماعی از مجالس وعظ و تذکیر تا زورخانه و سینما و تماشاخانه شرکت می‌کند و با این حال هم معتقدات مذهبی او مستحکم‌تر می‌شود و هم بر این حقیقت که اعتقادات مذهبی با نوآوریهای زمان و فرهنگ قرن بیستم‌ مباینتی و مخالفتی ندارد ، بیشتر و بهتر واقف می‌شود و...و آن‌وقت است که کم کمک آن دست‌....سرنوشت و«مسعدهء من الاقدار»به مساعدت این جوانی که به او«جوهری از دانائی»عطا فرموده است،می‌آید و راه پیشرفت او را هموار می‌سازد و«مجاهدات»او را به ثمر می‌رساند و درهای موفقیت و حسن شهرت را بر او می‌گشاید و راه را بر آنانکه سدّ راه ترقی و خوشبختی‌ او می‌شوند، می‌بندد و عنایت الهی از«تقی استاد محمد جعفر» گمنام«عبد الرحیم جعفری»را می‌سازد و نام نیک او و خدمات درخشان فرهنگی و انتشارات موسسه‌اش را در سراسر ایران‌ به‌خوبی و خوشنامی و آن‌چنانکه باید معروف و مشهور می‌فرماید و الحمد للّه که این آقای‌ جعفری چه در وقتی که در سختی و مشقّت و رنج فقر بود و چه هنگامی که به نعمت راحت‌ و توانگری ظاهری و شهرت آن‌چنانی رسید،در هیچ حال خود را گم نکرد و خود را نباخت‌ و چون توکل به خدا داشته و دارد، نه در دوران کودکی و نوجوانی‌اش مأیوس و سرخورده‌ بود و نه در زمان ترقی و نعمت و شهرتش مغرور متکبر شد،زیرا در مخیّله او و در قاموس‌ معانی او، از نومیدی و یا سرخوردگی،یا غرور و خود گم‌کردگی و به تعبیر عامیانه:«فیس و افاده»صورت و معنایی یافت نمی‌شده است از این‌رو جعفری در کودکی و فقر به کسی سر فرود نیاورد و جز برای شکر خدا سر و دستی بلند نکرد و در سنین کمال و نعمت و ثروت‌ و سربلندی،جز به تواضع و فروتنی‌ای که لازمه روحیه پاکیزه اوست سری خم نکرد و جز برای دفاع از نام و شخصیتش دستی بلند نکرد و در همه‌حال شکر خدا را کرد و یقین داشت‌ که او خود هیچ نیست و هرچه هست از خداست و بس و در همه احوال اگر نه الفاظ این‌ بیت حضرت خواجه که مضمون آنرا:

«گر رنج پیشت آید و گر راحت ای        حکیم/نسبت مده به‌ غیر که اینها خدا کند»

،در نظر داشته و به خود قبولانده بوده که زندگی یعنی کار و کوشش و شعار«از تو حرکت از خدا برکت»و«لیس للانسان الاّ ما سعی»را همواره برنامه تغییرناپذیر زندگانی خود شمرده است و«توکلت علی اللّه»را مشوق و محرک در فعالیتهای گوناگون، که همه آن فعالیتها با رنج و زحمت جسمی و یا اشتغال عمیق فکری و روحی او توأم بوده‌ است،و پشتیبان معنوی خود شناخته و مضمون سخن«حنظله بادغیسی»را در جستن«بزرگی‌ و عزّ و نعمت و جاه»در مدّ نظر داشته و اگر نه با«شیر»که با گرگهای حریص حسود در جستن مقصود مبارزه کرده است.

این بنده در این غربت در غرب،یا به قول آن روزنامه‌نویس‌ دامغانی»عزیزی که چندین سال پیش اقامت من بنده را در امریکا به«خود تبعیدی»که بسیار تعبیر رسائی است بیان فرموده بود،شاید قریب بیست جلد کتاب را که عنوان«خاطرات»یا «ترجمه احوال شخصی،بیوگرافی»دارد خوانده‌ام و خدا می‌داند که جز در سه چهار تای آنها، آن صداقت و واقعیتی را که لازمه اصلی خاطره‌نویسی است ،ندیده‌ام،در بیشتر این«خاطرات» لاف و گزافهای فراوان و خودنماییهای عجیب و بعضا نشانه‌های نفاق و دورویی و دروغگویی‌ و کینه‌ورزی دیده می‌شود،خوانده‌ام که فلان مردی که در گذشته یعنی دوران پیش از انقلاب‌ اسلامی،از مصادر امور و صاحبان مناصب عالیه در هر سه قوه مقنّنه و مجریه و قضائیه بوده‌ ،در شرح احوال و بیان اقوال و افعالش، رستم صولتانه لاف می‌زند و چیزهایی می‌نویسد که خواننده متحیر می شود و با خود مىگوید که عجبا عجبا در آن ایّام چنین سیاستمدار روشن بین محترمى که مؤثر در امور مملکتى کم و بیش بوده و در حوزه عمل و اقتدار خود کاملاً

نافذالکلمه و مُطاع شناخته مى شده است نیز وجود داشته است؟ که دائما، یا حضورا و مشافهةً و یا به وسائل و وسائطى، شاه و ملکه و نخست وزیران وقت را، به رعایت قانون و احترام به مذهب و ملت و اجراى عدالت و لزوم رعایت حدود اختیارات و امتیازاتى که در قانون براى آنان معین شده است توصیه میفرموده!!! و خطر انهدام قریب الوقوع سلطنت و آثار و لوازم آن و اضمحلال کلّىِ نظام مشروطه سلطنتى (اسمى) بر مملکت را پیش بینى مى کرده و گاه

آن را در لفّافه کنایات و استعارات بر زبان مى آورده ،ولى شاه خودکامه و دستگاههاى مُجریه، امنیتى، مجا لِ اجراء و تحقق آن اصلاحاتى را که ایشان پیشنهاد مى کرده و معروض مى داشته به ایشان نمى داده و یا آن را مردود مى شمرد ه اند.

بعضى از این خاطر ه نویسان چنان غرق درخیالبافى هاى خود مى شوند که فراموش مى کنند گرچه بسیارى از اقران و اکفاءشان هم که عیناً حرفهایى شبیه حرفهاى اورا نوشته اند، از دنیا رفتها ند ولى هنوز تک و توکى از آنها و نیز بعضى کسان که به مناسبت ارتباط دوستى یا ادارى با آنها، بر بعضى مطالبى که این آقا در خاطرات خود مرقوم فرموده است، وقوف و اطلاع درست و دقیقى یافته اند، هنوز زند ه اند و اینان وقتى آن را مى خوانند و در بعضى از صفحات آن، بر خلاف واقع بودن مندرجات "آن خاطرات " و" لاف در غریبى " آ را می بینند، به ریش نویسنده آن مى خندند.

* * *

خدا رحمت کناد مرحوم علامه سید حسن تقى زاده را که در ضمن بیاناتى که در دوره پانزدهم مجلس شوراى سابق، در دفاع از خود در مسأله تمدید قرارداد تحمیلى نفت این اصطلاح فرنگیها را که در هنگام سوگند در نزد مقامات قضایى باید بر زبان آورند بیان فرمود" آنچه را مى گویم تمام حقیقت است و نه جزئى از آن، و جز حقیقت چیزى در آن نیست " که من بنده یقین دارم و نیز طبعا همه کسانى که جعفرى را بهتر از من م ىشناسند و الحمدلله بسیارى از آنانى که نامشان در این خاطرات آمده است زند هاند، و خدا عمرشان را دراز کناد، یقین دارند که آنچه را که جعفرى در خاطرات خود نوشته است تمام حقیقت است و نه جزئى از آن و چیزى جز حقیقت در آن نیست، و جعفرى با حافظه قوى خدادادش با کمال صداقت و در عین حال مباهات و سرفرازى بیوگرافى خود را از وقتى که به یاد دارد تا آخرین زمانى که این هزار و چند صفحه کتاب مربوط به آن م ىشود با چنین شیرین قلمى و با نثرى چنین ساده و شیوا و ب ىپیرایه و ب ىشاخ و برگهاى اضافى بر روى کاغذ م ىآورد. خواندن این دو جلد کتاب هر خوانند هاى را با اجتماع و طرز زندگى خانواده هاى متوسط ایران در سالهاى 1330  1300 خورشیدى بخوبى آشنا م ىسازد اما دویست صفحه آغازین این کتاب یعنى تا ابتداى فصل یازدهم براى خوانندگانى که سنین عمرشان از هفتاد و پنج

بیشتر است و خود آنان هم مثل جعفرى منتسب به خانواد ههاى متوسط باشند جذابیّت بیشترى  دارد زیرا در حقیقت آنان گذشته خود را در آن باز می‌بینند و سیر سریع تحولاتی را که پس از جنگ دوم جهانی در دنیا عموما و در ایران خصوصا روی داد از نظر می‌گذرانند.

 

رمضانی ( نشسته وسط)در جمع دوستان

من بنده جلد سوم این کتاب را ندارم ولی اگر مندرجات آن دنباله مرتب و تاریخی همان مطالب جلد دوم‌ باشد،آنرا«هم ناگفته می‌دانم و هم ننوشته می‌خوانم»چرا که علی القاعده علاوه بر همدوره‌ بودن در قسمتی از دوران تحصیلی در دانشگاهی که نزدیک دانشگاه ملی-شهید بهشتی واقع‌ است،با او پس از فراغ از تحصیل در آنجا،تقریبا همدیگر را می‌دیدیم و بر جریان امور مترتبه بر آن تحصیلات در هر مورد مطلع می‌شدیم و باز علی القاعده گمان می‌کنم پایان آن‌ جلد،نیز تنظیم و ثبت همان صلح‌نامه‌ای باشد که به موجب آن آقای عبد الرحیم جعفری رئیس‌ مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر به صورت«مکرهی مجبور»و با قبول و اعتقاد به حرف متکلمین‌ شیعه و معتزله که«الجبر فی الاختیار لا ینافی الاختیار»،املاک پلاکهای فالن و فلان واقع در بخش دو ثبتی طهران را در دفترخانه 52 ایران به متصالح آن اسناد صلح واگذار کرد و خراج‌ زمین و باغ را داد و خود را از تشویش و غصّه رهاند و خداوند انشاء اللّه به مصالح و متصالح‌ آن اسناد خیر و برکت عطا فرمایاد.

 

*** از صفحه 329 تا صفحه 0401 یعنی پایان جلد دوم-درباره گرفتاری و مخمصه(به قول‌ داش مشدیهای ایرانی:دقمصه!!)ایست که اسمعیل رائین و همدستانش برای جعفری فراهم‌ کردند که من بنده در آن ایام علاوه بر آنکه هم توسط خود آقای جعفری و هم توسط دو فقید سعید تازه گذشته یعنی حضرت استاد دکتر جلالی نائینی و جناب نصره اللّه امینی اراکی‌ رحمه اللّه علیهما و هم به‌وسیله دوست عزیز و هم‌کلاسی‌ام در یکی از دانشکده‌های آن دانشگاه‌ در جریان ما وقع قرار می‌گرفتم.صابون آن باج‌گیر دغل‌باز به تن خود این حقیر هم خورد،و آن اینکه نمی‌دانم آن علیه ما علیه به ابتکار و صرافت خود یا به تحریک و تطمیع بعضی مؤمنان‌ خیراندیش!!به فکر«باج‌ستانی و تلکه کردن»من بینوا نیز افتاد و به قول مشهور که«دزد ناشی‌ به کاهدان می‌زند»به گمان ایکه من بنده هم پول و پله‌ای دارم تورش را برای من هم پهن‌ کرد و دام نهاد و سر حقّه باز کرد.روزی در همان سال 8531 آقای مصطفی سهرابی سردفتر شصت و هفت طهران زنگ زد که:دکتر جان می‌بخشید ولی من روسم و ما علی الرسول الا البلاغ،گفتم خیر است ان شاء الله بفرمایید که رسالت جناب عالی چیست و مرسل کیست،گفت‌ و اللّه جناب آقای رائین و جناب آقای...وکیل ایشان اینجا تشریف دارند و ضمن صحبتهایی‌ که با من کرده‌اند گویا آقای رائین قصد تألیف کتابی درباره فرقه ضالّه بهائی دارد که در آنجا به مناسبت نامی از جناب عالی در دفترخانه 52 باید برده شود،و آقای رائین گرچه شما را نمی‌شناسد و با آنکه آقای...وکیل ایشان با شما مربوط است ولی نمی‌خواهند خودشان این‌ مطلب را به شما بگویند و مرا مأمور ابلاغ!!این مسأله کرده‌اند.خوب معلوم است در بحبوحه‌ جنجالی که برای جعفری برپا کرده بود من فهمیدم که مسأله باجگیری در میان است و سکوت‌ خواننده متحیر می‌شود و با خود می‌گوید که عجبا عجبا در آن ایّام چنین سیاستمدار روشن‌بین‌ محترمی که مؤثر در امور مملکتی کم‌وبیش بوده و در حوزه عمل و اقتدار خود کاملا نافذ الکلمه و مطاع شناخته می‌شده است نیز وجود داشته است که دائما،یا حضورا و مشافههء و یا به وسائل و وسائطی،شاه و ملکه و نخست وزیران وقت را به رعایت قانون و احترام به‌ مذهب و ملت و اجرای عدالت و لزوم رعایت حدود اختیارات و امتیازاتی که در قانون برای‌ آنان معین شده است توصیه میفرموده!!!و خطر انهدام قریب الوقوع سلطنت و آثار و لوازم‌ آن و اضمحلال کلّی نظام مشروطه سلطنتی(اسمی)بر مملکت را پیش‌بینی می‌کرده و گاه‌ آن را در لفّافه کنایات و استعارات بر زبان می‌آورده ولی شاه خودکامه و دستگاههای مجریه، امنیتی،مجال اجراء و تحقق آن اصلاحاتی را که ایشان پیشنهاد می‌کرده و معروض می‌داشته‌ به ایشان نمی‌داده و یا آن را مردود می‌شمرده‌اند.بعضی از این خاطره‌نویسان چنان غرق در خیالبافی‌های خود می‌شوند که فراموش می‌کنند گرچه بسیاری از اقران و اکفاءشان هم که عینا حرفهایی شبیه حرفهای او نوشته‌اند از دنیا رفته‌اند ولی هنوز تک و توکی از آنها و نیز بعضی‌ کسان که به مناسبت ارتباط دوستی یا اداری با آنها بر بعضی مطالبی که این آقا در خاطرات‌ خود مرقوم فرموده است،وقوف و اطلاع درست و دقیقی یافته‌اند،هنوز زنده‌اند و اینان وقتی‌ که این«خاطرات»را می‌خوانند در بعضی از صفحات آن‌که برخلاف واقع بودن مندرجات‌ آن واقفند آن مندرجات را«لاف در غریبی»می‌شمارند و به ریش نویسنده آن می‌خندند.

 

*** خدا رحمت کناد مرحوم علامه سید حسن تقی‌زاده را که در ضمن بیاناتی که در دوره‌ پانزدهم مجلس شورای سابق،در دفاع از خود در مسأله تمدید قرارداد تحمیلی نفت این‌ اصطلاح فرنگیها را که در هنگام سوگند در نزد مقامات قضایی باید بر زبان آورند بیان فرمود که:«آنچه را می‌گویم تمام حقیقت است و نه جزئی از آن،و جز حقیقت چیزی در آن نیست». من بنده یقین دارم و نیز طبعا همه کسانی که جعفری را بهتر از من می‌شناسند و الحمد للّه‌ بسیاری از آنانی که نامشان در این خاطرات آمده است زنده‌اند،و خدا عمرشان را دراز کناد، یقین دارند که آنچه را که جعفری در خاطرات خود نوشته است تمام حقیقت است و نه جزئی‌ از آن و چیزی جز حقیقت در آن نیست،و جعفری با حافظه قوی خدادادش با کمال صداقت‌ و در عین حال مباهات و سرفرازی بیوگرافی خود را از وقتی که به یاد دارد تا آخرین زمانی‌ که این هزار و چند صفحه کتاب مربوط به آن می‌شود، با چنین شیرین قلمی و با نثری چنین‌ ساده و شیوا و بی‌پیرایه و بی‌شاخ و برگهای اضافی بر روی کاغذ می‌آورد.

*

خواندن این دو جلد کتاب هر خواننده‌ای را با اجتماع و طرز زندگی خانواده‌های متوسط ایران در سالهای 1300 تا-1330 خورشیدی بخوبی آشنا می‌سازد ،اما دویست صفحه آغازین‌ این کتاب یعنی تا ابتدای فصل یازدهم ،برای خوانندگانی که سنین عمرشان از هفتاد و پنج‌ بیشتر است و خود آنان هم مثل جعفری منتسب به خانواده‌های متوسط باشند، جذابیّت بیشتری‌ دارد ،زیرا در حقیقت آنان گذشته خود را در آن باز می‌بینند و سیر سریع تحولاتی را که پس از جنگ دوم جهانی در دنیا عموما و در ایران خصوصا روی داد ،از نظر می‌گذرانند.

من بنده جلد سوم این کتاب را ندارم ولی اگر مندرجات آن دنباله مرتب و تاریخی همان مطالب جلد دوم‌ باشد،آنرا«هم ناگفته می‌دانم و هم ننوشته می‌خوانم» چرا که علی القاعده علاوه بر همدوره‌ بودن در قسمتی از دوران تحصیلی در دانشگاهی که نزدیک دانشگاه ملی-شهید بهشتی واقع‌ است،با او پس از فراغ از تحصیل در آنجا،تقریبا همدیگر را می‌دیدیم و بر جریان امور مترتبه بر آن تحصیلات در هر مورد مطلع می‌شدیم و باز علی القاعده گمان می‌کنم پایان آن‌ جلد،نیز تنظیم و ثبت همان صلح‌نامه‌ای باشد که به موجب آن آقای عبد الرحیم جعفری رئیس‌ مؤسسه مطبوعاتی امیر کبیر به صورت«مکرهی مجبور»و با قبول و اعتقاد به حرف متکلمین‌ شیعه و معتزله که«الجبر فی الاختیار لا ینافی الاختیار»،املاک پلاکهای فلان و فلان واقع در بخش دو ثبتی طهران را در دفترخانه 52 ایران به متصالح آن اسناد صلح واگذار کرد و خراج‌ زمین و باغ را داد و خود را از تشویش و غصّه رهاند و خداوند انشاء اللّه به مصالح و متصالح‌ آن اسناد خیر و برکت عطا فرمایاد.

 

از صفحه 923 تا صفحه 1040 یعنى پایان جلد دوم ، درباره گرفتارى و مخمصه (به قول داش مشدیهاى ایرانى: دَقمصه!!) ایست که اسمعیل رائین و همدستانش براى جعفرى فراهم کردند که من بنده در آن ایام علاوه بر آنکه هم توسط خود آقاى جعفرى و هم توسط دوفقید سعید تازه گذشته یعنى حضرت استاد دکتر جلالى نائینى و جناب نصرة الله امینى اراکى –رحمة الله علیهما و هم به وسیله دوست عزیز و همکلاسى ام در یکى از دانشکد ه هاى آن دانشگاه در جریان ماوقع قرار  مى گرفتم، صابون آن با جگیر دغلباز، به تن خود این حقیر هم خورد، وآن اینکه نمى دانم آن علیه ما علیه ،به ابتکار و صرافت خود، یا به تحریک و تطمیع بعضى مؤمنان خیراندیش !! به فکر باج ستانی و تَلَکه ی» من بینوا نیز افتاد و به قول مشهور که "دزد ناشی به کاهدان می زند "، به فکر یا به گمان اینکه من بنده هم پول و پَله اى دارم، تورش را براى من هم پهن و دام نهاد و سر حقّه باز کرد. روزى در همان سال 1358 آقاى مصطفى سهرابى سردفترشصت و هفت طهران زنگ زد که: دکتر جان مى بخشید ولى من رسولم و ما على الرسول الا البلاغ، گفتم خیر است انشاءالله،بفرمایید که رسالت جنا ب عالى چیست و مُرسِل کیست، گفت واللهّ جناب آقاى رائین و جناب آقاى... وکیل ایشان اینجا تشریف دارند و ضمن صحبتهایى که با من کرد ه اند گویا آقاى رائین قصد تألیف کتابى درباره فرقه ضالّه بهائى دارد که در آنجا به مناسبت نامى از جنا بعالى در دفترخانه 25 باید برده شود، و آقاى رائین گرچه شما را نمى شناسد و با آنکه آقاى... وکیل ایشان با شما مربوط است ولى نمى خواهند خودشان این مطلب را به شما بگویند و مرا مأمور ابلاغ!! این مسأله کرد ه اند. خوب معلوم است در بحبوحه جنجالى که براى جعفرى برپا کرده بود، من فهمیدم که مسأله باجگیرى در میان است و سکوت کردم ولى آقاى سهرابى ادامه داد که ایشان  یعنى آقاى رائین و وکیلشان  مى گویند اگر مى خواهید ذکرى از شما در آن کتاب به میان نیاید، باید دویست و پنجاه هزار تومان نقد و نه چک به آقاى رائین پرداخت کنید و تا آخر همین هفته هم مهلت فکر کردن و تهیه آن وجه را به شما مى دهند. من که حسابم پاک بود و الحمد لله هست، به آقاى سهرابى گفتم به آقاى رائین و وکیلشان بفرمایید وا لله من مهدوى نه پولى دارم که به ایشان بدهم و نه ترس و واهمه اى از آنچه او مى خواهد بنویسد، و دیگر هم در این باره با من صحبتى نفرمایید و گوشى را گذاشتم، ولى پس از چند دقیقه دوباره آقاى سهرابى تلفن کرد که آقاى رائین مى گوید مصلحت شما در اینست که با ایشان کنار بیایید وگرنه پشیمان خواهید شد و من بنده که متحیر و متأثر بودم به آقاى سهرابى گفتم جواب من همانست که عرض کردم و گوشى را گذاشتم. اندکى بعد بعضى از دوستان خبر دادند که کتابى را که رائین منتشر کرده است و در آن تصویر دو سه تا از اسنادى که در دفتر 25 ثبت شده است، چاپ کرده و وقتى کتاب را فراهم کردم " خلاصه معامله ها" را دیدم، بله ظاهرا رائین به کمک وکیلش به هر حیله اى بود تصویرى از این را از ثبت املاک به دست آورده است و من کاملاً بى تفاوت نسبت به آن ماندم زیرا هیچ کار و سند خلاف شرع و قانونى صورت نگرفته بود، مقصودم از ذکر این مطلب، تأیید همان مطالبی است که آقاى جعفرى در مورد طمع ورزى وو با ج خواهى رائین نوشته است.

 

*** دیگر از فوایدی که از خواندن خاطرات آقای جعفری عاید خواننده می‌شود، اطلاع او بر بسیاری از رسوم و آدابی است که در اوایل این قرن چهاردهم شمسی در مراسم مختلف‌ زندگی اجتماعی و صحنه‌های تماشائی آن روزگاران در شؤون گوناگون از عقد و عروسی‌ و عزاداری و تعزیه‌خوانی مراسم عاشورا و سینه‌زنی و دسته‌های عزاداری و رقابتهای میان‌ سردسته‌ها و آئین و آداب زورخانه‌ها و وضع خورد و خوراک طبقات متوسط و بهداشت آنها و آنچه که مربوط به ماده اصلی زندگی یعنی آب است که برای ذخیره کردن آن و گرفتن سهم‌ هر خانه از آب قناتهای چهارگانه طهران که در«جوی»های کذائی ،روان می‌شد و علاوه بر آب‌ در آن جویها بسیاری مواد دیگر هم موجود بود(1) و نحوه تصفیه آب همان جویها و نگهداری‌ آن در«آب‌انبار»و وضع و هیأت«آب‌انبار»و وصف«پاشیر»آن و توصیف مطبخ در خانه‌ها، و...و...نحوه روشنایی یعنی روشن کردن چراغها و«فانوس»ها و«چراغ موشی»ها و«روغن‌ چراغ»و...و...و...است که خواندن و دانستن همه این مسائل برای جوانان امروزه که آب‌ پاکیزه لوله‌کشی شده را می‌نوشند و بیشتر حوائج و امورشان با«برق»و لوازم برقی می‌گذرد (1)امثال لاشه گربه و کبوتر و بسیاری چیزهای تنفرانگیز-که با همه این عفونات باید در شب«نوبه آب» تا دیروقت بیدار ماند و آب گرفت.

در مشهد مقدس یعنی در محلات قسمتهای جنوب شهر«سقّا»ها با مشک‌ آبی که از آب‌انبارهای عمومی آنرا پر می‌کردند و مشک را به دوش می‌کشیدند،آب به خانه‌ها می‌بردند و چون‌ به در خانه‌ای می‌رسیدند به صدای بلند می‌گفتند یا اللّه سقاّ سقّا و خودشان به سر خم بزرگ آب که در مطبخ‌ بود می‌رفتند و آب مشک را در آن خالی می‌کردند.بسیار جالب و سودمند است. ولی بدیهی است که آنچه را که آقای جعفری در مورد مسأله«چاپ» و" انتشار کتاب"و تحولات و تجددی که در نحوه عرضه کتاب و نیز تشکیلات و تأسیساتی که در طول دهه‌های دوم تا ششم این قرنی که حالا در آخرین سال دهه نهم آنیم به شرح و تفصیل‌ بیان کرده است، در حقیقت کتاب مستقلی درباره«چاپ و نشر»و بنگاههای مطبوعاتی است‌ که باید آنرا تاریخ معتبری برای این موضوعات شناخت،زیرا صالح‌ترین فرد برای اظهار نظر است و نیز اطلاعات دقیق و صحیحی که درباره روزنامه‌ها و مجله‌هایی که در این پنج دهه در طهران طلوع و غروب کردند و چندتایی که اکنون باقی‌مانده‌اند، به خوانندگان می‌دهد ،بسیار سودمند است.همچنین ذکر نام و یادآوری کتاب فروشهای آن سنوات طهران که براستی خیلی‌ دقت به خرج داده است.اگر کسانی چون مرحوم سبّوحی و محمد جندیری سرخابی مشهور به جعفری تبریزی و سیّد نور اللّه ایران‌پرست و سیّد عبد الغفار طهوری و کجوری و آخوندی‌ و بارانی و مصطفوی(یعنی مرحوم مبرور حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج میرزا حسن‌ مصطفوی آذربایجانی -رحمه اللّه علیه - که سالها پیش از انقلاب کتابفروشی خود را به قم منتقل‌ کرده بود و چند سالی است از دنیا رفته است و آن مرد بزرگوار را من بنده به یقین«عادل‌ شرعی»می‌دانستم و یکبار با حضور و استماع او و مرحوم سید جلال الدین محدث ارموی‌ رحمه اللّه علیهما،صیغه طلاقی را اجرا کردم)به رحمت خدا رفته‌اند بحمد اللّه بسیاری دیگر از آنان باقی و برقرارند.

