قصیده سرایی سعدی

د کتر منصور رستگار فسایی

                                          قصیده سرایی سعدی

                                                 بخش ٢

                                       ساختاروانواع  قصاید سعدی

 

برخی از  53  شعر مدحی ، بهاریه ، شهر آشوب ، تحمیدیه  و تغزل واره ها و 7 مرثیه یی  که در بخش  " قصاید  و مراثی  دیوان سعدی "   ، قصیده خوانده شده اند( چه به فارسی و چه عربی) ، به دلیل ساختاری و محتوایی شعر و سنتهای حاکم بر قصیده سرایی ، در قالب تعریفات مربوط به قصیده قرار نمی گیرندومسلما دارای معیارهای صوری ومعنایی   شناخته شده ی قصیده  نیستند ، تنها معدودی ازآنها را می توان " قصیده " خواندبنابراین  می توان ساختار ،مدایح   و مراثی موجود سعدی را به لحاظ ساختار  شعری ،  به چند دسته تقسیم کرد:

الف-قصاید کامل مدحیه  : این قصاید که هم از حیث ساختار و هم از جهت معنی  دارای ویژگیهای سنتی قصیده هستند برای ممدوحانی که نام آنها را می برد، ساخته شده است وهمچون قصاید معتبر فارسی بغضا تجدید مطلع  هم می شوند ، به لحاظ وزنی همه ی وزنهای استفاده شده در این قصایدهمان وزن غزلیات سعدی است  و شاعر به هیچوجه از اوزان غریب و دشوار متکلفان در قصیده سرایی استفده نمی کند ولی گاهی قوافی قصایدش به نرمی و روانی  قوافی غزل ها نیست و رنگ قصیده های  کهن را می گیرد مثل :

       خبر آورد مبشّر  که  زبطنان عراق         وفد منصور  همی آمد و و رفد مرفود

  پارس را نعمتی  از غیب فرستاد خدای        پارسایان را  ظلّی  به سر آمد،ممدود

   ای که در وصف نیاید  کرم اخلاقت         ور بگویند وجوهش نتوان گفت حدود

 حسرت مادر گیتی  همه وقت آن بوده است      که بزاید چو تو فرزند  مبارک مولود 

   (698)

یا این قوافی که از قصیده یی در مدح امیر انکیانو است:
دنیانیرزد آنکه پریشان کنی دلی       زنهار بد مکن که نکردست عاقلی .      (744)

 ازاین قصیده که 41 بیت دارد 33 بیت به پند و اندرز اختصاص دارد و 8 بیت مدح نیز چنین ادامه می  یابد:

          آن کیست انکیانه که دادار آسمان         داده است مر ورا  همه حسن وشمایلی

نویین اعظم ، آن که به تدبیر  و فهم و عقل          امروز در بسیط ندارد  مقابلی    (744)

 

سعدى و نوآورى در مدح:

 

     سعدى در بسیارى از قصاید خود شیوه‏اى متفاوت در پیش گرفته است و با شهامت و دلیرى
فراوان، به ممدوح درس آزادگى و اخلاق و فضیلت داده و به جاى این که مداحى متملق و
دروغ‏پرداز باشد، وظیفه معلمى صریح و روشن‏بین و تهذیب‏گر را به عهده گرفته است:

