سومينالمپیاد زبان فارسی در مسکو

سومین المپیاد سراسری زبان فارسی در فدراسیون روسیه و کشورهای هم جوا ر                                 
یکی از کارهای در  خورستایش رایزنی فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه،برگزاری  المپیادسراسری زبان فارسی درفدراسیون روسیه و کشورهای همجواراست که امسال چهارمین دوره ی آن برگزار می شود.اولین دوره ی این المپیاد در سال 2004 برگزار شد و با استقبال چشمگیر دانشگاهها و   مراکزآموزش عالی روبرو گردیدو آثار ارزشمندی در گسترش زبان وابیات فارسی در روسیه وکشورهای همجوار به جای نهاد و سبب شد تا امسال  رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه با همکاری انیستتو آسیا وافریقای دانشگاه دولتی  مسکوو مرکزمنطقه یی تحقیقات زبان وادبیات فارسی در مسکوسومین المپیاد زبان وادبیات فارسی را در روزهای اول و دوم دسامبر 2006برگزار کند ، هدف از برگزاری این المپیاد ها عبارت است از :                                                                                   

1- سنجش مهارت دانشجویان روسی وکشورهای همجوار در زبان وادبیات فارسی بر مبنای امتحانات  یکنواخت کتبی و شفاهی سراسری .                                            
2- ایجاد رقابت سازنده و نشاط فارسی آموزی در میان دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی.               
  3-   حمایت  از ا  ستعدادهای برتر دانشجویان  فارسی آموز و اعزام آنا ن به دوره ها ی کوتاه      مدت و بلند مدت و تحصیلات دانشگاهی زبان وادبیات فارسی در  دانشگاهها و موسسات آموزش عالی درایران
4- ارجگزاری به تلاشهای استادان و دانشجویان زبان وادبیات فارسی .
 
این المپیاد در دو مرحله برگزار می شود که بخش نخست آن یک ماه پیش از مرحله ی دوم، در دانشگاههایی  که کرسی زبان  وادبیات فارسی دارند برگزار می گرددودانشجویان به استادان بخش  خود امتحان می دهند و ازطرف بخش از  میان هر ده نفر، یک نفر به عنوان بهترین فارسی آموخته برگزیده می شود و به مرحله ی دوم معرفی می گردد. به عنوان مثال اگر در دانشگاهی 50 نفر فارسی آموز برای المپیاد نام نویسی کنند از آن دانشگاه حداکثر تعداد 5 نفر دانشجوی ممتاز به مرحله ی دوم المپیاد معرفی می شود.

مرحله ی دوم این المپیاد به مدت دو روز  در مسکو و بابا نظارت و  هماهنگی های دقیق رایزنی و همکاری گروهی از استادان  ایرانی و روسی دانشگاهها بر گزار می شود  و داوطلبان برگزیده یی که از دانشگاههای مختلف معرفی شده اند در آن شرکت می جویند و  در 6 رشته ی امتحانی کتبی و شفاهی به رقابت می پردازند که این رشته ها عبارتند از  : آیین نگارش ودستور زبان فارسی ،ترجمه :(فارسی به روسی و روسی به فارسی )،محاوره و گفتگو ،متن خوانی ،درک شنیداری وانشاء                                                          
 به  نظر می رسد که امسال حدود پنجاه نفر  که حداقل از میان500نفر فارسی آموز روسی بر گزیده شده اند در مرحله ی دوم سومین المپیادزبان وادبیات فارسی شرکت کنند  که جای امید بسیار ونمایانگر آینده یی روشن برای گسترش زبان وادبیات فارسی وتداوم آن به وسیله ی نسلی نو از محققان بی جیره و مواجبی است که حتی اگر 10 درصد آنان در این رشته بمانند  می توانند منشاء خدماتی ارزنده باشند . 
  نکته جالب در برگزاری  مرحله ی دوم این المپیاد آن است که به سه نفر که بیشترین امتیاز کتبی و شفاهی را به دست آورند علاوه بر جوایز نقدی این فرصت داده می شود که به خرج دولت ایران در دوره های یک ساله ،شش ماهه و سه ماهه ی باز آموزی شرکت کنندو به نفرات اول رشته های ششگانه هم فرصت رفتن یک هفته به ایران داده می شود و به همین جهت این المپیادبرای دانشجویان روسی و کشورهای همجوار  دارای جاذبه و انگیزه های دل پذیری است .

من امیدوارم که  این تجربه موفق رایزنی فرهنگی ایران در روسیه ،   مسولان شورای گسترش زبان فارسی را تشویق  کند که آن ر ا به عنوان الگویی در کشورهایی چون هندوستان وهمه ی سر زمینهایی که   زبان وادبیات فارسی در دانشگاههای آنها تدریس می شود ،سالانه و با برنامه ریزی دقیق و جدی و یک نواخت مانند کنکور سراسری  اجرا کنند تا امر آموزش زبان و ادبیات فارسی ، از خاستگاه آن ،مورد نظارت کیفی و تشویقی  قرار گیرد ودانشجویان ممتازهر منطقه، شناخته و تشویق شوند و وبتدریج و به مرور ایام ،از میان آنها استادان آینده ،بطور طبیعی سر بر افرازند و همیشه بدون خرجهای اضافی در خدمت زبان و ابیات فارسی باشند  و در این صورت است که  می توان استادانی را  که دانشجویان موفقی را پرورده اند یا به حق ،محقق و با سواد و دلسوز هستند، برای کمال بیشتر و به منظور ارایه ی مقالات با ارزش و طی دوره های تخصصی -که در کیفیت آموزش و پژوهش آنان موثر باشد- به ایران دعوت کرد و به تدریج کار آموزش و پژوهش زبان فارسی را به اهل آن که با علاقه و دل سوزی کار می کنند، سپرد و به هرج و مرج هایی که متاسفانه هنوز  در اموزش زبان فارسی وجود دارد، پایان بخشید ،

ما می توانیم بهترین مولفان کتب درسی آموزش زبان فارسی به خارجیان را از میان همین گروه پیدا کنیم و متون معتبر ادبی خود را به وسیله ی همین افراد به زبانهای دیگر بر گردانیم من یقین دارم که از میان همین فارسی آموزان است که می توانیم جانشینان سزاواری برای شرقشناسان و ایرانشناسان بزگ گذشته پیدا کنیم .من براستی از همت و کوشش رایزن فرهنگی ایران در فدراسیون روسیه و همکاران ارجمندش که کاری بزرگ و قابل اتباع را،بی ادعا و با لیاقت تمام ، به سامان رسانده اند، تحت تاثیر قرار گرفته ام و از خدای بزرگ مزید توفیق و سرافرازی ایشان و همه ی خادمان زبان و ادبیات فارسی را در سراسر جهان آرزومندم.

/ 2 نظر / 19 بازدید
کرونی

سلام استاد . ارادتمنديم...

حضرتی

طراوت و نشاط شما موجب مسرت ماست. شاد بمانيد و سربلند!