*** برای این بنده ناچیز،مطالعه از فصل نوزدهم تا آخر فصل سی و هشتم یعنی از صفحه 753 تا ص 249 کتاب که در حقیقت گزارش و کارنامه ایجاد و تکمیل و تعالی مؤسسه امیر کبیر و شرح زحمات و جان‌فشانیها و فی الجمله مبارزات حرفه‌ای و صنفی آقای جعفری است، در عین آنکه بسیار جالب و به تمام معنی گاه آموزنده و سودمند هم بود،از آنجا که یاد خیر و ذکر جمیل برخی از استادان معظم من بنده و نیز یاد خیر و ذکر جمیل بسیاری از دوستان و ادبا و فضلای مشهور و تنی چند از همدوره‌های تحصیلی‌ام ،در آن آمده است ،برای این بنده مهیج‌تر و به قول داستان‌نویسان«خاطره‌انگیزتر»بود و می‌باشد به‌طوری که تصمیم دارم ان شاء اللّه این‌ فصول را در آینده نیز گاه‌گاه بازخوانی کنم چرا که«یاد یاران یار را میمون بود». تا به نام نامی ملک الشعراء بهار رحمه اللّه علیه چشمم می‌افتد به یاد روزی می‌افتم که آن‌ آخرین شاعر بزرگ فارسی،در تهران در بستر بیماری افتاده بود و همسر گرامی محترمه‌اش‌ سند مالکیت خانه‌اش را در دست داشت و به انتظار مرد رباخواری که بنا بود سی هزار تومان قرض به آن بانوی متشخص بپردازد که صرف هزینه سفر ملک به سویس برای درمان‌ بیماری‌اش شود،و آن خانه را به گرو بستاند.به یاد آن لحظه‌های می‌افتم خلقم تنگ و اشکم‌ روان می‌شود.مگر ممکن است نام شریف فروزانفر(2) و همائی و مدرس رضوی و فرزان و بدیع الزمانی و صورتگر و صفا و خانلری و خطیبی -رحمت اللّه علیهم- را ببینم و با دیدن نامی نامی‌ آنها،قیافه محبوب و نجیب آنان را نیز به یاد نیاورم و آه از نهادم برنیاید؟

ناگهان آخرین دیدارم‌ با آن گرامی مرد آزاده به تمام معنی«بی‌شیله و پیله»دکتر خانلری را در نظرم مجسم می‌کنم‌ که در اوائل آبان 1365 در خدمت فقید سعید تازه به سفر آخرت رفته،مرحوم استاد دکتر سید محمد رضا جلالی نائینی -رحمه اللّه علیهما -برای زیارت او به خانه‌اش رفتیم،و آن دکتری خانلری‌ شق و رق خوش سیمایی را که همواره لبخندی که حاکی از صفای روح و سلامت نفس او بود ،بر لبانش نقش بسته بود، به صورت پیرمردی رنجور و تکیده و ناتوان که با پای لرزان و کمری که جفای روزگار آنرا شکسته بود ،عصازنان خوش‌خوشک به استقبال ما می‌آمد ،دیدم‌ و وقتی هم که از او اجازه مرخصی گرفتیم، فرمود اگر کاری فوری ندارید، یک کمی دیگر هم‌ باهم باشیم و ما اطاعت کردیم و آن را مغتنم شمردیم به شرط آنکه در موقع مرخصی ما از جای خود بلند نشود و آن نازنین مرد با آنکه به ظاهر پذیرفت، باز تا دم در به مشایعت ما آمد و اصرار و استدعای جلالی نائینی و حالت منقلب و چشم اشک‌آلود من بیچاره، آن بزرگ را از آن ادب و بزرگواری ذاتی منصرف نساخت.

به یاد آن سید شریف نجیبی که من بنده از ده‌ یازده سالگی که مجله مهر را می‌خواندم با نام عزیزش آشنا شدم می‌افتم.مرحوم دکتر صفا را می‌گویم و چون آقای جعفری شرح محبت و قدرشناسی‌ای که جناب اجل آقای دکتر ولایتی-‌ دامت معالیه - نسبت به مرحوم دکتر صفا مبذول فرموده است، بیان کرده است لازم است اینجا (2) چند روز دیگر، چهلمین سال درگذشت آن بزرگ بزرگان و استاد اساتید می‌رسد،-رحمه اللّه تعالی علیه-

در این مورد یک تکمله و توضیحی هم‌عرض کنم و آن اینست که در سال 01370 یا 1371 در یکی از سفرهایی که جناب آقای دکتر ولایتی برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل‌ به نیویورک تشریف آورده بودند و علی المعمول این‌جانب-و در آن مرتبه با دوست عزیز نازنین فقیدم دکتر محمد جعفر محجوب رحمه اللّه که به دعوت جناب آقای صادق خرازی‌- دامت سلامته- به نیویورک آمده بود-به ملاقات جناب آقای دکتر ولایتی و جناب آقای دکتر سید کمال خرازی -دامت معالیهما - و دیدارشان نائل شدیم و جناب آقای پروفسور فضل اللّه رضا که انشاء اللّه خداوند سلامتش بدارد، نیز در آن جلسه حضور داشتند این بنده و دکتر محجوب‌ در مقام اظهار ارادت و احترام به وظیفه پاسداری حرمت اساتیدمان درباره ریاست استاد دکتر صفا و مهجور شدن بی‌دلیل او از ادامه فیوضاتش در حوزه ادب و فرهنگ مطالبی خدمت جنابان دکتر ولایتی و دکتر خرازی عرض کردیم و جناب پروفسور رضا هم آن مطالب را تأیید کردند و چون پیش از آن دکتر محجوب و این بنده با آقای سید صادق خرازی که‌ خودش به مقام والای ادبی دکتر صفا واقف بود، درباره ایشان مفصل صحبت کرده بودیم و آقا صادق‌(3)هم مراتب را به جنابان آقایان دکتر ولایتی و دکتر خرازی گزارش داده بود،علی هذا در همان مجلس جناب دکتر ولایتی با سعه صدر و سلامت نفسی که بحمد اللّه دارند وعده فرمود که ترتیبی بدهد تا دکتر صفا با خیایل راحت به ایران سفر کند و خدا را شکر که وفای به عهد و وعده معزّی الیه موجب شد که دکتر صفا به ایران رود و مدتی در ایران بماند و پس به آلمان‌ بازگردد.چون قصد دراز کردن سخن را ندارم همین‌قدر به عرض خوانندگان محترم می‌رسانم‌ که یکی از فواید و بلکه از«برکات»همین کتاب شریف این بود که یاد و صورت شریف آنها را خاصه آن عزیزانی که به مناسبت تصویرشان زینت‌بخش صفحات کتاب است ،در نظرم‌ مجسم شود،عزیزانی که به قول معروف سالهاست که استخوانشان خاک شده است،مانند آن‌ مرد بسیار شریف دانشمند علیمحمد عامری و نظام وفا و صبحی مهتدی که خدایشان بیامرزاد (و خدا رحمت کند مرحوم مغفور آقای دکتر علی امیر حکمت را که هروقت مرحوم نظام‌ وفا به دیدن او می‌آمد من بنده را هم به مناسبت همسایگی با دفتر و محکمه‌اش با تلفن خبر می‌کرد که آقای نظام وفا اینجا تشریف دارند و برخیز و بیا،و آه که از آن ایام بیش از پنجاه‌ سال می‌گذرد)

مگر ممکن است که نام دانشمندان و ادبای بزرگ چون مرحومان مجتبی مینوی، عباس زریاب خوئی،احمد آرام،راشد و شاعران نامداری چون مرحومان سید الشعراء امیری‌ فیروزکوهی و پژمان و دکتر حمیدی و ورزی،و همدوره‌ها و دوستان نازنینی چون مرحومان‌ دکتر عطاء اللّه تدیّن و محجوب و مسکوب،دکتر ریاحی،جلال آشتیانی،دکتر شهیدی،آقا مرتضی بشارت،حسین بحر العلومی،حسن سادات ناصری و متقدمین بر همدوره‌هایم چون‌ مرحومان دکتر گوهرین و دکتر مصطفی مقربی و دکتر احمد علی رجائی و دکتر غلامحسین‌ یوسفی و حسن صدر را من بنده غریب آواره ببینم و یاد گرامی آنان در ذهنم تجدید نشود و یا تلخکامیهای آخرین ایام زندگی بعضی از آنان چون حضرت راشد و یا دکتر زریاب و اخیرا حضرت دکتر زرین‌کوب مرا اندوهگین نسازد.به‌هرحال،خدای آنان را بیامرزاد و آقای‌ جعفری و من بنده و شما خواننده گرامی را عاقبت به خیر فرمایاد.

 

*** جعفری غیراز گله‌مندی یا دل پری‌ای که از«علمی»ها دارد، از سه تن دیگر نیز با چنان‌ حالتی یاد می‌کند که اتفاقا صابون هردو این بزرگواران!!که یکی‌شان به رحمت خدا رفته و دیگری به حمد اللّه زنده است، به تن من بنده نیز خورده است.آن‌که از دنیا رفته است و نامش‌ را نمی‌آورم،با همه رفاقتی که از دوران جوانی و«طلبه»گی او با یکدیگر داشتیم چون پس‌ از وقوع انقلاب،خیلی«طاووس علیّین»شده و دستش به عرب و عجم بند بود،وقتی مرا به‌ دانشگاه اوین بردند،برادر کوچکم،و بدون‌اینکه نظر برادر مرحومم را-رحمة اللّه علیه- بپرسد،با اطمینان به حسن سوابق من بنده با آن مرحوم،برای استخلاص من از او استمداد کرده بود و آن رفیق سی ساله این بنده شروع به اقدام درباره من بنده را موکول به دریافت دو میلیون تومان فرموده بود و اللّه اکبر...اما آن دیگری شاهپور غلامرضا است که به مناسبت آنکه‌ او مرحومه مادرش اسناد فروش اراضی«علی‌آباد»(3) یعنی امتداد خیابان شوش تا نزدیکیهای‌ شهر ری)و اسناد اجاره آن قسمت از دکاکین و اطاقهای پاساژ شرق مسجد شاه(امام خمینی‌ فعلی)را که با مرحوم حسین نیلی شریک بودند و در دفتر من بنده به ثبت می‌رساند،و با اینکه بیش از بیست سال به اصطلاح«مشتری»دفتر من بود،هیچ‌وقت و به موقع حساب و کتاب درست سرش نمی‌شد و پرداخت هزینه‌های ثبتی را با مماطله و تعویق می‌کشاند،و تا مستأجری دو روز در پرداخت مال الاجاره‌اش تأخیر می‌کرد،همان وکیلی که آقای جعفری‌ نامش را برده است و این بنده با پدر مرحوم او آشنایی داشتم-به دفتر من می‌آمد و یک‌ تقاضای اجرای موضح!!با امضا و خط بسیار زیبای!!موکلش را روی میز می‌گذاشت و می‌گفت فردا برای بردن اوراق اجرائیه خواهد آمد!!و خلاصه از بس که شاهپور به بی‌ترتیبی‌ و«چانه زدن»در حقوق دولتی اصرار داشت آخر الامر بنده به جان آمدم و روزی به دو نماینده‌ ایشان که متناوبا برای امضای اسناد به وکالت از ایشان به دفترم می‌آمدند-یعنی مرحومان‌ سرهنگ و شمگیر(سپهبد بعدی که در زندان خودکشی کرد)و سرتیپ بیژن گیلانشاه-گفتم‌ از امروز به بعد افتخار ثبت اسناد والا حضرت را از خودم سلب می‌کنم و آنها هم که میدانستند من بی‌جهت چنین سخنی نمی‌گویم گفتند بسیار خوب ولی والا حضرت ممکن است عصبانی‌ شوند و آنوقت پرداخت طلب شما هم از ایشان اگر محال نباشد بسیار مشکل است و در آن‌ وقت او بابت هزینه‌های ثبتی مبالغی بدهکار بود که پس از مدتی که از استعفای من از ثبت‌ اسناد ایشان گذشت، نصفی از آن را به تفاریق پرداخت و بقیه بر ذمّه ایشان ماند.و من از خسّت‌ (1) معروف به علی‌آباد مجد الدوله(که جد بانو توران امیر سلیمانی مادر شاهپور غلامرضا است و لئامت و مال‌دوستی این مرد حکایتها شنیده‌ام و پناه بر خدا از حرص و طمع.

*** یک مطلب را جعفری در طی فصول چهاردهم تا آخر کتاب و یک مطلب را از وقتی که سر و کارش به دانشگاه و مقدمات و مؤخرات آن افتاده است مرتبا مکرّر می‌کند و حق دارد چرا که‌ بنابر ضرب المثل عربی"لا بدّ للمصدور ینفثا(-ینفثه)  :برای آنکه درد سینه دارد، چاره‌ای جز سرفه‌ کردن نیست ."
بالاخره باید یک جوری غم نهانی را بر قلم آورد.مطلب اولی شکوه و شکایت او از بعضی از افراد خاندان مشهور«علمی»است و عرض کردم که حق دارد زیرا باز به قول«طرفة بن عبد»که سخنش ضرب المثل شده است،«و ظلم ذوی القربی اشدّ مضافئة علی المرء من وقع‌ الحسام المهنّد.»(«احساس»سوزش ستم نزدیکان و خویشاوندان بر آدمی از ضربه شمشیر تیز آبدار شدیدتر است).چه می‌شود کرد، جعفری به یاد بی‌مهریها و اشکال‌تراشیهای آنان می‌افتد و آنرا بر قلم می‌آورد و خداوند انشاء اللّه خود وسائل اصلاح ذات البین را فراهم فرماید.
مطلب دوم که مربوط به فصول پایانی جلد اول و طبعا آغازین جلد سوم می‌شود همان‌ "عامّة البلوی" و گرفتاری بسیاری از همانندان اوست که گرچه به مقتضای:«البلیّة اذا عمّت‌ ،طابت»یا به فرموده حضرت خواجه:
       چه جای شکر و شکایت ز نقش نیک‌وبد است        ‌ چو بر صحیفه هستی رقم نخواهد ماند
نباید جعفری از آنچه واقع شده است بنالد ولی خوب چه می‌تواند بکند؟از این رو که‌ " نگرانست که مِلکش با دگران است" ، خوانندگان توجه فرمودند که بنده یک فضولی در سخن حضرت شیخ اجل کردم و "مُلک"، به ضمّ میم را، به صورت "مِلک"  به کسر میم نوشتم‌ ولی ضمنا نباید فراموش کرد که حضرت شاه مردان مولی الموالی علی علیه السلام فرموده‌ است:«ینام المرء علی التثکل و لا ینام علی الحرب»(نهج البلاغه کلمه 703)«آنکه جوانش‌ مرده است می‌خوابد ولی آنکه مالش را برده‌اند نمی‌خوابد»، ولی با همه اینها جناب جعفری‌ عزیزم،خدا را شکر کن که اگر مالت رفته است، الحمد للّه آبرویت و نام نیکت برجا و پایدار است و چه خوب گفت آن پادشاه بخت برگشته یعنی آخرین پادشاه ساسانی و پدر همسر معظمه حضرت سید الشهداء و مادر مکرّمه حضرت امام سجاد علیهما السلام،که به قول‌ ثعالبی در«غرر»یزدگرد در آن آوارگی و شوربختی پیش از مرگش به«نیزک طرخان»خبیث‌ فرمود:«باده اگر فروریخت بوی خوشش برجاست.»(4)حالا با رعایت نسبتها،جعفری جان‌ «امیر کبیر»اگر از دست تو رفت، نامش که با نام تو گره خورده است برجاست، زندگانی‌ات که‌ به شکر خدا با رفاه و آبرومندی و آرامش و بی‌دغدغه مسائل چاپخاه و مشکل‌پسندی مؤلفان‌ و اشکال‌تراشیهای رقبا و سانسورچیان می‌گذرد و خداوند انشاء اللّه عمرت را دراز فرماید و همسر گرامی و دختران عزیزت،و قوّت قلب و نور چشم و رامش روح و عصای دستت... آقای محمد رضا را به سلامت و موفقیت بداراد و سایه‌ات بر سر آنان مستدام و برقرار بماناد.
*** پایان این نوشته را به ارزیابی کتاب«در جستجوی صبح»و نیز ارزش شخص شریف‌ عبد الرحیم جعفری اختصاص می‌دهم.
 
برای ارزیابی یا«تقویم»عمل و آثار آقای جعفری،یک میزان و معیار دقیق و صحیح و امینی در دست داریم و آن سخن حکیمانه حضرت رسول اکرم - صلی اللّه علیه و آله و سلم- است‌ که مولای ما امیر المؤمنین نیز آنرا تکرار فرموده است و آن سخن نازنینی که بیش از شش کلمه‌ نیست و با اینهمه از«ملوک کلام»است، اینست که" قیمهء کلّ أمری ما یحسنه-"،که بعضی ضمیر ها در" یحسنه "را به«ما»ی موصول و برخی به«امری‌ء»دانسته‌اند و معنای آن چنین است که: «ارزش هرکس همانی است که آنرا به‌خوبی و تمام انجام می‌دهد»یا«ارزش هرکس همان‌ چیزی است که او را خوب و کامل می‌سازد».
در اینکه عبد الرحیم جعفری به‌عنوان ناشر، بهترین مؤسسه انتشاراتی را تأسیس و تکمیل‌ کرده است و بهترین کتابها را در سه دهه سی و چهل و پنجاه در دسترس طالبان علم و فن‌ و ادب قرار داده است و کار نشر کتاب را به‌خوبی و بهتر از هر ناشری در آن ایام انجام داده‌ و اینک طرز کار و حسن عمل او سرمشق دیگران شده است ،هیچ تردیدی نیست.پس بنا به‌ فرموده حضرت رسول اکرم(ص)از لحاظ نشر کتاب بهترین فرد است و ارزش او در حسن‌ خدمات او به علم و ادب و فرهنگ از برترین ارزشهاست و کتابی که او درباره همه این‌ موضوعات نوشته بهترین و«خوب»ترین است و چون خلق و خوی جوانمردانه و مهربانی و دست و دل‌بازی و امانت و وفاداری او و گذشت و تسامح و زحمت‌کشی او از خردسالی تا کهولت و حسن نیت و استحکام توکلش به خداوند متعال و پشت‌کار و استقامتش در حالات‌ و اطوار گوناگون زندگی‌اش،نیز و بی‌هیچ تردید،او را خیلی خوب و متّصف به صفات کمال‌ ساخته است،پس بی‌شک عبد الرحیم جعفری انسانی والا و مردی خوب و شایسته همه ارجها و احترامات است.و خدایش حفظ کناد.امیدوارم هیچ‌یک از خوانندگان این ارزیابی را مورد تردید قرار ندهند ،زیرا نمودارهای بسیاری از حسن خلق و شرف و عاطفه و شهامت اخلاقی‌ آقای جعفری در این کتاب آمده است که این ارزیابی را تصدیق و تأیید می‌کند:
آقای جعفری در هنگام نوشتن این خاطرات بیش از هشتاد سال داشته است و در سال‌ 1382 قطعا احدی از کسانی که وجود و مقام مرحوم منتخب الملک اسفندیاری را می‌شناخته‌اند، در قید حیات نبوده‌اند-خاصّه آنکه آن مرد محترم و همسرش،آن بانوی بزرگوار دیندار، بلاعقب بوده‌اند،و خلاصه کسی که از ماجرای اقامت جعفری خردسال و مادر گرامی‌اش‌ ،در خانه منتخب الملک آگاهی داشته باشد ،باقی نمانده بوده است،آیا جز شهامت اخلاقی‌ و وفاداری و شرف جعفری،عامل دیگری میتواند در ذکر تکفل سه ساله منتخب الملک از جعفری مؤثر باشد؟آری، این نشانه ی شرف و وفاداری این مرد است،و نیز در مورد مرحوم‌ ابو القاسم گلشن ملاحظه فرمایید چگونه ابراز حق‌شناسی و سپاسگزاری می‌کند
مرحوم دکتر مهدی حمیدی -رحمه اللّه علیه-،آن شاعر حساس و بسیار زودرنج،اصل مینیاتوری‌ که تصویر آن را در کتاب چاپ کرده‌اند ،از جعفری مطالبه و درخواست می‌کند و جعفری از بخشیدن آن مینیاتور به دکتر حمیدی امتناع می‌کند،و جعفری پس از چهل سال با کمال شهامت‌ پشیمانی خود را از آن امتناع و عدم‌تسلیم آن تابلو، به قلم می‌آورد و بر آن تأسف می‌خورد.
در جریان باج‌خواهی و زیاده‌طلبی رائین و ضمن مطالبی که در آن ‌باره آمده است ملاحظه‌ می‌فرمایید که جعفری می‌گوید من از اینکه چاپ آن کتاب نامستطاب،موجب رنجش و ناراحتی بعضی از افراد و*****شده بود بسیار پشیمان شده بودم-این اعتراف صریح نشانه‌ صحیحی بر شهامت و شرف جعفری است.در صفحات متعددی می‌خوانیم که عاطفه ذاتی و غیرتمندی او چگونه او را به دفاع از ابو القاسم خلج وا می دارد زیرا جعفری خود در نوجوانی‌ "مظلومیت" هایی را تحمل کرده،به مقتضای عاطفه و فضیلت اخلاقیئی که در اوست خود را موظف به حمایت از مظلوم و مبارزه با آن ناصالحی که نامش«پور صالح»است می‌شناسد.
*** در مجموع کتاب خاطرات جعفری کتابی خواندنی و به یاد ماندنی است،مرحوم مغفور عبد اللّه مستوفی -رحمه اللّه علیه-،وزیرزاده‌ای که از خاندانی آن‌چنان متعیّن و مرفّه و متمکن است، آن کتاب عزیز نفیس شریفی که بی‌شک از انگشت‌شمار کتابهایی است که به صورت خاطرات‌ وضع اجتماعی و سیاسی و دینی آن دوران را به بهترین وجه شرح داده و من بنده معتقدم که اگر از میان همه کتابهایی که در شصت سال اخیر چاپ شده، بیست تا را بهترین بدانیم«زندگانی‌ من»مستوفی یکی ازآنهاست،نمی‌خواهم مبالغه و یا  مقایسه کنم،ولی بر حسب مورد و با رعایت نسبتها و شرایط،کتاب جعفری در حدّ خود در خاطره‌نویسی و در موضوع«چاپ‌ کتاب و انتشارات»تقلید صحیح و درستی از آن کتاب است،که من بنده از آن بهره گرفتم و حاصل مطالعه‌ام را صاف و صادقانه و صمیمانه با شما خوانندگان گرامی در میان گذاشتم.«در جستجوی صبح»نام بسیار زیبا و خیال‌انگیزی است که آقای جعفری برای کتاب خاطرات خود برگزیده است و کاش می‌دانستم که مکنون ضمیر آقای جعفری در این نامگذاری، آیا نشانه و اشاره‌ایست بر اینکه ایشان برای وصول به مقصود و مقصدی عالی‌تر،کماکان و مانند گذشته در جستجو و تلاش است؟یا خدای نکرده نمودار دل‌شکستگی ایشان از همان مسائل آخر جلد دوم است،که اگر چنین باشد باید خدمتش عرض کنم جعفری جان!
              رضا به داده بده وز جبین گره بگشای‌         که بر من و تو در اختیار نگشاده است
برادر عزیزم فجر و مبارک سحر شما وقتی واقع شد که همشهری محترم این بنده ابو القاسم‌ گلشن آن اندیشه فرخنده را در سرتان انداخت و کمکتان کرد که اولین مغازه کتابفروشی‌تان را دایر کنید و صبح روشن وقتی دمید که خورشید مؤسسه امیر کبیر طالع شد که بحمد اللّه غروب‌ نکرده و هم‌چنان روشن و درخشان و فروزان باقی‌مانده و باقی خواهد ماند و به بقاء خود، که بقاء تو نیز هست، ادامه می‌دهد و نام مؤسسه امیر کبیر با نام عبد الرحیم جعفری ادغام شده وهمواره با آن همراه است.دلواپس چه هستی؟خدا را شکر کن که بیشتر از آنچه از تو گرفته‌ است،به لطف خود به تو داده است.چه لطف و عنایتی از این بیشتر و بالاتر که به تو«جوهر دانایی»عطا فرموده است که با آن جوهر معنی و قریحه و استعدادت و ماده انگشتانت در کودکی‌ و نوجوانی به دقت و درستی«ورق می‌گیرد»و در جوانی و سن کمال با مهارت و ظرافت بر کلیدهای پیانو می‌لغزد و در شصت سالگی با قوّت بر صورت کسی که به نام و حشمت تو بی‌ ادبی کرده است سیلی می‌نوازد و در سرآغاز کهولت همان انگشتان بنا به مقتضیات روز سند صلح‌نامه کذائی را امضا می‌کند و اینک هم در سر پیری با چنین لطافت و شیوایی بر صفحه کاغذ می‌دود و مانند نویسنده ماهر کهنه‌کاری با کمال سادگی،شرح‌حال خود را موبه‌مو به تفصیل‌ می‌نگارد و اعجاب و تحسین خواننده را بر این ساده‌نویسی و روانی نثر آن برمی‌انگیزد،آن‌چنان‌ که با نوشته نامداران در نویسندگی زمان حاضر در رسایی الفاظ و زیبایی جملات و سهولت فهم‌ معانی،برابری می‌کند.چه صبحی از این تابناک‌تر و روشن‌تر می‌جویی؟ صبح روشن و تابان دیگری که باید جناب عالی و من بنده و هر انسان خداپرست و سلیم النفسی آنرا جستجو کند همانست که از خداوند متعال بخواهد و بخواهیم که ما را عاقبت‌ به خیر فرماید و آن‌چنان کند که:سرانجام کار او از ما خشنود باشد و ما رستگار گردیم.

