شخصیتهای ایرانی و بیگانه در داستان کیخسرو

دکتر منصور رستگار فسایی   شخصیتهای ایرانی و بیگانه در  داستان کیخسرو در دوران پادشاهی کیخسرو تقریبا تمام پهلوانان دوران کاووس حضور دارند ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 281 بازدید

"معرفی" شرح تحقیقی دیوان حافظ

 دکتر منصور رستگار فسایی استاد بازنشسته ی دانشگاه شیراز و استاد مدعوّ بخش مطالعات شرقی دانشگاه  اریزونا- امریکا              "معرفی" شرح تحقیقی دیوان حافظ   دوره ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 572 بازدید
بهمن 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
2 پست
شهریور 94
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
3 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
5 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
4 پست
آذر 93
3 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
2 پست
شهریور 93
2 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
3 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
5 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
3 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
4 پست
بهمن 91
6 پست
دی 91
4 پست
آذر 91
4 پست
آبان 91
2 پست
مهر 91
3 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
3 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
2 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
5 پست
مهر 90
2 پست
شهریور 90
3 پست
مرداد 90
5 پست
تیر 90
3 پست
خرداد 90
4 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
3 پست
آذر 89
4 پست
آبان 89
3 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
5 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
6 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
8 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
9 پست
دی 87
10 پست
آذر 87
11 پست
آبان 87
3 پست
شهریور 87
2 پست
مرداد 87
2 پست
دی 86
5 پست
آذر 86
1 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
2 پست
تیر 86
6 پست
خرداد 86
4 پست
اسفند 85
8 پست
بهمن 85
8 پست
دی 85
9 پست
آذر 85
12 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
18 پست
شهریور 85
9 پست
مرداد 85
10 پست
تیر 85
18 پست