به نام خداوند جان و خرد کزين برتر انديشه بر نگذرد

آغاز ميکنيم به نام او که به ما مردم ايران زبان فارسی را آموخت و با اين زبان ما را از خاک به افلاک رسانيد.

از اين پس با نام و ياد او زبان و ادبيات فارسی را به عنوان نردبانی برای عروج خود به ذروه کمال به کار خواهيم گرفت.

/ 0 نظر / 116 بازدید