 

الهی عمرت دراز و سعادتت پایدار بماناد و خداوند کفیل و یار و مددکار و نگهدارت باد.

 

کیمبریج،چهارشنبه هشتم اردیبهشت 1389

 

و بعدالتحریر

1- آقاى جعفرى از مرحوم دکتر سعید مالک (لقما ن الملک) خاطره خوشى ندارد که شرح

آن را در صفحات 338و339 بیان کرده است و این دقیقا مخالف و مباین با خاطر های ست که

خود این حقیر از آن مرحوم دارم و عجیب است که چگونه آدمى در طول زمان متحوّل مى شود

یا چگونه عرض کنم؟ به هرحال خاطر هاى که من بنده از دکتر لقما ن الملک در زمانى که وزیر

شده بود و سناتور و نایب رئیس مجلس سنا بود دارم که آن را به شرح و تفصیل اولاً در مجله

هم نقل شده است ودر " مقالاتى در حدیث دیگران "هم ذکر کرده ام و سپس نیز در کتاب " رهآورد ".

حاصل آن این که همین لقما ن الملکى که براى پنج ریال تفاوت حق ویزیت، دختر نازنین جعفرى

را معاینه و مداوا نمى کند، همین مرد در حالى که نایب رئیس سناست، شخصا و مباشرةً در

بیست روز که بعضى از آن روزها نیز تعطیل رسمى مى بود غده پروستات مرحوم مبرور استادى

آقاى حاج شیخ محمدرضا ترابى -رحمها لله علیه - را هر بار به مدت یک ربع ساعت و گاه بیشتر

" ماساژ" داد و آن مرحوم یعنى آقاى ترابى بهبود و شفا یافت و وقتى که پاکت محتوى چهار

هزار تومان را با ادب و معذر ت خواهى و تشکر روى میز دکتر لقما ن الملک قرار داد، دکتر از جا

مى جهد و مى پرسد این چیه ؟حاج شیخ می گوید جسارت کردم حق العلاج ناقابلى است که   

تقدیم مى دارم. اول تلفن را برداشت به تو (یعنى به این بنده احمد مهدوى دامغانى) فحش داد و

تلفن را هم که قطع کرد، زیر لبى قُرقُر مى کرد و بعد رو به من (یعنى حاج شیخ) کرد و فریاد زنان

گفت: پدرسوخته تو به لقما ن الملک حق  العلاج میدهى؟! مگر لقما ن الملک این کارها را براى تو

کرد؟!  شیخ اکبیر!  مگر تو روز اول نگفتى که نوکر امام رضائى؟ عرض کردم چرا قربان، بعد گفت

پدرسوخته من به خاطر تو با داماد عزیزم تندى کردم و کارى را که مى بایست در بیمارستان

سینا با تو مى کردند، یا نخواستند یا نتوانستند یا کسرشأن خودشان مى دانستند، نکردند، خودم

با دست خودم  کردم و بیست روزهر روز یک ربع ساعت پشت هیکل بوگندوى تو ایستادم تا

معالجه شوى، احمق، خیال کردى براى تو یا براى پول تو کردم؟ پدرسوخته به لقما ن الملک پول

می دهى؟ و از این قبیل حرفها و هى عصبانى تر مى شد و فریاد مى زد، بطورى که مستخدم مطب

دستپاچه شد و در را باز کرد، ببیند چه خبر است، دکتر چند تا فحش هم به او داد و گفت: " کى ترا

ترا صدا کرد برو گم شو "،من هر چه معذر ت خواهى مى کردم او آرام نمى شد تا اینکه پیرمرد

 خسته شد و نفسش تنگ، آ ن وقت سرش را به پشتى صندلى اش گذاشت و سکوت کرد، و گاهى

مى گفت عجب عجب!! چند بار هم مثل اینکه متوجه شد که شاید به من بیچاره بى لطفى کرده

است نگاههاى مهربانانه طولانى به من کرد، چند دقیقه اى گذشت و نفسش جا آمد و گفت:

شیخ پولت را بردار و برو به مشهد و برو به حرم امام رضا و به شاه خراسان عرض کن ": آقا  

جان ! سعید به عرضت مى رساند که یک ماه و نیم نوکرى نوکرت را کردم، آقا جان آقایى ات را

نسبت به سعید فراموش نکنى و سایه مرحمتت را از او دریغ نکنى، و برخاست به طرف توپخانه

(شرق) ، تعظیمى کرد و آمد مرا بوسید و گفت آقا شیخ برو خدا به همراهت.

(از چندین سطر پیش،  یعنى ازهمراهت را عینا از ص 262 و 263 کتاب مقالاتى در حدیث دیگران

 نقل کرد ه ام)

 و شرح مفصل آن داستان و فراهم آوردن آن چهار هزار تومان را که سه هزار تومان آن را

 مرحوم منوچهر  صانعى پرداخته بود، سالهاست بنده نوشته ام و به قول روضه خوانان خیلى

 از خوانندگان آن اشک گرفته ام

،به هرحال این قدرت خداست که مُقلّب القلوب است که لقما ن الملک در اوائل دهه سى !!«  که

از پنج قران نمی  گذرد و در اواخر دهه ی سى، از چهار هزار تومان مى گذرد و صرفنظر می کند.

2-آقاى جعفرى نامى ازآیة الله کفایی می برد که ایشان را انگلیسیها بازداشت کرده و به  

اراک برد ه اند. باید قطعا به عرض برسانم اگر مقصود از آ یة ا لله کفائى مرحوم رضوا ن جایگاه

حضرت آیة ا لله آقاى حاج میرزا احمد کفائى -قدّس سره-  پسر سوم مرحوم آقاى آخوند

خراسانى است،  قطعا اشتباه کرد ه اند و به آن مرحوم که مقیم مشهد بودند ،چنین جسارتى نشد.

مضاف بر اینکه در آن ایام غیر از آن مرحوم آیة ا لله کفائى   دیگرى هم  وجود نداشت  

3-برخى سهوالقلمها نیز در خلال کتاب دیده مى شود مثلاً به جاى نهم اسفند، بیست و نهم آمده

359 ) و یا به جاى جمشید اعلم 1051 ) امیراعلم یا به جاى "علینقی منزوی"

 ص 735 ) حسین منزوى آمده است.  (پایان)

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________

 

 1-امثال لاشه گربه و کبوتر و بسیارى چیزهاى تنفرانگیز  که با همه این عفونات باید در شب

ها با مشک « سقّا » تا دیروقت بیدار ماند و آب گرفت. در مشهد مقدس یعنى در محلات قسمتهاى جنوب شهر

آبى که از آب انبارهاى عمومى آنرا پر مى کردند و مشک را به دوش م ىکشیدند، آب به خانه ها مى بردند و چون

به در خانه اى مى رسیدند به صداى بلند م ىگفتند یااللهّ سقّا سقّا و خودشان به سرِ خم بزرگ آب که در مطبخ

بود مى رفتند و آب مشک را در آن خالى م ىکردند.

2-چند روز دیگر چهلمین سال درگذشت آن بزرگ بزرگان و استاد اساتید مى رسد، رحمه اللهّ تعالى علیه

3- 1) ) این آقا سید صادق خرازى که همسال کوچکترین فرزند من است و من او را مانند پسر خود دوست مى دارم

و صحت و سلامت و عزتش را هماره به دعا از خداوند متعال مسئلت مى کنم در نزد دوستان به آقا صادق معروف

بوده و است و افسوس که اینک او و بسیارى از اهل نظر باید برکناره باشند و بر آن راه بروند!!!

 3- معروف به على آباد مجدالدوله (که جد بانو توران امیر سلیمانى مادر شاهپور غلامرضا است)

 3-ترجمه از آقای محمد فضائلی است که براستی غرر را خوب خوب ترجمه کرده‌اند.

 

 1-دکتر احمد مهدوی دامغانی و میراث ادبی و فرهنگی او، ازدکترمنصور رستگار فسایی تهران 1394،ص583 تا 598

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ٩:٤٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٢ مهر ،۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

بزرگداشت رستگار فسایی برپا شد (2)

 

 

بزرگداشت رستگار فسایی برپا شد

(2)

تجلیل از دلدادگی یک مرد به این مرز و بوم

 

در مراسم نکوداشت دکتر رستگار فسایی چند تن از شاعران به نام فار س سروده های خود را خواندند

و

آقای احمد حبیبی که نتوانستند در این مراسم شرکت کنند مثنوی زیبای خود را برای برگزار کنندگان فرستادند

که در زیر بخشهایی از هریک از این اشعار را می خوانید:

(1)

 

شعر دکتر کاووس حسنلی

استاد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز

 

پیش کش به استاد نازنین:

دکتر منصور رستگار فسایی

 

پنجره ی باز

 

سحر در آینه ی روی تو نمایان است

​​​سپیده پشت همین خنده های عریان است

چقدر بوی خدا میدهد تبسم تو!

​​​​خدا چقدر شبیه لبان خندان است!

صدات می وزد از کوچه کوچه ی شیراز

​​​ببین که کوچه به کوچه گلابریزان است

چقدر از نفست حافظیه می جوشد!​​

کدام  باده تو را در پیاله پنهان است؟

تویی که شهره ی شهری به عشق ورزیدن​​​

و چشم این همه مردم که در تو حیران است

تمام مردم این شهر دوستت دارند

​​​​چراغ عشق تو در هر دلی فروزان است

«به حسن و خلق و وفا کس به پای تو نرسد»

​​وگر نه مدعی دلبری فراوان است

به دست مهر تو هفتاد و هفت برگ طلاست​​

که از ورق ورقش آفتاب تابان است

ببین که ما همگی امتداد بال توایم

​​​​برای مثل تو ققنوس بودن آسان است

تو را چه باک که تقویمها ورق بخورند​​​

بقای نام تو در یادمان یزدان است

تو زیر بال هما باش و رستگاری کن

​​​که این دعای شب و روز دوستداران است

 

کاووس حسنلی / تیرماه 1394

 

٢

دکتر عبدالعزیز شبانی

 

صلای منصور

منصور دمان! صلای منصور اینجاست

همسایه ی آشنای منصور اینجاست

در باغ سخن گل اناالحق ، سرخ است

حلّاج وشان ! صدای منصور اینجاست

" برهمه چیزی کتابت بود مگر بر آب ! و اگرگذرکنی بردریا ، از خون خویش مرا کتابت کن، تا آنکه ز پی تو درآید ، داندکه عاشقان و مستان و سوختگان، رفتند."

غزلی است  حاصل کلاسهای  استاد که با او در گم شدن تازیانه بهرام گم شدیم و در آوارگیهای  ادیسه  تن به آوارگی سپردیم:

 

"گذر بند وقت"

گل من سخن بر لب ارغوان می گذارد

سخن بر لب ارغوان ، درنهان می گذارد

گل من اگر یک شفق ، خون ببارد،

زخورشید تاجی به فرق جهان می گذارد

گلم ، گل به گل ، در چمن سبز می  افتد،امّا،

چه  افتاد نی !! خار و خس را نشان می گذارد

به دریا گذر کرده با خون  ، به موجش نوشتم

که شاعر، کتایت بر آب روان می گذارد...

 

٣

استاد جوادجعفری فسایی «سُها»

 

تقدیم به استاد فرهیخته و گرانقدر جناب آقای دکتر منصور رستگار فسایی

در فسای چشم من

ای خیـال شــعر مــن ،در خاطــرم پرواز تـر

پر بزن در آسمانم، بیـش از این پــر بازتر

تو صــدای پـای ابری، نم نــم باران صبــح

خنده زن بر دشت ســبزم، تازه تر دمسـازتر

گرچه شیرازاست ویک ‌جنّت بهارستان،  ولی

در «فسای» چشم من ای گل تویی شیراز تر

باغبان،  شاخ‌گلی‌آورد و گفت‌این‌ناز توست؟

گفتمـــش نـه، نــاز مــن با نــازتر با نــازتر

من‌شمردم رقص‌های نور درشب‌های‌خویش

چشم تو خوش آسمان تر ـ ماه تر ـ پر رازتر

نیست داودی به جز تار گلــویت ای نجیب

در بنــــاگــــوش «سهــا» آواز تـــو آوازتر

۴

شعر جناب اقای احمد حبیبی

در وصف استاد دانشمندم
جناب آقای دکتر منصور رستگار فسایی

یاد استاد


زراه دور، بر آن جان جانان

فرستم من درودی از بُن جان

به استادم : بزرگ این زمانه

که باشد در ادب ،او جاودانه

زمهر وعاطفت ،افزون ترین است

کلامش نغز و نثرش دل نشین است

سخنهایش به سان گوهر وگنج

که بر دل می نشیند گنج بی رنج

به وقت درس و تدریس معانی

قیامت می کند ،آن سان که دانی

بیانش گرم و گیرا و گهربار

چو گل زیبا ولی دور از خس و خار

دلش دریایی از نور است و ایمان

پر از  اسرار نغز و شور و عرفان

دروسش،دُرّ دریای معانی است

کلامش: راز عشق و زندگانی است

منم شاگرد و او، استاد کامل

ندیدم همچو وی اندر محافل

کلامش در کلاس درس شیراز

به گوشم تا ابد ماند پر از راز

برای یاد گاری از بزرگان

زفرزندان او،هنگامه ،هومان

نهادم دخت و پور خویش را نام

که ماند نامشان در یاد ایام

معطر کرده ام من خانه ی خویش

به نام این دو و  دُردانه ی خویش

که هرگه نام اینان را بیارم

بود در یاد، نام  رستگارم

خرداد  1394

 

  

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۱:٢٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٥ شهریور ،۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

بزرگداشت رستگار فسایی (1)

بزرگداشت رستگار فسایی برپا شد

(1)

تجلیل از دلدادگی یک مرد به این مرز و بوم

» سرویس: فرهنگی و هنری

ادبیات و نشر

کد خبر: 94041307289

شنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۳

 

آیین نکوداشت دکتر منصور رستگار فسایی، پژوهشگر و نویسنده، شاهنامه‌پژوه، حافظ‌شناس و چهره ماندگار ادبیات فارسی، در محل مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برگزار شد.

به گزارش بخش ادبیات ایسنا، در آغاز مراسم و پس از نعت‌خوانی مرشد همراه با آوای موسیقی زورخانه‌ای، کوروش کمالی سروستانی به عنوان نخستین سخنران گفت: فرهنگ شبِ رمضان مغتنم فرصتی است تا در فضایی مصفا و در ماه قرآن و میزبانی خداوندگار و زایش نور و میلاد مبارک امام حسن مجتبی (ع) گرد آییم و به تبجیل از یکی از آفریده‌های خوب خدا دست یازیم. جاری خداوندگار، تولای مولا، زایش و رویش ادب و هنر در پرتو رستگاری منصور.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس افزود: فرض است که به شکرانه این نعمت بی‌کران، پاس‌دار حضور گرم‌تان در این بزمگاه مهر و عشق باشم و معنای حضورتان را تجلی‌گاه نگاه مهربان خداوند به بنده‌ای بدانم که به سال 1317 متحلی شد به زیور زندگی. همو که شهرت نیک‌نامی‌اش آوازه عام و خاص است. نیکدل نامور؛ استاد منصور رستگار فسایی که اندیشه نیک دارد، کین نمی‌جوید، قدر نمی‌شکند، آشتی می‌جوید، داد می‌طلبد، گوهر جسم و جان بی‌بها نمی‌فروشد، آیین بزرگ‌منشی می‌داند و بلندپرواز و آزادوار، بی تقیّد در چنبر گذران روزگار، نگاهش را به سوی حکمت و فرزانگی راست می‌دارد و از این‌روست که در فصل فصل آثارش بر آن است تا بهی را بنمایاند و رستگاری را فرا راهمان بگشاید. سترگ آوازه نامی، که هرگز نتابد سر از راستی، دل بازبسته این مرز و بوم است و در آثارش آرمان گذشته را به عصر خود پیوند می‌زند و آرزوهای ملی زمانه خود را به تصویر می‌کشد از فردوسی تا سعدی از حافظ تا قاآنی، از فرصت‌الدوله تا حکمت و خانلری، از فرزاد تا دامغانی، از اسطوره تا هویت‌شناسی ایرانی، از متن‌شناسی تا نظم و نثر فارسی، از ابن‌بلخی تا فارسنامه ناصری و ...، همه شرح دلدادگی او بر این مرز و بوم است.

 

کوروش کمالی

کمالی گفت: امروز ایران‌زمین به همت نادره‌مردانی چون استاد منصور رستگار فسایی می‌بالد. طلایه‌دارانی که با قدم شوق در راستای اعتلای این سرزمین و پاسِ داشته‌هایش کوشیده‌اند. او بخشی انکارناپذیر از امتداد بی‌پایان دالان تاریخ ادب این سرزمین است که در آن عشق به ایران را با همه داشته‌های ادبی به تصویر کشیده است. همو که سهم زیستن خویش را وقفِ کنکاشِ داشته‌ها و خلقِ یافته‌ها کرده تا ضمن ادای دین به میراث نیاکانمان، بازماندگان را طرحی نو دراندازد. به قضاوت تاریخ، استاد رستگار با خلق آثار گرانمایه‌اش، چهره مانای روزگار ماست و اگر بر جریده تاریخ معاصر این سرزمین «چهره ماندگار»ش می‌خوانند، تنها به قدر همّت خویش نه به والایی شانش، این حدیث می‌کنند.

مدیر دانشنامه فارس و رییس مرکز سعدی‌شناسی همچنین متذکر شد: کارنامه پربار استاد افتخاری است برای همه فرهنگوران ایران زمین و فارس. ما و تمامی دوستداران فرهنگ و تمدن غنی این سرزمین به این گنجینه دوست‌داشتنی و تکرارنشدنی، مدیونیم. او که بازتاب سبزینه‌های اندیشه‌اش را ، به شیوایی و زلالی، در جاری نگاشته‌هایش در بازشناخت انگاره‌های ادبی این سرزمین روان داشته و ما مردمان این مرز و بوم به بهره‌مندی از غنای دانش و بینش او بر خود می‌بالیم. بر ماست که به شکرانه این تقارن مبارک در شامگاه رحمانی باری تعالی، به تکریم از بخردی مرد نامور بنشینیم و دوامش را ، مانایی‌اش را و پویایی‌اش را از خداوندگار بزرگ خواستار باشیم.

 

محمدجعفر یاحقی

در ادامه این مراسم، محمدجعفر یاحقی استاد دانشگاه فردوسی مشهد با بیان این‌که من به نمایندگی از اهالی خراسان بزرگ و فردوسی پژوهان در این مراسم حضور یافته‌ام تا درودی را به حضور مردم فارس بویژه دوست دانشمندم جناب دکتر رستگارفسایی اعلام دارم ، اظهار کرد: استاد رستگار فعالیت‌شان را با شاهنامه‌پژوهی آغاز کردند و من نیز از طریق شاهنامه با نام ایشان آشنا شدم چنان‌که رساله دکتری‌شان را با نام پیکرگردانی در شاهنامه ارائه دادند.

او افزود: تصویری که از دکتر رستگار در ذهن دارم تصویر یک فردوسی‌پژوه بوده است و از دهه‌های پیشین در شیراز و تهران و مشهد از حضورشان استفاده کرده‌ام.

یاحقی با تاکید بر این‌که وجود استاد رستگار و بسیاری از مردم ما شاهنامه است یادآورشد: شاهنامه عصاره فرهنگ، تمدن و مدنیت ایران بزرگ است که قلب همه ما برای آن می‌تپد.

او اظهار کرد: فعالیت‌های شاهنامه‌پژوهی دکتر رستگار به طور گسترده نام ایشان را به عنوان چهره مسلم فردوسی و شاهنامه‌شناسی در تاریخ ادب ایران زمین ثبت کرده است. بی تردید اگر بخواهیم در سطح کشور ازچند نفر شاهنامه‌شناس بزرگ کشور نام ببریم دکتر منصور رستگار فسایی در صدر شاهنامه‌شناسان ما قرار می‌گیرد.

 

نکوداشت رستگار فسایی

نکوداشت رستگار فسایی

وی به کتاب " فرهنگ نام‌های شاهنامه" تالیف دکتر رستگار فسایی اشاره کرد و گفت: در این کتاب اعلام و اشخاص شاهنامه به صورت وسیع معرفی شده‌اند که این مهم نه تنها بر مبنای شاهنامه بلکه بر مبنای اسناد و کتاب‌های دیگری که به نحوی با شاهنامه مرتبط بوده‌اند صورت گرفته است.

یاحقی افزود: کارهای دیگر فاخر ایشان در حوزه اسطوره‌شناسی در شاهنامه بوده؛ کتاب " اژدها در اساطیر ایران" از دیگر آثار ماندگار استاد است که اثر مهمی است که بسیاری از نکات اساطیری شاهنامه را برای ما روشن می‌کند.

این فردوسی‌پژوه در ادامه به دیگر کتاب رستگار فسایی با عنوان" پیکرگردانی در اساطیر ایران" اشاره کرد و گفت: این کتاب نیز نقش اصطلاح و فن و ابداع پژوهشی را به نام دکتر منصور رستگار جاودانه کرده است.

یاحقی افزود: کارهایی که ایشان در حوزه داستان های شاهنامه انجام داده هم‌اکنون مرجع و ماخذ مهم درسی و دانشگاهی در سایر مقاطع است و دانشجویان و پژوهشگران در حوزه فردوسی شناسی با مراجعه به این آثار با نام دکتر رستگار انس گرفته اند.

وی گفت: در نوشتارهای استاد رستگار در حوزه شاهنامه پژوهشی نکات تازه ای وجود دارد که برای نخستین بار در مطالب ایشان مشاهده می شود.

در ادامه محمدیوسف نیری استاد دانشگاه شیراز نیز با بیان اینکه مقدس ترین شکل در حکمت ایرانی شکل مثلث است یادآور شد: در رابطه قدیم با عالم حادث حکمای ما در هندسه حسی مثلث پیدا می‌کردند.

دکتر محمد یوسف نیری

وی افزود: اما شکل مثلث مقدسی که در حکمت ما موجود است تثلیث عقلانی است که معنای آن مثلث عقلی است و زیربنای وجودی شخصیت هایی است که با هم ارتباط دارند و این ارتباط در یک مثلث تعریف می شود که مولانا، شمس تبریزی، حافظ، محی الدین عربی، سعدی و نظامی از آن جمله هستند که به شکل تثلیث عقلانی ظهور کرده‌اند.

او گفت: روابط آموخته‌ها و ذاتیات وجود و اصالت‌ها و استعدادهای این بزرگان موجب تثلیث عقلانی شده است.

نیری افزود: علم و معرفت، عشق و همت و رابطه ویژه زبانی موجب می‌شود که همه بزرگان ادب در این تثلیث دیده می‌شدند و یکی از برجسته ترین شخصیت‌هایی که این تثلیث جامع شخصیتی را برخوردار است حضرت استاد دکتر رستگار فسایی است.

این استاد دانشگاه شیراز با بیان این که بیش از 40 سال در محضر استاد رستگار فسایی بوده است اضافه کرد: سعادت برتر این است که مورد عنایت ایشان بوده ام. ایشان در نقش استادی با همت بلند همواره از شاگردان می خواستند آنچه باید، باشیم.

او رابطه زبانی را از دیگر خصوصیات دکتر رستگار فسایی عنوان کرد و گفت: رابطه زبانی یک هنر بزرگی است که صورت و معنی وجود انسانی را در عالم کلمات به ظهور می آورد و این از خصوصیات بارز شخصیتی استاد است؛ زبانی که نه تنها آیینه دار محبت و دانش بلند ایشان است که زبان وجودی است؛ اما زبان ایجادی یعنی زبانی که بتواند این مراتب را در دانشجوی خود به وجود آورد و این از ویژگی های شخصیتی دکتر رستگار فسایی است.

نیری افزود: بلندی کلمات و ارتفاع واژه های شاهنامه فردوسی و همت بلند آن در شخصیت استاد ظهور کرده که خدمات بزرگی به فرهنگ ما داشته اند.

وی با بیان این که ما تنها درس فردوسی پژوهی، حافظ شناسی و سبک شناسی در محضر استاد نگرفتیم گفت: بلکه بالاتر از اینها مقام انسانی و انسانیت است که بنده صد سینه سخن دارم که حتماً به صورت کتابی منتشر خواهم کرد.

علی‌اصغر محمدخانی

علی‌اصغر محمدخانی معاون فرهنگی و امور بین‌الملل مؤسسه شهر کتاب هم در این مراسم اظهار کرد: صمیمیت، نیکدلی، صفا، محبت و همدلی از خصوصیات بارز دکتر رستگار فسایی است.

