# نوع_شعر_،معنی_واژه_ها_و_بیتها

زندگي‌نامه و فعاليت‌هاي شاهنامه پژوهشي دكتر منصور رستگار فسايي ۱

مشخصات فردي: منصور رستگار فسايي متولد (6/11/1317 - فسا)، فرزند علي محمد، متأهل داراي 3 فرزند به نامهاي هنگامه (1344)، هومان( 1351) ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 25 بازدید