کتاب علی اصغر حکمت شيرازی

به نام خداوند جان و خرد                                                                                                       

 کتاب علی اصغر حکمت  شیرازی را من پس از سه سال تحقیق در باره ی زندگی و احوال و آثار این    مرد                   

دراواخرسال 1380 به پایان رسانیدم و در اردی بهشت سال 1381 به طرح نو  دادم ولی کتاب درابان ماه  1385   منتشرشد ، شاید  یکی از علل این تاخیر در چاپ کتاب ، سفر من به برزیل و 5/2سال اقامت برای  
 تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه برازیلیا بود ولی ناشرمحترم هم  که کتاب را خیلی خوب به چاپ رسانیده است ،  لابد مشکلاتی داشته است  که سبب شده است  قسمتهایی از کتاب را برای پرهیز از حجم و گران شدن قیمت حذف کند به  هر حال ، اینک کتاب درامده است و جامعه می تواند کارنامه ی یکی از فرزندان  خود را بخواندو نیک و بد وی را قضاوت کند .انچه من می خواهم در باره ی این کتاب اضافه کنم این است که هنوزهم  این کتاب، همه ی آنچه باید در باره ی حکمت د انست  ،نیست زیرا  من پس از تالیف کتاب در حالی که دیگر نمی توانستم چیزی برآن  بیفزایم حدود 10 مقاله ی دیگر در باره ی حکمت در نامه ی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و سمینار ها ومجلات دیگر نوشتم وفکر می کنم که اگر خداوند بزرگ فرصتی عنایت کند باز هم مقالات متعددی را باید در باره ی او بنویسم دلیل این امر هم از یک سو ، جامع الاطراف بودن و وسعت و عظمت شخصیت و کارهای علمی وادبی و فرهنگی اوست و  از  سو ی دیگر  معنویت و باورهای دینی و باطنی  وی می باشد  که او را به لحاظ شخصی و اجتماعی از دیگر معاصرانش ممتاز می سازد و به وی تشخصی می دهد کهدر هیچیک از   شخصیتهای معاصر وی وجود ندارد.و اورا  مردی با طهارت وعلو  حسب و نسبتبیل می کندامیدوارم خوانندگان ارجمند فرصت مطالعه ی این کتاب را پیدا ک مند نند و مرا نیز از نظریات خود در باره یآن بهره سازند..   

/ 0 نظر / 72 بازدید