وی با بیان این که در سه دهه گذشته بسیاری از استادان اهل فرهنگ، ادب و فلسفه را دیده و با آنها زیسته است یادآور شد: برخی استادان ما پژوهشگر و محقق ادبیات فارسی هستند و برخی دیگر مدرس خوب هستند و آثار ادبی را به طور شایسته تدریس می کنند اما بسیاری از استادان را دیده ام که هم پژوهشگر و هم مدرس هستند و هم آنچه پژوهش و تدریس کرده‌اند، با آن زندگی کرده‌اند و ادبیات برای آنها درونی شده است؛ از این رو برای دکتر رستگار فسایی ادبیات درونی شده است.

محمدخانی ادامه داد: ما نباید به فلسفه و ادبیات تنها به عنوان آموزش و کسب علم نگاه کنیم زیرا شعر سعدی، حافظ و فردوسی می تواند به زندگی ما کمک کند؛ از این رو علاوه بر لذت هنری باید از این آثار در راستای بهتر شدن زندگی‌مان استفاده کنیم.

او با اشاره به این‌که در حال حاضر فرهنگ ما رو به مجازی شدن است یادآور شد: این در شرایطی که ما به فرهنگ حقیقی و واقعی نیازمندیم در غیر این صورت نسل جدید از نفس استادان بی‌بهره خواهند ماند.

محمدخانی همچنین به تألیف تک‌نگاری‌های دکتر منصور رستگار فسایی اشاره کرد و گفت: ایشان با نوشتن تک‌نگاری‌ها و مقالات یاد اساتیدی چون دکتر پرویز ناتل خانلری، علی‌اصغر حکمت، عبدالوهاب نورانی وصال و مهدوی دامغانی دین خود را به استادان خویش ادا کرده است؛ برای همین امروز وظیفه ماست که قدردان خدمات ایشان باشیم.

او تأکید کرد: من زمانی که آثار دکتر رستگار فسایی را مشاهده می‌کنم به ذهنم می‌آید که ایشان از ادبیات آفاقی به سوی ادبیات انفسی حرکت کرده است.

در پایان این مراسم، دکتر منصور رستگار فسایی اظهار کرد: درود بر همه شما که در این دیرگاهان شب مرا قابل دانستید و قدم‌ رنجه کردید و به من یاد دادید و به دیگران آموختید که کار فرهنگی زیباست و معلمی چه صفت برگزیده و نیکی است و چگونه انسان آموزگار که خود همیشه دانش آموز دیگران است برای شما ارزش دارد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: از جناب دکتر کوروش کمالی که به راستی لطف بی‌دریغ ایشان همیشه مرا نواخته است و همکاران عزیزشان که می‌دانم در این مدت کوتاه چه کار زیبا و بزرگی را با همت بزرگوارانه خودشان به سامان رسانده‌اند بی‌نهایت سپاسگزارم.

او با تقدیر از شاعران، هنرمندان، دانشجویان پیشین و استادان دانشگاه حاضر در این نشست گفت: من نه لایق این همه صحبت بودم و نه انتظار چنین محبتی را داشتم زیرا که سال‌هاست مزد خویش را از اصحاب دانش و از کسانی که با زندگی و کار آموزشی و پژوهشی من همراه بوده‌اند دریافت کرده‌ام.

رستگار فسایی افزود: همواره فکر کرده‌ام که دینی نسبت به گذشتگان فرهنگ و ادب این مرز و بوم دارم؛ سرزمینی که حق بزرگی به گردن همه ما دارد.

اجرای موسیقی و آیین زورخانه‌ای، اجرای نمایش سهراب و رستم به کارگردانی احمد سپاسدار و سیامک کمالی سروستانی و بازیگری رضا ضیائیان، نگین کیا و المیرا دهقان، نمایش فیلم "یک استاد با قامت بلند" ساخته نادعلی شجاعی، رونمایی از تمبر یادبود و کتاب نیکدل نامور، همچنین کتاب شش‌جلدی شرح حافظ دکتر منصور رستگار و زندگی‌نامه مهدوی دامغانی و شعرخوانی کاووس حسنلی، عزیز شبانی و محمود جعفری از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.

این مراسم که با استقبال اهل فرهنگ فارس همراه بود توسط مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، دانشگاه حافظ، دانشنامه فارس و مؤسسه فرهنگی شهر آفتاب برگزار شد.

 

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۳:۱٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ امرداد ،۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

چرا ادبیات می‌خوانیم؟

عبدالله کوثری پاسخ داد

چرا ادبیات می‌خوانیم؟

» سرویس: فرهنگی و هنری - ادبیات و نشر
1111111111-11.jpg

عبدالله کوثری ضمن پاسخ به این پرسش که چرا ادبیات می‌خوانیم، گفت: وقتی به ادبیات تعهد داریم به این معنی‌ است که به انسان تعهد داریم.

 

این مترجم پیشکسوت در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا‌، درباره این‌که چرا باید ادبیات بخوانیم‌، اظهار کرد: ادبیات هر دوره‌ای آیینه تمام‌نمای انسان و زندگی انسان است. ما در هیچ جای دیگری از جمله در قیاس با علوم اجتماعی‌ و سیاست نمی‌توانیم انسان را به روانی و صداقت ادبیات بشناسیم. ادبیات مجموعه‌ای گوناگون از انسان‌های مختلف در موقعیت‌های متفاوت خلق می‌کند و از آن‌ها سخن می‌گوید. گاهی از جزییات جنگ‌ها می‌گوید؛ مثل رمان «جنگ و صلح» تولستوی و گاهی چهره‌ پنهان و آشکار یک دیکتاتور و کسانی را که در اطراف او قرار گرفته‌اند در رمانی مثل «سور بز» اثر ماریو بارگاس یوسا به ما نشان می‌دهد. ادبیات برای این است که انسان بهتر انسان را بشناسد؛ چیزی که ما به آن نیاز داریم؛ یعنی شناخت انسان.

 

کوثری در ادامه گفت: به خاطر اهمیت شناخت انسان در ادبیات است که جهان مدرن بیش‌تری بر رمان نهاده است؛ زیرا رمان در عین این‌که قصه می‌گوید، تجربیات زندگی، دیده‌ها و شنیده‌هایی را که کسب کرده در جهت شناخت ابعاد دیگر وجودی انسان به کار می‌گیرد به طوری که در هیچ جای دیگری اعم از تاریخ ما نمی‌توانیم این دست از تجربیات را به صورت سرراست گیر بیاوریم. این تجربیات نه در جامعه‌شناسی به دست می‌آید و نه در تاریخ و نه در سیاست. بنابراین ادبیات مقصد خوبی برای شناخت ماست.

 

او افزود: برای مثال در تراژدی‌های یونان که 2500 سال پیش نوشته شده است انسان می‌تواند اندیشه، کردار و رفتار انسان‌های آن دوران را چنان احساس کند که فکر کند کنار آدم‌های آن دوره نشسته است و این می‌تواند مانند یک سفر دلپذیر و جذاب باشد و این اتفاق تنها در ادبیات است که رخ می‌دهد و نه در جامعه‌شناسی و یا سیاست.

 

عبدالله کوثری در پاسخ به این سوال که نویسنده ادبیات به چه چیزی متعهد است‌، گفت: با این تعریفی که من از ادبیات کردم وقتی به ادبیات تعهد داریم به این معنی‌ است که به انسان تعهد داریم. حال آن‌که ممکن است بخشی از ادبیات به انسان سیاسی مربوط شود و بخشی به انسان فلسفی. اما تعهد واقعی نویسنده بیش از هرچیز باید به نفس ادبیات باشد چون اگر به ادبیات به عنوان یک رکن اساسی در شناخت انسان پایبند باشید، سایر وجوه انسانی در آن مستتر است. اما وقتی کسی می‌گوید من تعهد سیاسی دارم فقط بر یک بعد انسان انگشت می‌گذارد به همین دلیل از دیرباز این گونه بود که تعهد سیاسی بخشی از انسان را شامل می‌شده است نه همه آن را.

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۳:۱٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ امرداد ،۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

"معرفی" شرح تحقیقی دیوان حافظ

 دکتر منصور رستگار فسایی

استاد بازنشسته ی دانشگاه شیراز و استاد مدعوّ

بخش مطالعات شرقی دانشگاه  اریزونا- امریکا    

        

"معرفی" شرح تحقیقی دیوان حافظ

 

دوره ی شش جلدی

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی

تهران،1394

 

این شرح  بی‌نهایت، کز حُسن  دوست گفتند

حرفی است از هزاران، کاندر عبارت  آمد

در سال  1349 که کار تدریس زبا‌ن و ادبیات فارسی را در دانشگاه شیراز آغاز کردم‌‌‌، مسئولان آن دانشگاه‌، سرگرم تهیه‌ی مقدّمات برگزاری کنگره‌ی بین‌المللی حافظ و سعدی بودند که باید از هفتم تا یازدهم اردیبهشت  سال 1350‌ در شیراز برگزار می‌گردید‌، پیش از آن تاریخ‌، اما هنوز هیچ کنگره‌ی مهم و خاصی درباره‌ی حافظ، در ایران برپا نشده بود، و برگزاری این کنگره، آن هم در شیراز، که زادگاه و آرامگاه این دو شاعر ‌‌بی‌همتا است، می‌توانست بیش از همه، به اهمیت سعدی و حافظ و نقش آن دو، در تعالی شعر و فرهنگ ایرانی تأکید بگذارد و آن را همچون کنگره‌ی فردوسی و سعدی -که سالها پیش در تهران و مشهد برگزار شده بود- از اهمیتی تاریخی برخوردار بسازد‌، به‌علاوه، از آنجا که این کنگره‌ی بین‌المللی‌، نخستین همایش بزرگ ادبی بود که در شیراز برپا می‌شد و دانشگاه شیراز‌، برگزاری آن را برعهده داشت، دانشگاه همه‌ی توان مادی و معنوی خویش را به‌کارگرفته بود تا آن را به بهترین وجهی برگزار کند و به‌راستی چنین کرد.‌شادروان دکتر علی‌محمد مژده (م. 1382) و دکتر حسن خوب‌نظر که کارهای علمی و اجرایی کنگره را برعهده داشتند ، با لیاقت و درایت کامل‌‌‌‌‌، مقدمات کار را فراهم می‌آوردند من هم از همان آغاز‌‌‌، در کمیته‌ی  انتشارت آن کنگره فعالیت داشتم.

سرانجام‌، هفتم اردیبهشت  1350 فرارسید و این کنگره‌ی باشکوه در نارنجستان قوام برگزار شد و به‌دلیل  برنامه‌ریزی عالی و شرکت بسیار‌ی از حافظ‌شناسان بزرگ ایرانی و خارجی و ارائه‌ی مقالات  علمی و تحقیقی ارزنده‌، برگزاری آن‌، به‌عنوان نقطه‌ی عطف بسیار مهمّی در تحقیقات حافظ‌شناسی  وسعدی‌پژوهی   دوره‌ی معاصر، به ثبت رسید و دو جلد مجموعه‌ی سخنرانی‌های ارائه‌شده در آن کنگره نیز، در سال 1352 به‌کوشش اینجانب‌، در سلسله انتشارات دانشگاه شیراز منتشر گشت و با‌رها تجدید چاپ شد که مقالات ارایه شده در آن، می‌تواند کیفیت ممتاز این کنگره را ‌ نشان دهد.

من از آن کنگره درس‌های فراوانی آ‌موختم و حافظ و سعدی را بهتر شناختم؛  مخصوصاً از آن زمان بود که حافظ، در ذهن من جایگاهی خاص پیدا کرد و در کنار فردوسی نشست ـ که همیشه به وی عشق ورزیده‌ام ـ و از آن هنگام  بود که به این  نتیجه رسیدم که فردوسی و حافظ‌، دو روی سکّه‌ی فرهنگ و تمدن و منش‌های ایرانی هستند که با‌ید به سخن و اندیشه‌ی آنان بسیار بهتر و بیشتر توجه کرد تا هویت ملی و فرهنگی ایرانی را از آنا‌ن آموخت‌؛ به‌تدریج‌، حافظ  با جاذبه‌های  خاص خود  مرا مجذوب و مجذوب‌تر کرد و توانستم او را از زاویای ناشناخته‌تر و وسیع‌تری ببینم و بشناسم و در نتیجه‌،  لسان‌الغیب را‌ صدر‌نشین  علاقه‌های علمی و ادبی خویش بسازم و در سال‌های طولانی تدریس در دانشگاه شیراز و دانشگاه‌های دیگر در ایران و خارج از کشور،‌ بکوشم تا همیشه با حافظ باشم‌، حافظ را بخوانم و بشناسم  وتدریس کنم و بشناسانم و برای رسیدن به این هدف‌، سال‌‌ها اجرای طرح تحقیقی معنی‌شناسی حافظ را دنبال و درس حافظ را در دوره‌های مختلف از کارشناسی تا دکتری تدریس ‌کردم و گاهی هم دانشجویانم را به حافظیه می‌بردم و کلاس‌های درس را در آنجا برگزار می‌کردم و مدت‌ها، در عصرهای شنبه‌ برای گروهی از حافظ‌ دوستان در یکی از حجره‌های حافظیه‌، حافظ‌خوانی می‌کردم‌، در هر سمینار و مجمعی که از حافظ سخن می‌رفت‌، با علاقه و رغبت فراوان شرکت می‌جستم و به سخنرانی و عرضه‌ی مقاله می‌پرداختم و در کوشش‌هایی، که برای  نامگذاری «روز حافظ»، ایجاد «مر‌کز حافظ‌شناسی»، انتشار مجله‌ی «حافظپژوهی» و «انجمن دوستداران حافظ»‌ صورت  می‌گرفت‌، شرکت مستقیم داشتم و در سال‌های اخیر و در دوران بازنشستگی نیز برنامه‌های حافظ‌خوانی و فال حافظ را درشبکه‌های جهانی اینتر‌نت  ارائه می‌کردم‌، و در سال 1385 مجموعه‌ی مقالات خویش را در‌باره‌ی حافظ، تحت عنوان  حافظ و پیدا و پنهان زندگی  منتشر ساختم، تا کنون 24  مقاله و سخنرانی و 6 کتاب در‌باره‌ی حافظ منتشر ساخته‌ام و راهنمایی یک پایان‌نامه‌ی دکتری را در‌باره‌ی حافظ بر عهده داشته‌ام.[1]

ماحصل آنکه در چهل سال گذشته، حافظ‌، عشق زندگی ادبی من بوده است و پیوسته کوشیده‌ا‌م تا با اشتیاق فراوان، هرچه، در‌باره‌ی او نوشته می‌شود‌، بخوانم و حافظ‌‌‌پژوهی را یاد بگیرم و در این میان‌، خواندن و یادداشت‌برداری از مقالات و کتاب‌هایی که در شرح نکات‌، کلمات‌، ترکیبات، جمله‌ها؛ مصرع‌ها‌، ابیات و اشعار حافظ  نوشته شده‌، کار همیشگی و علاقه‌ی دائمی من بوده است و همین انس‌ دیرین و روز‌افزون با حافظ و شعر وی به‌تدریج سبب شد تا به این نتیجه برسم که باید شرحی بر دیوان خواجه بنویسم که برآیند نگاهی دیگر به شعر حافظ باشد‌.

شرحی که جنبه‌ی سلیقه‌ای‌، ا‌حساسی و فردی نداشته باشد و با نظم و طرحی خاص، شعر حافظ را به‌عنوان یک کلّ هنری ببیند و آن را معلّمانه و همچون یک درس تحلیلی و تحقیقی‌، از منظرهای جداگانه‌ی صورت و معنا و هنرهای شاعرانه‌، تجزیه و تحلیل کند و به خواننده نیز این فرصت را بدهد تا با دیدگاهی باز از چگونگی هدف‌ها‌، درون‌مایه‌ها،  نظرگاه‌های خاص شاعر، در ارتباط با  اوضاع و احوال تاریخی و اجتماعی و فرهنگی دوران او، که به‌نوعی در تولد شعرش‌ اثر گذاشته‌اند‌، آشنا شود و تأثیرپذیری‌ها و تأثّرگذاری‌های  حافظ را بشناسد و از عقاید و نظرهای متفاوتی، که محققان در‌باره‌ی  اشعار و افکار شاعر‌  ابراز  داشته‌اند، آگاه گردد.

شرحی که د‌ر نگرش به شعر و زندگی و هنر حافظ، با کارهای دیگرکه تا‌کنون نوشته شده است‌، تفاوتی اساسی  داشته باشد و بتواند دیوان حافظ ‌بزرگ را که به‌دلیل ساختار شاعرانه و ایهامات و ابهاماتی که برخاسته از کیفیت شاعرانه و نگرش مستقل و خاص حافظ است‌ـ و هنوز ناشناخته مانده است‌ـ با روشی حتی‌المقدور علمی و فارغ از سلیقه‌ها و برداشت‌های فردی بشناساند و معرفی کند.

شرحی که به حافظ‌دوستان نشان دهد که حافظ  به‌معنی کامل و دقیق و علمی کلمه «شاعر » است‌، نه چیز دیگر و این سخن بدان معنا است که حافظ تنها ناظم و معلّم اخلاق و سیاست‌‌ورز و دیندار و عارف و رند  و قلندر و... نیست‌، بلکه حافظ  بیش ا‌ز هرچیز و مقدّم بر هر امر دیگری، همه‌ی شهرت و آوازه  و موفقّیت خویش را به‌سبب «شاعری » به‌دست می‌آورد نه به‌جهت هیچ وظیفه و رسالت دیگری‌. مسلماً مقصود از این سخن‌، آن نیست که حافظ معلم یا عارفی عالم و دیندار و حافظ قرآن نیست‌؛ بلکه هدف بیان این نکته است که حافظ اگرچه ممکن است همه یا بعضی از این عناوین را واقعاً داشته باشد‌؛ آنچه موجب مطرح‌شدن و نامدار‌گشتن وی در طی قرون شده و شهرت عرفان و دانایی و قرآن‌دانی وی را به همه جا  برده  است‌، فقط  شعروشاعری او بوده است و  اگر چنین نبود‌، کدام عالم و عارف و رند و قلندر و ناظم و حافظ قرآن و حتی شاه و وزیر و بزرگ قرن هشتم را سراغ داریم که  فقط به‌دلیل داشتن این امتیازات به چنان مقام و منزلت جاودانه‌ای که حافظ در تاریخ ادبی ما بدان دست یافته است‌، رسیده باشد.

 حافظ حتی وقتی که  اخلاق، عرفان، رندی، مدح، مرثیه، پدیده‌های اجتماعی، سیاسی و دینی دل‌پسند دیگر را هم در کلام خویش مطرح می‌سازد هنوز، دقیقاً از موضع یک شاعر سخن می‌گوید‌، شاعرانه می‌بیند، شاعرانه می‌اندیشد و تحلیل می‌کند و شاعرانه‌، به خلق شعر می‌پردازد و شاعرانه بر مخاطبان خود اثر می‌گذارد و همین نکته است که‌ سبب می‌شود تا در هر نوع برداشت و تفسیر و تبیین شعر حافظ‌، نخست‌ به این نکته توجه داشته باشیم که ما با یک شاعرواقعی سر‌و‌کار داریم که شعر، تنها وسیله و ابزار هنری بیان اندیشه‌های او است و همین عمل شاعرانه‌ی او ا‌ست که سبب شده است تا شعر او قرن‌های متمادی‌، همچنان بر مردم اثر بگذارد و فارسی‌زبانان و دوستداران ‌شعر در سخن وی، گمشده‌ی خود را بیابند و بشناسند و به او ایمان بیاورند و گنگان خواب‌دیده، در شعر وی حرف ‌دل و خواب ناگفته و ناشنیده‌ی خویش را بیابند و کلام پر ابهام و ایهامش را که چون ا‌لماسی درخشان و تراشیده‌، هنرمندانه و زیبا است‌، تا حد سخن قدّیسان و پاکان الهی و تأثیر‌گذار، بالا ببرند و آن را «لسان‌الغیب» بخوانند، و کسانی  چون محمّد گلندام‌، او را « مفخر علما، استاد نحاریر‌الادباء‌، معدن‌اللطایف‌الرّوحانیه، مخزن‌المعارف‌السبحانیّه، شمس‌الملّه‌ی والدّین ِ»  بخوانند و مردم، سخن او را تفسیر و تأویل کنند‌‌، با آن فال بگیرند و در هر موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌ از خلال شعر حافظ، پیامی متناسب با دوران خویش بیابند و به شاعر جاودانه‌ی خویش ببالند و او را بستایند.

بنابراین باید به یاد داشته باشیم، اگرچه هر صفت خوب و والایی را که به حافظ نسبت می‌دهیم‌، شایسته‌ی اوست‌؛ امّا همه‌ی این اوصاف‌، فرع بر شاعر‌ی او است و نباید اهمیت هنر شاعر‌ی وی را تحت‌الشّعاع قرار دهد و اهمیت  شاعری حافظ را از  ذهن ما بزداید؛ زیرا شعر حافظ‌، کمال سخن فارسی و معنای واقعی و دقیق تأثیر‌گذاری هنر‌، در جامعه‌ی ما است که نه تنها از همه‌ی امتیازات ادبی سخن سعدی و فردوسی و دیگر بزرگان شعر فارسی برخوردار است‌؛ بلکه دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی نیز هست که نتیجه‌ی زندگی  شاعرانه‌ی حافظ و یگانه‌شدن شعر شاعر با زندگی است و این همان پدیده‌ای است که این  آوازه‌خوان را با آوازش یکی می‌کند.

ز شعر دلکش حافظ کسی بود آگاه / که لطف نظم و سخن‌گفتن‌ دری‌ داند‌‌‌ ( 10/174)        

حافظ به‌معنی حقیقی کلمه شاعر است و این اصلی‌ترین نکته‌ای است که در این شرح به آن توجه می‌شود.

شرحی که بر همه‌ی دیوان باشد‌، نه غزل‌ها‌: هدف شروح  کامل یا ناقصی که تا‌کنون بر دیوان حافظ نوشته شده است‌،بیشتر، شرح غزل حافظ بوده است‌ـ زیرا غزل‌، نوع غالب شعر حافظ است‌ـ و دیگر انواع شعر حافظ را تحت‌الشّعاع قرار می‌دهد‌، درحالی‌که در بین مثنویات‌، دوبیتی‌ها‌، رباعیات‌، قصیده‌ها و قطعا‌ت و حتی فردیات حافظ‌، اشعاری هست که  مظهر اعلای شعر و زیبایی‌های شاعرانه است و غفلت از آنها به‌معنی فراموش‌کردن بخشی از خلاقیت‌های هنری حافظ است و ستمی بر خوانند‌گان شعر ا‌و.

در نتیجه، بر آن شدم که  شرح تحقیقی دیوان  حافظ  را فقط به توضیح و تبیین غزل حافظ محدود نسازم و به شرح همه‌ی اشعار غزل و غیر غزل او نیز بپردازم تا حافظ و شعرش را بهتر بشناسانم و طبعاً  تفسیر و تحلیل همه‌ی دیوان حافظ‌، به هدف عمر من تبدیل شد و بر آن شدم تا در این شرح، حتی‌الامکان، همه‌ی اشعار دیوان حافظ را بررسی و تحلیل کنم و از آنجاکه معمولاً در شروح  حافظ و چاپ‌های  مختلف دیوان او، همه‌ی اشعار ضبط نشده‌، یا کاستی‌ها و افزوده‌هایی دارد و گاهی نیز متنی که اساس  شرح قرار گرفته‌، معلوم یا معتبر و تحقیقی نیست‌، برآن شدم تا اساس کار این شرح را‌، نسخه‌ی تصحیح دکتر خانلری‌ قرار دهم‌. و همه‌ی اشعار را با یک ا‌لگوی  یکنواخت‌ شرح کنم و از هنگامی که این فکر را در ذهن پروردم و تا زمانی  که آن ر‌ا به اجرا گذاشتم‌، با توجه کامل به این هدف  که " شرح تحقیقی دیوان  حافظ"  باید در‌باره‌ی شعر حافظ  باشد، سال‌ها وقت شبانه‌روزی  و عمر خویش را با حوصله و بی‌شتاب‌، صرف تهیه‌ی مواد و لوازم تألیف این شرح‌ کردم و در همان حال، بارها نمونه‌ی کارهایی را که تهیه‌کرده‌ بودم، با دانشجویان خود در کلاس‌های حافظ‌، و با برخی از صاحب‌نظران حافظ‌شناس‌، در میان نهادم و کوشیدم تا نقاط ضعف و قوت هریک را بشناسم و در آن‌ تجدید‌نظر کنم و به‌لحاظ صورت و معنا، بخش‌هایی را‌ حذف‌، اضافه یا باز‌نویسی کنم و در نهایت، با استفاده از همه‌ی منابع علمی و شایان استنادی که بدان‌ها دسترسی داشتم، آن را به مراحل پایانی برسانم  و اینک چه خوب و چه بد، چه کامل و چه ناقص، این همان کتابی است که در نظر داشته‌ام و امیدوارم  که « شرح تحقیقی دیوان  حافظ » با همه‌ی نقایصی که ممکن است داشته باشد، وسیله‌ی انتقال علمی و تحقیقی شعر حافظ به نسل معاصر و کسانی باشد که در آینده طالب شناختی معقولانه‌، متفاوت و  متعادل‌ از شعر او هستند، تا چه قبول افتد و که در نظر آید.

می‌دانم که کار در‌باره‌ی حافظ‌، همیشه بحث‌انگیز و ماجرای حافظ‌، پایان‌نا‌پذیر است و من نیز فروتنا‌نه و پیشا‌پیش‌، اعتراف می‌کنم که پای ملخی را پیش سلیمان می‌آورم و هنوز هزاران نکته‌ی نا‌گفته در‌باره‌ی حافظ و شعر او هست که بدان نرسیده‌ام و ان‌شاء‌الله بسیاری از خوانندگان امروز و فردای این کتاب‌، بدان خواهند رسید و به مرور ایّام‌، خطاهای این کتاب را با کرامت و بزرگواری خود بر‌طرف خواهند کرد و در بهبود راه و روش این کتاب‌، یاری خواهند رسانید، این کتاب  بخشی از آرزوهای بر‌آورده شده‌ی من است‌، که خدای‌ حافظ را به‌دلیل همین توفیق سپاسگزارم.

