کتاب بيکرگردانی در اساطير

          پیکرگردانی در اساطیر<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

  metamorphosis In myths isbn:964-426-228-x

پیکر گردانی در اساطیرنخستین کتابی است که درزبان فارسی به موضوع تازه یی در اساطیر ایران و جهان  می پردازد. این کتاب در اواخر سال 1383به وسیله ی              پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در تهران. با 15 صفحه مقدمه و 384 صفحه متن به چاپ رسیدو قیمت آن 3000 تومان است.                                                   

پیکرگردانی اگرچه در اکثر متون اساطیری و حماسی وحتی متنهای دینی و عرفانی و ادبی نیز  دیده می شود. اماهنوز  حتی در غرب نیز از منظری مستقل و به شیوه یی  علمی      مورد توجه محققان قرار نگرفته است واز   بیان  نقش عظیم آن درشگفت زایی داستان های اساطیری وحماسه های ملی و تاریخی و مذهبی وهم ادبی غفلت  شده است.

  .پیکر گردانی همان است ک   از آن به تغییر شکل و ماهیت  وطبیعت و نهاد  موجودات حقیقی  یاخیالی    و به عبارتی دیگر استحاله .مسخ و دگردیسی تعبیر می شودو معنای آن تغییر شکل ظاهری و ساختمان و اساس  هستی وهویت قانونمندشخص یا چیزی با استفاده از نیرویی ماورای الطبیعی است که این امر در هر دوره و زمانی " غیر عادی  " تلقی می شود و فراتر از توان معمولی انسانها وحتی نوابغ و افراد استثنایی است.  در این حالت شخص یا شی ء از صورتی به صورت دیگر تغییر شکل می دهد  وبنا بر اصطلاحی که من برای این حالت وضع کرده ام                                                                 "پیکر گردانی" می کند و پیکر و صورتی متفاوت از آنچه بود می یابد مانند پیکر گردانی خدایان به انسان . حیوان یا گیاه یا گشتن اشیاءبه پیکر گیاه و حیوان و انسان وهم چنین  پیکرگردانی موجوداتی چون اژدها وسیمرغ ودیوان و پریان و جادوگران  .به موجوداتی دیگر  که در رفتاری چون سخن گفتن با انسان همانند می شوند .   یاآدمیانی هستند که  به عمر جاوید .آب حیات دست می یابند .  به دنیای زیرین و زبرینرسوخ می کنند و . غیب دان و بزرگ و کوچک می شوند  و  به کیمیا. رویین تنیدست مپ

 

پیدا می کنند  و بسیاری از مطالب دیگر که در کتاب پیکر گردانی در اساطی به تفصیل َآمده است. .به عنوان نمونه به این ا بیات مولانا بنگرید که دامنه ی پیکر گردانی  را تا کجا کشانیده است:                                  

 

از جمادی مردم ونامی شدم                    و ز نما مردم زحیوان سر زدم

مردم از حیوانی و آدم شدم                     پس چه ترسم کی زمردن گم شدم

              حمله ی دیگر بمیرم از بشر             تابرآرم از ملایک بال و پر

وز ملک هم بایدم جستن زجو      کل شیء هالک الا وجهه  

بار دیگر از ملک پران شوم    آنچه اندر وهم ناید آن شوم

پس عدم گردم .عدم چون ارغنون        گویدم انا الیه راجعون

پیکر گردانی در اساطیر دارای 17 فصل است که عبارتند از:                                           

1-اسطوره ها 2-پیکر گردانی اسطوره ها 3-پیکر گردانی وهدفهای اساطیری آن 4-اسطوره های پیکرگردانی در ادبیات و هنر  5-پیکرگردانی خدایان و ایزدان 6-روانها و پیکرکردانیهای آنها  7 فره مندان و پیکرگردانیهای آنها  * -پیکر گردانیهای اهریمنان و موجودات اهریمنی 9-خدایان بزرگ یونان و روم و پیکر گردانیهایی آنها  10-پیکرگردانیهای خدایان هندی 11- پیکر گردانیهای خدایان مصری   12-پیکر گردانی و آفرینش مادی  13- پیکر گردانی حیوان و نبات به انسان  14-پیکر گردانی از جمادی تا جانداری  15-پیکر گردانی از گیاه تا انسان و حیوان  16 –پیکر گردانی های انسان 17 – اسطوره های ترکیبی و پیکر گردانیها.

 

/ 2 نظر / 73 بازدید
کوروش کمالی

جناب آقای دکتر رستگار راه اندازی سايت و وبلاگتان را به جنابعالی و اهالی فرهنگ و به ويژه ادبيات فارسی تبريک عرض می کنم. به اميد سربلندی و توفيقتان چونان هميشه.

دریارو

با سلام من دانشجوی کارشناسی ارشد فرهنگ وزبان باستان دانشگاه شیراز هستم کتاب شما را دیدم ولی فکر نمیکردم بتوانم در اینترنت مطلبی درباره آن بیابم خوشحالم که این وبلاگ را راه اندازی کردید به امید موفقیت شما