فهرست دو زبانی ‌كتاب‌هاي‌چاپ‌شده‌ي‌دكتر منصور رستگار فسايي‌ ( ۳)

. سروده‌هاي‌فرزاد:

  Soroudehaye Farzہd:

 The Lyrics of Farzad.

 مسعود فرزاد از شاعران‌، محققان‌و نويسندگان‌معروف‌ايران‌معاصر است‌كه‌مجموعه‌اشعار او براي‌اولين‌بار در اين‌كتاب‌گردآوري‌شده‌و در سال‌در 330 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌نويد به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

1.     Soroudehaye Farzâd: (The lyrics of Farzâd)

Mas‘ood Farzâd is one of the modern poets, researchers and authors of Iran that the collection of his lyric poems has been compiled in this book for the first time and published in 330 pages by Navid Publication in 1990.

14. انواع‌شعر فارسي‌:

  Anvہe' She're Farsi:

 Persian Poem Types. ISBN: 964-358-008-3

 شعر فارسي‌مهم‌ترين‌بخش‌ادبيات‌فارسي‌ست‌و در اين‌كتاب‌انواع‌قالب‌ها و معاني‌آن‌از آغاز تا به‌امروز مورد بررسي‌دقيق‌و همه‌جانبه‌علمي‌قرار گرفته‌است‌. اين‌كتاب‌به‌لحاظ‌توجّه‌به‌انواع‌رايج‌و نادر شعر فارسي‌، جامع‌ترين‌و دقيق‌ترين‌و علمي‌ترين‌كتاب‌در نوع‌خود در زبان‌فارسي‌ست‌كه‌چاپ‌اوّل‌آن‌در سال‌در 760 صفحه‌و چاپ‌دوم‌آن‌با تجديدنظر و افزوده‌ها در سال‌در 964 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌نويد شيراز منتشر شده‌است‌.

2.     Anvâ'-e She‘re Fârsi (Persian Poem Types:

ISBN: 964 – 358 – 008– 3)

Persian poetry is the most important part in Persian literature. In this book, kinds of poetic styles and meanings have been considered precisely and scientifically from beginning till now.

Regarding to the current and rare Persian poetry types, this book is one of the most comprehensive, precise and scientific work in Persian language. The first edition of this book published in 760 pages, 1993 and the second edition with revision and addenda was published in 964 pages, by Navid-e Shirâz Publication, 2001.

15. برگزيده‌ي‌سام‌نامه‌:

  Bargozideye Sہmnہme:

 Selected Poems From Sہmnہme.

 سام‌نامه‌از آثار حماسي‌خواجوي‌كرماني‌، شاعر سده‌ي‌هشتم‌هجري‌ست‌كه‌تاكنون‌چاپ‌آراسته‌و تحقيقي‌خوبي‌از آن‌در دست‌نيست‌. در اين‌برگزيده‌، كوشش‌شده‌است‌تا خلاصه‌اي‌از اين‌داستان‌با توضيحات‌كافي‌درباره‌ي‌خواجو و شعر و زندگي‌او و خصوصيات‌سام‌نامه‌ارايه‌گردد. اين‌كتاب‌در سال‌در 128 صفحه‌به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌نويد به‌چاپ‌رسيده‌است‌.

 

3.     Bargozideye Sâm Nâmeh (Selected Poems from Sâm Nâmeh.)

Sâm Nâmeh is an epic works of Khajavi Kermâni, a poet in the 8th century A.H. This articles is trying to offer an abridgment from this story with enough explanation on Khâjou, his poems and biography and the characters of Sâm Nâmeh. This book was published by Navid Puplication in 128 Pages, 1370.

16. ديوان‌مظفر شيرازي‌:

  Divہn e Mozaffar e Shirہzi:

 Divہne of Mozaffar Shirazi.

 مظفر شيرازي‌از شاعران‌قرن‌چهاردهم‌هجري‌ايران‌است‌كه‌چاپ‌اوّل‌ديوان‌او به‌وسيله‌ي‌علي‌نقي‌بهروزي‌در سال‌به‌چاپ‌رسيد در همان‌چاپ‌به‌اضافه‌ي‌مقدمه‌اي‌از دكتر منصور رستگار به‌وسيله‌ي‌انتشارات‌كوير، در سال‌در تهران‌به‌چاپ‌رسيد.

 

4.     Divân-e Mozaffar-e Shirâzi (Divân by Mozaffar Shirâzi.)

Muzaffar Shirâzi is a poet in 14th century A.H. that the first edition of his Divân edited by Ali Naqi Behroozi, was published in 1958 and the same edition published again with corrections and an introduction by Dr. Mansour Rastegâr by Kavir Publication, in Tehran, 1993.

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
یوسف شیردژم

سلام بر استاد رستگار فسایی عزیز همشهری محترم ! نمی دانم مرا می شناسد یا نه ؟ چند سال قبل که مجموعه شعر با اشتیاقی که نیست را چاپ کردم یک نسخه برایتان فرستادم اگر به وبلاگم سری بزنید ممنون خواهم شد [گل]