شکر خدا که هرچه طلب کردم از خدا / بر منتهای همّت خود کامران شدم (2/314)

باید گفت که دیوان حافظ میراث همه‌ی ایرانیان است و آنچه درباره‌ی حافظ  نوشته و منتشر می‌شود‌، در ذهن همگان می‌نشیند و نقد و بررسی می‌شود و بسیاری از صاحب‌نظران‌، محققان و دوست‌داران حافظ در‌باره‌ی آن اظهار‌نظر می‌کنند و این اثر نیز از آن قاعده مستثنی نیست و از قضا این‌گونه نقد و بررسی‌ها می‌تواند به کمال هر اثری  و تجدید‌نظر و رفع خطاها و اشتباهات آن بینجامد که این‌جانب پیشاپیش از همه‌ی کسانی که زحمت چنین بررسی‌هایی را خواهند کشید‌، صمیمانه سپاسگزار است و آن را  محبتی بزرگ در حق  خود می‌داند.


 

معّرفی تفصیلی شرح تحقیقی دیوان حافظ

روش کار 

برای معرفی  شرح تحقیقی دیوان حافظ‌، نخست‌، باید توجه خوانندگان عزیز را به نکات زیر جلب کنم تا هدف‌ها‌، روش‌ها‌، و نحوه‌ی بر‌خورد با شعر حافظ و مسایل و مشکلات و شیوه‌های تفسیر و تبیین آن در این کتاب روشن شود:

الفـ کوشش می‌شود تا در این کتاب‌، هر غزل یا شعر دیگر حافظ، مستقلاً شرح شود به‌نحوی‌که  هم به قالب و شکل ظاهر‌ی شعر و ویژگی‌های آن توجه شود و هم به معنا و هنرها‌یی که در شعر به‌کار رفته است، تاکنون رسم اغلب  شارحان دیوان حافظ‌ این بوده است  که به‌طور‌کلی یا موردی و بدون تفکیک این مسائل‌، به شرح لغات و ترکیبات و معنی ابیات‌ بپردازند که در این شروح ،معمولاً خواننده‌، ، نمی‌تواند به ساختار واقعی لفظ و معنا‌، به‌عنوان یک پدیده‌ی واحد و مستقل‌، دسترسی داشته باشد و‌لی در این شرح‌، با یک طرح یکسان و هماهنگ‌، لفظ و معنی و هنر‌های شاعرانه‌ی هر شعر حافظ‌، به تفکیک و در جای خود‌، به طور منطقی تجزیه و تحلیل می‌شود و اجازه‌ی تداخل و خلط مباحث، داده نمی‌شود و هدف آن است که هر سخن و لفظ و معنا و صنعت و هنر شاعرانه‌ای، بدون کلی‌گویی و مطلق‌سازی و فقط در جای خود و با ملاحظه‌ی فضای خاص همان شعر و با استمداد از سخن خود حا‌فظ  و عندالّلزوم، با ذکر شواهدی از دیگر متون نظم و نثر،‌ بحث و بررسی شود و به همین دلیل‌، اگرچه ممکن است گاهی در کتاب مطالبی مکرر شود‌، این تکرار‌، به حفظ استقلال غزل و شرح آن و استفاده‌ای، که عاید خواننده می‌شود، می‌ارزد و در نتیجه‌ مطا‌لعه‌کننده‌ی هر غزل می‌تواند عقیده‌ و منش و روش شاعر را در هر شعر و غزل‌، به استقلال و با توجه به حال و هوای همان شعر‌ بشناسد‌.

در اینجا و در  تجزیه و تحلیل‌های این کتاب از هر غزل یا شعر غیر غزل، پیش‌داوری و اثبات و القاء هیچ اعتقا‌دی منظور نیست و هیچ فکر و روشی‌، کلی و مطلق‌سازی نمی‌شود، بنابراین کوشش اصلی در آن است تا در هرغزل یا شعر‌، بدون هیچ ملاحظه‌ای‌، سخن حافظ را به‌لحاظ قالب و معنا و هریک از فروع آن تقسیم و برر‌سی کند.

پنچ بخش بررسی هر غزل یا غیر غزل در شرح تحقیقی دیوان حافظ:

روش کار در این کتاب‌، چنین است که پس از ارایه‌ی متن شعر و ذکر اختلاف نسخ و نشان‌دادن افزوده‌ها یا کاستی‌های آن، هرغزل یا غیر غزل حافظ، در پنج مبحث جداگانه تفکیک و توضیح و تبیین شود که این مبا‌حث به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود‌:

الف: متن شعر‌: ( غزل، قصیده و...)؛

ب: 1. ساختار شعر

2. نوع شعر  

3. معنی واژه‌های شعر

 4. معنی بیتهای شعر 

  5. منابع شناخت بهتر شعر

الف‌ـ متن شعر: اشعار حافظ را در این کتاب‌‌، از نسخه‌ی مصحّح خانلری‌، با ذکر نسخه‌بدل‌های آن‌، بر‌گز‌یده‌ایم و به هر غزلی، عنوانی برآمده از مضامین غزل بخشیده‌ا‌یم که این عناوین به انتخاب این نگارنده است وطبعا در هیچ نسخه‌ی خطی یا چاپی، مذکور نیست؛ در اینجا باید خاطر‌نشان ساخت که در این کتاب‌، اگرچه اساس کار، بر چاپ خانلری است‌، امّا در مواردی نیز  برخی کلمات یا ابیات متفاوت را که در نسخ مورد استفاده‌ی ایشان آمده است‌، برای متن مناسب‌تر یافته‌، از آن استفاده کرده و در متن گذاشته‌ایم و همه‌ی این قبیل موارد را هم دقیقا نشان داده‌ایم. به‌علاوه‌، در نمونه‌های معدودی هم‌‌ ـ که به برخی ازکلمات یا ابیات بحث‌انگیز مربوط است ـ به نسخی که مورد مقابله‌ی ایشان نبوده است،‌ مراجعه و از دفتر دگر‌سانیها در غزلهای حافظ تألیف استاد سلیم نیساری یا از کتاب حافظ بر‌تر کدام است؟ تألیف استاد رشید عیوضی،   استفاده‌ی بسیار کرده‌ایم.

در این بخش، تعداد اشعار منسوب به حافظ متفاوت است و روایت‌های مختلف لغوی و تقدّم و تأخّر ابیات و کمی و بیشی آنها‌، نیز از مسایلی بسیار بحث‌انگیز و گریز‌ناپذیر است که دامنه‌ی بحث و گفت‌و‌گوی‌ آنها‌، پایان‌ناپذیر و نتیجه‌گیری  قطعی و مطلق از آنها بسیار مشکل است و طبعاً هر کسی که درباره‌ی شعر و سخن حافظ‌ کاری کوچک‌، یا بزرگ‌، انجام می‌دهد‌، باید درانتظار آرای فراوان مخالف و موافق هم باشد.

تعداد غزلیات‌ حافظ‌ در نسخه‌های‌ خطّی‌ دیوان‌ او، تفاوت‌هایی‌ دارد. (قزوینی، دیوان حافظ، ص لج)

در این کتاب‌، متن شعر‌، در پنج قسمت به شرح زیر مضبوط است‌:

ا. شماره‌ی غزل‌، مثنوی یا ...

2. عنوانی که بر‌‌آمده از متن شعر و پیام اصلی آن است.

3. متن شعر با شماره‌گذاری ابیات آن که بر اساس چاپ خانلری است و همه جا، ابیات  بر‌گرفته‌شده از این چاپ‌، در  داخل (کمانک‌) و با ذکر شماره‌ی غزل و بیت آن نشان داده می‌شود.

 4. برای اطلاع خواننده از تفاوت‌ها و افزوده‌هایی که در نسخه‌ها وجود دارد، ابیات افزوده شده، در برخی از نسخه‌ها‌، در ادامه‌ی متن و در خارج از متن اصلی ذکر می‌گردد.

 5. تمامی ا‌ختلاف نسخه‌ها بر حسب چاپ خانلری و گاهی برطبق دفتر دگرسانیها در غزلهای حافظ، از سلیم نیساری یا حافظبر ترکدام است، از رشید عیوضی‌، ذکر می‌شود تا خواننده خود نیز  بتواند با سنجش شعر با نسخه‌بدل‌ها‌ی آن‌، به نتیجه‌گیری بپردازد.

بحث درباره‌ی ساختارشعر حافظ:

 این بخش‌، شامل توجه به قالب و محتوای شعرحافظ است که به سبب وسعت‌ و تنوع‌ اندیشه‌ی‌ آفریننده‌ی‌ شاعر‌، موجب  خلق  معانی‌ رنگارنگ‌ و افکار موّاج وی‌‌، در زمان‌ها و مکان‌ها و شرایط‌ گوناگون‌ لحظه‌ تولد شعر می‌شود و وزن‌ و آهنگ‌ و قالب‌ها و کلمات‌ مختلف و گونه‌های‌ متفاوت‌ شعر را پدید می‌آورد که‌ هر یک‌ از این موارد می‌تواند تاریخچه‌ی‌ خاص‌ و مستقلی‌، جدا از دیگر سروده‌های‌ شاعر داشته‌ باشد که‌ متأسفانه‌ در نقد شعر سنتی‌ فارسی‌ به‌ دلایل‌ مختلف‌ رعایت آداب و سنن رایج اجتماعی‌ و فرهنگی‌، مورد توجه‌ قرار نگرفته‌ است‌ و تنظیم‌ صوری‌ دیوان‌های‌ شاعران‌ بزرگ‌‌، از جمله حافظ، بر حسب‌ پایان‌ بندی‌ قوافی‌ و ردیف‌ها، صورت گرفته و تاریخ‌ صریح‌ و روشن‌ و توضیحات‌ مربوط‌ به‌ مکان‌ پدید‌آمدن‌ شعر را فاقد است و اجازه‌ نمی‌دهد که‌ کیفیت‌ پدید‌آمدن‌ گونه‌های‌ شعر و تمایزهای‌ زمانی‌ و مکانی‌ و ذهنی‌ آنها‌، در هنگام‌ ساخت‌ شعر بازشناسی گردد. بنابراین‌ قضاوت‌های‌ ما در این‌ باب‌، کلّی‌ و غیر‌دقیق‌ و مبتنی‌ بر معیارهای‌ ظاهری‌ و معانی‌ روشن‌ و عمومی‌  موجود در شعر خواهد بود و طبعاً از معیارهای علمی‌، برخوردار نیست‌، هر شعری‌، دو شکل‌ ظاهری‌ و درونی‌ دارد:

1.  شکل‌ ظاهری‌ که عبارت‌ است‌ از ترکیب‌ مصراع‌ها و ابیات‌ با یکدیگر به‌ اعتبار وزن‌ و قافیه‌ و ردیف‌ که‌ به‌‌عنوان مثال، غزل یکی از آنهاست‌.

2. شکل‌ درونی‌ یا ذهنی‌ که‌ عبارت‌ است‌ از پیوستگی‌ عناصر مختلف‌ یک‌ شعر در ترکیب‌ عمومی‌ آن‌.  

حافظ‌‌، شاعری شیراز‌گیر و شیراز‌میر است و در قلب این شهر بحران‌زده‌، در قرن هشتم هجری‌، دلزده‌ و مغموم‌، در خود فرو‌می‌رود و یافته‌هایش‌ را از جهان‌ بیرون‌، درونی‌ می‌کند. کم‌گوی ‌ گزیده‌گوییِ است که در شعر خود، هر حادثه‌ای‌ را با تحلیلی‌ ژرف‌‌نگرانه‌  ولی شاعرانه‌، از سطح‌ به‌ عمق‌ می‌کشاند و هرگز بیان صورت‌ ملموس‌ و صحنه‌ی بیرونی‌ حوادث‌ و امور؛ یعنی‌ قشر و سطح‌ عوام‌پسند حوادث‌، او را ارضاء نمی‌کند، او شعرش را به انعکاس  اعماق و ژرفاهای زندگی موظّف می‌سازد. 

حافظ، غزل‌ را اصلی‌ترین‌ قالب‌ پیام‌ها و اندیشه‌هایش‌ قرار می‌دهد و به همین جهت است که در هر قالب دیگری هم که سخن بگوید‌، آن قدرشاعرانه‌، کوتاه‌ و فشرده‌‌، سخن‌ می‌گوید که‌ تک‌بیت‌های‌ غزلش‌ را به‌ خاطرمی‌آورد و هرگز قالب و معنای متفاوت، خد‌شه‌ای در رسالت شاعرانه‌ی وی به وجود نمی‌آورد، او رند و خوشباش و منتقد و عالم و عارف و موسیقیدان‌ و اندیشه‌ورز است‌، ولی سخنش «‌شعر» باقی می‌ماند و در نتیجه، نه تنها تبلیغ‌گر بی‌روح هیچ‌یک از این اندیشه‌ها نیست‌، بلکه همه چیز ر‌ا، با دید‌ی شاعرانه‌، نقادانه و تردید‌آمیز می‌نگرد‌، تا بتواند نور حقیقت را از فراسوی ابرهای ابهامی که بر آن نشسته است‌، ببیند و به دیگران بنماید‌؛ بنابراین تفکر ژرف‌اندیش حافظ  با ساده‌بینی و ساده‌گویی سازگار نیست و با بغرنج‌گویی‌های «وصّاف»وار نیز سازش ندارد‌، بلکه حافظ‌، به قول خودش « حافظ راز خود و عارف وقت خویش» و کاشف زبان خاص شعر خویشتن است، یعنی همان بیان مستقلی که  متناسب  با بیان اندیشه‌های شاعرانه‌ی  او شکل گرفته است  و این زبان و بیان‌، آن  قدر نرم و انعطاف‌پذیر و هنرمندانه است که به هر مظروفی‌، ظرف ویژه یا ساختار و قالب خاص و متناسب خود را می‌دهد و در نتیجه‌، هر سخن حافظ‌، با هر نوع اندیشه و فکری که باشد‌، بر‌آمده از ذهن شاعرانه و نماینده‌ی  زبان  و جوهر‌ه‌های هنری و لفظی و معنایی خاص اوست و به سادگی از سخن و بیان همه‌ی پیشینیان وی که حتی مورد پیروی و استقبال و اقتباس خود او قرار گرفته‌اند‌، ممتاز و قابل تشخیص است و مُهر خاص ‌شاعر‌ی به نام حافظ را بر خود دارد.

حافظ،‌ مشتاق درک تلاطم‌‌های باطنی‌ و کشف شور و حال درونی و چهره‌های‌ نهفته‌ در پس‌ ظاهر حوادث و اشیاء و اشخاص است و به‌ همین‌ دلیل‌ دیرباور و مشکل‌پسند است‌ و در ورای واقعیات‌، هزار‌لایه‌ی هزار توُ را می‌بیند و راه رسیدن به حقیقت را بسیار طولانی و سخت می‌یابد، که در مباحث آینده به تفصیل از این موارد گفت‌‌و‌گو خواهد شد:

به بوی نافه‌‌ای کاخر‌، صبا زان طرّه بگشاید / زتاب زلف مشکینش‌، چه خون افتاد در دل‌ها                                                                                       

شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل / کجا دانند حال ما سبکباران ساحل‌ها (5‌/1)

در این مقوله نخست باید بدانیم که شکل ظاهری هر قالب شعری حافظ، به لحاظ تعداد ابیات، وزن، قافیه و ردیف شامل سه قسمت به شرح زیر است که عناوین آن، برگرفته از تقسیم‌بندی‌های بدیع استاد شفیعی کدکنی در کتاب موسیقی شعر است(شفیعی کدکنی، 1359: 40)

 

الف ـ موسیقی بیرونی شعر

 اصلی‌ترین‌ پدیده‌ی‌ ساختاری‌ شعر‌  حافظ‌، تناسب‌ وزن‌ و موسیقی‌ بیرونی‌ غزل‌ با معنای‌ شعر و تفاهم‌ و توافقی‌ است‌ که‌ آهنگ‌ شعر با معنی‌ آن‌ دارد، به‌عنوان‌ مثال‌، وزن‌های‌ سبک‌، شاد و ضربی‌، معانی‌ شاد و پرتحرکی‌ را نشان‌ می‌دهند و اوزان‌ سنگین‌ و کشیده‌ و پردرنگ‌، تداعی‌‌کننده‌ی‌ غم‌ و اندوه‌ و اضطراب‌ و سکون‌ و بی‌تحرّکی ‌زندگی‌است‌ که‌ نگرانی‌های‌ عمیق‌ شاعر را بازتاب‌ می‌دهد و بدین‌ ترتیب‌ می‌توان‌ صورت‌ و قالب‌ غزل‌  حافظ‌ را از حیث‌ وزن‌ به‌ سه‌ نوع‌ موسیقی‌ شاد، غم‌انگیز و آرام‌ تقسیم‌ کرد و در این ارتباط  به بررسی وزن و بحر شعر تعداد و چگونگی هجاهای شعر از نظر کوتاهی و بلندی آن‌ پرداخت:

 

1. وزن‌های‌ شاد دیوان‌  حافظ

این‌ وزن‌های‌ ضربی‌ و ریتمیک‌، همیشه‌ انعکاس‌‌دهنده‌ روح‌ شادمانه‌ شاعرند و به‌خوبی‌ می‌توانند نشاط‌، تحرک‌ و جنبش‌ ذهنی‌ و عاطفی‌ شاعر را نشان‌ دهند، به‌ این‌ وزن‌ها که‌ مضامینی‌ شاد و نشاط ‌انگیز را منعکس‌ می‌کنند، بنگرید:

خوش آمد گل و از ین خوش‌تر  نباشد / که  در  دستت به‌جز  ساغر نباشد

زمان‌  خوشدلی‌  دَریاب  و  دُریاب / که‌‌ گل‌ تا هفته ‌دیگر نباشد

                                   ***

ببرد از من‌ قرار و طاقت‌ و هوش / بتی‌ شیرین‌لبی‌ سیمین‌بناگوش

نگاری‌، چابکی‌، شنگی‌، پریوش / حریفی‌، مهوشی‌، ترکی‌ قباپوش

                             ***

سحرگاهان که‌ مخمور شبانه / گرفتم‌ باده‌ با چنگ‌ و چغانه

نگار می‌فروشم‌ عشوه‌ای‌ داد / که‌ ایمن‌ گشتم‌ از مکر زمانه

2. وزن‌های‌ غم‌انگیز دیوان حافظ

گاهی‌،  حافظ‌ با انتخاب‌ وزن‌هایی‌ کشدار و سنگین‌ به‌ ارایه‌ی‌ مجموعه‌ی‌ ناامیدی‌ها، گله‌ها و شکایت‌های‌ خود می‌پردازد و وزن‌ شعر به‌‌طور‌کامل‌ می‌تواند فضای‌ نومیدانه‌ و غمگین‌ و پرشکایت‌ و گله‌ی مورد نظر شاعر را در ذهن‌ خواننده‌ ایجاد کند. به‌ توافق‌ و هماهنگی‌ اندیشه‌های‌ این‌ ابیات‌ با آهنگ‌ آنها توجه‌ کنید:

سینه‌ مالامال‌ درد است‌ ای‌ دریغا مرهمی / دل‌ ز تنهایی‌ به‌ جان‌ آمد خدا را همدمی

چشم‌ آسایش‌ که‌ دارد از سپهر تیزرو / ساقیا  جامی‌ به‌ من‌ ده‌ تا بیاسایم‌ دمی

                                  ***

نماز شام‌ غریبان‌ چو‌ گریه‌ آغازم / به‌ مویه‌های‌ غریبانه‌ قصّه‌ پردازم‌

من‌ از دیار حبیبم‌ نه‌ از بلاد غریب‌ / مهیمنا به‌ رفیقان‌ خود رسان‌ بازم‌

 

3. وزن‌ها‌ی آرام دیوان حافظ

این‌ قبیل‌ وزن‌ها معمولاً برای‌ بیان‌ مضامینی‌ رایج‌ و پند و اندرز و مدح‌ و مطالب‌ غیر عاطفی‌ و معقولانه‌ یا مصلحت‌بینانه‌ مورد توجه‌  حافظ‌ قرار می‌گیرند و در میان‌ آن‌، دو گونه‌ی‌ وزنی‌ دیگر، در نوسانند:

سال‌ها دل‌ طلب‌ جام‌ جم‌ از ما می‌کرد / آنچه‌ خود داشت‌ ز بیگانه‌ تمنا می‌کرد

 

ا. وزنهای آرام دیوان

به سرّ جام جم آنگه نظر توانی کرد / که خاک میکده، کحل بصر توانی کرد

مباش بی می و مطرب که زیر طاق سپهر / بدین ترانه غم از دل به در توانی کرد

                                            ***

درخت دوستی بنشان که کام دل به‌بار آورد / نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد

***

چو مهمان خراباتی بهعزّت باش با رندان / که درد سرکشی جانا گرت مستی خمار آرد

 

در مورد هماهنگی موسیقی بیرونی و معنای شعر دو نکته مهم دیگر نیز باید مورد توجهقرار گیرد.

1. شاعر به موسیقی درونی شعر و تجانس و تناسب صوتی الفاظ و عناصر سازندة آنها توجه میکند و مثلاً در تمام اشعار غمانگیز  حافظ تناسب هجاهای بلند و تکرار آنها، نوعی تأثیرگذاری ویژه صوتی را بهوجود میآورد که القاء پیامهای متناسب با آهنگ شعر را آسان میسازد درحالیکه در اشعار نشاطانگیز، از هجاهای کوتاه و سریع، بیشتر استفادهمیکند. بدینترتیب، رابطه اجزاء شعر  حافظ بهلحاظ صوتی بسیار مهم است.

2. شاعر موسیقی درونی شعر خود را از تنوعی خاص و پردامنه سرشار میسازد که در تصویرسازی و خیالانگیزی شعر او تأثیری بهسزا بر جای مینهد و بهتجانس لفظ و معنا و کلیّت‌بخشیدن بهزیبایی ساختار شعر وی کمک میرساند. در این زمینه واجآرایی و استفاده از صداهای همگون و متناسب با معنا تأثیربخشی خاصی دارد:

از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر /  یادگاری که در این گنبد دوّار بماند

                                          ***

 خیال خال تو با خود بهخاک خواهم برد / که از خیال تو خاکم شود عبیرآمیز

 تا دل هرزهگرد  من رفت به چین زلف تو / زآن سفر دراز خود، عزم وطن نمیکند

***

 سرو چمان من چرا میل چمن نمیکند / همدم گل نمیشود یاد سمن نمیکند

***

 یاد باد آنکه چو یاقوت قدح خنده زدی/ در میان من و لعل تو حکایتها بود

بـ موسیقی کناری شعر: که مربوط به بررسی قافیه و ردیف شعر و متعلقات آنهاست و به تأثّرات شاعر از وزن‌، قافیه و ردیف شعر دیگران و استقبال و تقلید یا استفاده از آنها‌ می‌پردازد، و اشاراتی دارد به کسانی که به‌دنبال صورت و معنای شعر حافظ رفته‌اند‌، همچون بسحق اطعمه‌ی شیرازی که نقیضه‌هایی بر اشعار حافظ ساخته است. در این قسمت به چند خصوصیت اصلی هر شعر،  چون قافیه ، ذوقافیتین،وحروف وصداهای پیش و پس از روی ، ریدف و حاجب  و... توجه می‌شود‌ .