به نوبتند ملوک اندر این سپنج سراى

 کنون که نوبت تست اى ملک، به عدل گراى

چه مایه بر سر این ملک سروران بودند

 چو دور عمر به سر شد درآمدند از پاى

تو مرد باش و ببر با خود آنچه بتوانى

 که دیگرانش به حسرت گذاشتند به جاى

درم به جورستانان زر به زینت ده

 بناى خانه کنانند و بام قصر انداى

به عاقبت خبر آمد که مرد ظالم و ماند

 به سیم سوختگان زرنگار کرده سراى

بخور مجلسش از ناله‏هاى دودآمیز

 عقیق زیورش از دیده‏هاى خون پالاى

نیاز باید و طاعت نه شوکت و ناموس

 بلند بانگ چه سود و میان تهى چو دراى؟

دو خصلتند نگهبان ملک و یاور دین

 به گوش جان تو اندازم این دو گفت خداى

یکى که گردن زور آوران به قهر بزن

 دوم که از در بیچارگان به لطف درآى

به تیغ و طعنه گرفتند جنگجویان ملک

 تو بر و بحر گرفتى به عدل و همت و راى

چو همت است چه حاجت به گرز مغفر کوب

 چو دولت است چه حاجت به تیر جوشن خاى

هر آن کست که به آزار خلق فرماید

 عدوى مملکت است او به کشتنش فرماى

به کامه دل دشمن نشیند آن مغرور

 که بشنود سخن دشمنان دوست نماى

اگر توقع بخشایش خدایت هست

 به چشم عفو و کرم بر شکستگان بخشاى
این قصاید  کامل مدحیه ی سعدی عبارتند  15 قصیده که در باره  6نفر زن و مرد ساخته شده اند  و گاهی چند قصیده با تجیدی مطلع درباره ی یک نفر در زمانهای مختلف ساخته

شده است 

    ب - قصاید بلندی که بدون نام ممدوح هستند: این قصاید تنها تفاوتی که با قصاید پیشین دارند در ان است که  در آنها نام کسی به عنوان ممدوح برده نمی شود ولی عملا مدح در سخن وجود داردو معلوم نیست سعدی این قصاید را به چه قصد ی بدون نام ساخته است،شا یدسعدی   در هنگام فراغت، آنهارا ساخته باشد تا عند اللزوم نام کسی را به آن بیفزاید ،اما چون تا پایان عمر کاربردی مناسب برای آنها نیافته است ، آنها راهمچنان در بخش قصاید دیوانش باقی گذاشته  باشد ،اما آنچه در این نمونه ها بسیار بدیع وکم مانند است ، این است  که این دسته از قصاید  که از حیث استواری و استحکام و فصاحت و بلاغت از شاهکار های ماندگار شعر سعدی و ادب فارسی هستند ، می توانند دستور المل همیشگی برای حکومت هر  فرمانروایی باشند، ونام قصاید جاودانه ی حکمی سعدی را بر خود داشته باشند ، اما تنها نکته  ی انتقادی در باره ی شکل و صورت  و ساختار این قصیده ها، آن است که به رغم طولانی بودن وتمر کز  بر هدایت ممدوحان که در دیگر قصیده هایی که برای ممدوحان با اشاره به نام آنها آمده است نیز وجود دارد ، این نمونه ها از قصاید ناقص به شمار می آیند که فاقد بخشهای سنتی قصیده چون تغزل و تشبیب و نسیب و بیت تخلص و گریز به مدح و دعا  و...می باشند ولی به جهت طول شعر قصیده به شمار می ایند.

1- قصیده به مطلع:

 به نوبتند ملوک اندر این سپنج سرای    کنون که نوبت تست ای ملک به عدل گرای  (732)

دراین قصیده ی28 بیتی که سراسر آن  پند به حکمرانان و امیران است ، سعدی آسیب پذیری امیران  را از غفلت از حال رعیت و ظلم و حرص و مال اندوزی به صراحت بازگو می کند وآنان را به داد وعدل و رسیدگی به حال دردمندان فرا می خواند و از شنیدن  ستایشهای  دروغ ربان آوران رنگ آمیز بر حذر می دارد وبه نتیجه می رسد که :

 دیار مشرق و مغرب مگیر و جنگ مجوی        دلی به دست کن  و زنگ خاطری بزدای

     گرت به سایه در،آسایشی به خلق رسد        بهشت بردی و در سایه  ی خدای اسای

/ 2 نظر / 47 بازدید
آزاد

جواد ضحاک را کشتند . همان هایی که خبرنگار سر می برند ، مکتب می سوزانند ، اسید می پاشند و سرزمین ویران می کنند اینبار ضحاک را به قتل رساندند. ضحاک ، رئیس شورای ولایتی بامیان ، بامیانی که مردمانش به ناچار سرک ها را کاهگل کردند و چراغ شبانه شان ، ماه تابان شد . بامیان ، زادگاه بودایی که از شرم فروریخت باز باید مرگ ضحاک را به عزا بنشیند ! چرا که طالبان افغان، تحمل پذیرش انسانهایی که از قوم “وزین پشتون” نیستند را ندارد . چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com

هستی

سلام خیلی عالی هستش چکیده ی بسیار مهم ازاشعارسعدی ممنون