شادروان حبيب يغمايی

 

      شادروان حبیب یغمایی    

 روز دوشنبه 12/4/1385  در مرکز پژوهشی میراث مکتوب مراسمی برای رونمایی کتاب " ارجنامه ی حبیب یغمایی "بر پا شده بود که در آن من و اقایان دکتر حسن انوری .مهدی نوریان .اکبر ایرانی و سید علی آل داوود ( مولف کتاب  )در باره ی شادروان یغمایی و کارهایش سخنرانی داشتیم                                                                                                                

         مرحوم یغمایی (متولد د 1316 ه ق)  شاعر .ادیب .محقق و نویسنده یی بزر گ  بود که نزدیک  60 سال در    فضای فرهنگی ایران فعالیتی سازنده و ثمر بخش داشت. اوبا مرحوم فرخی یزدی در روزنامه ی توفان همکاری داشت و در سال 1309در مدرسه ی دارالفنون تدریس میکرد ودر همین سال با مرحوم محمد اسحق هندی در تالیف کتاب دو جلدی" سخنوران ایران در عصر حاضر " مشارکت داشت و در سال 1312با مرحوم محمد علی فروغی درتصحیح و چاپ کلیات سعدی  و تلخیص شاهنامه ی فردوسی  همکاری می کرد.                                                                                       

  یغمایی در سال 1313 به عضویت اداره ی انطباعات وزارت معارف  در آمد و  با شادروان   علی اصغرحکمت شیرازی وزیر معارف  مجله ی آموزش وپرورش را منتشر میکرد و در همین ایام کتاب سعدی نامه را  که مجموعه ی مقالات مهمی در باره ی سعدی بودمنتشر کرد                                     یغمایی  در هم  سال 1317 چاپی دقیق  از گرشاسپ  نامه ی اسدی توسی را  به حلیه ی طبع آراستکه تا کنون مهمترین چاپ این کتاب به شمار می آید.                              ا و در سال       1322سردبیر مجله ی فرهنگستان شد و به مدت 5 سال 10 شماره ازاین مجله را انتشار داد  و از سال 1327 انتشار مجله ادبی یغما را آغاز کرد و این مجله معتبر ادبی را به مدت 31 سال با کمال نظم و ترتیب انتشار داد آن چنانکه یغما مکتبی خاص را در میان مجلات ادبی آن روزگار ایجاد کرد که هدف آن پاسداری از سنتهای ادبی نظم و نثر فارسی بود.ا و یغما را  در 366 شماره تا اسفند 1357 ادامه  داد.

در سال 1355 دانشگاه تهران به پاس خدمات مستمر فرهنگی وادبی  یغمایی                     به وی     دکترای افتخاری   زبان و ادبیات فارسی     را اهدا  کرد.                                                                                                                                .                  

یغمایی در 24 /2/ 1363  درگذشت و پیکر او را به خور بیابانک .زادگاه او حمل کردندو دردر آنجا به خاک سپردند..یغمایی از عاشقان فردوسی و سعدی بود . مقالات فروغی در باره ی شاهنامه را چاپ کرد و خود کتابی به نام " فردوسی در شاهنامه" نگاشت که زندگی فردوسی را بنا بر آنچه در شاهنامه از سخن خود فردوسی  آمده است بیان داشته است .او همچنین چند مقاله در باره ی شخصیتها و قهرمانان شاهنامه چون رستم واسفندیار و بهرام چوبین و جند نقد در مورد کتابهایی که در باره ی شاهنامه نوشته شده اند دارد .او حتی گاهی

از شاهنامه فال می گرفت و ماده تاریخ بنای  کتابخانه و موزه ی ایران باستان که" میاسای زآموختن یک زمان "( :1316 ) است حاصل یکی از تفالات وی از شاهنامه است.    

روانش شاد و با پیامبران و فرشتگان همنشین باد.                                                           

/ 0 نظر / 54 بازدید