 در این بخش، اشعاری از شاعران پیش از حافظ یا معاصران وی که  به‌نوعی شباهت‌های  لفظی یا ساختاری و معنوی با شعر حافظ داشته‌اند، یا تصور می‌شود که حافظ از آنها استقبال یا اقتفا و پیروی و تضمین کرده باشد ،با استفاده از منابع مختلف به‌ویژه آنچه شادروان انجوی شیرازی در حواشی چاپ خود از دیوان حافظ، بدان اشاره فرموده‌اند، ذکر می شود

جـ موسیقی درونی شعر: یکی از هنرهای مهم حافظ آن است که  به‌ موسیقی‌ درونی‌ شعر و تجانس‌ و تناسب‌ صوتی‌ الفاظ‌ و عناصر سازنده‌ی‌ آنها توجه‌ می‌کند و مثلاً در تمامی‌ اشعار غم‌انگیز  حافظ‌ تناسب‌ هجاهای‌ بلند و تکرار آنها، نوعی‌ تأثیر‌گذاری‌ ویژه‌ی صوتی‌ یا معنایی‌ را به‌ وجود می‌آورد که‌ القای پیام‌های‌ متناسب‌ با آهنگ‌ شعر را آسان‌ می‌سازد، در‌حالی‌که‌ در اشعار نشاط‌‌انگیز، از هجاهای‌ کوتاه‌ و سریع‌، بیشتر استفاده‌ می‌کند. بدین‌ ترتیب‌، رابطه‌ی‌ اجزای شعر حافظ‌ به‌لحاظ‌ صوتی‌ بسیار مهم‌ است‌ و  حافظ‌ موسیقی‌ آوایی‌ و موازی‌های‌ آوایی‌ و خوشه‌های‌ صوتی‌ را در شعر خود رعایت‌ می‌کند:

حدیث‌ هول قیامت‌ که‌ گفت واعظ شهر / کنایتی‌است‌ که‌ از روزگار هجران‌ گفت (2/88)

نماز شام‌ غریبان‌ که‌ گریه‌ آغازم / به مویه‌ها غریبانه قصه‌ پردازم (1/325)

و بدین ترتیب‌، شاعر موسیقی‌ درونی‌ شعر خود را از تنوعی‌ خاص‌ پُردامنه‌ سرشار می‌سازد که‌ در تصویرسازی‌ و خیال‌انگیزی‌ شعر او تأثیری‌ به‌سزا بر جای‌ می‌نهد و به‌ تجانس‌ لفظ‌ و معنا و کلیّت‌ بخشید‌ن‌ به‌ زیبایی‌ ساختار شعر وی‌ کمک‌ می‌رساند. در این‌ زمینه‌ واج‌آرایی‌ و استفاده‌ از صداهای‌ همگون‌ و متناسب‌ با معنا، تأثیربخشی‌ خاصی‌ دارد:

از صدای‌ سخن‌ عشق‌ ندیدم‌ خوش‌تر / یادگاری‌ که‌ در این‌ گنبد دوّار بماند

                                       ***

خیال‌ خال‌ تو با خود به‌ خاک‌ خواهم‌ برد / که‌ از خیال‌ تو خاکم‌ شود  عبیرآمیز

                                       ***

تا دل‌ هرزه‌گرد من‌ رفت‌ به‌ چین‌ زلف‌تو / زآن سفر دراز خود، عزم وطن نمی‌کند

                                       ***

سرو چمان‌ من‌ چرا میل‌ چمن‌ نمی‌کند / همدم‌ گل‌ نمی‌شود یاد سمن‌ نمی‌کند

                                       ***

یاد باد آنکه‌ چو یاقوت‌ قدح‌ خنده‌ زدی / در میان‌ من‌ و لعل‌ تو حکایت‌ها بود

این بخش شامل‌: سه قسمت به شرح زیر است‌:

1و2. موسیقی مصوّتها و صامتها، در این بخش سعی می شود تا نشان داده شود که زمزمه‌ی صداها ( :واج‌آرایی) تا چه حد در موسیقی شعر حافظ و اوج‌گیری آن مؤثّر است و حافظ برای ایجاد  نوعی توازن و تناسب خاص در صورت و قالب شعر، تا  چه مایه از این عامل‌، به طور جدّی‌، خواسته یا نا‌خواسته‌، اما با حسی هنری و شاعرانه  استفاده می‌کند. مثلاً صدای مصوت بلند « آ» که از ردیف شعر برخا‌سته است در این بیت شعر طنینی مداوم دارد  و 10بار تکرارمی‌شود.         

دست از طلب ندارم تا کام من بر‌آید / یا تن رسد به جانان‌، یا جان زتن بر آید (1/229)

مثال از حافظ:

روزها رفت که دست من مسکین نگرفت /  ساق شمشاد‌قدی‌، ساعد سیم‌اندامی ( 2/458)

از دست برده بود‌، خمار غمم‌، سحر / دولت‌، مساعد آمد و‌ می‌، در پیاله بود (4/209)

دست از طلب ندارم تا کام من برآید / یا تن رسد به جانان، یا جان زتن برآید (1/229)

«واجآرایی» اصطلاحی است که استاد احمد سمیعی به جای «توزیع» یا «‌ هم‌حرفی» به‌کار برده است[2] و مراد از آن، کاربرد آگاهانه و گاه نا‌آگاهانه‌ی یک حرف [صدا] به تعدّد و تکرار، در یک جمله یا یک مصراع یا یک بیت است‌، نوعی از این واج‌آرایی‌، همان است که در شعر اروپایی، به آن «‌قافیه‌یآغازین»می‌گویند و در آن شرط است که حروف [صدای]اوّل کلمات‌، یکسان باشد ولی در واج‌آرایی‌، فقط تکرار یک حرف [صدا ] مهم است‌، سابقه‌ی این صفت یا ظرافت لفظی‌، بسی کهن است».(خرمشاهی، 1366: ج2،ص 760)

1. موسیقی معنایی؛ یعنی جنبه‌های هنری و بدیعی و بیانی هرشعر. در این بخش شعر حافظ از تنوعی ‌خاص و دامنه‌ی‌ سرشار بهره‌مند است که‌ در تصویرسازی‌ و خیال‌انگیزی‌ شعر او تأثیری‌ به‌سزا بر جای‌ می‌نهد و به‌تجانس‌ لفظ‌ و معنا و کلیّت‌‌بخشیدن‌ به‌ زیبایی‌ ساختار شعر وی‌ کمک‌ می‌رساند و در اکثر اشعار وی، بروز و ظهوری آشکار دارد.

2. نوع شعر: به‌‌لحاظ‌ انواع‌ و گونه‌های‌ معنایی‌ شعر حافظ‌ باید گفت‌ که دامنه‌ی این‌ معانی‌ وابسته است به پرواز تخیل و احساس شاعر و وسعت‌ و تنّوع‌ فرهنگی و واژگانی و میراث‌های ادبی و ذهنی او در لحظه‌ی آفرینش شعر و ایجاز و موقع‌شناسی هنری حافظ و آگاهی هوشمندانه‌ای که وی از درک و ذوق مخاطبان خود دارد.

حافظ عصاره‌ی آنچه‌ را که شاعران‌، نثر‌نویسان، هنرمندان‌،‌ عارفان‌‌، عاشقان‌ و فلاسفه‌ و رندان‌ و قلندران‌ و منتقدان‌، پیش از وی‌، در کلام‌ و بیان‌ منظوم و منثور خویش‌ مطرح‌ ساخته‌اند‌، با ذوق خلّاق خویش، به زیباترین و بهترین و هوشیارانه‌ترین صورتی، در ابیات خویش به نمایش گذاشته و دایره‌ی‌ معانی‌ وسیع شاعرانه‌‌ را گسترده‌تر ساخته است و به‌ همین‌ دلیل‌‌، محدود‌کردن‌ معانی‌ شعر حافظ‌ به چند موضوع‌ معیّن‌ چون‌ مدح‌، عرفان‌، عاشقانه‌، ماده‌ تاریخ‌، طنز، حکمت‌ و پند‌، به‌‌هیچ‌وجه‌ مبیّن‌ حوزه‌ی‌ گسترده‌ی‌ معنایی‌ شعر  وی‌ نخواهد بود؛ امّا با بررسی‌ دقیق‌ شعر  حافظ‌ می‌توان‌ به  چند محور اصلی‌تر که بیشتر نمایاننده‌ی حوزه‌ی شعر غنایی اوست، اشاره کرد مانند‌: عشق‌، شادی‌خواری‌، رندی‌، عرفان‌، فخریات‌، طبیعت‌‌گرایی‌، شکواییه‌ها و  خیّام‌واره‌ها، که در این بخش‌، به غنایی‌بودن یا نبودن شعر و گونه‌های مختلف آن از قبیل‌، عاشقانه‌ها‌ی زمینی و عرفانی‌، مدایح‌، اشعار اجتماعی‌، نیز اشاره می‌شود و در همین‌جا‌، حتی‌الامکان‌، شأن نزول شعر، زمان  و مکان سرایش آن‌، اوضاع اجتماعی‌، سیاسی و فرهنگی حاکم بر آن و تصویر‌ کلّی و خاصی که می‌توان از آن شعر داشت‌، ارائه می‌گردد و بدین‌ترتیب‌، این بخش را می‌توان به شناسنامه‌ی هر شعر و غزل حافظ تعبیر کرد و یکی از بارز‌ترین تفاوت‌های این شرح با شروح دیگر، وجود همین بخش است که برآن است تا پاسخی بیابد  برای  آنچه امروزه درباره‌ی تحلیل و تفسیر متن و هرمونتیک شعر، مطرح می‌شود.

 شعر حافظ تفسیر و تأویل‌پذیر است و این تفسیر‌پذیری‌، ناشی از منش شاعرانه و جوهره‌ی خلّاق «‌ شعر» اوست که ایجاز اعجاز‌آمیز‌، ایهام‌ها و نکته‌سنجی‌های شاعرانه‌،  راز‌آمیز و وسوسه‌گر‌، موجب چند‌معنایی‌شدن شعر حافظ می‌گردد و اندیشه‌ی خواننده را به روشنگر‌ی آن بر می‌انگیزد و در فهمیدن  راز پنهانی شعر و لایه‌های نهانی و پرجاذبه‌ی سخن‌، در‌گیر می‌سازد و همین خصلت چندسویگی و الماس‌وارگی شعر حافظ است که‌ سبب می‌شود تا هر خواننده‌ای با زاویه‌ی خاص دید خود شعر او را تحلیل و تفسیر کند و از آن برداشت خاص خود را داشته باشد که مسلّماً‌، در این کار‌، نه تنها عیبی نیست‌، بلکه نشان از دریافت و واکنش بسیار طبیعی هرخواننده‌ای است که با  ذات و جوهره‌ی سیّال شعر، روبه‌رو می‌شود‌، و درست در همین‌جااست که باید به هوش بود و دریافت که عامل این‌گونه برداشت‌ها‌، جوهره‌ی شعری و کمال سخن شاعرانه‌ی حافظ است که دارای چنان ظرفیّتی است که می‌تواند به طرز  شگفت‌انگیزی‌، ذهن ما را به پویش و جوشش و خلاقیّت وادارکند و فوران افکار و اندیشه‌های ما را میسر بسازد. 

باید توجه داشت که هر متنی‌، نظام دلالت‌های معنایی را برای مؤلّف دارد و نظام دلالت‌های  معنایی ویژه‌ای برای مخاطب‌، هرگونه سخن، هربار که در پیکر متن ارایه می‌شود دلالت خاصی دارد  و نیز هربار که دریافت می‌شود‌، ارجاع و دلالت تازه‌ای وجود دارد‌، در واقع‌، دریافت متن‌، (خواندن، شنیدن و دیدن) ایجاد سخن تازه‌ای است که به جای سخن مؤلّف به کار می‌رود، شناخت شخصی از نظام دلالت‌ها‌، تأویل متن است....(احمدی، 1383: 153)

شاید بتوان دلیل تأویل و تفسیر‌پذیری شعر حافظ را انس وسیع و همه‌‌جانبه‌ی شاعر با قرآن مجید و رسوخ شیوه‌های زبانی و بیانی آن کتاب آسمانی، در ناخود‌آگاه شاعر دانست و ما با توجه به همین تحلیل‌پذیری اشعار حافظ و آنچه از تحلیل و تفسیر متن و هرمونتیک آموخته‌ایم‌، تحلیل‌های خود را از شعر حافظ، برمبنای نظریه‌های جدید هرمونتیک‌ ارائه کرده‌ایم‌؛ اما باید این نکته را نیز در نظر داشته باشیم‌:

که هر تأویلی به گونه‌ای نسبی (برای زمانی خاص و در پیوند با یک دوران تاریخی) درست است‌، اما هیچ تأویلی به گونه‌ای قطعی  و مطلق، درست نیست». ( همان : ص 157) و با توجه به این موضوع است که در مباحث هرمنوتیک به سه محور« متن محوری»، « مؤلّف محوری» و «مفسّر محوری» اشاره می‌کنند‌ و نتیجه می‌گیرند که «به‌هیچ‌‌‌وجه نمی‌توانیم‌ در‌باره‌ی معنای یک متن صحبت کنیم‌، بدون اینکه به سهم خواننده‌، در آن توجه کرده باشیم».(سلدرون راما و همکاران، 1377: 92)

بنابر‌این بر بنیان اندیشه‌ی هرمونیکی مدرن‌، معنای یقینی شعر حافظ، به‌هیچ‌وجه دست‌یافتنی نیست؛ امّا همیشه در خواندن شعر حافظ،  پرسش‌ها‌یی به شرح زیر‌، برای هر خواننده‌ای مطرح می‌گردد‌:

    1. نوع محتوای شعر چیست؟ به‌طور‌کلی نوع شعر ممکن است غنایی یا حماسی یا تعلیمی یا نمایشی باشد، اما در بحث انواع معانی در شعر فارسی‌، می‌تواند عاشقانه‌، عرفانی‌، مد‌حی‌، حکمی‌، اخلاقی‌، وصفی‌، مرثیه‌، رندانه‌، شادی‌خوارانه‌ و مغانه‌،‌ رندانه‌ و قلندرانه‌  و... باشد.

    2. زمان و مکان سرایش  شعرکدام است؟ بدین معنی که غزل یا قالب‌های دیگر در چه هنگام و در چه مکانی و با چه هدفی ساخته شده است در همین‌جاست  که  معرفی رجال و شخصیت‌ها‌یی که در شعر مطرح می‌شوند با استناد به منابع موثّق می‌تواند مشکل‌گشا باشد.

    3. اوضاع فرهنگی، سیاسی و اجتماعی در شعر چگونه مطرح شده است؟

    4. مضمون کلی شعر: که در سطح عمودی شعر مطرح میشود و می‌تواند انگیزه‌ها و هدف‌های شاعر و پیام اصلی  و غرض از سرایش شعر را مشخّص و منعکس کند چیست.

 3. معنی واژههای شعر: در توضیح معنی واژه‌ها و ترکیبات و اصطلاحات دیوان حافظ، بدون داشتن پیش‌داوری‌، به سراغ شعر رفته‌ایم و کوشش کرده‌ایم که هر چه می‌نویسیم علمی و مبتنی بر واقعیت‌های درون‌متنی یا میان‌متنی باشد‌، نه اطلاعات لغوی محض که ممکن است در بافت شعر هیچ‌جایی نداشته باشد‌، به همین جهت گاهی از واژه‌ای معیّن‌، به‌دلیل نقش خاص آن در شعر، مفصّل‌تر بحث کرده‌ایم و در ذکر معنی  لغاتی کم‌اهمیت در متن، اختصار را رعایت کرده‌ایم و همیشه از فرهنگ‌های معتبری چون دهخدا، معین و فرهنگ‌های تخصصی شعر حافظ‌، استفاده‌ی فراوان  برده‌ایم.

  در این بخش واژه‌های کلیدی شعر‌، با ذکر شماره‌ی بیت، معنی می‌شود و فقط به‌معانی مورد نظر شاعر در آن بیت توجه می‌گردد و گاهی مثال‌ها‌یی در تبیین معنا‌، از خود حافظ یا شاعران و نثرنویسان دیگر ارائه می‌شود تا مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین معنا‌، برای آن واژه‌، ارائه شود‌، به همین دلیل اشاره به معنی واژه‌ها، اغلب، کوتاه و سرراست است و همین که معنای واژه‌ای با مضمون شعر تناسب داشته باشد، کافی است. اما، هرجا که لفظی جنبه‌ی ایهامی یا تصویری و هنری خاصی هم داشته باشد‌، مفصل‌تر بدان اشاره می‌شود و در همین بخش‌، شرح و توضیح اضافات‌، ترکیبات و جمله‌ها و عبارات شعر، برحسب نقشی که در ساختار معنایی و لفظی و هنری شعر بر عهده دارند‌، ارایه می‌گردد، با این هدف که روشن گردد که این قبیل کلمه‌ها، تر‌کیبات و جمله‌ها‌، از نظر لفظی و معنایی و حتی حالات صرفی و نحوی خود، چگونه در خدمت سخن حافظ و تأثیر‌بخشی آن در‌آمده‌اند. بنابراین کلمات هر شعر یا غزل، با این هدف توضیح داده می‌شود که خواننده، همه‌ی اطلاعات لازم را در‌باره‌ی آن‌، در چهار‌چوب ساختار همان شعر، به‌دست بیاورد و نیازی به مراجعه به بخش‌های دیگر کتاب نداشته باشد.

4. معنی بیتهای هر شعر: این بخش‌، با ذکر شماره‌ی بیت آغاز می‌شود و شرح معنای بیت‌ها به‌طور مستقل بیان می‌گردد تا برآیند کلّی مضمون و فکری باشد که با توجه به مضمون غزل‌، در محورهای افقی و عمودی شعر حافظ مطرح شده است‌، آنچه در این قسمت به‌عنوان حاصل معنای شعر ارایه می‌گردد، با توجه به تفسیر هرمونتیکی متن است که مبتنی  است بر  آنچه امروزه در «تحلیل و تفسیر متن و هرمونتیک شعر»، مطرح می‌شود، که معنای یقینی شعر  حافظ، به‌هیچ‌وجه دست‌یافتنی نیست.

معانی مطرح‌شده در این بخش‌، اگرچه گاهی می‌تواند با عقیده دیگران متفاوت  باشد‌؛ به هر حال از فضای عمومی حاکم بر غزل بیرون نیست و حتماً با مسایل درون‌متنی‌، میان‌متنی و خارج از متنی غزل مربوط است و درک خاص ما را از آن غزل نشان می‌دهد که از هم اکنون با تواضع بسیار، این نکته را روشن می‌سازم که برآیند این معانی به هر نحو که باشد، ناشی از نفهمیدن متن و اشتباه نیست‌، بلکه با توجه به تفسیر مبتنی بر متنی است که این‌جانب با توجه به معیارهای خاص و منطقی خود از جانمایه‌ی کلام حافظ داشته است؛ زیرا این‌جانب طی سال‌ها همه‌ی نظر‌ها‌، شرح‌ها و توضیحات و حتی اشارات مختصر و مفصّل مختلفی را که درباره‌ی هر کلمه‌ی شعر حافظ در هرجا ( بنا‌بر کتاب‌شناسی‌های حافظ ) خوانده‌ و تجزیه و تحلیل کرده‌ام و در کلاس‌ها تدریس کرده‌ام و از همه‌ی آنها خبر‌دار شده‌ام و سپس با توجه به آنها‌، برداشت خود را ارائه داده‌ام‌، بی‌آنکه در صحّت آنها پافشاری خاصی داشته باشم و به همین جهت، هر نظر منطقی و متفاوتی هم که راهی به درک بهتر شعر حا‌فظ می‌برده است و به روشنگری شعر حافظ و درک بهتر خواننده  بیشتر کمک می‌کرده است‌، با اشاره‌ی دقیق به منابع و مآخذ آن‌ یاد کرده‌ام‌، آن چنان‌که  حتی گاهی معانی متضاد‌، هم در کنار هم‌، مطرح شده‌اند تا خواننده‌ی هوشمند‌، خود بهترین معنا و تفسیر را انتخاب کند؛ امّا با احترام فوق‌العاده به همه‌ی کسانی که در تفسیر یا شرح یک بیت‌، با معنای ارائه شده با من موافق نیستند تقاضا می‌کنم به نکات زیر توجه بفرمایند:

1. برای ارائه‌ی هر معنایی‌، به اغلب منابع موجود که در‌باره‌ی آن وجود داشته و معقول و مستند و علمی به نظر می‌رسیده است، مراجعه و نتیجه‌، دقیقاً ذکر و به‌طور علمی ارجاع داده شده است.

2. در عین توجه به همه‌ی نظرها و معانی ارائه‌شده‌، با توجه به اجزای سخن و جمله‌ها و عبارات و مضمون شعر مورد نظر حافظ، طبعاً معنی را مطا‌بق درک خود از سبک و سیاق  حافظ ارایه داده‌ایم و به  معنی‌گردانی‌ها‌، معنی‌سازی‌ها و نو‌آوری‌های لفظی حافظ توجه داشته‌ایم چنان‌که مثلاً لفظ«گفتن» و مشتقات آن را بر حسب کاربرد‌های حافظ، دارای بیش از 50 معنی یافته‌ایم که به همان سیاق‌، در بیان معنی واژگان و جمله‌ها و عبارات‌، عمل‌ کر‌ده‌ایم.

3. به معنی هر کدام ا‌ز الفاظ و جمله‌ها و ابیات‌، بر حسب تناسبی که با معانی بیت داشته‌اند و با ذکرمشابها‌ت آنها در دیوان حافظ، توجه کرده‌ایم.

4. به ایهامات که یکی از ویژگی‌های مهم و پر اهمیّت جنبه‌های الماسی‌شد‌ن شعر حافظ است‌، توجه بسیار داشته‌ایم و کوشیده‌ایم تا هر نوع معنایی را با در‌نظر‌گرفتن این ویژگی شعر حافظ ارائه کنیم و حتی‌الامکان، در هر کلمه و جمله یا هر مصراع و بیت حافظ‌، به ایهامات مهم آن توجه داشته باشیم‌.

5. منابع بهتر شناخت شعر منابع و مآخذ: در عین مطالعه و آگاهی از شروح قدیمی حافظ با این هدف  که تحت تأثیر هیچ‌یک از نظریات کلیشه‌ای گذشتگان در‌باره‌ی حافظ قرار‌نگیریم‌، از هیچ‌یک از آنها( مگر در موارد‌ی بسیار معدود)استفاده نکرده‌ایم و در برابر‌، دقیقاً همه‌ی پیشنهاد‌های علمی و مبتنی بر استدلال معاصران‌، را در مورد کلمات‌، جملات و مصاریع و ابیات، که در کتب‌، مجلات و سمینارها مطرح شده است‌، مطمح نظر داشته‌ایم و به همین دلیل‌، اغلب کتابها‌، مقالات و نظرها را درباره‌ی شعر حافظ‌، خوانده و دیده و مأخذ و منبع‌، آنها را نشان داده‌ایم.

در این زمینه، مخصوصاً از کتابشناسی حافظ دکتر مهرداد نیکنام و کتاب ابیات بحثانگیز حافظ از  دکتر ابراهیم قیصری، استفاده‌ی فراوان برده‌ایم.

مشخصات کامل همه‌ی منابعی که به نحوی در توضیحات هر شعر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و حتی کتب و مقالاتی که برای مطالعه‌ی آن شعر می‌تواند سودمند با‌شد ارجاع داده‌ایم تا خواننده‌ی علاقمند، خود مستقیماً از آنها استفاده نماید و اطلاعات بیشتری به دست آورد. به عنوان مثال، این بخش در غزل 1 چنین آمده است:

 

5. منابع مطالعه غزل

امین ریاحی، محمّد. 1368. گلگشت در شعر و اندیشه‌ی حافظ. تهران: علمی.

اهلی شیرازی.1344. کلّیات مولانا اهلی شیرازی. به‌کوشش حامد ربّانی. تهران: کتابخانه‌ی سنایی.

اهور، پرویز.1336/1363. کلک‌ خیال‌انگیز( فرهنگ جامع دیوان حافظ). 2ج. تهران:  زوّار/ بارانی.

حافظ شیرازی خواجه شمس‌الدین محمد. 1361. دیوان خواجه حافظ شیرازی. تصحیح سید ابوالقاسم انجوی شیرازی. چ 4. تهران: جاویدان.

خرمشاهی، بهاءالدین. 1366.  حافظ‌نامه. 2ج. تهران: علمی‌ و فرهنگی.

رجایی بخارایی، احمدعلی. 1340. فرهنگ اشعار حافظ. تهران: زوّار.

زرّین‌کوب‌، عبدالحسین. 1354. کوچه‌یرندان‌. تهران: امیرکبیر.

ـــــــــــــــــــــ . 1368.  نقش بر آب. تهران: معین.

سعدی شیرازی، شیخ مصلح‌الدین عبدالله. 1340. متن کامل دیوان شیخ اجل سعدی شیرازی. به‌کوشش مظاهر مصفّا. تهران: کانون معرفت.

سودی بسنوی، محمّد. 1366. شرح‌ سودی‌ بر حافظ‌. ترجمه‌ی‌ عصمت‌ ستارزاده.‌ 4ج. چ6. تهران: نشر‌ زرین‌ و نگاه‌.

شبستری، شیخ محمود. 1385. گلشن راز. تصحیح بهروز ثروتیان. چ 2. تهران: امیرکبیر.

قزوینی، محمد. 1324 و1325. «بعضی تضمین‌های حافظ (تکمله)». یادگار. س1. ش5.

مصفّا، ابوالفضل. 1369. فرهنگ ده هزار واژه از دیوان حافظ. تهران: پاژنگ.

مطهری، مرتضی. 1378. آینه‌ی جام، دیوان حافظ (همراه با یادداشت‌ها). تهران: صدرا.

نیساری، سلیم. 6/1385. دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی/ نشر آثار.

هروی، حسین‌علی.1367. شرح غز‌‌ل‌های حافظ. 4ج. تهران: نشر نو.

(اگر چه این قسمت برای صرفه‌جویی در صفحات، به‌وسیله‌ی ناشر از متن شرح جدا و یکجا، در بخش منابع کتاب ذکر شده است).

                                                    دکتر منصور رستگار فسایی

                                                                  استاد بازنشسته‌ی دانشگاه شیراز

                                                                    و استاد مدعوّ بخش مطالعات خاور نزدیک

                                                                  دانشگاه اریزونا ـ توسان

 

 

 

 

 

 

 

نمونه کار شرح:

 

غزل‌1

 

طرّه‌  نافه‌گشای‌

 

الا یا ایّهاالسّاقی‌! اَدِر کأساً و ناوِلها

 

که‌ عشق‌ آسان‌ نمود اوّل‌، ولی‌ افتاد مشکل‌ها


به‌ بویِ نافه‌ای‌، کاخر، صبا، زان‌ طرّه‌ بگشاید

 

ز تاب‌ِ زلف مشکینش‌، چه‌ خون‌ افتاد در دل‌ها!!


به‌ می‌، سجّاده‌، رنگین‌ کن‌، گرت ‌پیر ِ ُمغان‌ گوید

 

که‌ سالک‌، بی‌خبر نبود، ز راه‌ و رسمِ‌ منزل‌ها


مرا، در منزل‌ِ جانان‌، چه‌ امنِ عیش‌، چون ‌هردم‌،

 

جَرَس‌ فریاد می‌دارد که‌: «بربندید  محمل‌ها»


شب‌ِ تاریک‌ و بیم‌ِ موج‌ و گردابی، ‌چنین‌ هایل‌!!

 

کجادانندحال ‌ما، سبکبارانِ ‌ساحل‌ها


همه‌ کارم‌، ز خودکامی‌، به‌ بدنامی، کشید، آری

 

نهان‌، کی‌ ماند آن‌ رازی‌، کز آن‌، سازند محفل‌ها


حضوری‌ گر همی‌خواهی‌، ازو، غایب‌ مشو حافظ!


