آغاز تدريس در دانشگاه دولتی مسکو (۱)

از روز سه شنبه ۳۱/۱۹/۲۰۰۶ به روسیه آمده ام تا در مرکز نو بنیاد مرکز منطقه یی تحقیقات زبان واذبیات فارسی در مسکو به کار ببردازم .  د یروز در دانشگاه دولتی مسکو چهار ساعت با دانشجویان سال اول و دوم زبان فارسی درس داشتم و براستی خستگی سفر از جسم و جانم دور شد زیرا  دانشجویان سال اول  که فقط ۲ماه فارسی خوانده اند  از برکت هقته یی ۱۶ ساعت کار منظم و مداوم و برخورداری از ۳ استاد روسی متبحر ُخوب فارسی حرف می زدند و خوب می فهمیدند و من فکر می کردم که ای کاش ما هم می توانستیم روسی را به همین حوبی و سرعت بیاموزیم راستی باید از مدیریت خوب بروفسور ایوانف  سبا سگزار بود. دانشجویان سال دوم که بیش از یک سال است قارسی می خوانند هم خیلی خوب بودند وقرار شد برای جلسه ی دیگر هریک با مراجعه به وبلاگ من مطلبی را برای صحبت خود و بحث در کلاس آماده کنند .امروز هم ۲ ساعت با دانشجویان سال سوم درس دارم و مطمینم که کار با آنها هم امیدوار کننده خواهد بود.

/ 1 نظر / 6 بازدید
مجيد

اميدوارم همواره سرحال و شاداب بوده و مشغول کارهای بزرگ باشيد./