تنها خداست  که می ماند

       با اندوه بسیار در روزنامه ی خبر  جنوب خواندم که شاعر و محقق نامدار و      

        حافظ شناس بزرگ   استاد محمد هاشم جاوید در غم از دست دادن تنها فرزند خود لیلی جاویدبه سوک نشسته است این مصیبت بزرگ را به معظم له و خانواده  ارجمند ایشان  و همسر گرامی ان تازه در گذشته جناب دکترسیاوش ناصری مقدم تسلیت می گویم  وتندرستی و دیر زیستی و  بردباری  بازماندگان آن بانوی  گرامی را از درگاه ایزرد بزرگ

/ 1 نظر / 58 بازدید
صبح غزل

استاد -سلام! خیلی زیبا بود هم شعر و هم فردوسی و معاصرانش، بهره بردم. . . .تا که یادت آتشم در خرمن دل می زند شعله های آرزو با گریه برپا می شود شاد زی