/ 1 نظر / 47 بازدید
سيروان

با سلام و احترام خدمت جناب دکتر انتظاری که از اهل فضل و تحقیق می رود این است که پس از مطالعه و غور و بررسی در تایید یا تکذیب نوشته ای اظهار نظر فرمایند و غوغا و شور هورا کشیدن را برای عوام الناسی چون من بگذارند. آخر استاد محترم شما که اینقدر از تصحیح خالقی تعریف کرده اید لطفا بفرمایید بیت زیر را چگونه تجسم میفرمایید: تهمتن ز خشک اندر آمد به رود/پیاده همی داد یل را درود آیا خشک معنی خشکی می دهد؟!!!!از خشک به رود آمدن و درود فرستادن یعنی چه؟ 2) یا این بیت: تو مردان جنگی کجا دیده ای / که آواز روباه نشنیده ای!!!!!! بفرمایید نسبت مرد جنگی و روباه چیست؟؟؟؟؟ این شاهکار استاد خالقی از ترکیب این دو بیت بدست آمده: تو شیران جنگی کجا دیده ای/که آواز روباه نشنیده ای تو مردان جنگی کجا دیده ای/ که بانگ پی اسب نشنوده ای آفرین بر ذوق مصحح محترم جناب خالقی و آفرین بر جهد شما در بررسی و تحقیق و سپس اعلام نظر ارادتمند:سیروان از کرمانشاه مدرک تحصیلی دیپلم تجربی