مَتیْ ما تَلقَ  مَن‌  تَهوی‌، دَعِ الدُّنیاوأهمِلْها

 

اختلاف نسخه‌ها

2. ح ک: به بوی نافة زلفی کز او گیرد دل آرامی / و ط: زان زلف بگشاید / * ز ط ل: زتاب جعد / ح ک:  زتاب آتش عشقش / م: چه خون افتاده  3. م: زرسم و راه  4. ح م: مرا در مجلس جانان  5. الف ح: شبی تاریک / ح: چنین سایل / * ب: به ساحل‌ها 6. ز ح ل: کشید آخر / *ه: آن کاری / ح ک ل: کز او سازند  7. و ط: مشو غایب از او حافظ / ح م: از او غافل مشو حافظ / ک: زما غافل مشو حافظ 

 


 

1. ساختار غزل‌

الف‌ـ موسیقی‌ بیرونی‌ (وزن‌ شعر):  مفاعیلن‌ مفاعیلن‌ مفاعیلن‌ مفاعیلن: بحر هزج‌ مثمّن‌ سالم‌.

هر مصراع‌ این‌ غزل‌ دارای‌ 16 هجاست‌ که 4 هجای‌ آن کوتاه‌ و 12 هجای آن ‌بلند است.

ب‌‌ـ موسیقی‌ کناری‌: از غزل‌های ردیف‌دار حافظ است که ردیف آن «ها»  است و قافیة آن در کلمات ناول، مشکل، دل و... قرار دارد.

در دیوان‌ شمس‌ مغربی‌ که‌ شاعری جوان‌تر از معاصران حافظ‌ است‌، غزلی‌ است‌ که‌ مطلعش‌ بی‌شباهت‌ به‌ مطلع‌ غزل‌ حافظ‌  نیست‌:

اَدر لی‌ راحَ توحیدٍ الا یا ایّهاالسّاقی /  أرِحنی‌ ساعهًًْ عنّی‌ و عن‌ قیدی‌ و اطلاقی (زرین‌کوب، 1368: 209)

در دیوان ابوالفضل عبّاس أحنف، شاعر معاصر هارون‌الرّشید، بیتی نزدیک به این مضمون وجود دارد:

یا ایّهاالسّاقی ادر کأسناً / و أکرِر علَینا  سیّد الأشرباتِ (شرح دیوان احنف، چاپ بغداد، 1947 به نقل از همو، همان)

ج‌‌ـ موسیقی‌ درونی‌: در حوزة موسیقی مصوت‌ها، در این غزل، صدای مصوّت بلند‌ «آ»، در همة محورهای افقی و عمودی شعر می‌پیچد و در همة‌ بیت‌ها شنیده‌ می‌شود و هماهنگی‌ درونی‌ مصوت‌ها را سامان‌ می‌بخشد به‌نحوی‌که این صدا، در بیت نخست، 10بار؛ در بیت دوم، 7بار؛ در بیت سوم، 5بار؛ در بیت چهارم، 6بار؛ در بیت پنجم، 9بار؛ در بیت ششم، 10 بار و در بیت هفتم،  8بار شنیده می‌شود و در القای اندوه و غمی که شاعر را می‌آزارد، بسیار موثّر است و خواننده می‌تواند صدای «آه‌کشیدن» حافظ را از خلال ابیات غزل بشنود که از مشکلات راه و نرسیدن  به‌وصل در رنج است.

در واج‌آرایی صامت‌ها هم، دو صدای «د» و «ر»، در این غزل  بیشتر شنیده می‌شود چنان‌که «د» در بیت اوّل و سوم، 3بار؛ در بیت دوم، 4بار؛ در بیت چهارم، 7بار تکرار می‌شود، صدای «ر» هم در بیت چهارم، 7بار و در بیت پنجم و ششم، 3بار به گوش می‌رسد.

خرمشاهی(760:1366) می‌نویسند:

واج‌آرایی اصطلاحی است که آقای احمد سمیعی به‌جای  «توزیع» یا «هم‌حرفی» برابر با alliteration انگلیسی، به‌کار برده است و مراد از آن، کاربرد آگاهانه و گاه ناآگاهانة یک حرف [صدا] به تعدّد و تکرار، در یک جمله یا یک مصراع یا یک بیت است، نوعی از این واج‌آرایی، همان است که در شعر اروپایی، به آن «قافیة آغازین»  می‌گویند و در آن شرط است که حروف [صدای] اوّل کلمات، یکسان باشد ولی در واج‌آرایی، فقط تکرار یک حرف [صدا] مهم است، سابقة این صفت یا  ظرافت لفظی، بسی کهن است هفت‌سین معروف نیز نباید با همین تناسب بی‌ارتباط باشد،... سعدی گوید:

شب است و شاهد و شمع و شراب و شیرینی /غنیمت است دمی، روی دوستان بینی

(سعدی، ص 645؛ خرمشاهی، 1366: 760)

در حوزة موسیقی معنایی شعر نیز، صرف نظر از ملمّع‌سازی شاعر، در بیت اوّل و آخر، تشبیه، استعاره، مجاز، ایهام و ابهام و تناسب بر زیبایی لفظی و معنای شعر افزوده‌اند.

 

2. نوع‌ غزل‌

غزلی‌ عرفانی‌ است‌ که‌ با ارتباط‌ عمودی‌ ابیات‌ و معانی‌ همراه‌ است‌ و موضوع‌ آن‌ مشکلاتی‌ است‌ که‌ در راه‌ سلوک‌ برای‌ مرید پیش‌ می‌آید؛ زیرا با آنکه‌ مرید در آغاز می‌پندارد که‌ راهی‌ ساده‌ و آسان‌ را در پیش‌ گرفته‌ است‌، در عمل‌ درمی‌یابد که‌ سلوک‌، دشواری‌های‌ فراوان‌ دارد و به‌سادگی‌ به‌ فیض‌ و کشف‌ و کرامتی‌ دست‌ نمی‌یابد و برای‌ او حتّی‌ لحظه‌ای‌ «حال‌»، با رنج‌ بسیار، همراه‌ است‌.

حافظ‌، خودکامگی‌ و عدم‌ پیروی‌ کامل‌، از دستورهای‌ مرشد را دلیل‌ نامرادی‌ و رسوایی‌ مریدان‌ می‌داند و توصیه‌ می‌کند که‌ مرید، سخن‌ و راهنمایی‌های‌ مراد خود را با گوش‌ جان‌ بشنود و به‌کار بندد تا به «حضور» دست ‌یابد و چون‌ بدین‌ توفیق‌ دست ‌یافت‌، از دنیا و مافیها، بگذرد. از دیگر ویژگی‌های  این  غزل عبارت‌اند از:

1/2. این غزل، اگرچه‌ به‌لحاظ‌ ترتیب‌ الفبایی‌، در آغاز دیوان‌  حافظ‌  آمده است؛ نخستین غزل حافظ به‌لحاظ تقدّم سرایش غزل نیست و از آنجا که اشعار حافظ پس از مرگ وی به‌وسیلة کسانی چون محمّد گلندام، صرفاً برمبنای ترتیب الفبایی حرف آخر بیت در غزل و رعایت همین ترتیب در حرف آغازی آن تنظیم شده، این غزل تصادفاً در آغاز دیوان خواجة شیراز قرار گرفته است، درحالی‌که اگر مبنای تاریخ سرودن غزل، ملاک تنظیم دیوان قرار می‌گرفت، شاید این غزل بحث‌انگیز، هرگز در آغاز دیوان نمی‌آمد و به شهرت و آوازة امروزی خود نیز نمی‌رسید؛ امّا حتی با توجه به ترتیب الفبایی حروف اوّل و آخر بیت مطلع، باید این غزل پس از غزل معروف زیر قرار می‌گرفت که حرف اوّل مطلع «أگ» و حروف آخر آن «را» است، درحالی‌که مطلع این غزل با حروف «ألا» شروع و با «ها» ختم می‌شود که هردو مؤخّر بر حروف این غزل‌اند که مطلع آن چنین است:     

اگر آن ترک شیرازی، به‌دست آرد دل ما را / به خال هندوش بخشم، سمرقند و بخارا را

2/2. بیت‌ اوّل‌ و آخر غزل‌، ملمّع‌ است؛‌ امّا در بیت‌ اوّل‌، مصراع‌ نخست‌ ‌و در بیت‌ آخر، مصراع‌ دوّم‌ عربی است. 

3/2. غزل‌ دارای‌ ابیات‌ الحاقی‌ نیست؛‌ ولی‌ بیت‌ دوّم‌ دارای‌ گونه‌های‌ مختلف‌ ضبط‌ است‌ و بیت‌ اوّل‌ نیز هیچ‌ نسخه‌بدل‌ و تفاوتی‌ در واژه‌ها و ضبط‌ ندارد.

4/2. در این غزل‌ موسیقی‌ کلمات‌ و همنوایی‌ آنها، در اکثر بیت‌ها دیده‌ می‌شود.

مصراع اول مطلع غزل، منسوب به ابومالک‌ غیاث‌الدین اخطل‌بن‌غوث‌التغلبی‌النّصرانی، شاعر دورة بنی‌امیّه است:

اناالمسموم‌ ما عندی‌ بِتریاق‌ و لاراقٍ / أدِرکأساً و  ناو ِلها ألا‌یاایّهاالسّاقی

برخی، مصرع اوّل این بیت را برگرفته از مصراع دوم شعری معروف از یزید، پسر معاویه گرفته‌اند و آن را به دو  صورت زیر ضبط کرده‌اند:

1. مَضی فی غفلهًْ عمری، کذالک یذهبُ‌الباقی / أدِر کأساً و ناوِِلها، ألایاایّهاالسّاقی

2. أنا المسمومُ ماعِندِی، بِِتِریاقٍ و لاراقیٍ / أدِر کأساً وَ ناوِلها، ألایاایّهاالسّاقی

محمّد قزوینی، انتساب این بیت را به یزیدبن‌معاویه، مردود دانسته و نوشته است:

راقم این سطور با فحص بلیغ، از مدّتی متمادی به این طرف، در غالب کتب متداولة راجع به ادبیات عرب و اشعار عرب و کتب و تواریخ و رجال... و بسیاری از کتب دیگر از همین قبیل، مطلقاً و اصلاً، و به‌وجه من‌الوجوه، از این  دو بیت منسوب به یزیدبن‌معاویه، در هیچ‌جا نشانی و اثری و خبری نیافتم و فوق‌العاده، مستبعد می‌دانم که در تمام این مدّت طویل، از صدر اسلام تا قرن دهم، هیچ‌یک از این‌همه رُواهًْ اخبار و اشعار عرب و مؤلّفین این‌همه کتب متکثّرة متنوّعه، راجع به ادبیات عرب، از وجود این اشعار منسوب به یزید، که سودی نقل کرده، مطلع  نشده باشند و فقط و در اواسط قرن دهم یا نهم، آن‌هم در ترکیه، آن هم مطلقاً و اصلاً بدون ذکر هیچ سندی و مدرکی و مأخذی، حتی مأخذی ضعیف و غیر معتبری... این‌جانب احتمال بسیار قوی می‌دهم، بلکه تقریباً قطع و یقین دارم که اصل این حکایت را با این اشعار عربی و پس از انتشار عالمگیر و  روزافزون دیوان خواجه و نفوذ آن در  بلاد عثمانی... بعضی از متعصّبین علما و فقهای اهل ظاهر ِ آن جماعت، برای تحذیر مردم از مطالعة دیوان حافظ... این حکایت سخیف  و این اشعار سست خنک را عالماً و عامداً، جعل‌کرده و نسبت آن را به یزید داده و مابین مردم منتشر نموده‌اند. (محمد قزوینی، 1324: 78ـ 69)

در آثار شعرای عرب بیتی وجود دارد از ابوالفضل عبّاس‌بن‌اخفش، شاعر معاصر هارون‌الرّشید که گفته است:

یَا ایُّهاالسّاقی أدِر کأسُنا / و اکرِرْ علینا  سَیّدألاشرباتِ

قزوینی احتمال می‌دهد که حافظ این مصراع را از روی‌ غزل‌ ملمّع‌ سعدی‌  در بدایع‌ ساخته‌ است و‌ از همه‌ حیث‌ از آن‌ غزل‌ ملهم‌ شده‌ باشد‌، آن غزل‌ سعدی‌  چنین‌ است‌:

به‌ پایان‌ آمد این‌ دفتر، حکایت‌ همچنان‌ باقی / به‌ صد دفتر نشاید گفت‌ حسب‌ حال‌ مشتاقی

‌قم‌ إملاء و أسقنی‌ کأساً و دع‌، ما فیه‌ مسموماً / مریضُ‌العشق‌ِ لایبری‌ و لایشکوا  الی‌الرّاقی

اما این مسئله؛ یعنی انتساب این مصراع به یزید‌بن‌معاویه، که شیعیان به‌علت به‌شهادت‌رسانیدن حضرت امام حسین او را دشمن می‌داشته‌اند، در میان شاعران قرون 10 و 11 رواج داشته است و اشعاری سست، منسوب به اهلی شیرازی (متوفی1535 م.) هم در این باره نقل شده است که هیچ اثری از آن، در دیوان چاپی وی نیست:

خواجه حافظ را شبی دیدم به خواب / گفتم ای در فضل و دانش بی‌مثال

از چه بر خود بستی این شعر یزید / با وجود این‌همه فضل و کمال

گفت: تو واقف نئی ز این  مسئله / مال ِکافر،  هست  بر مؤمن حلال

 (به نقل از نسخة خطی دیوان حافظ به شمارة 199 کتابخانة مدرسة عالی سپهسالار ).

و به همین طریق، ابیاتی هم از کاتبی نیشابوری(متوفی استرآباد، حدود 850 ـ 838 ﻫ.ق.) نقل شده است در جواب به شعر فوق‌الذکر:

بسی در حیرتم از خواجه حافظ / به نوعی کِش خرد، زان عاجز  آید

چه حکمت دید در شعر ِ یزید او / که در دیوان، نخست، از وی سراید

اگرچه  مالِ کافر، بر مسلمان / حلال   است و  در او، قیلی نباید

ولی از شیر این عیبی بزرگ است / که  لقمه،  از دهانِ سگ، رباید

مطهری(10:1378)، در حواشی خود بر این غزل، ضمن تأیید انتساب این مصراع به یزید، افزوده‌اند: همچنان‌که این بیت:

چو آفتاب ِ می، از مشرق ِ پیاله برآید / زباغ ِ عارض ِ ساقی، هزار لاله  برآید

یادآور بیت دیگر او (یزید) است که:

شُمَیسهًْ کُرمٍ، بُرجُها، قعر ِ دتها / و مشرقهاالسّاقی و مغربها، فمی ( آئینة جام 10)

                                                                  

3. واژه‌های‌ غزل‌

بیت‌ 1:  ألا: حرف استفتاح که در آغاز سخن، قرار می‌گیرد و در افادة معنی تأکید می‌کند و برای تنبیه مخاطب است:  هان‌، بدان و آگاه باش./ یا: هان، ای./ ایُّ: منادای مفرد و معرفه./ ها:حرف تنبیه و از آنجا که حرف تنبیه «ها» لازم‌الإضافه است، به جای مضاف‌إلیه قرار گرفته است./ ألسّاقی: در عربی تقدیراً مرفوع است و در واقع منادای واقعی «أیّ» همین کلمة ساقی است. ساقی‌، در اصل‌ نوشانندة‌ آب‌ است‌ ولی‌ به میگسار، که‌ نوشاننده‌ و دهندة شراب‌ است، گفته‌ شده‌ است‌ و در اصطلاح‌ به‌ چهار معنی‌ به‌ کار رفته‌ است‌: 1. حق‌تعالی‌ 2. مرشد کامل‌ (حضرت‌ محمّد«ص‌») 3. شیخ‌ و مرشد و پیر 4. معشوق./  ألا یا ایّها السّاقی‌: هان  ای‌ ساقی‌، ای‌ میگسار./ أدِر: فعل امر مخاطب مفرد: به‌ گردش‌ درآور، بگردان‌./ کأس‌: (کأساً در حالت مفعولی)، جام‌ شراب‌، ساغر، قدح پر از شراب./  ناوِل: فعل امر مخاطب مفرد: بده، بنوشان./ ها: ضمیر اول شخص مفرد مؤنّث: آن‌ را./ ناولها: فعل و فاعل و مفعول: در اصل باید «ناولنیها» باشد: بده‌، آن‌ را به من، برسان‌ آن‌را به من، جام شراب را به من برسان و بده./  که‌: زیرا که.‌/ عشق‌: کار عشق‌. عشق به‌معنی افراط در محبت‌ورزی و علاقه است که  ریشه‌ای، تصویری هم دارد بدین معنی که «عَشَقَ» به‌معنی پیچش گل و گیاه به دور درخت گرفته شده است  که به همان‌سان در گرد وجود عاشق و بر محور معشوق می‌پیچد و ماجراهای مادی و معنوی فراوان می‌سازد، حافظ عشق را یک عبادت می‌داند  که در طریقت، نیروی محرّکة سلوک است و آتشی است که به جان عاشق می‌افتد و وجود وی را در شمع  معشوق نابود می‌کند و بی آن، وجود انسان، به سنگ و نبات و حیوان نزدیک می‌شود و رنگ خودخواهی و خودپرستی می‌گیرد  و به همین جهت «عشق» از واژه‌های اساسی و پرکاربرد شعر حافظ است که در مرکز اندیشه‌ها، نوآوری‌ها و رندی‌های حافظ  قرار می‌گیرد، تا آنجا که  حافظ بدون «‌عشق»  قابل تصور و تصویر نمی‌نماید.

حافظِ رند  اسطورة عشق و دلدادگی‌های درونی و بیرونی است و خرابی از عشق را مایة آبادانی هستی خویش می‌شمارد و عاشقی است که عاقلی را گناه  می‌داند:

*ورای طاعت دیوانگان، ز ما مطلب / که شیخ مذهب ما، عاقلی، گنه دانست

*ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی / ترسم این نکته، به تحقیق، ندانی دانست

*اگرچه مستی عشقم خراب کرد ولی / اساس هستی من، زان خراب، آباد است

حافظ، عشق را مایة سربلندی و جاودانگی می‌داند:

*هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق / ثبت است بر جریدة دوران دوام ما

*از آن، به دیرِ مغانم، عزیز می‌دارند / که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست

حافظ، عشق را نصیبة ازلی و هدیة الهی می‌شمارد و به عشق‌ورزی به‌عنوان نوعی عبادت می‌نگرد:

دلا منال ز بیداد و جور یار که یار / تو را نصیب همین کرده است و این، داد است

نُمود: به‌ نظر رسید./ افتاد: رخ داد، اتفاق افتاد./  افتاد مشکلها: مشکلات‌ فراوان‌ پدید آمد و اتفاق افتاد. به‌نظر خواجة شیراز، به‌رغم آنکه کار عشق، در آغاز آسان و بی‌دشواری به‌نظر می‌رسد، در عمل با دشواری‌های فراوان همراه است که می‌تواند چندسویه هم باشد و حافظ  این مشکلات را در اشعار خود به چند صورت بازگو می‌کند:

1. مشکلاتی که در درون خود عاشق است و اینکه عاشق، تا چه حد می‌تواند دل خود را از غیر دوست خالی کند و آن  را از محبت معشوق پر سازد:

معشوق، عیان می‌گذرد بر تو ولیکن / أغیار همی‌بیند، از آن، بسته نقاب است

2. مشکلاتی که از بی‌عنایتی و ناز و غمزه و دلبری‌ها یا رفتارهای معشوق برای عاشق ایجاد می‌شود که خواجه از آن به انواع مختلف یاد می‌کند:

*بی‌مزد بود و منّت، هر خدمتی که کردم / یارب مباد کس را، مخدومِ  بی‌عنایت

*غلام نرگس جماّش آن سَهی‌سَروَم / که از شراب غرورش به کس نگاهی نیست

*یارب مگیرش، ارچه دل چون کبوترم / افکند و کشت و عزّتِ  صیدِ حرم، نداشت

*با که این نکته توان گفت که آن سنگین‌دل / کشت ما را و، دم ِ عیسی ِ مریم، با اوست

*دلبر، آسایش ِ ما مصلحتِ  وقت ندید / ورنه، از جانبِ ما، دل‌نگرانی  دانست

*دلم، ربودة لولی‌وشی است شورانگیز / دروغ‌وعده و، قتّال‌وضع و، رنگ‌آمیز

*رسم عاشق‌کشی و شیوة شهرآشوبی / جامه‌ای بود که بر قامتِ  او دوخته بود

* دست در حلقة آن زلف دوتا نتوان کرد / تکیه، بر عهد تو و باد صبا ‌نتوان کرد

3. مشکلاتی که از سوی دیگران برای عاشق ساخته می‌شود و می‌توان آن را مشکلات  اجتماعی نامید و این قبیل مشکلات را می‌توان به چند بخش تقسیم کرد:

1/3 . مشکلاتی که از اطرافیان و نگهبانان و سخن‌چینان،  برای عاشق فراهم می‌شود:

دشمن به قصد حافظ اگر دم زند، چه باک / منّت خدای را که نیم شرمسار دوست

ز رقیب دیوسیرت، به خدای خود پناهم / مگر آن شهاب ثاقب، مددی دهد سها را

از سخن‌چینان ملالت‌ها پدید آمد ولی / گر میان همنشینان ناسزایی رفت رفت

2/3. مشکلاتی که از علما‌، واعظان‌، دوستان و مدعیانی است که‌ از عشق منع کنند:

زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست / در حق ما هرچه گوید جای هیچ اکراه نیست

* دیگر مکن نصیحت حافظ که ره نیافت / گمگشته‌ای، که بادة نابش به کام رفت

3/3. از کسانی که به عشق اعتقاد ندارند و منکر عشق‌اند و شاعر را ملامت می‌کنند:

شرم از آن چشم سیه بادش و مژگان دراز / هرکه دل‌بردن او دید و در انکار من است

4/3. فراق و دوری از یار:

دلبرم عزم سفر کرد، خدا را یاران / چه‌کنم با دل مجروح، که مرهم با اوست

آن ترک پری‌چهره که دوش از بر ما رفت / آیا چه خطا دید که از راه خطا رفت

5/3. بی‌درمانی درد عشق:

حافظ اندر درد او می‌سوز و بی‌درمان بساز / زآنکه درمانی ندارد درد بی‌آرام دوست

6/3. بی‌نشانی معشوق:

نشان یار سفرکرده از که جویم  باز / که هرچه گفت برید صبا پریشان گفت

بیت‌ 2:   به‌ بوی‌به‌ هوای‌، در آرزوی‌، حافظ در جایی دیگر گوید:

به بوی زلف و رخت می‌روند و می‌آیند / صبا به غالیه‌سایی و گل به جلوه‌گری

به بوی زلف تو گر جان به باد رفت چه شد / هزار جان گرامی، فدای جانانه

بوی: از کلمات ایهام‌انگیز حافظ است که  در ارتباط با نافه، طرّه، جعد، گشودن، رایحة خوش و بوی خوش زلف یار را به مشام می‌رساند؛ ولی ایهاماً به معنای بویه به‌معنی آرزو و هوس هم هست: مثل آنچه در این ابیات دقیقی آمده است:

به دو چیز گیرند مر مملکت را / یکی پرنیانی، یکی زعفرانی

یکی زرّ ِ نام ملک برنوشته / دگر، آهنِ آبدادة یمانی

کرا بویة وصلت مُلک خیزد / یکی جنبشی بایدش، آسمانی

نافه‌: غلاف مشک، کیسه‌ای‌ است‌ در ناف‌ آهوی‌ ختنی‌ که‌ از منافذ آن‌، ماده‌ای‌ بسیار خوشبو و سیاه‌ به‌ بیرون‌ می‌تراود به‌ نام‌ مشک‌ که‌ در ادب‌ ما برای‌ هر چیز خوشبو و سیاه‌، معمولاً برای‌ زلف‌ و خال‌، تصویر قرار می‌گیرد و گاهی‌ کنایه‌ از بوی‌ شراب‌ است‌. در اینجا موی‌ گره‌دار و سیاه‌ معشوق‌ که‌ به‌‌وسیلة باد صبا گشوده‌ می‌شود و از آن  بوی‌ خوش‌ مشک که در درون نافه قرار دارد، به‌ مشام‌ عاشق‌ می‌رسد، مراد است وگرنه خود نافه، خوشبو نیست./ نافه‌گشودن‌بوی‌  نافه‌ را به‌ مشام‌ رسانیدن‌، کیسة‌ مشک‌ را گشودن.‌/ آخِر: سرانجام، عاقبهًْالامر،(معنای تأکید و تعریض دارد.)/ صباباد صبح‌، باد شمال‌ که‌ خنک‌ و ملایم‌ است‌./ طرّه‌دسته‌ای‌ از موی‌ سر که‌ در پیشانی‌ افتاده‌ باشد، مویی‌ که‌ از قفا بندند، مطلق‌ زلف‌./ زان طرّه: از آن زلف پرپیچ‌وشکن یار./ تاب‌:  چین‌وشکن‌. ایهامی هم به طاقت و سوزش و گدازش دارد./ زلف: پاره‌ای از شب، موی سیاه سر، گیسو، دسته‌ای از موی سیاه که در اطراف گوش باشد و به‌طرزی مخصوص‌ تعبیه کنند، کاکل، جعد، برخی آن را مخففّ زلفین دانسته‌اند که به‌معنی زنجیر است. در اصطلاح عرفا «زلف»، رمز تجلی جلال و جمال حق است و به‌قول شیخ محمود شبستری:

تجلّی، گه جمال و گه جلال است / رخ و زلف، آن معانی را مثال است

صفات حق تعالی  لطف و قهر است / رخ و زلف بتان را، زان دو، بهر است (شبستری، 1385: 47)

ز تاب‌ زلف‌ یا  جعد مشکینش‌از دست‌ پیچ‌وتاب‌ بسیار زلف‌ خوشبوی‌ مشک‌مانند او، به‌ سبب‌ پیچ‌ها و تاب‌های‌ فراوان‌ که‌ در حلقه‌های‌ زلف‌ او وجود دارد، در واقع یکی از مشکلات سلوک همین نکته است./ جعد: (به فتح اوّل): موی‌ حلقه‌حلقه‌ و گره‌دار و پرپیچ‌وخم‌، پیچیدگی‌ و چین‌داربودن‌ زلف‌./ چه‌: صفت پرسشی است و مبیّن‌ معنی‌ کثرت‌ است‌./ چه‌ خون‌چه‌ بسیار خون‌ها، خون‌های‌ فراوان‌./ خون‌ افتادن‌ در دل‌رنج‌کشیدن‌، تحمل‌ ناراحتی‌ کردن‌.

