کتا ب حافظ و پیدا و پنهان زندگی

      

    هر دو عالم یک فروغ روی اوست    گفتمت پیدا و پنهان نیز هم

دیروز به لطف دوست عزیزم، کورش کمالی سروستانی ، نسخه یی از کتاب جدید خود را به نام "حافظ و پیداو پنهان زندگی " ، مروری شعر، زندگی و اندیشه های حافظ  ،  دریافت کردم . این کتاب در اواخر سال 1385در 388 صفحه در سلسله انتشارات سخن ،در تهران  به قطع وزیری  و در220 نسخه0 به چاپ رسیده است و قیمت آن را ناشر 5500تومان تعیین کرده است .

درپیش گفتار کتاب آورده ام که :  " شعر حافظ شعر آدمیان  بهشتی است و زینت بخش  باغ زندگی آنها ،چرا که شعر آدمیان ،شعر زندگی است و زندگی با همه ی داستانها و ماجراهای پنهان و پیدای خویش ، تنها فرصت سبز حیات است که امکان رویش و پویش و درک حقیقت را به ما ارزانی می  دارد وحافظ قرنهاست که ما را با پیدا و پنهان زندگی آشنا می کند و غم زدای دل پریشان گنگان خواب دیده یی است که از بیان خواب خویش در مانده اند  و کسی را می جویند که رویای آنان را بازگو و تفسیر و تعبیر کند و امیدوارشان سازد که بخت خواب آلوده ی آنان بیدار خواهد شد .

انچه در این کتاب آمده است مجموعه ی مقالاتی است که در طول روزگار در باره ی حافظ نوشته ام و ودر هریک به بخشی ازنگاه حافظ به پیداو پنهان زندگی نظر انداخته ام و در این نظاره ،همیشه  نفس گرم حافظ دست گیر و پناهگاه دل من بوده است.

نخستین مقاله ی کتاب  گفتاری مفصل  است در باره ی زندگی حافظ ، که مباحث زیر راهم  در بر دارد :
  حافظیه و آرامگاه حافظ ،بزرگانی که در حافظیه به خاک سپرده شده اند ،تفال با دیوان حافظ ، حافظ، ،شعر و شاعری و معاصرانش، محمد گلندام و گفته هایش در باره  ی حافظ،، شهرت حافظ در میان معاصرانش .،، حافظ و خواجو ،حافظ و سلمان ساوجی ،حافظ و شاه شجاع ،قضاوتهای حافظ در باره ی شعر خویش ، ممدوحان حافظ، ،محبوبیت شعر حافظ  و واکنش معاصرانش در برابر آن .( از صفحه ی 8 تا 38 )

 عنوان مقالات دیگر عبارت است  از:

2- حافظ و پیدا و پنهان زندگی                                   ( از صفحه ی 39  تا 51 )

3- گونه های شعر حافظ                                          (از صفحه ی  38 تا51 )

4- شعر رندانه ومعنی گردانیهای حافظ                         (از صفحه ی  52 تا 77 )

5- حافظ و فردوسی                                               ( از صفحه ی 78  تا 104 )

6- تحلیل معنایی واژه ی گفتن در شاهنامه و دیوان حافظ     (از صفحه ی  105 تا160)

7- حافظ و سعدی  دو آفتاب در یک سرزمین                  (از صفحه ی  161 تا201 )

8- شیخ ابواسحاق اطعمه ی شیرازی و حافظ                  (از صفحه ی 202 تا215 )

9- قدسی شیرازی و دیوان حافظ                                ( از صفحه ی  216 تا234)

10- انجوی شیرازی وتصحیح دیوان حافظ                     ( از صفحه ی  235 تا246)     

11-شیرازیان و تصحیح ، تحقیق و چاپ دیوان حافظ         ( از صفحه ی  247 تا269 )  

12-علی اصغر حکمت شیرازی و بنای آرامگاه حافظ        (از صفحه ی  274 تا  280) 

13-  فرزاد عاشق ترین عاشقان حافظ                          ( از صفحه ی  281 تا304  )         

14- طبیعت در شعر حافظ                                       ( از صفحه ی  305 تا337 )           

15- شرح 5 غزل اول دیوان حافظ از شرح در دست انجام دیوان حافظ به نام " شعر دلش حافظ "                                                              ( از صفحه ی  338 تا  370 )           

کتاب نامه                                                           (از صفحه ی   371 تا 374 )

نامنامه                                                              (از صفحه ی  375 تا 388 )

امیدوارم که این کتاب مورد پسند خاطر دوستداران حافظ و علاقمندان شعر و ادب فارسی قرار گیرد و نظر گرانقدر خود را در باره ی کتاب  با  من در میان بگذارند.

 

 

                   دکتر منصور رستگا ر فسایی استاد دانشکاه آریزونا

 

/ 1 نظر / 51 بازدید
فریبا رئیسی

سلام استاد عزیز . من همیشه به شاگردی شما مباهات کرده ام . امیدوارم همیشه سبز بمانی درخت بارآور . با احترام - فریبا رئیسی - تاجیکستان