بیت‌ 3:   به‌ می‌به‌وسیلة‌ می‌، با شراب‌./ سجّاده : مُصلّی، نمازگاه، جانماز، پارچة طاهری که بر آن نماز می‌گزارند:

عبادت، به‌جز خدمت خلق نیست / به تسبیح و سجّاده و دلق نیست

بگسترد سجّاده بر روی آب / خیالی است پنداشتم، یا به خواب

سجّاده‌ [ ات‌ را ]:  جانمازت‌ را./ رنگین‌کن: رنگ‌کن، جانمازت را در شراب رنگ‌کن و به رنگ سرخ شراب درآور. این کار اگرچه به ظاهر  بسیار خلاف شرع است، تو باید هرچه را که مرشد تو فرمان می‌دهد، بدون فکر و اندیشه و تردید، انجام دهی./ پیر: مرشد، راهنما و کسی که در کار سلوک، مجرّب است و مرید را به سوی کمال هدایت می‌کند./ مغان‌: جمع مُغ،  زردشتیان‌ و آتش‌پرستان‌، ایرانیان. لقب موبدان زردشتی که حاملان حکمت ایرانی و نگهبانان آتش در سنت‌های دیرین و قومی ایرانیان بوده‌اند  تا آنجا که به‌عنوان نماد ایرانی شناخته شده‌اند و ایرانیان را مُغان خوانده‌اند، در شاهنامه آمده است:

برفتند ترکان ز پیش مغان / کشیدند لشکر، سوی دامغان

پیر مغان‌: مرشد، پیش‌کسوت‌ آتش‌پرستان‌، آزاده‌ای‌ میفروش‌ که‌ محبوب‌  حافظ‌  است‌، مرشد و رهبر و پیر طریقت، پیر صاحبدل و باکمال:

دی پیر میفروش که یادش به خیر باد / گفتا شراب‌نوش و غم دل ببر زیاد

گفتم به باد می‌دهدم باده، ننگ و نام / گفتا قبول‌کن سخن و هرچه باد، باد

گوید: توصیه کند، پند بدهد، بفرماید./ که: زیرا./ سالک‌: رفتارکننده، درنوردنده، طی‌طریق‌کننده، و در اصطلاح عرفانی به‌معنی کسی است که از خود به سوی حق سفر می‌کند. رهرو حق‌، گامزن‌ طریقت‌ که حافظ، گاهی او را عارف سالک می‌خواند:

سرّ ِخدا که عارف سالک به کس نگفت / در حیرتم که باده‌فروش از کجا شنید

چو پیر سالک عشقت، به می، حواله کند / بنوش و منتظر رحمت خدا می‌باش

که به‌معنی‌ مراد است‌ و گاهی هم سالک به‌معنای مرید است و در اینجا هر دو معنی‌ مناسب‌ است‌:

سالک از نور هدایت ببرد راه به دوست / که به جایی نرسد، گر به ضلالت برود

تشویش وقت پیر مغان می‌دهند باز / این سالکان نگر که چه با پیر می‌کنند

که سالک بی‌خبر نبود: زیرا مرشد آگاه و باخبر است./ گرت‌ پیر مغان‌ گوید: اگر پیر و مرشد تو به‌ تو فرمان‌ دهد یا توصیه‌کند./ منزل‌: جای فرودآمدن کاروان و قافله و مسافران برای آسودن و خوابیدن در شب، هر مرحله‌ از مراحل‌ سلوک‌./ راه‌ و رسم‌ منزلها آیین‌ و شیوة‌ رفتار و سلوک‌ در هر مرحله‌ای‌ از مراحل‌ سلوک‌.

بیت‌ 4:   جانان‌محل‌ فرودآمدن‌  و آسودن کاروانیان و مسافران‌./ جانان‌معشوق‌، کسی که چون جان عزیز است./ امن: آرامش و امنیّت و آسایش./ امن ِعیش: زندگی با آرامش و آسایش و امن و امان./ چه‌ امن‌ عیش‌کدام‌ امن‌ عیش‌، (هیچ‌ امنیت‌ و آرامشی‌)./ عیش‌: زندگی،  شادی‌های‌ حیات‌./ جَرَس‌: (به فتح اوّل و دوم): درای کاروان، زنگ‌ شتر، زنگ‌ کاروان‌ که‌ به‌صدا درآمدن‌ آن‌ نشان‌ حرکت‌ کاروان‌ است‌. حافظ در جایی دیگر گوید:

منزل سلمی که بادش هر‌دم از ما صد سلام / پُر صدای ساربانان بینی و بانگ جرس

کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش / وه، که بس بی‌خبر از غلغل چندین جرسی

بربندید: ببندید، بگذارید و استوار کنید.

مَحمِل‌ :(به فتح اوّل و کسر ثالث)  کجاوه‌./ بربندید محملها :کجاوه‌ها را بر شترها ببندید و برای حرکت و سفر آماده شوید.

بیت‌ 5: در این بیت بین شب، تاریک، ساحل، موج، گرداب، سبکبار و هایل مراعات نظیر وجود دارد./ شب تاریک و: این بیت تصویری بسیار زیبا از حالت تنهایی و بی‌کسی و نامرادی سالک را ارائه می‌کند که به‌مانند کشتی‌نشینی است که در شبی تیره، در دریای طوفانی بازیچة امواج ترس‌آور شده است و تا مرگ و نابودی، فاصله‌ای ندارد و وحشت و اضطراب وی را هیچ ساحل‌نشینی نمی‌تواند درک کند و بفهمد. در این بیت صدای مصوت «‌آ» به‌خوبی هیاهوی دریا و تلاطم آن و دلهرة مسافرانی که دستخوش طوفان‌اند نشان می‌دهد و صدای آه و نالة آنان را منعکس می‌کند./ هایل‌: ترساننده، ترس‌آور، هول‌انگیز و هولناک./ کجا دانندهرگز نمی‌دانند، اصلاً نمی‌فهمند./ سبکباران: جمع سبکبار، کسی که بار و کالایی سبک و کم‌وزن دارد، آسوده‌خیال، راحت، فارغ‌البال./ ساحل: دریاکنار و کنارة دریا. شاطیء بحر./ سبکباران‌ ساحلها: بی‌غمان و بی‌خیالان آسوده‌خاطر،  آسودگان‌ ساحل‌نشین‌ (کسانی‌ که‌ در دریا نیستند، کسانی‌ که‌ عاشق‌ نیستند)، در تقابل با گران‌باران و به ترافتادگان و کسانی که در آب غرق شده‌اند یا دارند در دریا، غرق می‌شوند به‌قول سعدی:

چون گرانباران به سختی می‌روند / هم سبکباری و چُستی، خوش‌تر است (سعدی، 1340: 779)

دلم ربوده و جان می‌دهم به طیبت نفس / که هست راحت درویش، در سبکباری (همان، ص 593)

شاید به‌ این‌ بیت‌ سعدی‌  نظر داشته‌ است‌:

دنیا مثال‌ بحر عمیقی‌ است‌ پرنهنگ / آسوده‌ عارفان‌ که‌ گرفتند ساحلی (همان، ص 745)

در اصطلاح، سبکباران ساحل‌ها، ظاهرپرستان بی‌عشق‌اند که مبتلای زهد شده‌اند و از حال آنان‌که در دریای عشق غرق شده‌اند، بی‌خبرند.

بیت‌ 6:   همه‌ کارم‌همة‌ کارهایم‌، همة‌ امور مربوط‌ به‌ سلوک من./ خودکامی‌: خودسری، خودکامگی‌، خودرأیی‌ و استبداد رأی و خودخواهی‌، از نظامی است:

نکنم بی‌خودی و خودکامی / چون  شدم پخته، کی کنم خامی

و از حافظ است:

جواب دادم و گفتم  بدار معذورم / که این طریقة خودکامی‌است و خودرایی

حافظا! گر ندهد داد دلت آصف عهد / کام، دشوار، به‌دست آوری از  خودرایی

به بدنامی کشید آخِر: (عاشقی) سرانجام به بدنام‌شدن من منتهی شد و مرا بدنام  و رسواکرد./ نهان‌ کی‌ ماند: (داستان عشقی که همگان دربارة آن حرف می‌زنند) هرگز پنهان‌‌ نمی‌ماند، هرگز قابل‌ پنهان‌کردن‌ نیست‌.

راز سربستة ما بین که به دستان گفتند / هر زمان با دف و نی بر سر بازار دگر

محفل‌ساختن‌: مجلس‌ساختن‌، مجلس‌آرایی‌کردن، موضوعی‌ را بحث‌ اصلی‌ مجلس‌ قراردادن ‌و دربارة آن گفت‌وگوکردن، در اینجا حافظ  این مجلس‌آرایی را وسیله‌ای برای رسواکردن،  غیبت‌کردن و افشای راز عاشقان و نام و قصّة آنان را در دهان مردم انداختن و اشتهاردادن می‌داند، موضوعی که نُقل مجلس است و همگان دربارة آن صحبت می‌کنند و مطلبی را اشتهار می‌دهند، نظیر داستانی که بر سر هر بازار است:

عشق سعدی نه حدیثی است که پنهان ماند / داستانی است که بر هر سر بازاری هست

بیت‌ 7: دربارة این بیت تحقیق راه‌گشایی صورت گرفته است. (ذکاوتی قراگوزلو، 1370: 29)/ حضور: (اسم مصدر)‌: حاضر‌آمدن، حاضرشدن، نقیض غیبت و سفر، شهود. رسیدن‌ دل‌ به‌ حق‌، غیبت‌ از خلق‌ و پشت‌پازدن‌ به‌ جهان‌ مادّی‌، یعنی حالتی‌ که‌ سالک‌ در پیشگاه‌ حق‌ (معشوق) است‌  و جز به او به چیزی نمی‌اندیشد، از همه بریده و به معشوق پیوسته است، از سعدی است:

آنچه در غیبتت ای دوست به من می‌گذرد / نتوانم که حکایت کنم  الّا به حضور

و به‌قول حافظ:

از دست غیبت تو شکایت  نمی‌کنم / تا نیست غیبتی، ندهد لذّتی حضور

غایب‌شدن‌غیبت‌ از حق‌ و غفلت‌ از او، مشغول‌شدن به اشیاء و اموری غیر از معشوق(حق).

یک‌ چشم‌زدن‌ غافل‌ از آن‌ ماه‌ نباشم / شاید که‌ نگاهی‌ کند، آگاه‌ نباشم‌

متی‌: از اسماء منقوصه است، که به دو فعل مضارع جزم می‌دهد مشترک است بین شرط و استفهام: هرگاه.‌/ ما: حرف زاید برای تأکید./ تَلقَ: فعل مضارع مخاطب مفرد که در اصل بوده است متی تلقی که به‌دلیل جزم، لام‌الفعل حذف‌شده و به‌صورت « تلق» درآمده است./ ماَتلق‌َکه‌ رسیدی‌، دیدارکردی‌، ملاقات‌کردی./ من: اسم موصول: کسی./ تهوی: صلة موصول است و در اصل تهواه  بوده است: دوست می‌داری./ من‌ تهوی‌کسی‌ را که‌ دوست‌ داری‌./ دع: فعل امر مخاطب مفرد است، رهاکن، ترک‌کن./ دع‌الدّنیا: دنیا را رها کن‌./ اهمل:  فعل امر مخاطب: واگذار./ اهملها: آن را رهاکن، فراموشش کن.

 

4. معنی‌ بیت‌های‌ غزل‌

بیت‌1:  هان‌ ای‌ ساقی‌، جام‌ شراب‌ را به‌گردش‌آور و به‌ ما بده‌ که‌ کار عشق‌ ما که‌ در آغاز آسان‌ به‌نظر می‌رسید، اینک‌ با مشکلات‌ بسیار روبه‌رو شده‌ است‌.

حافظ‌  در همین‌ زمینه‌ سروده‌ است‌:

تحصیل‌ عشق‌ و رندی‌، آسان‌ نمود اول / آخر بسوخت‌ جانم‌ در کسب‌ این‌ فضائل

بیت‌ 2:   [ از نمونه‌های‌ مشکلات‌ عشق‌ آن‌ است‌ که‌ ]  در آرزوی‌ آنکه‌ باد صبا از زلف‌ یار گره‌گشایی‌ کند و بوی‌ خوش‌ آن‌ را به‌ مشام‌ ما برساند، به‌ سبب‌ پیچ‌وخم‌ زلف‌ پرتاب‌ و مجعد او، (که‌ باد صبا به‌راحتی‌ نمی‌تواند از آن‌ بگذرد و بوی‌ آن‌ را به‌ مشام‌ برساند) خون‌ بسیار در دل‌ ما می‌افتد. (رنج‌ بسیار می‌بریم‌ و فیضی‌ نمی‌یابیم‌ و فتوحی‌ حاصل‌ نمی‌شود).

بیت‌ 3:   [ یکی‌ دیگر از مسائل‌ مهم‌ عشق‌ و سلوک‌ آن‌ است‌ که‌ مرید باید فرمانبردار کامل‌ مراد و مرشد خویش‌ باشد.] اگر مراد به‌ تو (مرید) بگوید که‌ جانماز خود را [ که‌ باید همیشه‌ پاک‌ و طاهر باشد]  در می‌ طاهرکن‌ و شست‌وشو بده‌، این‌ کار را  [ که‌ بسیار دشوار و ناهموار به‌نظر می‌رسد]  انجام‌ بده؛ زیرا مراد تو به‌خوبی‌ راه‌ و رسم‌ مراحل‌ سلوک‌ را می‌داند.  [ اگر سالک‌ را به‌معنی‌ مرید بگیریم‌ آن‌گاه‌ معنی‌ مصراع‌ دوّم‌ چنین‌ خواهد شد که‌ مرید نباید از راه‌ و رسم‌ سلوک‌ بی‌خبر باشد].

بیت‌ 4:  چگونه‌ می‌توانم‌ (هرگز نمی‌توانم‌) در کوی‌ معشوق‌ قرار و آرامش‌ داشته‌ باشم‌. (هیچ‌ آرامش‌ و امنیتی‌ در کوی‌ معشوق‌ برایم‌ وجود ندارد) وقتی‌ که‌ زنگ‌های‌ کاروان‌ (حرکت‌ کاروان‌ معشوق را ‌ اعلام‌ می‌دارند) و پیوسته‌ فریاد می‌زنند که‌ ای‌ کاروانیان‌ بار سفر بربندید و آمادة حرکت‌ و عزیمت‌ و کوچ‌ از آن‌ منزل‌ باشید.

بیت‌ 5:  آسودگانی‌ که‌ در ساحل‌ خفته‌اند، هرگز حال‌ مرا که‌ در شبی‌ تاریک‌، در میان‌ گردابی‌ بیم‌انگیز و موج‌هایی‌ هراس‌آور (تصویری‌ از بی‌قراری‌های‌ عشق‌) گرفتارم‌، نمی‌دانند (تنها بلادیدگانی‌ چون‌ من‌ این‌ حالت‌ را درمی‌یابند) که‌ هرگز این‌ حال‌ با حالت‌ آسودگان‌ ساحل‌نشین‌، همانند نیست‌.

بیت‌ 6:  اگر وصال یار را می‌خواهی‌، حتّی‌ یک‌ لحظه‌ از او غافل‌ مباش‌ و اگر به‌ (معشوق)آنکه‌ دوستش‌ می‌داری‌ رسیدی‌، دنیا و متعلقات‌ آن‌ را رهاکن‌ و معشوق‌ را دریاب‌.

 

 

 

5. منابع مطالعه غزل

امین ریاحی، محمّد. 1368. گلگشت در شعر و اندیشه‌ی حافظ. تهران: علمی.

اهلی شیرازی.1344. کلّیات مولانا اهلی شیرازی. به‌کوشش حامد ربّانی. تهران: کتابخانه‌ی سنایی.

اهور، پرویز.1336/1363. کلک‌ خیال‌انگیز( فرهنگ جامع دیوان حافظ). 2ج. تهران:  زوّار/ بارانی.

حافظ شیرازی خواجه شمس‌الدین محمد. 1361. دیوان خواجه حافظ شیرازی. تصحیح سید ابوالقاسم انجوی شیرازی. چ 4. تهران: جاویدان.

خرمشاهی، بهاءالدین. 1366.  حافظ‌نامه. 2ج. تهران: علمی‌ و فرهنگی.

رجایی بخارایی، احمدعلی. 1340. فرهنگ اشعار حافظ. تهران: زوّار.

زرّین‌کوب‌، عبدالحسین. 1354. کوچه‌یرندان‌. تهران: امیرکبیر.

ـــــــــــــــــــــ . 1368.  نقش بر آب. تهران: معین.

سعدی شیرازی، شیخ مصلح‌الدین عبدالله. 1340. متن کامل دیوان شیخ اجل سعدی شیرازی. به‌کوشش مظاهر مصفّا. تهران: کانون معرفت.

سودی بسنوی، محمّد. 1366. شرح‌ سودی‌ بر حافظ‌. ترجمه‌ی‌ عصمت‌ ستارزاده.‌ 4ج. چ6. تهران: نشر‌ زرین‌ و نگاه‌.

شبستری، شیخ محمود. 1385. گلشن راز. تصحیح بهروز ثروتیان. چ 2. تهران: امیرکبیر.

قزوینی، محمد. 1324 و1325. «بعضی تضمین‌های حافظ (تکمله)». یادگار. س1. ش5.

مصفّا، ابوالفضل. 1369. فرهنگ ده هزار واژه از دیوان حافظ. تهران: پاژنگ.

مطهری، مرتضی. 1378. آینه‌ی جام، دیوان حافظ (همراه با یادداشت‌ها). تهران: صدرا.

نیساری، سلیم. 6/1385. دفتر دگرسانی‌ها در غزل‌های حافظ. تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی/ نشر آثار.

هروی، حسین‌علی.1367. شرح غز‌‌ل‌های حافظ. 4ج. تهران: نشر نو.

(اگر چه این قسمت برای صرفه‌جویی در صفحات، به‌وسیله‌ی ناشر از متن شرح جدا و یکجا، در بخش منابع کتاب ذکر شده است).

 

فهرست تحقیقات حافظپژوهی دکتر منصوررستگار فسایی

 الف) مقالات:

«طبیعت در شعر حافظ»، مجموعه مقالات درباره‌ی شعر و زندگی حافظ، شهریور 1352، ص254ـ219.

«حافظ و پیدا و پنهان زندگی»، کیهان فرهنگی، شماره‌ی 8، سال پنجم، آبان 1367، ص 38ـ 35.

(عین مقاله در مجموعه مقالات درباره‌ی شعر و زندگی حافظ، چاپ چهارم، جامی تهران،  508‌)

«فرزاد عاشق شیدای حافظ»، خاک پارس، انتشارات نوید شیراز،1377.

«حافظ شعر و شاعری و معاصرانش»، حافظ، «حافظ و فردوسی»، ، دفتر دوم، بنیاد فارس‎شناسی، 1378، ص 109ـ47.

«معنی‌گردانیهای حافظ»، نامه‌ی انجمن؛ فصلنامه‌ی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، شماره 1، تابستان 1380 ، ص 63 ـ39.

«حافظ و سعدی، دو آفتاب یک سرزمین»، سعدیپژوهی ، دفتر چهارم، اردیبهشت 1380، ص 26 ـ14.

«نواندیشی‌های دستغیب در شناخت حافظ»، یادنامه‌ی دستغیب، عیّار نقد در آینه، ص 119 ـ110، داستان‌سرا، شیراز.

«قدسی شیرازی و حافظ»، حافظپژوهی، دفتر هشتم، مهرماه 1384، ص 162ـ 149، مرکز حافظ‌شناسی شیراز.

«بسحق اطعمه‌ی شیرازی و حافظ»، مجموعه مقالات برگزیده‌ی هم‌اندیشی زبان و ادبیات فارسی در قرن نهم، دانشگاه هرمزگان، 1383، ص 112 ـ 99 .

«گل و گلگشت با حافظ» مقدمه‌ای بر کتاب گلگشت با حافظ، ص 9 ـ 7، دکتر مرتضی خوشخوی، نوید، 1371.

«ایجاد فرهنگستان حافظ ادای دین نسل ماست در امری بزرگ»، نگاه پنجشنبه، خبر، پنجشنبه 9 آذرماه 1379ـ 78.

«گونههای شعر حافظ: حافظ و پیدا و پنهان زندگی»، سخن، 1385،ص 78 ـ52.

«درباره‌ی غزل حافظ»، کیهان فرهنگی، شماره 18.

«میراث حافظ»، پارس، 20 مهر 1377، ص 5.

«تحلیلمتنشناسانه‌ی واژه‌ی گفتن در شاهنامه و دیوان حافظ»، نامه انجمن، شماره‌ی اول، بهار 1384، ص 167 ـ 19؛ حافظ و پیدا و پنهان زندگی ، ص 201 ـ161 .

«گفتوشنودی با دکتر منصور رستگار فسایی»، از  فردوسی تا حافظ. نگاه پنجشنبه، خبر جنوب، 22  آذر1380 .

«علی‌اصغر حکمت شیرازی و بنای آرامگاه حافظ» . حافظ و پیدا و پنهان زندگی،سخن، 1385،ص274 تا280

«شیرازیان و تصحیح، تحقیق و چاپ دیوان حافظ،، حافظ و پیدا و پنهان زندگی»، سخن، 1385،ص 270تا 273.

 

ب) کتابها

مقالاتی درباره‌ی شعر و زندگی حافظ، (اهتمام) چاپ اول، 1352، دانشگاه شیراز، چاپ دوم و سوم دانشگاه  شیراز، چاپ چهارم، تهران: جامی، 1367.

مقالات تحقیقی درباره‌ی حافظ ـ مسعود فرزاد، (اهتمام و مقدمه)، شیراز: نوید، 1367.

دیوان حافظ، با مقدمه‌ی دکتر منصوررستگار فسایی،کتاب‌سرای تندیس، تهران.

حافظ و پیدا و پنهان زندگی، انتشارات سخن، تهران: 1385.

شرح تحقیقی دیوان حافظ،  پژوهشگاه علوم انسانی ( زیر چاپ).

کلمات آتش انگیز : لغت‌نامه‌ی جامع دیوان حافظ، ( در دست چاپ)

ج) راهنمایی رساله‌ی دکتری

عوامل تأویل‌پذیری و جنبه‌های چند معنایی شعر حافظ، عزیز شبانی، دانشگاه شیراز‌، 1385.

    


 

 [1] .←رستگار فسایی،  فهرست تحقیقات حافظ‌‌ پژوهی در پایان این مقاله

1.attieration

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ۸:٠٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٤ تیر ،۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

نکوداشت دکتر منصور رستگار فسایی در شیراز

 

نکوداشت دکتر منصور رستگار فسایی در شیراز

اخبار فرهنگی  - به پاس ۵۰ سال فرهنگوری و چاپ بیش از ۴۰ کتاب و ۱۲۰ مقاله علمی، نکوداشت دکتر منصور رستگار فسایی در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار ادبیات ایسنا، نکوداشت دکتر منصور رستگار فسایی با عنوان «نیکدل نامور» توسط مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس، دانشگاه حافظ و مؤسسه فرهنگی هنری شهر آفتاب در ساعت ۹ شب روز پنج‌شنبه ۱۱ تیرماه مصادف با ۱۵ رمضان المبارک، میلاد حضرت امام حسن مجتبی (ع) و شب فرهنگی رمضان در مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس برپا می‌شود.

روابط عمومی مرکز اسناد و کتابخانه ملی فارس با اعلام این خبر عنوان کرده است: دکتر منصور رستگار فسایی استاد بازنشسته دانشگاه و رییس مؤسسه آموزش عالی حافظ شیراز در سال ۱۳۱۷ در فسا زاده شد. تصحیح کتاب فارسنامه ناصری در سال ۱۳۶۱ جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را برای او به ارمغان آورد و دو کتاب «۲۱ گفتار درباره شاهنامه فردوسی» و «تذکره دلگشا» در سال ۷۰ و ۷۱ جایزه بهترین کتاب دانشگاهی را نصیب خود کرد. رستگار فسایی در سال ۱۳۷۴ به عنوان استاد نمونه دانشگاه شیراز و در سال ۱۳۸۲ به عنوان چهره ماندگار در عرصه ادبیات فارسی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد.

تصویرآفرینی در شاهنامه، اژدها در اساطیر ایران، فرهنگ نام‌های شاهنامه، انواع شعر فارسی، شرح ۶ جلدی دیوان حافظ، تصحیح فارسنامه ابن بلخی، آثار عجم و کلیات ابواسحاق اطعمه، بخشی دیگر از آثار دکتر منصور رستگار فسایی است.

نویسنده : منصور رستگار فسایی : ٥:٢۱ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٢ تیر ،۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم

← صفحه بعد